پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۸۸

هشدار توکلي درباره پيامد هدفمندي يارانه‌ها

 
ورود لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها به صحن علني مجلس و بررسي جزئيات آن که پيش از اين با ابراز نگراني کارشناسان حوزه اقتصاد روبه رو شد، احمد توکلي نماينده اصولگراي مجلس را بر آن داشت تا با اعلام آژير قرمز درخصوص احتمال تحميل تورم بالاي 60 درصد پيشنهاد دهد هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي، براي يک سال به تعويق افتد.

به نوشته «سرمايه»، توکلي با توزيع نامه‌اي در اين خصوص در بين نمايندگان مجلس تاکيد کرده است: «مجلس نشان داد حساسيت خوبي نسبت به کاهش آثار منفي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب بروز داده است و در همه موارد زمان اجراي قانون را به پنج سال افزايش داد. پيشتر کميسيون ويژه زمان حداکثر سه سال را که پيشنهاد دولت بود، به حداکثر پنج سال افزايش داده بود که مجلس به حذف لفظ حداکثر در همه موارد مشابه راي داد تا دولت تدريجي بودن و شيب ملايم اجراي قانون را مراعات کند.»

اين نامه مي‌افزايد: «بر خلاف احتياط درباره طول دوره اجرا، براي سال آغاز اجراي قانون، مجلس با اکثريت ضعيفي (125 از 224 نماينده حاضر) به پيشنهاد احتياط آميز نويسنده اين سطور راي نداد. موضوع راي، اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف کلماتي بود که اختيار دولت را در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، محدود مي‌ساخت.

اين تبصره مي‌گويد دولت قيمت‌ها را تا جايي بالا ببرد که به طور خالص، حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند. پيشنهاد اين بود که در سال اول به همان 10 هزار ميليارد اکتفا شود که راي نياورد.» توکلي در ادامه نامه خود آورده است: «علت اصرار من اين بود که شوک ناشي از افزايش قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي در سال اول بايد زياد نباشد.

تمامي گزارش‌هاي علمي دستگاه‌هاي رسمي، مقالات علمي و پژوهشي، گزارش‌هاي نهادهاي بين المللي مانند بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، به استثناي گزارش کار گروه تحول اقتصادي دولت، آثار تورمي افزايش شديد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را قابل توجه گزارش کرده‌اند.»وي با بيان اينکه بين پژوهش‌هاي علمي به ندرت استثنايي مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد، تصريح کرده است: «گزارش‌هاي رايج با فروض مختلف نتايج متفاوت، ولي بالا نشان داده‌اند. به عنوان نمونه بانک جهاني (2003) اين تورم اضافي را 5/30؛ پرمه (1384) 6/35؛ بانک مرکزي (1380) 6/46 درصد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس با فرض گزينه لايحه دولت اين تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه کرده است.»

در نامه رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس همچنين آمده است: «در حالي که دولت مدعي بود با مدل پيشرفته اي، تورم اضافي را 7/15 درصد به دست آورده است، مرکز پژوهش‌ها تورم ناشي از درآمد 20 هزار ميليارد تومان را نيز با دو فرض مختلف 5/20 و 8/39 درصد به دست آورده است. به هر حال عده‌اي از نمايندگان معتقد بودند وقتي با زندگي اکثريت مصرف کنندگان و تمامي توليد کنندگان سرو کار داريم، حزم و احتياط بايد بيشتر باشد. علت اساسي اين است که تورم جهشي حتمي است ولي بازپرداخت موثر براي جبران آثار منفي بر مصرف و توليد و اشتغال حتمي نيست زيرا اطلاعات پالايش شده و سازمان مشخص اجرا کننده نه در لايحه بود، نه در گزارش کميسيون ويژه. متاسفانه مجلس براي سال اول حزم و احتياط کافي به خرج نداد.

حال براي تامين آن 20 هزار ميليارد تومان، قيمت حامل‌هاي انرژي بين چهار برابر تا 5/9 برابر بايد افزايش يابد. در حالي که اگر پيشنهاد اصلاحي راي مي‌آورد افزايش‌ها دو تا سه برابر بيشتر نبود که البته اين هم کم نبود.»توکلي مي‌افزايد: «موضوع مهم ديگري که بايد تعيين تکليف شود، حذف يارانه کالاهاي اساسي است يعني قصد اين است که با حذف چند ساله يارانه نان، برنج، شکر، دارو و... براي کساني که متقاضي يارانه باشند، تنها يارانه نان نقدي پرداخت شود. بديهي است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه رو است ولي دو نکته مهم در اينجا وجود دارد که در مورد حامل‌هاي انرژي وجود نداشت: اول آنکه نان را بيشتر فقرا و مستضعفان مصرف مي‌کنند نه اغنيا برعکس بنزين. دوم آنکه نان حياتي ترين کالاي مصرفي مردم است و احتياط درباره اصلاح قيمت و هدفمند کردن در اينجا بايد بسيار بيشتر باشد. درباره دارو نيز وضع مشابهي وجود دارد.»نماينده مردم تهران در ادامه اين نامه آورده است: «آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت کالاهاي اساسي بر آثار تورمي پيش گفته افزوده مي‌شود. موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، وابسته به وزارت بازرگاني در مطالعه‌اي تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت يارانه کالاهاي اساسي در ايران (با تاکيد بر هدفمندي)»، تورم ناشي از تنها دو برابر کردن قيمت کالاهاي اساسي را 3/19 درصد برآورد کرده است.»

وي يادآور مي‌شود: «اين به معناي آن است که تورم موجود 5/18 درصدي به اضافه حداقل تورم محاسبه شده براي درآمد 20 هزار ميليارد تومان که 5/20 درصد بود با تورم ناشي از گران شدن کالاهاي اساسي که 3/19 درصد است به ضميمه تورم ناشي از گران شدن آب، احتمال دارد تورمي بالاي 60 درصد را بر مردم دچار مشکلات تحميل کند.حتي اگر احتمال وقوع اين فاجعه کم هم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسيار مهم است، حداکثر احتياط به عمل آيد.»

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد داد: «راه حل اين است که اولاً هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي را براي يک سال عقب بيندازيم و تنها به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب بسنده کنيم، ثانياً دولت از اختيار کسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و توليد کنندگان در فشار کمر شان زير بار مشکلات طبيعي اقدام بزرگي که بايد انجام شود، خم نگردد.» وي مي‌افزايد:«فراموش نکنيم توليد کنندگان در حال حاضر زير چهار فشار رکود آور گرفتارند: فشار ناشي از رکود جهاني، فشار ناشي از واردات بي رويه، فشار ناشي از سياست‌هاي مالي و پولي انقباضي دولت، فشار ناشي از عوامل نامطمئن کننده سياسي. همه تحقيقات علمي اثر رکودي شوک افزايشي قيمت فرآورده‌هاي نفتي را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره رکود است. حالا رکود ناشي از افزايش عوامل توليد (انرژي) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟»

احمد توکلي در پايان نامه خويش آورده است: «به زعم بنده اين کار بزرگ يعني هدفمند سازي يارانه‌ها از طريق سياست قيمتي، در ادامه سياست‌هاي غيرقيمتي اجرا شده (گرچه ناقص) طي سال‌هاي 1384 تا 1387، حتماً بايد عملي شود، اگر با حزم کافي همراه نباشد، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي در پي خواهد داشت و خداي ناخواسته به عقب نشيني مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن براي سال ها، منجر خواهد شد. داستان عقب نشيني مجلس و دولت در قيمت گذاري گازوئيل و ماليات بر ارزش افزوده را فراموش نکنيم. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پيروزي در گرو قدرت تصميم و قاطعيت و نيز حزم و دورانديشي است.»
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:43 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۸۸

مخالفت مجلس با توزیع یارانه‌ها به اختیار دولت

 
مجلس با پیشنهادی مبنی بر اینکه دولت برحسب اختیار یارانه‌ نقدی و غیر نقدی را به خانوارهای جامعه هدف تعیین کند، رای نداد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه در بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت نکردند که دولت برحسب اختیار یارانه نقدی و غیر نقدی را به خانوارهای هدف تعیین کند.

مجلس با 51 رای موافق، 120 مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرهنگ پیشنهاد داده بود که ماده 5 لایحه دولت جایگزین ماده 8 شود که براساس این پیشنهاد دولت مجاز بود حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب کمک مستقیم و بصورت پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس را برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف بپردازد.

در حالی که براساس مصوبه کمیسوین ویژه، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را بصورت پرداخت نقدی و غیر نقدی به 5 دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره بپردازد.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در موافقت با این پیشنهاد گفت: باید پرداخت نقدی شامل دهک 6 و 7 جامعه نیز شود.

وی افزود: پرداخت یارانه باید شامل کارمندان و افرادی که ماهانه 500 تا 550 هزار تومان دریافت می‌کنند نیز بشود.

الیاس نادران نماینده تهران در تذکر آیین نامه‌ای گفت: شناسایی دهک‌ها برای پرداخت یارانه هیچ ارتباطی با شغل کارمندی و کارگری ندارد.

نادران تصریح کرد: 5 دهک از کم درآمدترین مردم شامل این طرح می‌شوند تا 7 دهک، ربطی ندارد افراد چه شغلی داشته باشند و یا حتی بیکار باشند.

محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دفاع از این پیشنهاد گفت: براساس آمارهای مرکز آمار ایران 5 دهک یعنی نصف مردم باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: این سوال مطرح است که آیا طبقه متوسط جامعه که معمولا در دهک 6 و 7 قرار دارند نباید مورد حمایت دولت قرار گیرند. آیا نباید انعطاف لازم برای دولت وجود داشته باشد.

فرزین ادامه داد: در لایحه دولت بحث پرداخت نقدی به دهک نیامده بلکه جامه هدف را مطرح کرده است.

وی گفت: نباید دست دولت را برای حمایت بیشتر از مردم در این لایحه بسته شود. در صورت بازگشت به لایحه دولت درصد بیشتری شامل حمایت دولت می‌شوند.

کاظم دلخوش نیز در مخالفت با بازگشت به لایحه دولت اظهار داشت: کمیسیون سقف و کف درآمد دولت حاصل از اجرای این قانون را مبنی بر 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را مشخص کرده است.

وی افزود: براساس مصوبه این کمیسیون سرانه هر نفر پرداخت یارانه نقدی ماهانه 20 تا 24 هزار تومان می‌شود.

دلخوش توضیح داد: در مصوبه این کمیسیون اینگونه نیست که این پرداخت نقدی به دهک‌های 1، 2 و 3 یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد بلکه ممکن است شامل فردی که در بازار زحمت می‌کشد و در شرایط این دهک‌ها قرار دارد نیز بشود.

دلخوش ادامه داد: ما حامی دولت هستیم و کمیسیون ویژه مجلس می‌خواهد دولت این بخش را درست اجرا کند. لذا حواله به حضرت عباس شکم مردم را سیر نمی‌کند که بگوییم در آینده پرداخت نقدی بصورت سهام خواهد بود.

محمدرضا خباز نماینده کاشمر، داریوس قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه، محمد مهدی مفتح نماینده رزن نیز هر کدام در تذکر و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 20 و 48 قانون اساسی، اختصاص یارانه به 5 دهک پایین جامعه را بی‌عدالتی دانستند.

به اعتقاد آنها طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر جدا نشوند. همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یکسانی برخوردار می‌باشند. آنها در تذکرات خود گفته بودند دهک پنجم با دهک ششم به لحاظ درآمدی اختلاف چندانی ندارد و اختصاص یارانه به یک دهک و عدم اختصاص آن به دهک دیگر که فاصله درآمدی چندانی ندارند مصداق بی‌عدالتی است.

الیاس نادران در تذکر دیگری با استناد به ماده 113 گفت: نماینده دولت در دفاع از بازگشت به لایحه دولت گفته بود دهک‌های درآمدی سوری است و قابل شناسایی می‌باشند لذا اجازه دهید براساس گروه هدف عمل کنیم.

وی افزود: اما ایشان نگفته بودند منطق شناسایی جامعه هدف چیست؟

محمدحسن ابوترابی که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت گفت: تذکر شما وارد است.

گفتنی است بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ادامه دارد.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:27 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۸

آرد و نان مشمول هدفمند كردن يارانه‌ها شد

 
فارس: نمايندگان مجلس دولت را به هدفمند‌كردن يارانه آرد و نان مكلف كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ماده 5 اين لايحه را كه درباره هدفمند‌كردن يارانه آرد و نان بود با 154 رأي موافق 14 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع به تصويب رساندند. بر اساس ماده 5 دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي‌شود با روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان متقاضي قرار دهد. براساس تبصره اين ماده، سرانه نان روستاييان و شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت و قشرهاي آسيب‌پذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل 50 درصد بيشتر از يارانه سرانه خواهد بود. گفتني است اين تبصره به پيشنهاد عبداللهي نماينده ماه‌نشان جايگزين تبصره كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي شد.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:49 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۸

صد دانه یاقوت و این همه فایده؟؟!!

 

 

1- انار و خاصیت آنتی اکسیدانی:
تحقیقات نشان داده است که انار 3 برابر چای سبز،آنتی اکسیدان دارد.لازم به ذکر است که نقش آنتی اکسیدان ها،حفاظت از بدن در برابر استرس ها،آلودگی های شیمیایی و میکروبی،بیماری قلبی و سرطان هاست.

2- انار و قلب و عروق:
آب انار جلوی تصلب شرایین و بیماری قلبی را می گیرد.انار،از کلسترول بد( LDL) در برابر اکسیده شدن محافظت می کند.آب انار همانند آسپیرین عمل می کند.آب انار از به هم پیوستن پلاکت های خونی جلوگیری می کند، پس مانع از لخته شدن خون می گردد.انار موجب کاهش فشار خون بالا می گردد.آب انار باعث کاهش چربی خون می شود.تحقیقات نشان داده است که اگر روزی سه چهارم لیوان آب انار بنوشید و این کار را مدت 3 ماه انجام دهید،مقدار اکسیژن بیشتری به قلب می رود و باعث سلامتی قلب می شود.آب انار،جلوی تخریبات DNA و بیماری های حاصل از تخریب آن را می گیرد.
 
 3- انار و سرطان:

آب انار به کاهش خطر سرطان پستان کمک می کند.انار از سرطان پروستات جلوگیری می کند و یا رشد آن را آهسته می کند.از سرطان پوست نیز جلوگیری می کند.

4- انار و دیابت:
قند موجود در آب انار همانند قند موجود در آب دیگر میوه ها است.از این نظر بیماران مبتلا به دیابت باید در مصرف آن احتیاط کنند و در این مورد با پزشک خود مشورت کنند.

5- انار و کلیه:
انار،از بی نظمی و اختلال در کار کلیه ها می کاهد و به طور کلی ادرارآور است.

6- انار و بیماری آلزایمر:
افرادی که در هفته 2 لیوان یا بیشتر آب انار می نوشند،احتمال پیشرفت و بروز آلزایمر در آن ها نسبت به افرادی که در هفته نصف لیوان آب انار مصرف می کنند، 76 درصد کمتر است.

7- انار و بیماری های عفونی:
انار از تعداد کرم های روده می کاهد.در هنگام تب،به بیمار،انار یا آب آن را بدهید،چرا که در رفع تشنگی بسیار مفید است.انار برای گلو درد بسیار مفید است.شمایی که سرما می خورید،آب انار برای شما دواست.با نوشیدن آب انار،بیماری های عفونی را از بدن دور کنید.

8- انار و پوست:
هسته انار از پیر شدن پوست جلوگیری می کند.اگر می خواهید جوان بمانید،انار مصرف کنید،زیرا خوردن انار باعث می شود که 6 سال جوان تر به نظر آیید.

9- انار: گوش، چشم ، دندان، صدا:
انار و عسل برای گوش درد مفید است.انار و آب انار برای بهبود بینایی و جلوگیری از ضعیف شدن چشم خوب است.انار از خرابی دندان و لثه جلوگیری می کند.آب انار برای صدای گرفته و خشن مفید است.

10- انار و بارداری:
مادران باردار روزانه نصف لیوان آب انار مصرف کنند تا از زود به دنیا آمدن و از صدمات مغزی در نوزاد خود جلوگیری کنند.انار منبع خوب ویتامین های A ، E، C، B3 و اسید فولیک،پتاسیم و فیبر است.
یک لیوان آب انار، 40 درصد ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن را فراهم می کند.

11- انار و یائسگی:
انار موجب کاستن استرس و پریشانی ناشی از یائسگی می گردد.

12- انار و کاهش وزن:
انار موجب هضم بهتر مواد غذایی می گردد.آب انار برای بهبود اشتها نیز مفید است.دقت کنید که آب انار بدون شکر و فاقد فروکتوز( نوعی قند) برای کاهش وزن مفید است.

آب انار تازه بهتر است یا آب انار پاستوریزه یا بسته بندی شده در پلاستیک؟

آب انار تازه که خود فرد می گیرد،بسیار بهتر از آب انار پاستوریزه است.آب انار واقعی دارای ویتامین و املاح است. آب انار حدود 16 درصد نیاز فرد به ویتامین C را تامین می کند و همچنین منبع خوب ویتامین B5 ، پتاسیم و آنتی اکسیدان است. حرارت زیاد در حین پاستوریزه کردن، موجب از بین رفتن مقداری از مواد مغذی موجود در انار می شود.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:46 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۸

رویانیان: سهمیه شخصی ها 45 لیتر می‏شود

 
رویانیان افزود: دولت مکلف است تا سال 1390 سهمیه بنزین ارائه کند و پس از آن بنزین به صورت آزاد بفروشد.


رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور کاهش سهمیه بنزین را در فصل زمستان به نفع جامعه ندانست و گفت: باید در این زمینه واقعیت ها را به صورت شفاف برای مردم بازگو کنیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمد رویانیان در نشست خبری گفت: تصمیم ما درباره سهمیه بنزین در زمستان، به رویکرد مجلس در برخورد با لایحه هدفمند کردن یارانه ها منوط است.

وی افزود: در سال 85 ، دوازده میلیارد دلار بنزین وارد شد، اما اکنون با کمک مردم و تلاش مسئولان مربوط، کسری ما حدود 2 میلیارد دلار است.

رویانیان گفت: با افزایش تولید بنزین در آبادان و راه اندازی مرحله نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان سال آینده، میزان واردات به صفر می رسد.

وی افزود: با کامل شدن این پالایشگاه، تولید بنزین در کشور به 93 میلیون لیتر خواهد رسید.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: اگر بر اساس پیشنهاد دولت به مجلس در زمینه کاهش مصرف سوخت عمل کنیم این سهمیه در زمستان برای خودروهای شخصی 45 لیتر و سهمیه خودروهای عمومی تا 40 درصد کاهش می یابد و این رویکرد به نفع جامعه نیست.

رویانیان افزود: دولت مکلف است تا سال 1390 سهمیه بنزین ارائه کند و پس از آن بنزین به صورت آزاد بفروشد.

وی با بیان این که امسال از 16 میلیارد لیتر تولید بنزین داخلی، بیش از 13 میلیارد لیتر مصرف شده است، گفت: واردات بنزین از نظر منطق و قانون هیچ ممنوعیتی ندارد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: بنزین تولید داخل اکتان پایینی دارد و اگر بنزین سهمیه ای را از تولید داخل تأمین کنیم، نیازمند واردات بنزین برای برطرف کردن این مشکل هستیم.

رویانیان گفت: به طور متوسط روزانه 20 میلیون لیتر بنزین وارداتی در کشور مصرف می شود و نمی توان واردات آن را قطع کنیم، زیرا اگر تولید خود را تا پایان سال 1390 به 65 میلیون لیتر برسانیم باید برای اصلاح اکتان بنزین، روزانه 14 میلیون لیتر بنزین وارد کنیم.

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:30 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۸

عشق حد و مرزی ندارد! + تصاویر


عصرایران - تصاویری زوجی که بسیار از زندگی خود راضی هستن و صاحب دو فرزند هم می باشند .

این خانوم هر دو پای خود را از دست داده ولی عشق هیچ مرز و حدی ندارد.
 

  

 

 

 

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:29 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۸

ده نفر از عجیب ترین آدمهای دنیا (یک ایرانی هم بین اینها هست)

 
عصرایران - ده نفر از عجیب ترین های دنیا (یک ایرانی هم بین اینها هست) 

1- یک تایوانی 64 ساله که بیش از سی سال است که نخوابیده است،این مرد بعد از یک تب در سال 1973 دیگر نتوانسته بخوابد. ظاهرا این بیخوابی طولانی تاثیری هم بر سلامتی اش نداشته است.او در یک مزرعه زندگی می کند و از خوک و مرغ نگهداری می کند و این کار تمام وقت او را می گیرد.

2-یک مرد هندی که برادر دوقلو اش را حامله بود. یکی از عجیب ترین موارد پزشکی که یک از دو جنین در داخل رحم دیگری مدفون شده است.او همیشه فکر می کرد که توموری در داخل شکم خود دارد تا اینکه این تومور زیادی بزرگ شد و پزشک ها پس از عمل اعضای انسان را از داخل شکم او بیرون آوردند.نکته جالب این است که وقتی یک دوقلو در بدن دیگری اسیر می شود می تواند به زندگی خود مثل یک انگل ادامه دهد تا زمانی که شروع به صدمه زدن به میزبان خود می کند.

3-یک سرباز ژاپنی که حتی پس از پایان جنگ جهانی دوم از ترس آمریکایی ها ۲۸ سال در خفا زندگی می کرد.او از سال 1944 تا 1972 در یک غار جنگلی زیر زمینی با دو نفر از ساکنان آنجا زندگی می کرد ، حتی پس از آنکه اعلامیه های پایان جنگ را دیده بود.

4-مهران کریمی ناصری (یک پناه جوی ایرانی) که از سال ۱۹۸۸ در فردوگاه دو گل پاریس زندگی می‌کند و از آن بیرون نیامده است.او بعد از اینکه در کشور خود به زندان افتاد به کشورهای مختلفی تقاضای پناهندگی داد که ناموفق بود. ظاهرا فیلم ترمینال که در سال ۲۰۰۴ ساخته شده بود و تام هنکس در آن بازی می کرد با الهام از مهران کریمی ناصری بوده است.با وسیله ها و کیف ها او همیشه شبیه یک مسافر است و کسی به او توجه نمی کند.

5-یک سیاستمدار ژاپنی که فکر می‌کند خدا و مسیح است و تصمیم دارد دنیا را با رسیدن به مدارج سیاسی تغییر دهد. او قایل به یکی بودن دین و سیاست است و می‌خواهد قوانین سازمان ملل را تغییر بدهد و … او در انتخابات زیادی شرکت کرده ولی موفق نشده است.

6-بیهاری هندی که یک کشاورز است در سال ۱۹۷۶ تا 1994 رسما مرده اعلام شده بود و او ۱۸ سال با دولت و بوروکراسی هند جنگید تا ثابت کند که زنده است. ظاهرا عمویش با رشوه او را رسما و دولتی کشتانده بوده است تا زمینش را تصاحب کند.او زمانی متوجه شد که می خواست از بانک وام بگیرد. بعدا معلوم شد که حداقل صد نفر دیگر هم سرنوشت او را دارند

.این انجمن الان 20،000 عضو دارد که تا سال 2004 آنها موفق شدند که 4 نفر از اعضا را زنده اعلام کنند.

7-دیوید ایکه که یک بازیکن حرفه ای سابق فوتبال بریتانیایی است، معتقد است جهان را کسانی اداره می‌‌کنند که از نسل خزندگانند. به نظر او این افراد تمایلات کودک آزاری و شیطانگرایانه دارند. او الیزابت دوم و جرج بوش را از نسل خزندگان قدیم می‌داند و در کتاب‌هایش (۱۵ کتاب) سعی می‌کند این افراد را معرفی و جهان را از دست آنها نجات دهد.او پس از یک سخنرانی 5 ساعته برای دانش آموزان مورد تشویق دانشگاه تورنتو در سال 1999 قرار گرفت.

8-الن بادن آمریکایی که از سال ۱۹۹۰ خود را به به پاپی انتخاب کرده است. او و طرفدارنش انتخابات واتیکان را به رسمیت نمی شناسند. الن را ۶ نفر از جمله والدینش با پاپی برگزیدند. او همچنان به کارش ادامه می‌دهد.

9-ناکاماتسو مخترع ژاپنی که بیش از ۳۰۰۰ اختراع داشته (از جمله فلاپی دیسک) و رکورد جهانی را برای تعداد اختراعاتش دارد. او در ۳۴ سال گذشته از تمام غذاهایی که خورده عکس گرفته و آن را تجزیه تحلیل کرده. هدفش این است که ۱۴۰ سال زندگی کند.

10-میشل لوتیتوی فرانسوی همه چیز می خورد از تلویزیون گرفته تا دوچرخه از آهن گرفته تا شیشه و پلاستیک و … البته اگر آن شی کمی برزگ باشد خوردنش نیز طول می کشد. مثلا دو سال طول کشید از1978 تا 1980 که او توانست یک هواپیما را بخورد. ظاهرا او یک معده و روده ای با دو برابر ضخامت قابل انتظار دارد و اسید گوارشی او دارای قدرت غیر معمولی است که به او امکان خوردن فلزات را می دهد

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:44 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۸

عکس/ بادکنکی که لیورپول را از پا در آورد

    
برخورد توپ با 'جسم خارجی'، کارشناسان داوری تایید کردند که بادکنک قرمز رنگی که باعث گل ساندرلند شد، از نظر قانون "جسم خارجی" محسوب می شود و داور می بایست پس از برخورد توپ با آن، بازی را با "دراپ بال" در حاشیه محوطه جریمه لیورپول از سر می گرفت. توپ که با سرعت زیادی حرکت می کرد با بادکنک برخورد کرد، تغییر جهت داد و در نهایت راه تور دروازه لیورپول را در پیش گرفت اما رینا با وجود دو توپ مقابل چشمانش در تصمیم گیری برای دفع توپ دچار مشکل شد و نتوانست واکنش مناسبی نشان دهد. داور پس از مشاوره با خط نگهدار گل را تایید کرد و ساندرلند ۱-۰ پیش افتاد،
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:38 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۸

تعیین بهای آب در مصارف مختلف

 
محمد یاری در خصوص افزایش قیمتها در روند هدفمند سازی یارانه ها گفت : اگر بخواهیم قیمت را واقعی کنیم در بعضی از اقلام افزایش قیمت تا 10 برابر را نیز شاهد هستیم .


پول نیوز: ماده سوم از بند اول لایحه هدفمند سازی یارانه ها که به تعیین بهای آب در مصارف مختلف مربوط می شد امروز در مجلس بررسی و به دولت اجازه داده شد تا بهای آب در مصارف مختلف طی 5 سال به قیمت واقعی برسد .

ماده سوم از بند اول لایحه هدفمند سازی یارانه ها که به تعیین بهای آب در مصارف مختلف مربوط می شد امروز در مجلس بررسی و به دولت اجازه داده شد تا بهای آب در مصارف مختلف طی 5 سال به قیمت واقعی برسد .

بهمن محمد یاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار پول نیوز با اشاره به این مطلب افزود : قیمت آب طی شیب در نظر گرفته شده و با اختیار دولت تا پایان برنامه 5 ساله برابر قیمت تمام شده وتامین و انتقال و توزیع شبکه های فاضلاب هم بر مبنای نگه داری و به صورت پله کانی به قیمت واقعی می رسد.

محمد یاری در خصوص افزایش قیمتها در روند هدفمند سازی یارانه ها گفت : اگر بخواهیم قیمت را واقعی کنیم در بعضی از اقلام افزایش قیمت تا 10 برابر را نیز شاهد هستیم .

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط قانونی واقعی نمودن بهای آب در مصارف مختلف موجب پرهیز از اسراف در آب مصرف آن بصورت منطقی و عادلانه توسط اقشار مختلف می گردد.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:22 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۸

ناگفته‌هایی از زبان فارسی

آیا می‌دانستید برخی‌ها واژه‌های زیر را که همگی فرانسوی هستند فارسی می‌دانند؟

آسانسور، آلیاژ، آمپول، املت، باسن، بتون، بلیت، بیسکویت، پاکت، پالتو، پریز، پلاک، پماد، پوتین، پودر، پوره، پونز، پیک نیک، تابلو، تراس، تراخم، نمبر، تیراژ، تور، تیپ، خاویار، دکتر، دلیجان، دوجین، دوش، دبپلم، دیکته، رژ، رژیم، رفوزه، رگل، رله، روبان، زیگزاگ، ژن، ساردین، سالاد، سانسور، سرامیک، سرنگ، سرویس، سری، سزارین، سوس، سلول، سمینار، سودا، سوسیس، سیلو، سن، سنا، سندیکا، سیفون، سیمان، شانس، شوسه، شوفاژ، شیک، شیمی، صابون، فامیل، فر، فلاسک، فلش، فیله، فیبر، فیش، فیلسوف، فیوز، کائوچو، کابل، کادر، کادو، کارت، کارتن، کافه، کامیون، کاموا، کپسول، کت، کتلت، کراوات، کرست، کلاس، کلوب، کلیشه، کمپ، کمپرس، کمپوت، کمد، کمیته، کنتور، کنسرو، کنسول، کنکور، کنگره، کودتا، کوپن، کوپه، کوسن، گاراژ، گارد، گاز، گارسون، گریس، گیشه، گیومه، لاستیک، لامپ، لیسانس، لیست، لیموناد، مات، مارش، ماساژ، ماسک، مبل، مغازه، موکت، مامان، ماتیک، ماشین، مانتو، مایو، مبل، متر، مدال، مرسی، موزائیک، موزه، مین، مینیاتور، نفت، نمره، واریس، وازلین، وافور، واگن، ویترین، ویرگول، هاشور، هال، هالتر، هورا و بسیاری از واژه‌های دیگر.

 آیا می‌دانستید که بسیاری از واژه‌های عربی در زبان فارسی در واقع عربی نیستند و اعراب آن‌ها را به معنایی که خود می‌دانند در نمی‌یابند؟ این واژه‌ها را ساختگی (جعلی) می‌نامند و بیشترشان ساختة ترکان عثمانی است. از آن زمره‌اند:

ابتدایی (عرب می‌گوید: بدائی)، انقلاب (عرب می‌گوید: ثوره)، تجاوز (اعتداء)، تولید (انتاج)، تمدن (مدنیه)، جامعه (مجتمع)، جمعیت (سکان)، خجالت (حیا)، دخالت (مداخله)، مثبت (وضعی)، مسری (ساری)، مصرف (استهلاک)، مذاکره (مفاوضه)، ملت (شَعَب)، ملی (قومی)، ملیت (الجنسیه) و بسیاری از واژه‌های دیگر.

بسیاری از واژه‌های عربی در زبان فارسی را نیز اعراب در زبان خود به معنی دیگری می‌فهمند، از آن زمره‌اند:

رقیب (عرب می‌فهمد: نگهبان)، شمایل (عرب می‌فهمد: طبع‌ها)، غرور (فریفتن)، لحیم (پرگوشت)، نفر (مردم)، وجه (چهره) و بسیاری از واژه‌های دیگر.

ü آیا می‌دانستید که ما بسیاری از واژه‌های فارسی‌مان را به عربی و یا به فرنگی واگویی (تلفظ) می‌کنیم؟ این واژه‌های فارسی را یا اعراب از ما گرفته و عربی (معرب) کرده‌اند و دوباره به ما پس داده‌اند و یا از زبان‌های فرنگی، که این واژها را به طریقی از خود ما گرفته‌اند، دوباره به ما داده‌اند و از آن زمره‌اند:

از عربی:

فارسی (که پارسی بوده است)، خندق (که کندک بوده است)، دهقان (دهگان)، سُماق (سماک)، صندل (چندل)، فیل (پیل)، شطرنج (شتررنگ)، غربال (گربال)، یاقوت (یاکند)، طاس (تاس)، طراز (تراز)، نارنجی (نارنگی)، سفید (سپید)، قلعه (کلات)، خنجر (خون گر)، صلیب (چلیپا) و بسیاری از واژه‌های دیگر.

از روسی:

استکان: این واژه در اصل همان «دوستگانی» فارسی است که در فارسی قدیم به معنای جام شراب بزرگ و یا نوشیدن شراب از یک جام به افتخار دوست بوده است که از سدة ١۶ میلادی از راه زبان‌ ترکی وارد زبان روسی شده و به شکل استکان درآمده است و اکنون در واژه‌نامه‌های فارسی آن را وام‌واژه‌ای روسی می‌دانند.

سارافون: این واژه در اصل «سراپا» ی فارسی بوده است که از راه زبان ترکی وارد زبان روسی شده و واگویی آن عوض شده است. اکنون سارافون به نوعی جامة ملی زنانة روسی گفته می‌شود که بلند و بدون آستین است.

پیژامه: همان « پای‌جامه» فارسی است که اکنون در زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و روسی pyjama نوشته شده و به کار می‌رود و آن‌ها مدعی وام دادن آن به ما هستند.

واژه‌های فراوانی در زبان‌های عربی، ترکی، روسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نیز فارسی است و بسیاری از فارسی زبانان آن را نمی‌دانند. از آن جمله‌اند:

کیوسک که از کوشک فارسی به معنی ساختمان بلند گرفته شده است و در تقریباً همة زبان‌های اروپایی هست.

شغال که در روسی shakal، در فرانسوی chakal، در انگلیسی jackal و در آلمانیSchakal نوشته می‌شود.

کاروان که در روسی karavan، در فرانسوی caravane، در انگلیسی caravan و در آلمانی Karawane نوشته می‌شود.

کاروانسرا که در روسی karvansarai، در فرانسوی caravanserail، در انگلیسی caravanserai و در آلمانیkarawanserei نوشته می‌شود.

پردیس به معنی بهشت که در فرانسوی paradis، در انگلیسی paradise و در آلمانی Paradies نوشته می‌شود.

مشک که در فرانسوی musc، در انگلیسی musk و در آلمانی Moschus نوشته می‌شود.

شربت که در فرانسوی sorbet، در انگلیسی sherbet و در آلمانی Sorbet نوشته می‌شود.

بخشش که در انگلیسی baksheesh و در آلمانی Bakschisch نوشته می‌شود و در این زبان‌ها معنی رشوه هم می‌دهد.

لشکر که در فرانسوی و انگلیسی lascar نوشته می‌شود و در این زبان‌ها به معنی ملوان هندی نیز هست.

خاکی به معنی رنگ خاکی که در زبان‌های انگلیسی و آلمانی khaki نوشته می‌شود.

کیمیا به معنی علم شیمی که در فرانسوی، در انگلیسی و در آلمانی نوشته می‌شود.

ستاره که در فرانسوی astre در انگلیسی star و در آلمانی Stern نوشته می‌شود. Esther نیز که نام زن در این کشورهاست به همان معنی ستاره است.

برخی دیگر از نام‌های زنان در این کشور‌ها نیز فارسی است، مانند:

Roxane که از واژة فارسی رخشان به معنی درخشنده است و در فارسی نیز به همین معنی برای نام زنان روشنک وجود دارد.

Jasmine که از واژة فارسی یاسمن و نام گلی است.

Lila که از واژة فارسی لِیلاک به معنی یاس بنفش رنگ است.

Ava که از واژة فارسی آوا به معنی صدا یا آب است. مانند آوا گاردنر.

واژه‌های فارسی موجود در زبان‌های عربی، ترکی و روسی را به دلیل فراوانی جداگانه خواهیم آورد.

آیا می‌دانستید که این عادت امروز ایرانیان که در جملات نهی‌کنندة خود «ن» نفی را به جای «م» نهی به کار می‌برند از دیدگاه دستور زبان فارسی نادرست است؟

امروز ایرانیان هنگامی که می‌خواهند کسی را از کاری نهی کنند، به جای آن که مثلا بگویند: مکن! یا مگو! (یعنی به جای کاربرد م نهی) به نادرستی می‌گویند: نکن! یا نگو! (یعنی ن نفی را به جای م نهی به کار می‌برند).

در فارسی، درست آن است که برای نهی کردن از چیزی، از م نهی استفاده شود، یعنی مثلاً باید گفت: مترس!، میازار!، مده!، مبادا! (نه نترس!، نیازار!، نده!، نبادا!) و تنها برای نفی کردن (یعنی منفی کردن فعلی) ن نفی به کار رود، مانند: من گفتة او را باور نمی‌کنم، چند روزی است که رامین را ندیده‌ام. او در این باره چیزی نگفت.

ü آیا می‌دانستید که اصل و نسب برخی از واژه‌ها و عبارات مصطلح در زبان فارسی در واژ‌ه‌ها عبارتی از یک زبان بیگانه قرار دارد و شکل دگرگون شدة آن وارد زبان عامة ما شده است؟ به نمونه‌های زیر توجه کنید:

هشلهف: مردم برای بیان این نظر که واگفت (تلفظ) برخی از واژه‌ها یا عبارات از یک زبان بیگانه تا چه اندازه می‌تواند نازیبا و نچسب باشد، جملة انگلیسی I shall have (به معنی من خواهم داشت) را به مسخره هشلهف خوانده‌اند تا بگویند ببینید واگویی این عبارت چقدر نامطبوع است! و اکنون دیگر این واژة مسخره آمیز را برای هر واژة عبارت نچسب و نامفهوم دیگر نیز (چه فارسی و چه بیگانه) به کار می‌برند.

چُسان فُسان: از واژة روسی Cossani Fossani به معنی آرایش شده و شیک پوشیده گرفته شده است.

زِ پرتی: واژة روسی Zeperti به معنی زتدانی است و استفاده از آن یادگار زمان قزاق‌های روسی در ایران است در آن دوران هرگاه سربازی به زندان می‌افتاد دیگران می‌گفتند یارو زپرتی شد و این واژه کم کم این معنی را به خود گرفت که کار و بار کسی خراب شده و اوضاعش دیگر به هم ریخته است.

شِر و وِر: از واژة فرانسوی Charivari به معنی همهمه، هیاهو و سرو صدا گرفته شده است.

فاستونی: پارچه ای است که نخستین بار در شهر باستون Boston در امریکا بافته شده است و بوستونی می‌گفته‌اند.

اسکناس: از واژة روسی Assignatsia که خود از واژة فرانسوی Assignat به معنی برگة دارای ضمانت گرفته شده است.

فکسنی: از واژة روسی Fkussni به معنی بامزه گرفته شده است و به کنایه و واژگونه به معنی بیخود و مزخرف به کار برده شده است.

لگوری (دگوری هم می‌گویند): یادگار سربازخانه‌های ایران در دوران تصدی سوئدی‌ها است که به زبان آلمانی به فاحشة کم‌بها یا فاحشة نظامی می‌گفتند: Lagerhure.

نخاله: یادگار سربازخانه‌های قزاق‌های روسی در ایران است که به زبان روسی به آدم بی ادب و گستاخ می‌گفتند Nakhal و مردم از آن برای اشاره به چیز اسقاط و به درد نخور هم استفاده کرده‌اند.

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:4 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۸

باشگاه استقلال سومين بيانيه خود را در خصوص اظهارات امير قلعه‌نويي منتشر كرد.به گزارش فارس، باشگاه استقلال پس از دو بيانيه قبلي امروز تازه ترين بيانيه خود را درباره امير قلعه نويي به شرح زير منتشر كرد:

استقلال نياز به تغييرات اساسي و بنيادي داشت كه اين امر تشخيص داده شد و ايجاد دگرگوني در مجموعه استقلال با سياست هاي خاص دنبال شد.

استقلال امروز مجموعه اي است با شخصيت، يكدل و همرنگ كه پايگاهي مردمي و ريشه در دل اقشار مختلف مردم دارد. استقلال ملك شخصي فرد يا گروهي نيست و متعلق به آحاد علاقمندان، پيشكسوتان، قهرمانان و همه آنهايي است كه صادقانه در جهت رشد و تعالي ورزش و فرهنگ اين كشور به خصوص استقلال گام برمي دارند.

رشد و توسعه ي اين مجموعه فرهنگي، ورزشي از ديرباز دغدغه فكري فرهيختگان جامعه و به ويژه دست اندركاران ورزش كشور بوده و در اين مسير افراد خودمحور همواره نقش بازدارنده اي ايفا مي كرده اند.

طبيعي است اجراي سياست بالندگي استقلال با مقاومت فرد يا گروهي كه منافع خود را از دست داده مي بينند مواجه شود و با مخالفت و كنايه هاي مروجين لمپنيسم مواجه گردد و غيرقابل انكار است افرادي كه بعد از خانه تكاني استقلال راهي به اين خانه ندارند واكنش هاي غيرعادي و همراه باحسادت و عصبايت از خود بروز دهند.

زماني كه اراده مجموعه استقلال بر تحول و ايجاد فضاي سالم و صادقانه و احترام متقابل استوار شد، پيش بيني مي شد عده اي توخالي با ظاهر عوام فريبانه و انديشمند نما و حرف هاي بي پايه و اساس سعي در طرح خود داشته باشند و خود را سوژه روز وانمود كنند و با لفاظي جبران كوتاهي دست از نخيل بلند كنند.

صحبت هاي روزهاي اخير برخي افراد نشانگر ناگفته هايي بود كه بخش هايي از آن ناخودآگاه از زبان آنان بيان شد و ابهامات مختلفي را در اذهان متبادر ساخت. نيازي به پاسخگويي به همه سوالات در يك مقطع زماني خاص نيست و همه ما زماني پاسخگوي كارهايمان خواهيم بود.

بياد داشته باشيم كه مردم بهترين قاضي هستند؛ جماعتي كه گرما و سرماي ورزشگاه را به جان مي خرند، محترم اند اما اين جمع همه ي قاضيان عملكرد ما نيستند. آن كه بر رفتار و گفتار و عملكرد ما قضاوت مي كند شايد قالي باف و كوزه گري‌ست كه در پستوي كارگاهي سرد و نمور مشغول به كار باشد و شايد خرده فروشي در پس پيچ و خم هاي بي انتهاي كوچه هاي شهر و زارعي آفتاب سوخته در روستا و يا پزشكي كه پس از يك جراحي سرنوشت ساز نمايش استقلال را از دريچه تلويزيون به تماشا نشسته باشد و ...

قاضيان رفتار و عملكرد ما از همه اقشار و اصناف و در همه اكناف و اطرافند. اينها شايد بر «پازل تاكتيكي» و «روزهاي فيفا دي» اشراف نداشته باشند اما به خوبي تفاوت و تضاد را در رفتار و گفتار درك مي كنند و ما را به قضاوت مي نشينند. همان هايي كه در لابه لاي صدها ايميل روزانه باشگاه مي نويسند «از وجود گرگ هايي كه در كمين استقلال نشسته اند ناراحتيم...»

حرف هاي عاري از واقعيت و متضاد برخي آقايان حاصل توهم زدگي ست اما اين گزافه گويي ها ذره اي ترديد به دل استقلال كه در مسير سلامت و صداقت حركت مي كند راه نخواهد داد و مجموعه استقلال به پشتوانه حمايت معنوي ميليونها هوادار فهيم خود – آنها كه به خوبي صواب را از ناصواب تشخيص مي دهد- به سمت اهداف بلندش گام برمي دارد. "

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:50 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۸

سهم هر ایرانی در طرح تحول :25هزار تومان!

«خود دولت اصرار داشت که این افزایش قیمت‌ها یکبار انجام شود تا آثار آن زود تر جای خود را به آرامش دهد و مخالف افزایش قیمت ها در طول 5 سال آینده بودند به دلیل آنکه افزایش قیمت در طول 5 سال یعنی 5 بار در طول این سالها شاهد تغییر قیمت خواهیم بود.»

 

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت:«اگر مبلغ یارانه های مستقیم 20 هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب شود سهم هر فرد در ماه حدود 25 هزار تومان خواهد بود.»

محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون بررسی کننده لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سفیر، درپاسخ به سئوالی در مورد میزان افزایش تورم در صورت تصویب نهایی لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها واینکه آیا راههای کنترل این تورم در لایحه دیده شده است گفت:«عنوان این بحث تورم نیست بلکه جهش قیمت‌ها است.»

وی ادامه داد:« آنچه که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها رخ می‌دهد جهش قیمت و نه تورم است.در جهش قیمت یک اتفاق مقطعی رخ می‌دهد که در ماهها و سنوات مختلف تکرار نمی‌شود.»

نماینده تبریز تصریح کرد:«در جهش قیمت‌ها ممکن است در یک دوره کوتاه مدت افزایش قیمت رخ دهد اما در بلند مدت باعث ثبات اقتصادی و محدود شدن نرخ رشد تورم می‌شود.»

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی تولید کننده و مصرف کننده هر دو به کیفیت کالا توجه بیشتری دارند گفت:«در چنین شرایطی کیفیت قیمت کالا را تعیین می‌کند و این موجب کاهش روند قیمت‌ها می‌شود.»

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با تاکید براینکه هدفمندسازی یارانه‌ها در میان مدت به یک نوع آرامش و ثبات در اقتصاد منتهی می شود گفت:«خود دولت اصرار داشت که این افزایش قیمت‌ها یکبار انجام شود تا آثار آن زود تر جای خود را به آرامش دهد و مخالف افزایش قیمت ها در طول 5 سال آینده بودند به دلیل آنکه افزایش قیمت در طول 5 سال یعنی 5 بار در طول این سالها شاهد تغییر قیمت خواهیم بود.»
 
وی ادامه داد:«مجلس اما معتقد بود افزایش قیمت در طول 5 سال شیب ملایم تری دارد و به همین دلیل به این مساله رای داد.»

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در  پاسخ به این سوال که به هر حال این افزایش قیمت‌ها برای خود دستگاه‌های دولتی هم رخ می‌دهد آیا برای جبران آن فکری شده است گفت:«برای این موضوع در لایحه پیش بینی شده است.»
 
وی تصریح کرد:«در همه بخش‌ها از بخش تولید کننده  و مجموعه دولتی دریغ می‌شود و عملا بین مصرف کننده که این مصرف کننده می تواند خانوار یا تولید کننده  باشد جبران می‌شود.»

فرهنگی همچنین در پاسخ به این سوال که سهم یارانه خانواده‌ها چقدر خواهد بود گفت:«پیشنهاد شده بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت باشد تا سهم یارانه ها را به خانوار و سایر مبالغ جبرانی اختصاص دهد.»

عضو فراکسیون اصولگرایان ادامه داد:« اگر این بودجه 20 هزار میلیارد تصویب شود سهم هر فرد در ماه حدود 25 هزار تومان می‌شود اما تلاش نمایندگان این است که این مبلغ به صورت کارت اعتباری برای پرداخت قبوض و مخارج دیگر در اختیار خانواده قرار گیرد.»

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:33 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۸

پل برج (لندن ، انگلستان)گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
این پل كه توسط Horace Jones & Wolfe Barry طراحی و در سال 1894 تكمیل شد، یكی از مشهور ترین نمادها در لندن است. این پل 800 فوت طول و 28 فوت فضای زیرین دارد و وسط آن به 140 فوت افزایش می یابد كه كشتی ها می توانند از پایین رودخانه Thames عبور كنند. در قدیم كه كالاها بجای هوایی از راه زمینی حمل می شدند این پل در روز 50 بار بالا برده می شد، ساخت این پل با 432 كارگر ظرف 8 سال به اتمام رسید، در آن زمان 70000 تن بتن در دو پایه ی پل با فرو بردن 2 باسكول متعادل كننده در جای خود، كه هر یك 1000 تن وزن داشتند ریخته شد و سپس برای پوشش 11000 تن فولاد در زیر، تمام پل ملبس به سنگ پرتلند و گرانیت كورنیش شد.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

(Golden Gate Bridge (San Francisco, US
پل گلدن گیت (سانفرانسیسکو ، ایالات متحده امریکا)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

این پل طولانی ترین پل جهان جمعا بطول 8.921 فوت كه در سال 1937 تكمیل شد شاید مشهورترین پل زمان باشد. این پل كه در سان فرانسیسكو واقع است، موفقیت عظیم در ساخت و ساز زمان خود بود. در ساخت این پل ركورد ایمنی، بگونه ای بود که تنها 11 كارگر در طول عملیات ساختمانی كشته شدند و 11 نفر دیگر به مدد شبكه ی نوین ایمنی كه در زیر كار قرار داده شده بود نجات یافتند شكسته شد، عكس هاییكه توسط هزاران توریست همه ساله از پل گرفته می شود، شاخص رنگ قرمز بواقع پرتقالی بین المللی (International Orange) بوده و در اصل این رنگ برای افزایش قدرت دید در شرایط مه آلود بودن هوا كه مشابهت با منطقه ی خلیج دارد انتخاب شده، این پل با 1.3 میلیون دلار زیر بودجه پیش بینی شده، بمبلغ 27 میلیون دلار ، 100000 خودرو روزانه بطور متوسط به نتیجه رسید و برای نگهداری به 38 نقاش بطور فول تایم نیز نیاز دارد. تعداد 26 نفر كه از ارتفاع 220 فوتی با سرعت 75 مایل در ساعت و فاصله ی زمانی 4 ثانیه به پایین پرت شده اند جان سالم بدر برده اند.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

(Sydney Harbour Bridge (Sydney, Australia
پل بندرگاه سیدنی (سیدنی ، استرالیا)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

در حالیكه جشن هفتادو پنجمین سال تولدش در سال 2007 گرفته میشد، این پل همچنان در صدر پل های جهان از نظر وسیعترین مقاطع طولانی پل در جهان ( هر مقطع 3.770 فوت)‌ باقی مانده است، این پل ملقب به چوب رختی است بلحاظ قوسی شكل بودنش، معمولا از پل و خانه ی اپرا كه در مجاورتش واقع هست عكس برداری می شود، این زوج بعنوان یكی از بهترین تصاویر برای شهر و خود استرالیا عمل می كنند، اندازه ی بزرگترین مقطع 1.650 فوت كه در بلندترین نقطه ی قوس 429 فوت بالای سطح دریاست، برای ساخت این پل می بایستی 800 خانه خراب می شدند و هزینه ی آن با 1400 كارگر ظرف مدت 8 سال حدود 12 میلیون دلار شد و عاقبت پل سیدنی در سال 1998 تكمیل شد.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:17 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۸

دانستنیهای کفش

 دانستنیهای کفش


تاریخچه

نزديك به پنج هزار سال پيش، مصريها چيزهايي شبيه كفش ساخته بودند. البته بهتر است به آنها بگوييم پوشينه پا، نه كفش. از كفشهاي مصري هاي قديم مي شود طرز زندگي و طبقات اجتماعي در آن زمان را فهميد. تمدن ايران، يونان و رم پوشينه هاي ديگري درست كردند كه نشان دهنده طبقه اجتماعي فرد و ميزان قدرت او بود. نام بسياري از اين پوشينه ها هنوز هم استفاده مي شود، مثل سندليوم كه الان به آن صندل مي گويند. در قرن چهارم و پنجم ميلادي امپراتوري روم به بيزانس منتقل شد. كم كم تفكرات مسيحي روي كفشها تاثير گذاشت چون مسيحي ها اعتقاد داشتند كفش بايد كاملاً پوشاننده باشد به همين دليل كفشها در مغرب زمين ازحالت صندل به شكل روبسته درآمد. در قرن دهم و دوازدهم ميلادي، اروپايي ها در جريان جنگهاي صليبي از علم و دانش مسلمانان حتي براي كفشهايشان استفاده كردند . در قرن چهاردهم، با پيشرفت صنايع، آرام آرام پارچه و چرم دباغي شده نازك وارد كفش سازي شد. بسياري قرن چهاردهم را قرن آغاز مد مي نامند. اواخر قرن چهاردهم هم كفشهاي نوك تيز مد شد. مردم به هر زحمتي كه بود پنج تا انگشتشان را در پنجه هاي نوك تيز مي كردند تا ثابت كنند چقدر با شخصيت هستند. شروع اين مد از هلند بود؛ جايي كه عذاب شست پا و پا درد را براي مردم قرن چهارده ميلادي به ارمغان آورد. اواخر قرن پانزدهم ميلادي، وقتي كفش نوك تيز از مد افتاد، كفش نوك پهن مد شد؛ البته بيشتر در شمال اروپا ذهن ها هر روز محصولات تازه تر و عجيب تري بيرون مي داد. از نمونه هاي آن، كفشهاي ونيزي بود كه براي خانمها مد شد. اين كفشها، يك كفه تخت داشت كه زيرش كاملاً پر بود و ارتفاعش گاهي به شصت سانتي متر مي رسيد. از مشكل راه رفتن كه بگذريم، وزن اين جور كفشها احتمالاً خيلي زياد بوده است مثل اين كه راه رفتن در آن سالها با مشقت و بلاي بسيار همراه بوده است. در قرن هفدهم، اين پاشنه هاي وحشتناك از كفشها حذف شد و پاشنه هاي معقول تري به كفشهاي زنانه و مردانه اضافه شد. قرن هفدهم، دراروپا قرن آدمهاي پرافاده بود. جامعه خيلي طبقاتي شده بود و همه مي خواستند به هم فخر بفروشند و بهترين راهي كه به ذهن مردم رسيد، پوشيدن لباسهاي خاص بود. مردمي كه اهل پز دادن بودند. كفشهاي پاشنه بلندي مي پوشيدند كه روي آن را با حرير بافته بودند. هر چه پاشنه بلندتر بود، موقعيت آن فرد بالاتر مي رفت مثل اين كه در آن زمان كساني كه از بالا به همه چيزهاي اطراف نگاه مي كردند، احساس قدرت زيادي مي كردند. در قرن هجدهم هم اوضاع همان طوري ماند و فقط شكل پاشنه ها تغيير كرد. به جاي حرير هم از چرم رنگي استفاده كردند كه به نظرشان بسيار زيبا بود. اما درهمين قرن، اتفاق خيلي مهمي افتاد. سال 1792 مردم از دست پاشنه هاي بلند و كفشهاي حرير خسته شدند و بر ضد جامعه طبقاتي در فرانسه انقلاب كردند. انقلاب كبير فرانسه، نتايج خيلي مهمي داشت. بعد از آن، مردم كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و همه كفشها از نظر ارتفاع يك شكل شد. قرن نوزدهم، قرن همه گير شدن مد بود. بازار مد داغ بود راستي علتش چه بود؟ جوابش خيلي ساده است. چون با وجود چرخ خياطي و پارچه هاي مصنوعي، كفش خيلي ارزان شد و همه توانستند از كفشهاي خوب استفاده كنند. از نمونه هاي مد آن سالها، مد كفش پنجه مربعي است كه نزديك به پنجاه سال عمركرد. سال 1850 پوتين خيلي رواج پيدا كرد . گويا همه متوجه شدند كه براي كار و فعاليت بايد كفش هاي راحتي به پا داشته باشند . سال 1914، همزمان با آغاز جنگ جهاني اول، كفشهاي راحتي اختراع شد. مطمئناً آدمها نمي توانستند زير بمب و باروت، بچه هايشان را بغل كنند و با كفشهايي كه پاشنه هاي بلندي داشت اين طرف و آن طرف بروند. از سال 1910 هم كه تجارت جهاني شكل گرفت و كشتي ها و هواپيماها محموله ها را از اين سر دنيا به آن طرف مي بردند، فرهنگ كفش دنيا نيز درهم و برهم شد و كفشها شكل بين المللي به خود گرفتند. از آن به بعد كفش هم داخل صنعت هاي ديگر شد. هنوز هم در خيلي از كشورها مردم به دليل گرمي هوا، پابرهنه راه مي روند، مثل هندي ها، بنگال ها يا مردم اوگاندا. كفش تاثير زيادي از محيط اطرافش مي گيرد. براي مثال كفش مردم آلاسكا با عربها فرق دارد حتي بعد از ظهور اسلام چون مسلمانان عقيده دارند پيش از ورود به مسجد بايد كفشهايشان را دربياورند. كفشهايي اختراع شد كه ديواره پشت را نداشت. همين گيوه خودمان كفش بسيار محكمي است كه خيلي خنك است و پا از لاي درزهايش به راحتي نفس مي كشد مردم ژاپن هم با ساقه هاي برنج، براي خودشان كفش درست مي كنند تا بتوانند موقع كار در مزرعه برنج راحت باشند. كفشهاي قد بلند، كفشهاي قد كوتاه، كفشهاي ساق دار. اجزاء كفش رویه تخت بیرونی كف‌های داخلی قابل تعویض مغزی: باریکهٔ چرمی نوارمانند که میان زیره و رویهٔ کفش دوخته می‌شود. توکاری: کاغذ یا مقواهایی که برای کلفت نشان دادن زیره، میان کف و زیره کفش چسبانده می‌شود. پاشنه زیرپاشنه‌ها زیرپاشنه‌‌های گتر ساق‌پوش به نوعی پاشنهٔ کفش که با چرم و میشَن (چرم بز) و مانند آن ساخته بشود «نعلَکی» می‌گویند. مشخصات کفش مناسب چیست؟ تما شنیده‌اید پای انسان قلب دوم اوست. بسیاری از گذشتگان بر این باور بودند که نقاط خاصی از کف پا نمایانگر سلامت بخش‌هایی از بدن است و نیاز به مراقبت زیادی دارد تا در همه حال، انسان آرامش داشته‌باشد. برای انتخاب کفش باید راحتی و سلامت پا را حتما در نظر گرفت.

1)کفش مناسب کفشی است که هنگام پوشیدن طولانی‌مدت، پا را تحت فشار قرار ندهد.

2)هنگام انتخاب کفش‌ در نظر داشته‌باشید انگشتان پایتان دچار تغییر حالت نشوند و یا کناره‌های پایتان تحت فشار ناشی از کفش قرار نگیرند.

3) سعی کنید کفشی را که انتخاب می‌کنید تنها جنبه زیبایی نداشته‌باشد بلکه از هر لحاظ مانع آسیب دیدنپای شما در برابر گرما، سرما و ناهمواری‌های زمین باشد.

4)به موقعیت و شرایط خودتان هنگام خرید کفش دقت کنید.

5)در نظر گرفتن بیماری‌هایی مثل دیابت ممکن است انتخابتان را محدود کند ولی در نهایت با آگاهی بر بیماری و شرایط حاکم بر شما، یک انتخاب صحیح انجام خواهید داد.

6)در دوران بارداری کفش‌هایی به پا کنید که فشار زیادی بر پا و ناحیه پشت شما وارد نکند مثل کفش‌های راحت و تختی که جنس و بافت نرمی دارند. معمولا در این دوران، بین نیم تا یک نمره، تغییر سایز خواهید داشت که با توجه به این تغییر باید کفشی مناسب انتخاب کنید.

7)اگر از کمردردهای مکرر رنج می‌برید،‌حتما با توجه بیشتری کفش‌هایتان را انتخاب کنید و سعی کنید کفش‌های طبی به پا کنید زیرا این کمردردها گاهی از عواقب پوشیدن کفش‌های نامناسب و غیر استاندارد است.

8)اگراضافه وزن دارید، پوشیدن کفش‌های تخت و راحت به شما توصیه‌ می‌شود. راه رفتن با کفش‌های پاشنه بلند برای کسانی‌که اضافه وزن دارند باعث عدم تعادل می‌شود.

9) ‌قبل از خرید کفش حتما چندبار آن را امتحان کنید و مطمئن شوید به پایتان فشار نمی‌آورد.

10) ‌بهترین زمان برای خرید کفش پایان روز است. در طول روز پاهای شما دما، فشار و استرس زیادی را تحمل کرده و برای انتخابی آگاهانه و شناسایی سایز دقیق و مناسب، وقت مناسب‌تری است.

11) ‌هنگام خرید کفش‌هایی که قصد دارید با جوراب آنها را بپوشید، بهتر است جورابی مناسب به پا داشته باشید که بسیار نازک یا بسیار ضخیم نباشد.

12) خانم‌هایی که قدی متوسط یا کوتاه همراه با اندامی متوسط و چاق دارند، بهتر است از کفش‌های پاشنه‌داری استفاده کنند که پاشنه‌هایش ضخیم و بلند است. استفاده از این کفش‌ها، باعث زیباتر شدن حرکات و برقراری تعادل بیشتر هنگام راه‌رفتن می‌شود. البته استفاده از کفش‌های پاشنه‌دار سوزنی برای این خانم‌ها مناسب نیست.

13) ‌بهترین کفش‌ها برای پیاده‌روی، کفش‌هایی هستند که به خوبی پاها را دربر‌گیرند و هنگام پیاده‌روی کاملا به عنوان محافظی برای پا عمل کنند و همچنین انعطاف‌پذیر باشند و پا در آن خسته نشود. کفش‌های پیاده‌روی باید بسیار سبک باشند به نحوی که اصلا احساس نکنید کفشی به پا دارید.

14) ‌اگر به صورت حرفه‌ای و مداوم پیاده‌روی می‌کنید بهتر است کفش‌های ساقدار را انتخاب کنید که در پیاده‌روی‌های طولانی‌مدت به ساق پایتان آسیبی نرسد.

15) ‌اگر با کفش های پاشنه‌دار مشکل دارید بهترین راه حل این است که، آنها را به پا کنید و چندین مرتبه در مقابل آینه‌های بزرگ قدم بزنید، یادتان باشد اول حتما بر ‌روی فرش آنها را امتحان کنید و از زوایای مختلف حرکات و قدم زدن خودتان را در آینه ببینید. با انجام این کار، با تسلط و اطمینان خاطر بیشتری می‌توانید این کفش‌ها را بپوشید.‌

اطلاعاتی جالب در مورد کفش

كفش‌هاي چرمي مناسب ترين جنس كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مي‌شود. اما كفش‌هايي كه جنس آنها صد درصد پلاستيك است باعث ايجاد عرق در پا شده و با جلوگيري ازجريان هوا زمينه بروز اختلالات و ناهنجاريهاي پوستي فراهم مي شود. دكتر فرزانه تركان متخصص طب فيزيكي و توان بخشي در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: كفش راحت، كفشي است كه داراي ارتفاع مناسب بوده و پا در كفش احساس راحتي كند. معمولا نبايد كفی كفش سفت بوده و فشار را فقط به يك نقطه منتقل كند. وي درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن بدن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش مي‌باشد البته كفش‌هاي پاشنه بلند باعث انتقال بيشتر وزن به جلوي پا ‌شده و توصيه مي‌شود كه به مدت طولاني درطول روز استفاده نشود. دكتر تركان با اشاره به استفاده از كفش‌هاي لژدار كه ارتفاع كفی كفش از قسمت پاشنه تا پنجه پا ادامه دارد و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: معمولا نوك باريك و پاشنه بلند كفش باعث انتقال وزن بدن به جلوي پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگي استخوان پا به خارج مي شود. وي ادامه داد: تداوم در استفاده از اين كفش‌ها باعث جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مي شود.اين ناهنجاريها معمولا دردهاي ناراحت كننده‌اي را درافراد ايجاد ‌مي كند كه تغيير شكل استخوان پا برگشت ناپذير است و در نتيجه فرد مجبور به پوشيدن كفش سفارشي مي‌شود. اين متخصص طب فيزيكي و توانبخشي با بيان اينكه بر خلاف تصور مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايي را راحت ترين كفش مي‌دانند، كفش مناسب كفشي است كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتي الامكان در ساعات بعد ازظهر كه پا به بزرگترين حجم خود رسيده انجام شود. زيرا تورم و افزايش حجم عضلات پا در بعدازظهر در بزرگ ترين حالت آن است. وي با بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتي‌هاي كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در مجموع تنها درصد بسيار كمي از كفش‌ها استاندارد هستند و معمولا از نظر جنس، مدل، قرارگيري پاشنه ونحوه توزيع وزن مناسب نيستند اما متاسفانه بيشتر مردم از كفش‌هاي روتين استفاده مي‌كنند. تركان با اشاره به كفش‌هاي ورزشي و يا شبيه اسپرت كه راحت ترين كفش‌هاست، اعلام كرد: كفش‌هاي چرمي مناسب ترين جنس كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مي‌شود. اما كفش‌هايي كه جنس آنها صد درصد پلاستيك است باعث ايجاد عرق در پا شده و با جلوگيري ازجريان هوا زمينه بروز اختلالات و ناهنجاريهاي پوستي فراهم مي شود. وي با بيان اينكه نبايد كفش را بدون جوراب پوشيد، گفت: جوراب‌ها بايد نخي باشد چون كه باعث تسريع در انتقال هوا مي‌شود. همچنين نبايد پا به مدت طولاني در كفش قرار گيرد حتي كفش‌هايي كه خيلي راحت هستند. دكتر فرزانه تركان درباره نرمش‌ و جابه جا كردن عضلات براي رفع خستگي پا اظهار داشت: اين حركات باعث جريان خون به نقاط مختلف پا مي‌شود كه مي‌توان مچ پا را به سمت بالا كشيد و نگه داشت. تكرار اين حركات باعث مي‌شود تا ورمي كه در قسمت‌هاي پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به قسمت قلب جريان پيدا كند. وي در پايان توصيه كرد: مردم بيشتر از آن كه به زيبايي كفش توجه كنند بايد به راحتي كفش اهميت دهند. كفش هاى پلاستيكى باعث ناراحتى پوستى مى شود كفش هاى چرمى مناسب ترين جنس كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. اما كفش هايى كه جنس آنها صد درصد پلاستيك است باعث ايجاد عرق در پا شده و با جلوگيرى ازجريان هوا زمينه بروز اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى فراهم مى شود.يك متخصص طب فيزيكى و توان بخشى در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: كفش راحت، كفشى است كه داراى ارتفاع مناسب بوده و پا در كفش احساس راحتى كند. معمولا نبايد كفه كفش سفت بوده و فشار را فقط به يك نقطه منتقل كند.وى درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن بدن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش است البته كفش هاى پاشنه بلند باعث انتقال بيشتر وزن به جلوى پا شده و توصيه مى شود كه به مدت طولانى درطول روز استفاده نشود. وى با اشاره به استفاده از كفش هاى لژدار كه ارتفاع كفه كفش از قسمت پاشنه تا پنجه پا ادامه دارد و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: معمولا نوك باريك و پاشنه بلند كفش باعث انتقال وزن بدن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به خارج مى شود.وى ادامه داد: تداوم در استفاده از اين كفش ها باعث جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناهنجاريها معمولا دردهاى ناراحت كننده اى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا برگشت ناپذير است و در نتيجه فرد مجبور به پوشيدن كفش سفارشى مى شود. اين متخصص طب فيزيكى و توانبخشى با بيان اينكه بر خلاف تصور مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايى را راحت ترين كفش مى دانند، كفش مناسب كفشى است كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتى الامكان در ساعات بعد از ظهر كه پا به بزرگترين حجم خود رسيده انجام شود. زيرا تورم و افزايش حجم عضلات پا در بعدازظهر در بزرگ ترين حالت آن است. وى با بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتى هاى كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در مجموع تنها درصد بسيار كمى از كفش ها استاندارد هستند و معمولا از نظر جنس، مدل، قرارگيرى پاشنه ونحوه توزيع وزن مناسب نيستند اما متاسفانه بيشتر مردم از كفش هاى روتين استفاده مى كنند. وى با اشاره به كفش هاى ورزشى و يا شبيه اسپرت كه راحت ترين كفش هاست، اعلام كرد: كفش هاى چرمى مناسب ترين جنس كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. اما كفش هايى كه جنس آنها صد درصد پلاستيك است باعث ايجاد عرق در پا شده و با جلوگيرى ازجريان هوا زمينه بروز اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى فراهم مى شود.وى با بيان اينكه نبايد كفش را بدون جوراب پوشيد، گفت: جوراب ها بايد نخى باشد چون كه باعث تسريع در انتقال هوا مى شود. همچنين نبايد پا به مدت طولانى در كفش قرار گيرد حتى كفش هايى كه خيلى راحت هستند.وى درباره نرمش و جابه جا كردن عضلات براى رفع خستگى پا اظهار داشت: اين حركات باعث جريان خون به نقاط مختلف پا مى شود كه مى توان مچ پا را به سمت بالا كشيد و نگه داشت. تكرار اين حركات باعث مى شود تا ورمى كه در قسمت هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. وى در پايان توصيه كرد: مردم بيشتر از آن كه به زيبايى كفش توجه كنند بايد به راحتى كفش اهميت دهند.

كفش‌های پاشنه‌دار

یكی دیگر از سوالات بسیار مهم در انتخاب كفش، پاشنه‌دار بودن آن است كه البته در خانم‌ها مصداق بیشتری می ‌یابد. كفش‌های پاشنه تخت، چون حالت ضربه‌ گیری در پاشنه ندارند، هنگام راه رفتن باعث درد پاشنه می‌ شوند. پس پاشنه باید وجود داشته باشد، اما كفش‌های پاشنه بلند هم، به طریق دیگری سبب آزار و درد پا می ‌شوند. زنان ده برابر بیشتر از مردان از درد پاها‌یشان شكایت دارند و دلیل آن پوشیدن كفش‌های پاشنه بلند است كه پنجه آن تیز بوده و به انگشتان پا فشار می ‌آورند. پوشیدن كفش‌های پاشنه بلند و غیراستاندارد دارای عوارضی است: عوارضی مانند انحراف انگشت شست پا، میخچه، تاول و خمیدگی انگشتان، دردهای مزمن كمر ، دردهای مفاصل ، زانو ،پاشنه پا و خستگی‌های زودرس، پیامد مستقیم استفاده از چنین كفش‌هایی است. با شروع تابستان و گرم‌تر شدن هوا، انواع دیگری از كفش‌ها موسوم به كفش‌های تابستانی یا صندل وارد بازار می‌ شوند. این كفش‌ها نسبتاً باز بوده و امكان تبادل هوا میان بیرون و درون كفش را فراهم می ‌آورند و باعث می ‌شوند كه گرما در كفش ایجاد نشود، اما همین كفش‌ها هم استانداردهای خاص خودشان را دارند. نكته مهم این است كه پا در هنگام حركت باید در یك حالت ثابتی بماند. در كفش‌هایی كه پشت باز هستند، هنگام حركت، یك انرژی صرف بیرون نیفتادن آنها از پا می ‌شود و این‌ كفش‌ها باعث خستگی بی ‌مورد می ‌شوند. بعضی از صندل‌های ظریف زنانه یك بند نازك در قسمت عقب دارند. بندهای نازك به علت قطر كم، فشار بیشتری روی یك نقطه از پا متمركز می‌ كنند و باعث آزار آن می‌ شوند. پوشیدن این كفش‌ها در درازمدت، باعث التهاب تاندون آشیل پا می‌ گردد كه بسیار دردناك و آزاردهنده است، ولی به افرادی كه مایل به پوشیدن صندل هستند توصیه می کنیم، اگر قصد پیاده ‌روی‌های طولانی‌ تر از 20 دقیقه را دارید، به هیچ ‌وجه صندل نپوشید و از كفش‌های استاندارد دیگر استفاده كنید. بیشتر مردم در انتخاب كفش به زیبایی و رنگ و طرح آن دقت می ‌كنند نه به فاكتورهای استاندارد آن و این باعث آزارهای درازمدت در آنها می ‌شود. امیدواریم فرهنگ پوشیدن كفش و اطلاع‌ رسانی در این زمینه آن قدر زیاد شود تا به ‌جایی برسیم كه در واقع كفش‌های استاندارد را دوست داشته باشیم و بخریم.

راهنمای خرید کفش

با رعايت چند نكته كليدي هنگام انتخاب كفش سلامتي پاهاي خود را تضمين كنيد:

1-كفشي بخريد كه با فرم طبيعي پاهاي شما مطابقت داشته باشد.

2-پاها بطور طبيعي در ساعات انتهايي روز اندكي ورم ميكنند به همين خاطر بهترين زمان براي اندازه كردن كفش عصر و پس از غروب آفتاب است.

3- سايز درج شده بروي كفش را ملاك قرار ندهيد چراكه قابل اطمينان نيستند.

4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا باز خواهد كرد يك اشتباه محض است. هيچگاه يك كفش تنگ را خريداري نكنيد.

5- كف كفش ميبايست محكم و قابل انعطاف باشد و سطح آجداري نيز داشته باشد. خود كفش نيز بايد سبك باشد.

6- از به پا كردن كفشهاي پاشنه بلند به مدت طولاني خودداري كنيد. كفشهاي پاشنه بلند لغزيدن و بزمين خوردن، درد كمر و پا و تغيير در فرم پا را بدنبال دارند. سعي كنيد پاشنه كفشتان از 4 سانتي متر بلند تر نباشد. همچنين پاشنه هاي عريض تر نسبت به پاشنه هاي نوك تيز و باريك مناسبتر ميباشند.

7-هنگام امتحان كفش توجه داشته باشيد كه پاشنه پاهاي شما نبايد درون كفش بلغزد.

8- سايز پاهاي شما با افزايش سن، تغيير وزن و يا در دوران بارداري تغيير ميكند. بنابراين هنگام خريد كفش نو به سايز پاهاي پيشين خود اتكا نكنيد.

9-در اغلب افراد سايز يكي از پاهايشان با پاي ديگر متفاوت ميباشد. بنابراين در انتخاب كفش پاي بزرگتر را ملاك انتخاب قرار دهيد.

10-كفش اندازه كفشي است كه هنگامي كه شما ايستاده ايد ميان نوك بزرگترين انگشت پا (معمولا شست پا) و انتهاي كفش حداقل يك سانتي متر فاصله وجود داشته باشد و شما قادر باشيد انگشتان پاي خود را آزادانه تكان دهيد. همچنين به قوس كف پا نيز توجه كنيد كه مطابق شكل بايد متناسب با قوس كفش باشد.

11-براي امتحان كردن كفش حتما بندهاي كفش را بطور كامل ببنديد و سپس بايستيد و چند قدم راه برويد تا كاملا از اندازه بدن كفش اطمينان حاصل كنيد.

12-از خريد كفشهاي پنجه باريك تا حد امكان خودداري كنيد چراكه اينگونه كفشها انگشتان پا را تحت فشار قرار داده و بد فرم ميكند.

13- كفشهاي تخت، لژ دار و يا پاشنه كوتاه هم راحت ترند و هم ايمن تر.

14- در هنگام انتخاب كفش به نوع جورابي كه عادت به پوشيدن داريد نيز توجه كنيد. و هنگام خريد نيز همان جوراب را به پا داشته باشيد.

15- عوارض پوشيدن كفشهاي تنگ شامل: پينه پا، ميخچه، دردهاي مفاصل، درد زانوها و پاشنه پا و خستگي زود رس ميباشد.

16-به پا كردن كفشهاي گشاد نيز سبب ميگردد تا پاها تاول بزنند و فرد از تعادل كافي هنگام راه رفتن برخوردار نباشد.

17- از فروشگاههايي خريد كنيد كه تنوع كفش در آنها بالاست تا محدوديت انتخاب نداشته باشيد.

18-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آنها شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. اما شما با صبر و حوصله كفش راحت و اندازه پاهاي خود را انتخاب كنيد.

19-چرم بهترين رويه كفش محسوب ميگردد چراكه مانند پوست تنفس كرده و تهويه دارد.

20-كفشي بخريد كه بتوانيد سايز آن را اندكي تغيير دهيد يعني كفشهاي بند دار و يا سگك دار.

21- آستر و پوشش درون كفش ميبايست نرم، فاقد درز و هر گونه برآمدگي باشد.

22- شما قادر ميباشيد طبق فرمول زير سايز كفش خود را بدست آوريد. ابتدا ميبايست طول پاي خود را اندازه گيري كنيد (از نوك بلندترين انگشت پا (معمولا شست پا) تا پشت پاشنه پا): سايز كفش=‌]طول پا(سانتي متر)+2 سانتي متر‍[ * 1.5 ايـن فـرمـول سـايـز كـفـش اروپايي را مشخص مي كند كه با سايز كـفشـهاي كشورمان هماهنگي دارد.

نکاتی در مورد نگهداری کفش

نگهداری

کفشهای نو را که برای اولین بار می خواهید استفاده کنید فقط به مدت ده دقیقه در روز ( و به مدت پنج روز ) بپوشید تا حالت اصلی و زیبایی اولیه کفش برای مدت زیادی حفظ شود. این یکی از مهمترین عوامل حفظ زیبایی ظاهر کفش و نیز بالارفتن مدت زمان عمر کفش میباشد که متاسفانه در کشورهای جهان سوم بدلیل پایین بودن سطح درآمد جامعه چنین کارهایی عملا غیرممکن می باشد. چون افراد توانایی خرید دو یاچند جفت کفش را در یک زمان ندارند . توضیح : مورد فوق یک مورد پزشکی نیز می باشد و افراد مبتلا به دیابت حتما باید این مورد را رعایت کنند و اجازه ندهند تا خشکی و یا باصطلاح تازگی اولیه کفش به پای آنها صدمه بزند . از قالبهای مخصوص برای کفش (فنری یا معمولی ) نیز می توانید برای حفظ حالت اولیه کفش استفاده کنید واکس زدن باعث می شود تا کفش شما همیشه نرم و انعطاف پذیر باشد پس , به طور مرتب کفشهایتان را واکس زده و تمیز نگهدارید در ضمن: " کفش تمیز و مرتب نشانه شخصیت و انظباط شماست" چند نکته دیگر کفشی را که تازه خریداری کرده اید به مدت ده دقیقه در روی فرش بپوشید و قدم بزنید و کاملا مطمئن شوید که کفش از لحاظ اندازه و قالب متناسب با پای شما است در غیر اینصورت به فروشگاه مورد نظر مراجعه کنید و کفش خود را تعویض کنید. حتما لزومی ندارد که شما همیشه شماره مثلا 40 بپوشید , ممکن است با مرور زمان و تحت مواردی مثل افزایش سن , افزایش وزن , کاهش وزن و ... شماره پای شما کمی بزرگتر و یا کوچتر شده یاشد , , دقت کنید !!!. از پوشیدن کفشهای تنگ جدا خودداری فرمایید زیرا زمانی که " پا " تحت فشار بوده و ناراحت باشد سیستم عصبی مختل شده و قدرت تفکر و تصمیم گیری در حد بسیار پایینی کاهش می یابد. در بسیاری از موارد پاهای چپ و راست به اندازه دو یا سه میلیمتر از همدیگر اختلاف دارند پس در هنگام خرید , انتخاب خود رابر اساس اندازه پای بزرگتر انجام دهید.

واکس

واکْس به صورت عمومی به ماده‌ای گفته می‌شود که بر روی جسمی مالیده شود به طور مثال واکس کفش ماده‌ای است که روی کفش برای ایجاد لایه‌ای شفاف و محافظت از نخ‌های آن مالیده می‌شود. انواع مختلفی از واکس برای مصارف مختلف وجود دارد: واکس چرم برای براق کردن سطوح چرمی، واکس بدنه خودرو برای براق کردن بدنه خودرو، واکس مو برای حالت دادن و براق کردن موی سر و غیره... معمولاً واکس ماده‌ای کرم مانند است که برای براق کردن سطح مواد مختلف استفاده می‌شود. امروزه جهت ایجاد رفاه دستگاه‌هایی جهت واکس کفش ایجاد شده‌است که به آن دستگاه براق کننده کفش می‌گویند که به وسیله یک یا دو برس که به صورت افق قرار دارند رویه و کناره‌های کفش را تمیز می‌نماید. برای تهیه واکس کفش ابتدا باید حلال مناسب انتخاب شود. سابقاً از حلال نیتروبنزن برای این منظور استفاده می شد اما به علت تأثیر نامطلوبی که بر روی چرم به جا می گذارد استعمال آن بعدها متروک گردید. امروزه از روغن تربانتین به عنوان حلال استفاده می شود، اما در بعضی موارد به علت گرانی این روغن به جای آن پارافین مایع یا نفت به کار می برند که البته از مرغوبیت واکس خواهد کاست. در انتخاب ماده حلال باید شرایط زیر رعایت شود:

1- درجه جوش آن باید نزدیک به درجه جوش تربانتین باشد.

2- قابلیت تبخیر آن چنانچه زیاد باشد با چند بار باز و بسته شدن سرپوش قوطی واکس، محتوای آن خشک و غیر قابل استفاده می شود و چنانچه قابلیت تبخیر آن کم باشد به هنگام واکس زدن موجب تأخیر عمل شده و از براق شدن چرم جلوگیری می کند. بنابراین قابلیت تبخیر این ماده باید متناسب با زمان لازم باشد به طوری که عیبهای فوق ظاهر نشود.

3- قابلیت حل آن برای سایر مواد لازم در ساخت واکس و حفظ این مواد در درجات حرارت مختلف

4- علاوه بر مواد فوق باید روغن مناسبی در واکسها به کار رود که جایگزین چربی طبیعی چرم باشد و در حفظ آن عمل نماید. برای این منظور معمولاً از استآرین، اولئین، لانولین و پاره ای روغنهای نباتی به مقدار مناسب استفاده می کنند.

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 11:42 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۸

پاییز هزار رنگ کانادا (تصویری)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:34 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۸

پادشاهی که گارد حفاظتی‌اش 400 دختر مجرد است +عکس

 
معمر در زبان عربی به معنای مهندس است و معمولا توسط افراد قبل از نام خانوادگی افراد تحصیل کرده در رشته مهندسی عمران و ساختمان بکار میرود ، اینکه ایا نام کوچک پادشاه لیبی معمر است و یا این واژه لقب او است معلوم نیست ، ولی آنچه مسلم است پادشاه هشتاد و چند ساله لیبی که مانند هنرپیشه های سینمایی هر روز گریم می کند دارای رفتارهای عجیبی است ، مثلا گفته می شود او تا کنون در هیچ یک از دیدارهای رسمی یک لباس را دو بار نپوشیده است ، حال بماند که هر یک از لباسهای ایشان حکایت خاص خود را دارد و یا ایشان در اجلاس چند روز پیش سازمان ملل در نیویورک بجای استفاده از پانزده دقیقه وقت اختصاصی خود یکصد دقیقه سخنرانی نمود که بیش از نود دقیقه آن فحش و ناسزا بود. بطوریکه مترجم وی پس از سی و پنج دقیقه ترجمه همزمان کم آورد و شخص دیگری جایگزین او شد.
 
g6
بد نیست بدانید سالها است که او جز در کاخ خودش در هیچ عمارت دیگری اقامت نمی کند و هر گاه برای سفرهای خارجی به دعوت روسای کشورهای دیگر به خارج از لیبی سفر میکند چادر و خیمه و خدم و حشم فراوان خود را به همراه می برد .
 
چند سال پیش در سفر به فرانسه در فضای سبز کاخ الیزه (یا ورسای) خیمه و بارگاه خود را برپا نمود و سوژه مناسبی برای خبرنگاران و مطبوعات شد و شایعات فراوانی را به دنبال داشت در سفر اخیر به نیویورک هم ابتدا در پارک ملی نیویورک چادر زدند که ماموران پلیس به دنبال اعتراض برخی از اهالی مبنی بر امنیتی شدن فضای پارک پلیس هیئت لیبیایی را مجبور به جمع کردن خیمه ها نمود و نهایتا هیئت لیبیایی فضای سبز چند هکتاری منزل یکی از ثروتمندان را در حومه نیویورک به مبلغ گزافی برای چند روز اجاره نمود و آنها چادر پادشاه لیبی را در این ملک برپا نمودند.

g2

آنچه مسلم است پادشاه لیبی در سن هشتاد سالگی بسیار علاقه دارد که سوژه مطبوعات و رسانه ها باشد ولی شاید از همه جالب تر کادر حفاظتی و محافظین وی باشد ، کادر حفاظتی وی که بسیار ورزیده و جوان بوده پس از آزمونهای فراوان و گذراندن دوره های سخت انتخاب شده و بیش از چهارصد نفر می باشند که در شیفت های چهل نفره مسئول حفاظت از جان وی را برعهده دارند و در سفر نیویورک هنگامی که پادشاه لیبی برای خرید سوغاتی به یکی از فروشگاههای شهر نیویورک رفته بود این کاروان چهل نفره (البته به همراه تعداد بیشمار پلیسهای محلی) باعث راه بندان و ایجاد ترافیک در شهر نیویورک شد.

کادر حفاظتی ایشان که بر خلاف دیگر محافظین هیچگاه لباس شخصی (در حال شیفت و محافظت) نمی پوشند همگی از میان دختران مجرد انتخاب شده اند و تا زمانی که در خدمت هستند حق ازدواج ندارند.
 


g1

g3

g4
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:33 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۸

تا پایان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها شاهد تورمی سه رقمی خواهیم بود.

دبیرکل خانه کارگر پیش‌بینی‌های دولت مبنی بر تورم 7/15 درصدی ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را بسیار خوشبینانه ارزیابی کرد و گفت: تا پایان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها شاهد تورمی سه رقمی خواهیم بود. 

علیرضا محجوب نماینده تهران  در واکنش به مواضع مختلف نمایندگان در قبال لایحه هدفمند کردن یارانه، اظهار داشت: از مجلس چهارم تاکنون دو دیدگاه بر مجلس حاکم بوده است. 

به گفته وی برخی تصور می‌کنند که با راه‌حل‌های سرمایه‌داری می‌توانند مشکل اقتصاد کشور را حل کنند. دیدگاه این افراد ناشی از تعلیمات علمی‌ای است که داشته‌اند و عموما از منابع علمی سرمایه‌داری تغذیه شده‌اند. 

وی با اشاره به اینکه این دیدگاه‌های سرمایه‌داری بر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و فضای سرمایه‌داری جهانی نیز حاکم است افزود: اکثریت نمایندگان مجلس به واسطه فشاری که دولت و بقیه، طی یکسال گذشته وارد آورده‌اند، می‌خواهند لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کنند. 

محجوب از قرارهایی برای تصویب این لایحه در مجلس خبر داد و یادآور شد: حتی تغییرات ایجاد شده در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی نیز مورد موافقت دولت بوده است. 

او که پیشنهاد کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و پیشنهاد حذف تک‌تک مواد و تبصره‌های این لایحه را در صحن علنی مجلس ارائه داده است، گفت: همان اقلیتی که به کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رای نداد، به حذف جزئیات آن نیز رای می‌دهد و همچنان با ما همراه هستند.
نماینده تهران در پاسخ به سواهلی که به بار تورمی این لایحه اشاره داشت، گفت: محاسبه تورم وظیفه بانک مرکزی است اما پیش‌بینی من به خوشبینی دولت که تورم ناشی از اجرای این طرح را 7/15 درصد ارزیابی کرده و پیش‌بینی آقای توکلی که آن را 35 تا 52 درصد ارزیابی کرده بود، نیست. 

وی با اشاره به اینکه با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، همانطور که در قبض‌های برق آمده است. نرخ برق 5 برابر افزایش می‌یابد، یادآور شد که این افزایش قیمت‌ها را در قبوض آب و گاز دیگر حامل‌های انرژی همچون بنزین نیز شاهد خواهیم بود. 

محجوب با تاکید بر اینکه شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت تمامی کالاها را افزایش خواهد داد، خاطرنشان کرد: ممکن است کسانی بکوشند تا منابع آماری را تحت فشار قرار دهند و به این ترتیب آمار را کاهش داده و کوچک جلوه دهند. همانطور که در اسفندماه سال گذشته شاهد دو بار اعلام نرخ مزد بودیم. 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: طی 5 سال آینده، سالانه 20 درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد. از این رو در پایان این دوره با رشد صددرصدی تورم روبه‌رو خواهیم بود. 

از این رو تورمی سه رقمی بعد از پایان این دوره خواهیم داشت که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. 

محجوب در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جبرانی دولت، پاسخگوی این مشکلات و آثار تورمی خواهد بود یا نه؟ اظهار داشت: دولت تنها 10 هزار میلیارد تومان بودجه جبرانی در نظر گرفته است. این در حالی است که حداقل نصف این مبلغ صرف هزینه دارو و درمان خواهد شد. یارانه گندم هم 5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

وی با بیان اینکه به این ترتیب بودجه‌ای برای جبران آثار تورمی دیگر در نظر گرفته نشده است، افزود: به این ترتیب درخواهیم یافت که سیاست‌های جبرانی دولت، شعاری بیش نیست و راه به جایی نخواهد بود. 

مرجع : ایلنا
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:19 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۸

ناگفته های همسر بن لادن از زندگی مشترک

 
بن لادن برخی شبها خانواده اش را مجبور به ماندن در صحرا می کرد در حالی که هیچ چیزی جز خاک برای در امان ماندن از سرمای شب های صحرا در اختیار نداشتند...او نابغه ریاضیات بود... نمی گذاشت کولر را روشن کنم...عاشق خودروهای پرسرعت و شیک بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     "عمر" پسر اسامه بن لادن به همراه همسر انگلیسی خود "زینه"
 
عصر ایران - در اواخر ماه جاری میلادی کتابی درباره زندگی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در انگلیس عرضه خواهد شد.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کتاب به قلم همسر اسامه به نام "نجوی" و پسر چهارمش "عمر "نوشته شده است.

عمر پسر اسامه بن لادن بعد از ازدواج با تیک زن انگلیسی به نام "زینه"، هم اکنون در دوحه قطر زندگی می کند.

  این کتاب که یک نویسنده امریکایی به نام "جان ساسون" نیز در نوشتن آن مشارکت دارد به قیمت 17 دلار و 50 سنت عرضه خواهد بود.

دراین کتاب شرح مفصلی از زندگی بن لادن او روند تبدیل او از فردی مذهبی و آرام به چهره افراطی در بعد جهانی آمده است.

براساس اظهارات نجوی که از اتباع سوریه است، خانواده بن لادن به کشورهای پاکستان، سودان، افغانستان و آمریکا سفر کرده است.

نجوی می گوید: من به همراه دیگر همسران بن لادن در منزلی ساده بدون کولرهای پیشرفته در سودان و عربستان در انزوا قرار داشتم.
عمر در این باره می گوید: پدرم به مادرم اجازه نمی داد تا کولر منزل را روشن کند. این کولر را پیمانکار ساختن منزل مسکونی نصب کرده بود . به مادرم حتی اجازه نمی داد که از یخچال موجود در آشپزخانه نیز استفاده کند.

در این کتاب، بن لادن پدری "جدی" توصیف می شود که بازی کودکان و استفاده از دستگاه های الکترونیکی را در منزل خود در دوره اقامت در افغانستان، عربستان و سودان منع می کرد. بن لادن با این حال دوستدار کاشت گل و راندن خودروهای روز بود.

همسر بن لادن همچنین از سفرش به آمریکا تعریف می کند و به جان ساسون که در تهیه این کتاب مشارکت کرده، می گوید : دو هفته در آمریکا بودیم. در لس آنجلس با  اشخاصی مانند "عبدالله عزام"روحانی فلسطینی و پدر معنوی افغان های عرب دیدار کردیم. این سفر چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در  ایران در سال 1979 صورت گرفت.

پس از این سفر، بن لادن به پاکستان و افغانستان عزیمت کرد تا به مبارزه با اشغالگران شوروی بپردازند.
بن لادن در پایان به عربستان سعودی بازگشت و برای فرزندان خود  داستان هایی درباره درگیری ها در کوه ها و غارها و اخراج نیروهای شوروی تعریف می کرد.

 او در خانه اش با فرزندانش که تعداد آنها به 12 نفر رسیده بود جدی بود ولی در برخی اوقات نیز می خندید.  نجوی نیز با دیگر همسران جدید بن لادن در انزوا  زندگی می کرد. نجوی خود یکی از همسران بن لادن را برگزیده بود. بن لادن به رغم اینکه از وسایل الکترونیک نفرت داشت  عاشق خودروهای پرسرعت  و شیک بود. وی به همین دلیل یک دستگاه خودروی مرسدس بنز به رنگ طلایی در میان خودروهایش داشت.

بن لادن در یکی از سفرهای خود یک فروند قایق تندور نیز خریده بود. برای بن لادن هیچ چیزی به اندازه گذراندن یک روز کامل با خودروهای پرسرعت در صحرا لذتبخش نبود. وی خودرو اش را در صحرا رها و مسافت های طولانی را پیاده روی می کرد.

براساس گزارش این کتاب، رهبر شبکه القاعده پس از آنکه تحت تعقیب قرار گرفت و مجبور شد در سودان زندگی کند به کاشت گل و ذرت مشغول بود و در همان حال به دنبال طرح ریزی عملیات ترور و پی ریزی شبکه القاعده بود.

نجوی اضافه می کند : بن لادن برخی شب ها خانواده اش را مجبور به ماندن در صحرا می کرد در حالی که هیچ چیزی جز خاک برای در امان ماندن از سرمای شب های صحرا در اختیار نداشتند. وی همچنین فرزندان خود را به پیاده روی در صحرا بدون داشتن آب مجبور می کرد تا توانایی های آنها را افزایش دهد.

نجوی همچنین می گفت که بن لادن انگلیسی را به خوبی صحبت می کرد؛ نابغه ریاضیات بود و به سیاست و طبیعت علاقه بسیاری داشت.

در این کتاب همچنین برای نخستین مرتبه تصاویر اختصاصی از خانواده بن لادن منتشر می شود از جمله می توان به انتشار عکس هایی از کودکی عمر و برادرانش، بن لادن به همراه خانواده در افغانستان و در حال اسب سواری نیز اشاره کرد.
 
در این اثر همچنین مطالب جالبی درباره حملات 11 سپتامبر از زبان همسر و پسر بن لادن مطرح شده است.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:15 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸

«جنجالی‌ترين بيت حافظ» بررسی شد

 
اولين بحث درباره بيت "پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت / آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد"، حدود ‌٤٠ سال پس از مرگ حافظ آغاز مي‌شود. اين بيت به دو صورت قرائت مي‌شود که يك صورت با لحني جدي است و در صورت دوم قرائت اين بيت تا حدودي معنا و لحن، شيطنت‌آميز مي‌شود.

ایسنا: نشست «بررسي جنجالي‌ترين بيت حافظ» برگزار شد.

عضو هيأت‌علمي دانشگاه فردوسي مشهد در مراسم بزرگداشت حافظ كه در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، در سخنراني خود با عنوان "جنجالي‌ترين بيت حافظ" با خواندن بيت "پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد"، به نقد و بررسي اين بيت پرداخت.

محمود فتوحي تصريح كرد: اولين بحث درباره بيت "پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت / آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد"، حدود ‌٤٠ سال پس از مرگ حافظ آغاز مي‌شود. اين بيت به دو صورت قرائت مي‌شود که يك صورت با لحني جدي است و در صورت دوم قرائت اين بيت تا حدودي معنا و لحن، شيطنت‌آميز مي‌شود.

او با بيان اين‌كه از زمان حافظ تا به امروز اين بحث در باب اين بيت ادامه داشته است، تاكيد كرد: بغرنجي اين بيت از اين‌جا آغاز مي‌شود كه سرانجام حافظ قائل به اين است كه بر قلم آفرينش خطا رفته است يا نه؟

اين استاد زبان و ادبيات فارسي خاطرنشان كرد: اولين واكنش نسبت به اين بيت از سوي قاسم انوار ديده مي‌شود، هرچند بر خلاف اقوال مشهور که در تذکره‌ها از جمله تذکره دولت شاه آمده است، قاسم انوار چندان به حافظ نظر نداشته است و بيش‌تر از آن‌كه از حافظ تقليد كند، از مولوي تقليد مي‌كند و برخلاف آن‌چه گفته شده، وي از معارضان حافظ بوده است و با تعريضي كه به حافظ مي‌زند، گمان نمي‌رود كه او هميشه شعر حافظ مي‌خوانده است.

فتوحي اظهار كرد: دومين واكنش نسبت به اين بيت در كتابي به نام "جواهرالاسرار" از آذري توسي است كه ‌‌٤٨ سال پس از مرگ حافظ نوشته شده است. فصل چهار اين كتاب به بعضي از مشكلاتي كه درباره برخي از ابيات در محافل ادبي بوده است، مي‌پردازد؛ از جمله همين بيت از حافظ است "پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت / آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد".

او افزود: بيش‌تر بحث درباره ضمير "ش" در مصراع دوم در واژه "خطاپوشش" است. در اين جا سؤال اين است كه خطاپوش چه كسي؟ خطاپوشي خدا يا خطاپوشي شيخ؟ و اگر خطاپوشي را به خدا نسبت دهيم، دشواري برطرف مي‌شود و مؤلف نيز پيشنهاد كرد كه خطاپوشي را بايد به خدا نسبت دهيم.

عضو هيأت‌علمي دانشگاه فردوسي مشهد گفت: پس از آذري توسي، به شخصي به نام ابراهيم فاروقي مي‌رسيم كه در سال ‌‌٨٧٨ در هندوستان، لغت‌نامه‌اي به نام لغت‌نامه منيري تدوين كرده که در آن حدود ‌‌١٠٠ بيت از حافظ به عنوان شاهد لغت‌ها آورده است و در ذيل واژه خطا مطرح مي‌كند كه مصرع دوم يك جمله معترضه است و اگر از پير سؤال كنند كه در قلم صنع خطا نرفته است، خطاپوشش چرا گويند و اين سؤال خطاست؛ بدين ترتيب همه مي‌خواهند به وجهي حافظ را توجيه كنند كه حافظ هيچ‌گاه بر كارگاه آفرينش خطا نگرفته است.

او خاطرنشان كرد: در حدود سال ‌‌٩٥٠ كتابي به نام "لطايف اشرفي" نوشته شده است كه جنجالي را در باب حافظ شناسي به راه انداخته است و شخصي به نام "جهانگير اشرف سمناني" در جنوب هند، خانقاهي داشته است و در سفري به شيراز حافظ را ملاقات مي‌كند و در گفت‌وگو و بحثي با حافظ سخناني بين اين‌ها رد و بدل مي‌شود و حاوي اطلاعات زيادي بوده است.

فتوحي افزود: زماني كه اين نسخه پيدا شد، جنجالي را در باب حافظ شناسي ايجاد كرد؛ چون در مورد زندگي حافظ اطلاعات دقيقي وجود ندارد؛ به جز مواردي كه محمد گل‌اندام كه همدرس حافظ بوده، در مقدمه‌اش آورده است.

او تصريح كرد: نكته‌ جالب توجه در باب اين بيت در كتاب لطايف اشرفي اين است كه اين بيت را به دو وجه خوانده‌اند؛ بعضي به باطن بيت توجه كرده‌اند و بعضي ديگر ظاهر آن را مورد توجه قرارداده‌اند و كساني كه به باطن آن توجه داشته‌اند، معتقدند كه خداوند هر چه انجام داده، خير است و چيزي به نام شر در كارگاه آفرينش وجود ندارد.

فتوحي به معناي ظاهري بيت اشاره كرد و گفت: اما معناي ظاهري آن جالب است و داستاني بدين ترتيب دارد كه خواجه حافظ شيرازي دوستي داشته به نام خواجه صنع‌الله كه با همديگر، همدرس بودند و غزل مي‌گفتند و روزي آن‌ها شعرهاي‌شان را پيش استاد مي‌برند و استاد مي‌گويد که خطا بر قلم صنع نرفت و منظور از صنع، همدرسش صنع‌الله بوده است و حافظ دارد با رقيب شعري‌اش سخن مي‌گويد و البته تمام اين‌ها جعلياتي است كه در قرن ‌‌١٠ و‌ ‌١١ در تذكره‌ها وجود داشته است.

او همچنين گفت: در استانبول نيز جرياني شديدا عليه حافظ شكل گرفت و حتا فتوايي دادند و خواندن شعر حافظ را تحريم كردند و پس از اين نيز اين‌گونه جريان‌ها همچنان ادامه پيدا مي‌کند.

فتوحي افزود: از منظر تاريخ ادبي هرمنوتيکي، معنا و حيات متن در تاريخ تابع افق انتظارات خوانندگان است و تاريخ قرائت‌هاي مختلف اين متن نشان مي‌دهد که يک انتظار غالب بوده است و آن تبرئه حافظ از خطاگيري بر آفرينش است؛ اما قرائت دوم تقريبا در گذر تاريخ مکتوب نشده؛ هرچند پيوسته وجود داشته و قرائت‌هاي کتابت‌شده پاسخي به آن قرائت نامکتوب است.

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:46 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸

کودکی های شاهین بهرام نژاد ؛ مجری صدا و سیما (عکس)

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:45 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸

جنجالهای کلهر

فرارو- هنوز چند روزی از حضور مشاور رئیس دولت دهم در تلویزیون و اظهارات جنجالی اش در خصوص جنگ و تاثیر پذیری رزمندگان از فیلم های وسترن نگذشته است که  مهدی کلهر بار دیگردر صدر اخبار قرار گرفت. این بار مسئله اما نه اظهارات جنجالی او که خبر درخواست پناهندگی دخترش از کشور آلمان و مسائل زندگی خصوصی کلهر است.

به گزارش فرارو، چندی پیش در خبرها آمده بود که دختر مشاور  محمود احمدی نژاد به خاطر پذیرفته شدن فیلمش در جشنواره نورنبرگ عازم آلمان شده است. این مسئله اما آغاز گر سریالی بود که زندگی خصوصی مهدی کلهر را بر زندگی سیاسی جنجالی اش غلبه داد.

از همان آغاز بسیاری نسبت به این مسئله حساس شدند چراکه فیلم نرگس کلهر با عنوان "خیش" اگرچه برگرفته از داستانی از فرانتس کافکا بود در مورد: «شکنجه».

به فاصله اندکی پس از حضور دختر مشاور ارشد رئیس دستگاه اجرایی ایران در آلمان او طی مصاحبه ای با برخی رسانه ها در حالی که شالی سبز بر گردن انداخته بود ضمن انتقاد از اوضاع جاری ایران اعلام کرد که از کشور آلمان در خواست پناهندگی کرده است. این خبر به سرعت در بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی انعکاس پیداکرد چون نرگس کلهر دختر یکی از نزدیک ترین اطرافیان محمود احمدی نژاد است.

بلافاصله پس از انتشار این اخبار مهدی کلهر ضمن مصاحبه ای با بیان مطالبی از قبیل اینکه از مادر دخترش جدا شده است و مدت هاست دخترش را ندیده است و او برای انتخاب مسیر زندگی خویش آزاد است، تلاش کرد نشان دهد که اعمال دخترش هیچ ارتباطی به او ندارد.

کلهر گفت: «همانگونه که نرگس گفته او پس از جداشدن من از مادرش زندگی خود را با مادرش ادامه داد و خود به تنهایی در مورد رفتنش تصمیم گرفت.» او همچنین ادامه داد: «پس از جدا شدن بنده از همسرم، "نرگس" به خواست خود با مادرش زندگی کرد و بنده نیز طبق قانون همواره نفقه او را پرداخت می کردم.»

مشاور محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود دلیل جدایی از همسرش را اینگونه بیان کرد: « نرگس 25 سال سن دارد و مادر او به دلیل اینکه من با آقای احمدی نژاد در همان سالها (84) همکاری می کردم، درخواست طلاق کرد و این امر نیز محقق شد. امروز نیز وی یکی از مخالفان آقای احمدی نژاد است و در حال حاضر نیز در دانشکده صدا و سیما تدریس می کند.»

این اظهارات مهدی کلهر اما به سرعت واکنش تند همسرش را در پی داشت چراکه او طی ارسال جوابیه ای برای رسانه ها بحث طلاق را به کلی تکذیب کرد و گفت که مهدی کلهر خانه را ترک کرده است.

معصومه طاهری موسوی در جوابیه ای که برای رسانه ها ارسال کرده نوشته است: «لازم به ذکر است بر اساس شناسامه، سند ازدواج و هم سکنایی (خانه ای که درحال حاضر درآن زندگی می کنم و در مالکیت ایشان است) تا امروز در این لحظه هیچگونه طلاقی بر اساس قوانین خانواده میان ما وقوع نیافته است و علاوه بر مدارک مستند فوق، بر اساس تایید کتبی واحد امور کارکنان سازمان صدا و سیما همچنان تحت تفکل نامبرده هستم.»

از دیگر سو او بحث جدایی به خاطر اختلاف نظر سیاسی را نیز تکذیب کرد و در این خصوص اظهار داشت: «اگر چه ایشان خروجشان از خانه را دلیل جدایی و طلاق می دانند، لکن در مورد بخش دوم سخنانشان در رابطه با گرایش های خاص سیاسی و ... باید متذکر شوم: اینجانب مدت 22 سال است که کارمند رسمی دائم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشم و درحال حاضر به عنوان کارشناس ارشد آموزش در این سازمان دولتی خدمت می نمایم و کمترین حرکت های سیاسی کارمندان از نگاه تیزبین مسئولان ذیربط این مجموعه حساس دور نمی ماند و تا امروز هیچگونه رفتاری که سخنان ایشان را تایید نماید در پرونده ام وجود نداشته ضمن اینکه پس از اخذ درجه دکترا و حتی در دوره دانشجویی دکتری به عنوان مدرس ( از 1384 تا کنون) در بخش تخصصی خبر به شاغلین سازمان صدا و سیما در زمینه هایی مانند مسائل سیاسی، جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک و خبر مکررا تدریس نموده ام و کمترین مشکلی در این رابطه تا کنون نبوده. چگونه ایشان با وجود غیبت بیش از یک سالشان از خانه، پی به ضدیت اینجانب با جناب رئیس جمهور برده اند؟ چگونه بدون ارائه مدرک مستند به خود اجازه می دهند اینگونه مرا متهم نمایند ضمن اینکه مدت 2 سال است در دانشکده صدا و سیما نیز به امر تدریس دانشجویان اشتغال دارم.»

او در این خصوص ادامه داد: «آقای کلهر در بخشی از مصاحبه خود از مقطع 1384 ( شروع ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ) و جدایی ما صحبت کرده اند، در حالی که اواخر سال 1386 که ایشان دچار مشکل قلبی شدند و در بیمارستان شریعتی تهران بستری گردیدند نامه موافقت عمل جراحی قلب باز ایشان را اینجانب امضا و اعلام موافقت به عنوان همسر نمودم و در حال حاضر امضای فوق در پرونده بیمارستان وجود دارد. ضمن اینکه بسیاری از دولتمردان ، مشاوران و وزرا ضمن عیادت از نامبرده، بنده را در حال انجام وظیفه مراقبت و کمک به پرستاری درکنار تخت ایشان درICU این بیمارستان رویت فرموده اند و بخشی از عیادت کنندگان هم در خانه فعلی که زندگی می کنم به دیدار ایشان آمدند. بنابراین ما چگونه از یکدیگر جدا بودیم؟»

همسر مهدی کلهر همچنین در قسمتی از جوابیه خود آورده است: «البته متاسفم از اینکه مشاور محترم رئیس جمهور به جای قبول برخی از اشتباهات و کوتاهی خود در خانواده سعی وافر دارند با مصاحبه های متعدد اصل فوق را مستتر نمایند.»

به هر تقدیر مهدی کلهری که در جریان مناظره های انتخاباتی دور نهم در سال 84 خطاب به حسین مرعشی، از مشاوران هاشمی رفسنجانی خواسته بود که در خانه بنشینند و به فرزندان خود مشاوره بدهند اکنون با مسائلی مواجه شده که دخترش ایجاد کرده است. 

علاوه بر اینکه دختر مهدی کلهر با فیلمی درخصوص شکنجه بار دیگر حوادث پس از انتخابات را پر رنگ کرد و با در خواست پناهندگی خود باعث شد که برخی جریان ها از تشدید اختلافات سیاسی حتی در میان خانواده های مسئولین سخن برانند اما از دیگر سو مسائل شخصی مهدی کلهر نیز رسانه ای شده است.

فارغ از اقدامات نرگس کلهر و مصاحبه سیاسی ای که با شال سبز انجام داد مشاور ارشد محمود احمدی نژاد که اعلام کرده است همسرش را طلاق داده با مشکل رسانه ای تازه ای مواجه گردیده است. معصومه طاهری موسوی می گوید که طلاقی جاری نشده و او هنوز همسر شرعی و قانونی مهدی کلهر است.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:42 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸

آغاز ثبت نام کنکور ارشد از 5 آبان

 
معاون سازمان سنجش با اشاره به برنامه زمانی ثبت نام آزمونهای سال تحصیلی جاری گفت: زمان بندی ثبت نام کنکور سراسری و کارشناسی ارشد مشخص شده که بر اساس آن ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد از 5آبان ماه آغاز می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 89 گفت: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 1389 می توانند برای ثبت نام در این آزمون از تاریخ 5 آبان ماه تا 12 آبان ماه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی اضافه کرد: سازمان سنجش این آزمون را در 28، 29 و 30 بهمن ماه سال 88 برگزار می کند.

معاون سازمان سنجش با اشاره به آزمون سراسری سال 89 گفت: بر اساس برنامه زمانی سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام آزمون سراسری سال 1389 از تاریخ 16 آذرماه امسال آغاز می شود و تا 24 آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: سازمان سنجش برنامه ریزی کرده است که این آزمون در تاریخ 10، 11 و 12 تیرماه سال 89 برگزار شود.

توکلی در خصوص آزمون کارشناسی ناپیوسته 89 اظهار داشت: ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته 1389 نیز از 3 اسفندماه 88 آغاز می شود و تا 9 این ماه ادامه خواهد داشت این آزمون در 7 مردادماه 89 برگزار می شود.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 7:29 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸

تصاوير جالبی از دو پرستو در آشيانه...

 

احمد 26 ساله و همسرش فاطمه 25 ساله، از زوج‌هاي معلولي هستند که مدت يک سال است با يکديگر ازدواج کرده و درخانه‌هاي مخصوص زوج‌ها در آسايشگاه کهريزک زندگي مي‌کنند. احمد دچار معلوليت از هر دو دست و فاطمه از هر دو پا است. اين زوج معلول، اما توانمند در زمينه کارهاي هنري فعاليت هايي دارند.

 
فاطمه در حال شستن ظروف در آشپزخانه منزل


 

احمد در حال شانه کردن موهايش بوسيله پا


 

فاطمه در بستن موهاي احمد به او کمک مي‌کند


 

احمد در حال اتو کردن لباس‌هايش


 

احمد و فاطمه در حال تماشاي تلويزيون و صرف صبحانه


 

احمد در حال شستن پاهايش


 

احمد در حال مسواک زدن


 

فاطمه در حال زدن ادکلن به لباس‌هاي احمد پيش از خروج از خانه


 

فاطمه و احمد در راه کارگاه موسيقي دربخش کارگاه‌هاي توانبخشي آسايشگاه


 

احمد و دوستش مرتضي در حال تمرين قطعه‌اي موسيقي


 

احمد و فاطمه در کارهاي خانه به يکديگر کمک مي‌کنند


 

احمد و فاطمه در حال صرف ناهار


 

احمد و فاطمه در حال گپ زدن و مرور عکس‌هاي عروسيشان


 

احمد جوان پر شور و دوست داشتني، هر از گاهي، در سکوتي دوست داشتني با خدايش خلوت مي‌کند

 


فاطمه در آرامشي دوست داشتني به ترانه‌اي که احمد براي او مي‌خواند، گوش مي‌دهد

عکاس: منصوره معتمدي
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 4:6 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸

بيم و اميد در هدفمندکردن يارانه‌ها

بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از مسائلي است كه هميشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادي براي اصلاح بخشي از ساختار اقتصادي بوده است، با مروري بر احكام برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم اين مهم مدنظر بوده و دولت‌هاي وقت مكلف به تدوين لايحه‌اي براي هدفمند كردن يارانه‌ها بودند، به هر تقدير دولت‌هاي قبلي يا زمينه را مساعدت نديدند يا كاهلي كرده و از اجراي آن خودداري نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجراي اين مهم اقدام كرد و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را تقديم مجلس نمود و به مردم وعده داد كه با ارائه 7 بسته اقتصادي، اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي را به سرانجام رساند. اولين بسته هم هدفمند كردن يارانه‌ها است. نكته قابل تامل اينكه، اين بسته بايستي در كنار ساير بسته‌ها ديده شود تا نتيجه مثبت در پي داشته باشد لذا انتظار مي‌رود، دولت و مجلس در زمينه ساير بحث‌هاي اقتصادي مانند نظام بانكي، ارزش پول ملي، مالياتها، گمرك و... نيز سريعاً اقدام كنند. اما درخصوص بيم‌ها و اميدهاي لايحه هدفمند كردن يارانه چند نكته قابل توجه است.

1) ضرورت انجام اين كار، براي همه مديران و كارشناسان و اهل فن روشن است و هيچكس در تصويب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند كردن يارانه‌ها ترديد ندارد به عبارتي يك اجماع حداكثر بين مديران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بايستي همه دلسوزان فارغ از نگاه سياسي، از اين شجاعت و اقدام مثبت دولت حمايت كرده و اجراي آن را تشويق كنند.

2) اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه‌، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.

3) در بررسي ابعاد لايحه حتماً آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مد نظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.

4) اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره‌وري، بسترسازي براي آزاد سازي اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست‌تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غير مستقيم و انتظاري آن است، در اين شرايط كه كم و بيش آثار منفي بحران مالي غرب در كشور نمايان شده، دولت با سياست‌هاي انقباظي، بخش‌هاي توليدي را در تنگنا قرار داده و تا حدودي با ركود اقتصادي روبرو هستيم، احتمال تعطيل و ورشكستگي برخي واحدهاي توليدي، افزايش افسار گسيخته قيمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و كالاهاي اساسي را داشته باشيم. دولت بايد براي نظارت و مديريت آنها طرحها و سياست‌هاي جداگانه‌اي در نظر بگيرد. همه از آثار تورمي اجراي لايحه حرف مي‌زنند، ولي نه و دولت نه كارشناسان، طرح مدون و روشني براي اداره و مديريت تبعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن ارائه نمي‌كنند. اولاً مديران اقتصادي و اقتصاددانان مدلي را سراغ ندارند كه بتواند دقيقاً آثار تورمي يا شوك تورمي حاصل از اجراي آن را محاسبه كند، ثانياً اختلاف سليقه در اين خصوص زياد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترين چالش اين لايحه، شوك تورمي است آيا نبايد براي اين امر بصورت منطقي، عقلايي تدبيري انديشيد و در حد يك طرح منسجم در دولت مطرح كرد؟

معمولاً همه مديران و كارشناسان از ضرورت انجام اين كار و مزاياي آن حرف مي‌زنند، مردم فهيم ما هم انصافاً در مسائل همراهي مي‌كنند، اما متاسفانه هيچكس از آثار منفي آن ولو حداقل حرفي نمي‌زند، اصلاً بيان اشكالات اين طرح تبديل به يك تابو شده است و هيچكس جرات نمي‌كند – حتي در مجلس- اما اگر از رئيس جمهور گرفته تا مجلس و ساير مديران در كنار نقاط مثبت، نقاط منفي را نيز بيان كنند، جامعه آماده همراهي مي‌شود. بهر حال اين يك جراحي است، مصرف بي‌رويه كنترل مي‌شود، در برخي بخش‌ها مردم به زحمت مي‌افتند بايد مصرف خود را مديريت كنند. توليد كنندگان بايد افزايش هزينه‌ها را با بهبود بهره‌وري- كه زحمت دارد- جبران كنند. اينها همه هزينه و زحمت دارد چرا صدا و سيما، مسئولين اين ابعاد را براي مردم باز نمي‌كنند.

در گزارش كميسيون ويژه برخي احكام وجود دارد كه نگراني‌هاي جدي را در پي دارد. بعنوان مثال :

در يكي از مواد لايحه آمده است، «قيمت حامل‌هاي انرژي به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كمتر از 90% قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد»

اين حكم سه پيام دارد تدريج، حداكثر تا پايان برنامه، كمتر از 90% قيمت تحويل فوب اگر دولت سياست تدريجي را دنبال كند و با يك شيب آرام قيمت‌ها را تعديل كند، نگراني‌ها نسبت به شوك تورمي كاهش مي‌يابد، اما اگر اين كار دفعي انجام گيرد شوك تورمي جدي است البته چون دولت در بند الف ماده 8 «موظف به پرداخت نقدي و غير نقدي يارانه به پنج دهك» است، احساس مي‌شود، دولت تمايل به افزايش دفعي قيمت‌ها براي پرداخت به پنج دهك دارد كه بايد نمايندگان محترم با اصلاحاتي، سياست تدريجي را دنبال كنند مثلاً با حذف عبارت «حداكثر» يا كاهش پرداخت از پنج دهك به سه دهك حداقل در سال اول و دوم اجراي طرح . در تبصره 4 ماده يك، قيمت‌ها براي سال به گونه‌اي تعيين شده است كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد ريال درآمد بدست آيد. اين مهم از تكاليف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف يكصد هزار ميليارد ريال باشد، قيمت حامل ‌هاي انرژي چقدر مي‌شود؟ و مبلغي كه بعنوان يارانه به پنج دهك داده مي‌شود چقدر است؟ و اگر دويست هزار ميليارد ريال بشود چه اتفاقي مي‌افتد؟ آيا اين رقم براساس يك جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ويژه نمايندگان محترم آثار تصميم خود را ببينند، اين حكم و آثار آن قابل محاسبه و بررسي است .بدون توجه به آثار آن اين اعداد چه توجيهي دارد؟ چرا نبايد اين اعداد افزايش يا كاهش پيدا كنند؟ اين اعداد چه آثاري در بخش توليد صنعتي و كشاورزي دارد؟ همه مي‌دانيم بخش توليد و بهبود بهره‌وري در يك بستر تدريجي، برنامه‌اي شكل مي‌گيرد، اگر يك دفعه به بخش توليد شوك وارد شود بجاي بهره‌وري، با ورشكستگي روبرو خواهيم شد.

در ماده 17 لايحه آمده است معافيت‌هاي مالياتي كاركنان دولت طي پنج سال دو برابر خواهد شد، اين حكم چقدر از درآمدهاي مالياتي دولت را كاهش مي‌دهد، چقدر آثار مثبت اقتصادي و اجتماعي مالياتها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. با توجه به اينكه هزينه‌هاي دولت در اثر تعديل قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي افزايش مي‌يابد. از سويي منابع درآمدي هم كاهش مي‌يابد از چه منبعي دولت جبران هزينه‌ها را مي‌كند آيا غير از درآمدهاي نفتي منابعي وجود دارد؟ آيا اين تصميم خود آثار تورمي به دنبال دارد؟

بهر حال احتياط شرط عقل است . از مجلس و دولت محترم انتظار مي‌رود، با توجه به ابعاد و نتايج مثبت و منفي اين طرح و نيز ابهاماتي كه پيرامون اين لايحه وجود دارد سياست و راهبرد تدريج را بر تصويب و اجراي اين لايحه حاكم نموده و تصميم‌گيري نمايند و اين جراحي بزرگ را با موفقيت به انجام برسانند تا بيم به اميد تبديل شود. 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:53 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸

صدور حکم رهبر انقلاب برای تمدید پنج‌ساله دوره ریاست عزت‌الله ضرغامی بر رسانه ملی قطعی شد.


یه گزارش "الف"، در پی دیدار امروز صبح سید عزت‌الله ضرغامی با رهبر معظم انقلاب و بیان رهنمودهای‌های رهبری در خصوص نقاط قوت و ضعف دوران مدیریت ضرغامی بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، صدور حکم ریاست وی برای پنج سال دوم قطعی شد.

ضرغامی انتقادات رهبری را نسبت به عملکرد رسانه ملی دقیق و مصلحانه ارزیابی و عمل به آنها را راهگشای سازمان مطبوعش خواند.

به گزارش خبرنگار الف، با تایید رهبر انقلاب به زودی حکم جدید وی برای 5 سال آینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی صادر خواهد شد.

سیدعزت ‌الله ضرغامی متولد 1338، متأهل و دارای 4 فرزند است. وی فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد است.

او فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود را از سال‌های قبل از انقلاب با تشکیل جلسات آموزشی و تحلیلی برای جوانان جنوب شهر آغاز کرد و در پی پیروزی انقلاب به عنوان دبیر آموزش و پرورش، به تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحلیلی برای مربیان امور تربیتی و دانش‌آموزان در منطقه نازي‌آباد پرداخت. وی سالها آثار، افکار و اندیشه‌های شهید مطهری را در قالب کلاس‌های آموزشی، درج مقالات و دوره‌های تخصصی تدریس و تبیین کرده است.

ضرغامی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه امیر کبیر بوده و پس از انقلاب فرهنگی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی این دانشگاه شد. او از سال 65 به عنوان مشاور طرح و برنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضوکمیسیون مشورتی این شورا مشغول خدمت شد و در تصویب طرح‌های بنیادین شورای انقلاب فرهنگی مشارکت فعال داشت.
وی از سال 71 تا 76 به عنوان مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور مجلس و استانها و معاون امور سینمایی این وزارتخانه خدمت کرد.

ضرغامی همچنین عضو شورای عالی سیاستگذاری خبرگزاری جمهوری اسلامی و شورای نظارت بر سازمان صداوسیما بوده است. و از سال 79 تاکنون به عنوان معاون امور مجلس و استان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. همچنین سابقه وی در صدا و سیما از سال 62 و با نویسندگی برنامه‌های رادیویی آغاز شد . ضرغامی در دوران همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ارتباط صمیمی و نزدیک با اقشار فرهنگی، نویسندگان و هنرمندان داشته و همفکری و همراهی صاحبان فکر، هنر و قلم را در تحکیم دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی پیگیری می کرد. و دهها مقاله در ارتباط با موضوعات فرهنگی، هنری و سیاسی در مطبوعات و نشریات کشور درج کرده است.

در سالهای اخیر انتقادات متفاوتی از نحوه مدیریت این سازمان بزرگ در رسانه‌ها و محافل سیاسی و فرهنگی و حتی محافل مذهبی و مراجع تقلید مطرح شده بود. این انتقادات پس از انتخابات به اوج خود رسید و گفته می‌شد که ممکن است عدم تمدید دوره مدیریت ضرغامی بر رسانه ملی را در پی داشته باشد.

منتقدان عدم توازن برنامه‌های صداوسیما در توجه به همه اقشار جامعه و علی‌الخصوص کم توجهی به اقشار آسیب‌پذیر و روستائیان در مقابل توجه زیاده از حد به ثروتمندان، شهرنشینان و علی‌الخصوص ساکنان کلان‌شهر تهران را از مشکلات بزرگ برنامه‌سازان و مدیران این رسانه ملی ارزیابی و بر کیفی شدن برنامه‌های مذهبی و فرهنگی به جای توجه به کمیت برنامه‌سازی تاکید می‌کنند.

با این همه نقاط مثبت و غیر قابل انکاری چون مناظره‌های انتخاباتی، تحول اساسی در برنامه‌های خبری و سیاسی، باز شدن آرشیو غنی صدا و سیما بر روی مخاطبان و برنامه‌های سرگرمی متنوع نیز از موارد مورد تاکید موافقان ضرغامی بود که ظاهرا موجب تمدید حکم وی بر رسانه ملی شده است.

جامعه خبری تحلیلی الف ضمن تبریک به آقای ضرغامی به مناسبت دریافت اعتماد رهبر انقلاب، امیدوار است مدیریت سازمان صداوسیما در دوره جدید، با توجه بیشتر به نصایح و انتقادات کارشناسان و دلسوزان، شرایطی را فراهم آورد تا با گشودن فضای نقد و گفتگو و رعایت توازن در برنامه‌سازی برای تمام مخاطبان رسانه ملی از دوردست‌ترین روستاهای محروم کشور تا نقاط لوکس‌نشین پایتخت، موجب شود تا رسانه ملی جایگاه واقعی خود را نزد هموطنانمان احیاء کند.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:49 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸

خاطرات اوباما: چگونه وارد دنیای سیاست شدم؟

گاهی بعد از چندین ساعت رانندگی به جایی می رسیدم که فقط دو سه نفر کنار میز آشپزخانه ای انتظار مرا می کشیدند.برای مراسم رژه روز سن پاتریک نام نویسی کردیم و ردیف آخر را به ما دادند. در نتیجه من و ده همراهم در خط پایان رژه با ماشین های نظافت شهرداری که به دنبال رژه روندگان می رفتند و آشغال ها را جمع می کردند فاصله ای نداشتیم.

عصرایران - "جسارت امید" کتابی است از باراک اوباما ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا. این کتاب اخیراً در ایران توسط "ابوالحسن تهامی" ترجمه شده و انتشارات نگاه نیز ان را منتشر کرده است.

کتاب ، روایتی است از فعالیت ها و خاطرات سیاسی اوباما که در آن به بررسی مسائل داخلی آمریکا نیز پرداخته می شود و نیز فرصتی است برای بازشناسی افکار ، اندیشه ها و شعارهای اوباما.

در این نوشتار ، بخشی از "جسارت امید" را که مربوط می شود به آغاز کار سیاسی اوباما -به قلم خودش - می خوانیم؛ آغازی دلسرد کننده ای که اوباما ، با جسارت ، بدان امید داد و نهایتاً به ریاست جمهوری آمریکا نیز رسید:


« از زمانی که نخست بار برای احراز مقامی سیاسی اقدام کردم نزدیک به ده سال می گذرد. آن موقع 35 ساله بودم، از به پایان رسانده دانشکده حقوق چهار سالی می گذشت، تازه ازدواج کرده بودم و روی هم رفته آدمی بی صبر و حوصله به حساب می آمدم.

در مجلس قانون گذاری ایالت ایلینوی یک کرسی خالی شده بود، و چندی از دوستان پیشنهاد کردند که خود را کاندیدای احراز آن کنم.
آنان فکر می کردند که کار  من در جایگاه وکیل حقوق مدنی و ارتباط هایم از دورانی که سازمان دهنده امور اجتماعی را بر عهده داشتم مرا به کاندیدایی پر امید تبدیل خواهد کرد.
بعد از آن که موضوع را با همسرم در میان گذاشتم، وارد مسابقه انتخاباتی شدم و دست به کارهایی زدم که هر کاندیدای تازه وار به آن دست می زند: شروع کردم به حرف زدن با هر کسی که به حرف هایم گوش می داد. به جلسه های باشگاه های محلی و گردهمایی های اجتماعی کلیساها رفتم، به آرایشگاه ها و سالن های زیبایی سری زدم.

اگر در آن طرف خیابان دو جوان را می دیدم که در گوشه ای ایستاده اند، به سوی شان می رفتم و برگه های تبلیغی خود را در اختیارشان می گذاشتم. اما به هر جا که می رفتم مردم با جمله های متفاوت دو سوال کلیشه ای از من می کردند: "این اسم مسخره رو از کجا پیدا کردی؟"
و بعد می گفتند: "تو آدم خوبی به نظر میای، چرا می خوای وار کار نحس و کثیفی مثل سیاست بشی؟"

من با این پرسش ها آشنا بودم، از جنس همان پرسش ها که سالها پیش هم از من می شد؛ آن موقع که تازه به شیکاگو آمده بودم تا در محله های کم درآمد کار کنم. این پرسش ها نشانه هایی از بدبینی در خود داشتند، بدبینی نه تنها به سیاست که بدبینی به هر کار اجتماعی؛ این بدبینی را - دست کم در محله فقیرنشینی که من می خواستم نماینده اش شوم- پیمان شکنی نسلی از سیاستمداران موجب شده بود.

من در پاسخ به آن پرسش ها لبخندی می زدم به نشانه موافقت سری تکان می دادم و می گفتم که حق دارند شک کنند؛ اما در جهان سیاست مردان نیک هم بوده اند، و سنت های نیک سیاسی هم وجود داشته اند، که جنبش حقوق مدنی در شمار آنهاست. در جنبش حقوقی مدنی بود که مردم آگاه شدند ودیعه ای در وجود یکدیگر به امانت دارند که نه تنها باعث پراکندگی آنان نمی شود، که آنان را به یکدیگر پیوند می دهد و نزدیکتر می کند. و اگر تعدادی کافی از مردم به این حقیقت ایمان داشته باشند و به آن عمل کنند، آنگاه نه تنها می توان دشواری های بسیاری را از پیش پا برداشت،  که می توان کارستان ها به انجام رساند.

به نظر من اینگونه پاسخ ها قانع کننده می رسید، و گرچه اطمینان ندارم که همه شنوندگانم صحت استدلال مرا قبول کرده باشند، بی شک شماری کافی از آنان تحت تاثیر صداقت و شور جوانی من قرار گرفته به من رای داده بودند، وگرنه به مجلس قانون گذاری ایلینوی راه پیدا نمی کردم.

شش سال بعد که وارد مباره ای انتخاباتی برای ورود به سنای ایالات متحد شدم چندان از خودم اطمینان نداشتم.

به هر روی به نظر می رسید که انتخاب مشاغل من درست از کار درآمده بود. بعد از دو  دوره که طی آن در اقلیت مجلس دست و پا می زدم، دموکرات ها اکثریت سنای ایالتی را به دست گرفتند و در نتیجه من موفق شدم لوایح بسیاری به تصویب برسانم، که ایجاد اصلاحات در نظام مجازات اعدام ایالت ایلینوی، تا گسترش برنامه ایالتی بهداشت کودکان را شامل می شد. به تدریس در دانشکده حقوق شیکاگو ادامه می دادم.

از این شغل کاملا راضی بودم و پی در پی برای سخنرانی در گوشه و کنار شهر دعوت می شدم. موفق شده بودم که نام نیک، استقلال و زندگی مشترک خود را حفظ کنم، زیرا همه اینها، از لحظه ای که قدم به پایتخت ایالتی گذاشتم، به خطر افتادند.
اما سالها با گذر خود خسارت هایی نیز بر جا گذاشتند. بعضی از این خسارت ها را البته باید نتیجه سن و سال بیشتر دانست. اگر توجه کرده باشید، هر سال که بر سن شما افزوده می شود شما را بیشتر و صمیمانه تر با کاستی های تان آشنا می کند- با نقطه های کور، با تکرار عادت های فکری که ممکن است ژنتیک یا مربوط به تاثیر محیط باشد، که به هر روی با گذر زمان بدتر می شوند، درست مثل آن پا گرفتگی هایی که منجر به کمردرد می شوند.

بعدها ثابت شد که آن کاستی ها را ناآرامی های کهنه ای در من ایجاد می کند، نوعی ناتوانی در قدرشناسی، یعنی نشناختن ارج رویدادهایی که از برابر چشمانم می گذشتند و هیچ عیب و ایرادی هم نداشتند. به تصور من این کاستی ها زاییده زندگی مدرن اند- و شاید هم بیماری بومی شخصیت آمریکایی- که بیش از هر جای دیگر در عرصه سیاست به چشم می آید. اما هنوز معلوم نشده است که این ویژگی را سیاست در انسان ها ایجاد می کند و یا آدم های دارای این خصیصه به میدان سیاست کشیده می شوند. ز
مانی شخصی به من گفت که آدم ها، یا می کوشند چیزی بشوند که پدرشان انتظار داشته باشند، یا می کوشند در زندگی خطاهای پدر را تکرار نکنند. تصور می کنم این گفته بهتر از هر چیز دیگری آن بیماری ویژه مرا توضیح دهد.

به هر روی در نتیجه همان بیماری بود که من تصمیم گرفتن با نماینده دموکرات و صاحب کرسی، در مبارزه های انتخاباتی 2002 به رقابت بپردازم.
آن رقابت بسیار ناپخته و فکر ناشده بود و من در آن به سختی شکست خوردم. از آن شکست های مفتضحانه ای که انسان را بیدار می کند و به او می فهماند که زندگی مجبور نیست مطابق برنامه ها و میل او بچرخد.
یک سال و نیم گذشت تا زخم های آن شکست کاملا بهبود پیدا کردند.

با یکی از مشاوران رسانه ها ناهار می خوردم، این شخص مدت ها بود مرا تشویق می کرد که برای سناتوری تکام ایالت (و عضویت کنگره) فعالیت کنم. از قضا این صرف ناهار برای روزهای پایانی سپتامبر 2001 برنامه ریزی شده بود. وی همچنان که به سالادش ور می رفت به من گفت: "حتما متوجه شدی که نحوه فعالیت سیاسی کاملا تغییر کرده، متوجه نشدی؟" با این که خوب می دانستم مقصودش چیست از او پرسیدم: "مقصودت چیه؟" و در آن لحظه هر دو سرمان را پایین بردیم و به روزنامه کنار دست او خیره شدیم. در صفحه اول روزنامه عکس بزرگی از بن لادن چاپ شده بود.

"یه نکبت واقعی، قبول نداری؟" بعد سر را به اطراف تکان داد و در ادامه گفت: "بدشانسی بدتر از این نمی شه، تو هم که نمی تونی اسمتو عوض کنی، رای دهنده ها به این جور چیزها مشکوک می شن. شاید اگر تازه کارتو شروع کرده بودی، می دونی، می شد یه اسم مستعاری چیزی روی خودت بذاری. ولی حالا دیگه ..." صدایش رفته رفته محو شد و به نشانه پوزش شانه هایش را بالا آورد و بعد هم پیشخدمت اشاره کرد که صورت حساب را بیاورد.

من در دل به او حق دادم، اما پذیرفتن آن امر مانند خوره ای به جانم افتاد. وقتی می دیدم سیاست پیشگان جوان تر در آن جاها که من شکست خورده ام موفق می شوند و به مقام های بالاتر می رسند و کارهایی بیشتر انجام می دهند، برای نخست بار در زندگی حرفه ای احساس حسادتی را تجربه می کردم.

آن ها لذت کارهای سیاسی- نیروبخشی بحث ها، گرمای دلپذیر دست فشردن ها و غرق در جمعیت شدن- در برابر امور پست تر این حرفه شروع به رنگ باختن کرد، اموری مانند پول گدایی کردن، رانندگی های دور و دراز به خانه بعد از آن هم که جشنی دو ساعت از برنامه دیرتر تمام شده بود، خوراک بد، هوای ناسالم، گفت و گوهای تلفنی مقطع با همسری که تاکنون با من مانده بود، ولی از بزرگ کردن بچه های مان به تنهایی کاملا دل زده شده بود، و کم کم به این فکر می افتاد که از من بپرسد اولویت های زندگی من چیست.

حتی قانون گذاری و تعیین سیاست ها، که در اصل مرا به کاندیدا شدن برای احراز این مقام (نماینده مجلس ایالتی) ترغیب کرده بود، به نظرم بسیار مبالغه آمیز و بسیار جدا از مبارزه های بزرگی می آمد که در سر امنیت، بهداشت و اشتغالزایی در سطح ملی جریان داشت.

رفته رفته شک و تردیدهای در مورد انتخاب شغل به دلم راه پیدا می کرد. احساس آن هنرپیشه یا ورزش کاری به من دست داده بود که بعد از سالها تمرین و کوشش برای رسیدن به هدفی والا، و بعد از بازی در تئاترهای کوچک یا گل زدن در تیم های محلی درمی یابد که با آن بخت و استعداد هرگز به بالیوود، یا لیگ های برتر ملی راه نخواهد یافت. هنگامی که آرزوی او برای رسیدن به هدف والا به حقیقت نپیوندد یا عاقلانه حقیقت را می پذیرد و به سراغ هدف های معقول تری می رود، و یا حقیقت را نمی پذیرد و سرانجام اش به تلخکامی و عربه جویی و وضعی رقت بار می کشد.

مطمئن نیستم که تمام مراحل انکار، چانه زنی و یاس را که خبره گان تجویز کرده اند پشت سر گذاشته باشم، ولی در برخی موارد به پذیرش رسیدم یعنی که حد و حدود خود و اخلاقیاتم را شناختم.

کار خود در مجلس ایالتی را از نو به زیر ذره بین گذاشتم و از اصلاحات  و نوآوری هایی که باعث شان شده بودم احساس خوشنودی کردم. زمان بیشتری را به خانه اختصاص دادم، و شاهد رشد دخترانم شدم، و همسرم را به شادمانی کامل رساندم، و به تعهدات مالی دراز مدت مالی هم فکر کردم. به ورزش روی آوردم، کتاب های داستان خواندم (رفته رفته قدرشناسی در من ریشه بست) و قدردان گردش زمین به دور خورشید شدم. و دیگر، فصل ها آمدند و رفتند بی آنکه من برای آمد و رفت شان زحمتی کشیده باشم. و تصور می کنم همین پذیرش بود که فکر کج و کوله کاندیداتوری سنای ایالات متحد (کنگره) را به سرم انداخت.

برای درمیان گذاشتن این فکر با همسرم یک استراتژی آره یا نه طرح کردم. آن آخرین تیر ترکش برای محک زدن افکارم بود پیش از آنکه زندگی آرام تر، با ثبات تر و پر درآمدتری را پی بگیرم. و همسرم- شاید بیشتر از روی دلسوزی تا پذیرفتن استدلال هایم - موافقت کرد که در آن آخرین مبارزه انتخاباتی شرکت کنم. گرچه خاطرنشان کرد که چون زندگی با نظم و ترتیبی را برای خانواده مان ترجیح می دهد من در روز انتخابات الزاما روی رای او حساب نکنم.

من او را کاملا آزاد گذاشتم که از سیاهه بلند بالای نام رقیبان یکی را انتخاب کند و اگر خواست، به من رای ندهد. (در انتخابات قبلی) پیتز فورد جرالد ار حزب جمهوری خواه 19 میلیون دلار از ثروت شخصی خود را خرج کرده بود تا خانم سناتور کرول موزلی براون را شکست دهد و کرسی او را اشغال کند. فیتز جرالد محبوبیت چندانی نداشت، در واقع به نظر می رسید که او علاقه چندانی هم به سیاست ندارد. اما او هنوز پول بی حسابی در اختیار داشت و چون آدم درست کار و شریفی بود رای دهندگان خواهی نخواهی احترامی برایش قایل بودند.

از قضا کرول موزلی براون دوباره در صحنه ظاهر شد، یعنی که دوران سفارت اش در نیوزیلند به پایان رسید و بازگشت و در نظر داشت که کرسی از دست رفته را از نو تصاحب کند.

کاندیداتوری احتمالی وی نقشه های مرا با چراغ قرمز مواجه کرد. اما وقتی آن خانم تصمیم گرفت که خود را کاندیدای ریاست جمهوری کند، خیلی ها برای احراز آن کرسی سنا وارد مسابقه شدند. و زمانی که فیتز جرالد اعلام کرد علاقه ای به انتخاب مجدد ندارد، من در انتخابات مقدماتی خود را با شش حریف روبه رو دیدم، از جمله رییس دیوان محاسبات ایالتی که بازرگانی بود با یک انبار بزرگ پول؛ و رییس ستاد شهردار شیکاگو؛ و یک خانم متخصص امور بهداشتی که سیاهپوست بود و پول بی زبان فریاد می زد رقابت با او جایز نیست زیرا که رای سیاهان را نصف می کند و کوچک ترین  امید پیروزی مرا بر باد می دهد.

اما بی توجه به تمام عوامل بازدارنده تصمیم گرفتم وارد آن مسابقه شوم. و وقتی چندین شخصیت مهم از کاندیداتوری من پشتیبانی کردند دل شوره ها را رها کردم و با شوق و نیرویی وارد میدان مبارزه شدم که فکر می کردم از آن بی بهره شده ام.

چهار کارمند استخدام کردم، همه باهوش و جوان، بیست و هفت، هشت یا سی و یکی دوساله، و همه با دستمزدهایی نسبتا ارزان و مناسب. دفتر کوچکی پیدا کردیم، سربرگ چاپ کردیم، چند خط تلفن و کامپیوتر گرفتیم. هر روز چهار پنج ساعت من به یاری رسان های عمده دموکرات زنگ می زدم و سعی می کردم به تلفن هایم جواب داده شود.

کنفرانس های مطبوعاتی ترتیب دادم  که هیچکس به آنها نیامد. برای مراسم رژه روز سن پاتریک نام نویسی کردیم و ردیف آخر را به ما دادند. در نتیجه من و ده همراهم در خط پایان رژه با ماشین های نظافت شهرداری که به دنبال رژه روندگان می رفتند و آشغال ها را جمع می کردند و پوسترها را از تیرهای چراغ برق می کندند فاصله ای نداشتیم.

البته، به سفرهای بسیاری رفتم، خودم می راندم و بیشتر هم تنها، اول در شیکاگو ناحیه به ناحیه، و بعد در سطح ایالت از بخش به بخش و شهر به شهر. سرانجام در سراسر ایالت بالا و پایین رفتم. مایل ها و مایل ها از غله زارها، کشتزارهای لوبیا، خطوط آن و سیلوها گذشتم.

این راه و رسم چندان دل چسب و کارایی نبود. بی پشتیبانی ماشین سازمان دهی حزب دموکرات، بی فهرست کامل نشانی های پستی و یاری جویی از اینترنت، من فقط به دوستان و آشنایان متکی بودم که در خانه های شان را به روی هر کس ممکن بود بیاید باز کنند. یا ترتیبی بدهند که بازدیدی کنم از کلیساشان، از اتحادیه شان یا از باشگاه روتاری و دسته بریج شان. گاهی بعد از چندین ساعت رانندگی به جایی می رسیدم که فقط دو سه نفر کنار میز آشپزخانه ای انتظار مرا می کشیدند. من بایست به صاحب خانه ها اطمینان می دادم که تعداد قابل توجهی شرکت خواهند کرد و بایست از پذیرایی شان هم پیشاپیش تشکر می کردم.

گاه من در سراسر مراسم نیایش در کلیسایی می نشستم و کشیش حضور مرا فراموش می کرد، یا رییس اتحادیه ای به من اجازه می داد برای اعضا سخنرانی کنم و پس از پایان سخنرانی معلوم می شد اتحادیه تصمیم گرفته از کاندیدای دیگری حمایت کند.

اما اگر با دو یا پنجاه نفر روبه رو می شدم، اگر به ویلاهای مجلل، آپارتمان های کوچک و یا خانه های روستایی می رفتم، اگر مخاطبانم رفتاری دوستانه، دشمنانه و یا بی تفاوت داشتند، می کوشیدم که دهانم را بسته نگاه دارم و به حرف هایی که آنان داشتند گوش بدهم. و من گوش می دادم تا مردم از شغل شان بگویند، از کسب و کارشان و یا از مدرسه های محلی بگویند. از خشم شان نسبت به جرج بوش بگویند و از خشم شان نسبت به دموکرات ها: بگویند از سگ هاشان، از کمردردشان، از سال های خدمت شان در جنگ و از چیزهایی که از کودکی شان به یاد می آورند.

بعضی نظریه های پخته داشتند در مورد از بین رفتن مشاغل در بخش صنعت، یا درباره هزینه گران بهداشت و درمان. بعضی دیگر حرف هایی را که از رادیو و تلویزیون شنیده بودند تکرار می کردند؛ بعضی هم از بس گرفتار کارهای روزانه بودند توجهی به سیاست نداشتند و از آنچه در برابرشان روی می داد می گفتند: از کارخانه ای که بسته شده بود، از اضافه حقوق، از هزینه گران بنزین، از پدر یا مادرشان در خانه سالمندان، از راه افتادن کودک شان.

از این گفت وها که چندین ماه به درازا کشید نتیجه و بینشی خیره کننده حاصل نشد، اما آنچه بر من تاثیر گذاشت سادگی امیدهای مردم بود، و این که باور مردم از مرزهای ناحیه و نژاد و دین و طبقه می گذشت و فکر می کردی که همه جا یک باور جاری ست. بیشترین آنان فکر می کردند اگر کسی آماده کار کردن باشد باید کاری برایش یافت شود که مخارج زندگی اش را تامین کند. اینان تصور می کردند که مردم هر وقت دل شان درد می گیرد نباید اعلام ورشکستگی کنند. باور داشتند که هر کودک باید از امکان اصیل آموزش برخوردار باشد- یعنی که فقط مقداری حرف نباشد- و این که آن کودکان باید بتوانند به دانشگاه بروند، حتی اگر پدر و مادرشان دارا نباشند. آنان می خواستند ایمن باشند، ایمن از جنایتکاران و ایمن از هراس افکن ها (= تروریست ها)؛ آنها هوای پاک می خواستند و آب پاک، و می خواستند زمانی کافی در کنار فرزندانشان باشند و می خواستند هرگاه به سن پیری رسیدند بتوانند با سربلندی بازنشسته شوند.

نتیجه گفت و گوها چیزی جز این نبود. وگرچه همه می دانستند هر آنچه در زندگی به دست آورده اند نتیجه تلاش های خودشان بوده است، تصور می کردند که دولت هم می بایست کمک کند، البته از دولت انتظار نداشتند که همه مشکل های شان را حل کنند، ولی در عین حال می خواستند که دلارهای مالیات شان را به هدر ندهد.

من در پاسخ به آنها می گفتم که حق دارند: دولت نمی تواند همه مشکلات شان را حل کند. اما با تغییرهای کوچکی در اولویت ها می توان اطمینان حاصل کرد که همه بچه ها زندگی آبرومندی را تجربه کنند و مانند همه ما و در جایگاه یک ملت با چالش ها روبه رو شوند. بارها و بارها مردم به نشانه موافقت سرتکام می دادند و می پرسیدند چه کنند که همکاری داشته باشند. و بار دیگر که در جاده می راندم و نقشه راه را روی صندلی جلو گذاشته بودم تا به مقصد بعدی برسم از نو درمی یافتم که برای چه وارد کارهای سیاسی شده ام.حس می کردم که بیش از هر زمان دیگر در زندگی به شدت کار می کنم.

این کتاب مستقیما از گفت و گوهای سفرهای انتخابی من سرچشمه گرفته و رشد کرده است.  برخوردهای من با رای دهندگان نه تنها تاییدی بر شایستگی مردم آمریکاست، بل به یاد می آورد که در قلب تجربه آمریکایی رشته آرمان هایی نهفته است که پیوسته وجدان عمومی ما را بیدار نگاه می دارد؛ رشته ای از ارزش های همگانی که به رغم تفاوت های مان ما را به یکدیگر پیوند می دهد؛ رشته امیدی پویا که تجربه های متفاوت مان از دموکراسی را کارساز می کند. این ارزش ها و آرمان ها تنها در تکه های مرمر یادمان ها و بناهای یادبود، عبارات کتاب های تاریخ توصیف نمی شوند که در روح و قلب بیش ترینه آمریکاییان همیشه زنده اند. و همان هایند که به ما غرور می دهند و الهام بخش مایند تا وظیفه شناس و فداکار باشیم.

من خطر این گونه سخن گفتن را می شناسم. در این دوران جهانی شدن و تغییرهای گیج کننده فن شناختی و در دوران سیاست ورزی های مرگبار، و جنگ های وقفه ناپذیر فرهنگی، به نظر نمی آید ما حتی دارای زبانی مشترک باشیم تا با آن از آرمان های مان گفت و گو کنیم، ابزاری کوچک تا به یاری آن به نقطه نظری مشترک برسیم که چگونه در جایگاه یک ملت مشترکا بکوشیم تا آن آرمان ها را آشکار کنیم. بیشترینه ما چندان باهوش هستیم که شگرد تبلیغ گرها، نظرسنج ها، سخنرانی نویس ها و خبره های اهل فن را بدانیم.

می دانیم که چگونه واژه های هیجان بخش پرطمطراق در استخدام هدف های خودخواهان درمی آیند. و می دانیم که بسیار احساست شریف به نام قدرت، مصلحت و عدم تسامح سرکوب شده اند. حتی کتاب های تاریخ دبیرستان های ما آشکارا گواهی می دهند که واقعیت زندگی آمریکایی از صورت افسانه ای آغازین اش چه حد تغییر کرده است.

در چنین حال و هوایی، هر نوع اظهار نظر قطعی در مورد آرمان های مشترک و یا ارزش های همگانی اگر خطرناک به شمار نیاید، ساده دلانه جلوه می کند. و چه بسا که آن را کوششی در جهت بی اهمیت جلوه دادن تفاوت های اساسی در سیاست و کارکرد بدانند و حتی گامی فراتر گذاشته، آن را وسیله ای برا خفه کردن اعتراض کسانی قلمداد کنند که چرخ نهادهای کنونی به آنان لطمه زده است.

به هر روی، استدلال من در این زمینه این است که چاره ای نداریم. هیچ نیازی نیست که نظرسنجی برگزار شود تا همه بفهمند بیشترینه آمریکاییان، از جمهوری خواه گرفته تا دموکرات و مستقل، بیزار شده اند از این سیاست و سیاست پیشگی که به صورت منطقه مرگ درآمده است، و در آن منافع گروهی کوچک فدای منافع جامعه می شود و اقلیت می کوشد تا ایدئولوژی خود را به نام حقیقت مطلق بر همه تحمیل کند. ما چه اهل ایالت های قرمز باشیم چه اهل ایالت های آبی از ته قلب بی صداقتی و بی انضباطی و بی شعوری را در بحث های سیاسی درک می کنیم و بیزاریم از آنچه صورت غذای تکراری گزینه های دروغی و عجق وجق است.

 ما آمریکایی ها از سیاه گرفته تا سفید و قهوه ای، از مذهبی تا غیرمذهبی، به درستی احساس می کنیم که مهم ترین چالش های این ملت را نادیده می گیرند و اگر خیلی زود تغییر مسیر ندهیم ممکن است ما نخستیم نسلی باشیم که کشوری ضعیف تر و شکسته تر از آنچه را به ارث برده بودیم، پشت سر بگذاریم. اکنون، بیش از هر زمان دیگر در تاریخ جدیدمان به نوع جدیدی از سیاست نیاز داریم، سیاستی که روش های کنونی را برافکند و برپایه درکی مشترک سیاستی بنیاد کند که همه شهروندان را در کنار یکدیگر قرار دهد.»
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:27 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸

کلهر: چون با احمدی نژاد همکاری می کردم همسرم طلاق گرفت/ دخترم توسط دشمنان مملکت اغفال شده است

 
کلهر تاکید کرد: این امر نشان از آزادی است که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اما اینکه رسانه ها به این امر دامن می زنند مهمترین نشانه جو سازی و علاقمندی آنها به تخریب چهره مسئولین کشور است.

مشاور رئیس جمهور که این روزها رفتن دخترش به خارج از کشور و تصمیم او به اخذ پناهندگی به سوژه خبری برخی رسانه های غربی تبدیل شده در این خصوص با ذکر توصیه ای پدرانه به فرزندش ، گفت: همانگونه که نرگس گفته او پس از جداشدن از من زندگی خود را با مادرش ادامه داد و خود به تنهایی در مورد رفتنش تصمیم گرفت.

مهدی کلهر مشاور رئیس جمهور که در خصوص رفتن دخترش "نرگس کلهر" به خارج از کشور و جنجال برخی رسانه ها در خصوص موضوع پناهندگی وی با خبرنگار مهر سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: پس از جدا شدن بنده از همسرم که یکی از مخالفان سرسخت آقای احمدی نژاد است ، "نرگس" به خواست خود با مادرش زندگی کرد و بنده نیز طبق قانون همواره نفقه او را پرداخت می کردم.

وی ادامه داد: تا زمانی که موضوع سفر وی در رسانه ها مطرح نشده بود من از این سفر خبری نداشتم. "نرگس" تحصیل کرده در رشته گرافیک و سینما است و گویا برای اکران فیلمش به آلمان سفر کرده است، حال گویا در کنار این موضوع تقاضای پناهندگی نیز کرده که این یک تصمیم شخصی و مرتبط با خود اوست . ضمن اینکه خود او نیز یادآور شده در یکسال گذشته مرا ندیده و تاکید کرده که فرزندان من از هیچ رانتی به خاطر پدرشان برخوردار نبوده اند.

کلهر تاکید کرد: این امر نشان از آزادی است که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اما اینکه رسانه ها به این امر دامن می زنند مهمترین نشانه جو سازی و علاقمندی آنها به تخریب چهره مسئولین کشور است.

کلهر تصریح کرد: نرگس 25 سال سن دارد و مادر او به دلیل اینکه من با آقای احمدی نژاد در همان سالها (84) همکاری می کردم ، درخواست طلاق کرد و این امر نیز محقق شد. امروز نیز وی یکی از مخالفان سرسخت آقای احمدی نژاد است و در حال حاضر نیز در دانشکده صدا و سیما تدریس می کند.

مشاور رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که آیا می دانید دخترتان چه فیلمی ساخته است گفت: من اطلاعی در این زمینه ندارم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که به نظر شما دلیل رفتن دخترتان به خارج از کشور و موضوع پناهندگیش چه می تواند باشد ، گفت: این موضوعی است که  "نرگس" باید پاسخ دهد نه من. چون هیچ اطلاعی از تصمیم او نداشته ام و البته هرگز نیز در صدد تحمیل دیدگاه خود به فرزندانم نبوده ام. فقط می دانم چندبار قرار شد فیلمی که او ساخته پخش شود که این امر محقق نشد، بعد هم دلش خواست و رفت. من طبق اعتقادی که داشته و دارم برای هیچ یک از فرزندان از رانت استفاده نکرده ام. پس اینکه نرگس پارچه سبز به دستش بسته و با رسانه های غربی مصاحبه کرده به خود او مربوط است.

مشاور رئیس جمهور افزود: من در هر صورت نرگس را فرزند خودم می دانم. گمان می کنم که او توسط دشمنان مملکت اغفال و نقش ابزار تبلیغاتی آنها را ایفا کرده است. به عنوان یک پدر به او نصیحت می کنم ابزار دشمن علیه کشورش نشود و راهی را نرود که بازگشتی در آن وجود ندارد.

طبق اخبار منتشره از سوی رسانه های غربی ، نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر مشاور محمود احمدی نژاد که با فیلمی در موضوع  شکنجه به فستیوال حقوق بشر نورنبرگ آلمان رفته بود، از کشورها غربی درخواست پناهندگی کرده است
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:24 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۸

دانستني هاي نجوم

در هر ثانیه خورشید 540 میلیون تن هیدروژن را به 495 میلیون تن هلیم تبدیل میکند
در این فرایند 45 میلیون تن ماده به انرژی تبدیل میشود که به شکل نور به زمین میرسد

هنگامی که هسته ی ستاره منفجر میشود پوسته های بیرونی ان به بیرون پرتاب
میشو ند ستاره محضر تنها در خلال چند ساعت انرژی ای را منتشر میکند که خورشید ما در مدت پنج میلیون سال منتشر میکند در این حال ستاره چندین برابر درخشانتر میشود
ای پدیده را ابر نواختر مینامند.

- منظومه شمسی ما مرکز راه کهکشان (مرکز کهکشان را شیری) را در هر 225میلیون سال بکبار دور میزند این مدت را اختر شناسان سال کیهانی میگویند


طبق نظریه ای از الکساندر فریدمن فیزیکدان روسی روزی جهان از منبسط شدن
متوقف و سر انجام اجرام به سوی هم حرکت میکنند و همه ی انها در یک نقطه ی یگانه
جمع میشوند (پایان جهان).این حادثه را رمبش بزرگ میگویند.


- رنگ ستارگان از باطن ستاره پرده بر میدارد:
ستارگان ابی داغتر از خورشید و قرمز ها سردتر از ان هستند
بیشتر ستارگان داغتر از خورشید بین ده تا صد برابر خورشید جرم دارند

رنگ ستاره ها از آبی-سفید درخشان تا سرخگونه تیره تغیر میکند.ما میتوانیم از روی رنگ ستاره دمای سطح آنرا به طور تقریبی حدس بزنیم.و این مطلب عامل مهمی در طبقه بندی آنها به شمار میرود.البته باید دقت زیادی برای تشخیص به کار ببریم.درخشندگی ستاره ها را برحسب قدر تعیین میکنند.هر چه حد قدر یک ستاره به یک نزدیکتر باشد آن ستاره درخشان تر است.ستاره هایی که از قدر یک درخشان تر است قدر آنها صفر یا منفی است.مثلاْ قدر سیاره زهره 4- است. و درخشندگی آن0000 1 برابر درخشندگی ستاره ای از قدر ششم است.ستاره هایی را که بسیار کم نور هستند اما آنها را می بینیم از قدر ششم هستند.جالب است که بگویم قدر خورشید 27- است.
درخشندگی ستاره ها که ما آنها را کم نور یا پر نور میبینیم به دو عامل بستگی دارد
1) درخشندگی واقعی آنها 2)فاصله اش از ما
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:42 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۸

از حافظ شيرازي چه مي دانيم

 
سايت خبري وطن(watan.ir) به مناسبت 20 مهر ماه روز ملي حافظ ، مختصرا به معرفي اين شاعر بزرگ ايرانيان مي پردازد .
خواجه شمس الدين محمد بن محمد حافظ شيرازي (حدود ۷۲۷-۷۹۲ هجري قمري)، شاعر بزرگ قرن هشتم ايران و يكي از سخنوران نامي جهان است كه اغلب اشعار وي در غالب غزل سروده شده است.

در خصوص سال دقيق ولادت او بين مورخين و حافظ شناسان اختلاف نظر وجود دارد. دكتر ذبيح الله صفا ولادت او را در ۷۲۷ (تاريخ ادبيات ايران) و دكتر قاسم غني آن را در ۷۱۷ (تاريخ عصر حافظ) مي دانند. برخي ديگر از محققين همانند علامه دهخدا بر اساس قطعه اي از حافظ ولادت او را قبل از اين سال ها و حدود ۷۱۰ هجري قمري تخمين مي زنند (لغتنامه دهخدا، مدخل حافظ). آنچه مسلم است ولادت او در اوايل قرن هشتم هجري قمري و بعد از ۷۱۰ واقع شده و به گمان غالب بين ۷۲۰ تا ۷۲۹ روي داده است.

سال وفات او به نظر اغلب مورخين و اديبان ۷۹۲ هجري قمري است. (از جمله در كتاب مجمل فصيحي نوشته فصيح خوافي (متولد ۷۷۷ ه.ق.) كه معاصر حافظ بوده و همچنين نفحات الانس تاليف جامي (متولد ۸۱۷ ه.ق.) صراحتاً اين تاريخ به عنوان سال وفات خواجه قيد شده است). مولد او شيراز بوده و در همان شهر نيز وفات يافته است.

نزديك به يك قرن پيش از تولّد او (يعني در سال ۶۳۸ ه ق - ۱۲۴۰ م) محي الدّين عربي ديده از جهان فروپوشيده بود، و ۵۰ سال قبل ازآن (يعني در سال ۶۷۲ ه ق - ۱۲۷۳ م) مولانا جلال الدّين محمد بلخي (رومي) درگذشته بود.

درباره زندگي حافظ هيچ اطلاعات دقيقي در دست نيست. حتي به مقدار يك خط منبعي كه هم عصر او باشد و خاطره اي از حافظ نقل كرده باشد وجود ندارد . اولين شرح حال هاي مكتوب در مورد حافظ مربوط به بيش از 100 سال بعد از وفات او است . تمام شرح حال هايي كه در حال حاضر در مورد حافظ نوشته مي شود بر اساس برداشت شخصي نويسنده از اشعار او و بعضي نشانه هاي تاريخيست كه مستقيم ربطي به حافظ ندارد (مثل شرح حال شاهان هم عصر حافظ و احوالات عمومي شيراز در آن دوران )

يكي از باب هاي عمده در حافظ شناسي مطالعهٔ كمي و كيفي ميزان، گستره، مدل، و ابعاد تأثير پيشينيان و هم عصران بر هنر و سخن اوست. اين نوع پژوهش را از دو ديدگاه عمده دنبال كرده اند: يكي از منظر استقلال، يگانگي، بي نظيري، و منحصربه فرد بودن حافظ، و اينكه در چه مواردي او اينگونه است. دوّم از ديدگاه تشابهات و همانندي هاي آشكار و نهاني كه مابين اشعار حافظ و ديگران وجود دارد.

از نظر يكتا بودن، هر چند حافظ قالب هاي شعري استادان پيش از خودش و شاعران معاصرش همچون خاقاني، نظامي، سنايي، عطار، مولوي، عراقي، سعدي، امير خسرو، خواجوي كرماني، و سلمان ساوجي را پيش چشم داشته، زبان شعري، سبك و شيوهٔ هنري، و نيز اوج و والايي پيام ها و انديشه هاي بيان گرديده با آن ها چنان بالا و ارفع است كه او را نمي توان پيرو هيچ كس به حساب آورد (صفحهٔ ز، پيش گفتار در ديوان حافظ با ترجمه و شرح اردو توسط عبادالله اختر).

كس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

از منظر تأثير آثار ديگران بر حافظ و اشعارش، پيش زمينهٔ بسياري از افكار، مضامين، صنايع و نازك خيالي هاي هنري و شعري حافظ در آثار پيشينيان او هم وجود دارد.

تأثير حافظ بر شعر دوره هاي بعد
تبحر حافظ در سرودن غزل بوده و با تركيب اسلوب و شيوه شعراي پيشين خود سبكي را بنيان نهاده كه اگر چه پيرو سبك عراقي است اما با تمايز ويژه به نام خود او شهرت دارد. برخي از حافظ پژوهان شعر او را پايه گذار سبك هندي مي دانند كه ويژگي اصلي آن استقلال نسبي ابيات يك غزل است (حافظ نامه، خرمشاهي).

ديشب به سيل اشك ره خواب مي زدم           نقشي به ياد خطّ تو بر آب مي زدم
چشمم به روي ساقي و گوشم به قول چنگ           فالي به چشم و گوش درين باب مي زدم
ساقي به صوت اين غزلم كاسه مي گرفت           مي گفتم اين سرود و مي ناب مي زدم
خوش بود وقت حافظ و فالِ مراد و كام           بر نام عمر و دولتِ احباب مي زدم


امروز ه در خانهٔ هر ايراني يك ديوان حافظ يافت مي شود. ايرانيان طبق رسوم قديمي خود در روزهاي عيد ملي يا مذهبي نظير نوروز بر سر سفره هفت سين، و يا شب يلدا، با كتاب حافظ فال مي گيرند. براي اين كار، يك نفر از بزرگان خانواده يا كسي كه بتواند شعر را به خوبي بخواند يا كسي كه ديگران معتقدند به اصطلاح خوب فال مي گيرد ابتدا نيت مي كند، يعني در دل آرزويي مي كند. سپس به طور تصادفي صفحه اي را از كتاب حافظ مي گشايد و با صداي بلند شروع به خواندن مي كند. كساني كه فال مي گيرند هنگام فال گرفتن فاتحه اي مي خوانند و سپس كتاب حافظ را مي بوسند، آنگاه آن را مي گشايند و فال خود را مي خوانند.

برخي حافظ را لسان غيب مي گويند يعني كسي كه از غيب سخن مي گويد

يكي از صنايع شعري ايهام است بدين معني كه از يك كلمه معاني متفاوتي برداشت مي شود. ايهام در اشعار حافظ بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته. همچنين از مهم ترين خصوصيات شعر حافظ اين است كه غزليات او گستردگي مطالب ذكر شده در يك غزل مي باشد بگونه اي كه در يك غزل از موضوعهاي فراواني حرف مي زند. حافظ زماني كه درمانده مي شود به فال روي مي آورد:

از غم هجر مكن ناله و فرياد كه دوش     زده ام فالي و فرياد رسي مي آيد

در ديوان حافظ كلمات و معاني دشوار فراواني يافت مي شود كه هر يك نقش اساسي و عمده اي را در بيان و انتقال پيام ها و انديشه هاي عميق بر عهده دارد. به عنوان نقطهٔ شروع براي درك اين مفاهيم بايد با سير ورود تدريجي آن ها در ادبيات عرفاني آغاز گرديده از قرن ششم و با آثار سنايي و عطار و ديگران آشنايي طلبيد. از جملهٔ مهم ترين آن ها مي توان به رند و صوفي و مي اشاره داشت:

رند
شايد كلمه اي دشوار ياب تر از رند در اشعار حافظ يافت نشود. كتب لغت آن را به عنوان زيرك، بي باك، لاابالي، و منكر شرح مي دهند، ولي حافظ از همين كلمه بد معني، واژه پربار و شگرفي آفريده است كه شايد در ديگر فرهنگ ها و در زبان هاي كهن و نوين جهان معادلي نداشته باشد.

اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست   رهروي بايد جهان سوزي نه خامي بي غمي
آدمي در عالم خاكي نمي آيد به دست   عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي

(حافظ)

صوفي
حافظ، همواره، صوفي را به بدي ياد كرده، و اين به سبب ظاهر سازي و ريا كاري صوفيان زمان او بوده است. آنان، به جاي آن كه به راستي مردان خدا باشند و روندگان راه حقيقت، اغلب، خرقه داران و پشمينه پوشاني بودند كه بويي از عشق نابرده به تند خويي شهرت داشتند و پاي از سراي طبيعت بيرون نمي نهادند.

درين صوفي وشان دَردي نديدم  كه صافي باد عيش دُرد نوشان
نقد صوفي نه همه صافي بيغش باشد  اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد

در برابر صوفي، حافظ از عارف با نيكويي و احترام ياد كرده، و عارف را اغلب همان صوفي راستين، با كردار و سيمايي رندانه، دانسته است.

در خرقه چو آتش زدي اي عارف سالك جهدي كن و سرحلقۀ رندان جهان باش

آرامگاه حافظ

آرامگاه حافظ در شيراز در منطقهٔ حافظيّه و در فضايي آكنده از عطر و زيبايي جان پرور گل هاي شيراز، درهم آميخته با شور اشعار خواجه، واقع شده است. اين مكان يكي از جاذبه هاي مهمّ توريستي هم به شمار مي رود، و در زبان عاميانهٔ خود اهالي شيراز، رفتن به حافظيّه معادل با زيارت آرامگاه حافظ گرديده است. اصطلاح زيارت كه براي اماكن مقدّس است به خوبي نشان گر آن است كه حافظ چه چهرهٔ مقدّسي نزد ايرانيان دارد. معتقدان به حافظ رفتن به آرامگاه او را با آداب و رسومي آييني همراه مي كنند، از جمله با وضو به آنجا مي روند، و در كنار آرامگاه حافظ كفش خود را از پاي بيرون مي آورند، كه در فرهنگ مذهبي ايران نشانهٔ احترام و قدسي بودن مكان است.

آرامگاه حافظ هم چنين مكاني فرهنگي است. به عنوان مثال، برنامه هاي مختلف شعرخواني شاعران مشهور يا كنسرت خوانندگان بخصوص سبك موسيقي ايراني و عرفاني در كنار آن برگزار مي شود.

حافظ شيرازي در شعري پيش بيني كرده است كه مرقدش، پس از او، زيارت گاه خواهد شد:

بر سر تربت ما چون گذري، همّت خواه كه زيارت گه رندان جهان خواهد بود

ديوان حافظ كه مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصيده، دو مثنوي، چندين قطعه، و تعدادي رباعي است، تا كنون بيش از چهارصد بار به اشكال و شيوه هاي گوناگون، به زبان اصلي فارسي و ديگر زبان هاي جهان به چاپ رسيده است. شايد تعداد نسخه هاي خطّي ساده يا تذهيب گرديدهٔ آن در كتابخانه هاي ايران، افغانستان، هند، پاكستان، تركيه، و حتي كشور هاي غربي از هر ديوان فارسي ديگري بيشتر باشد. (ص ص ۲۶۵ - ۲۶۷، ذهن و زبان حافظ)

حافظ به زبان عربي يعني نگه دارنده و به كسي گفته مي شود كه بتواند قرآن را از حفظ بخواند.

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:27 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۸

هدفمند کردن یارانه ها طبقات متوسط و فرودست را رادیکال می کند

فرارو- یک نماینده مجلس در مورد تبعات منفی هدفمند کردن یارانه ها گفت: «بیشترین تبعات منفی این طرح برای طبقات متوسط و پایین جامعه (فرودست) است و در مجموع آنها را به سمت نارضایتی سوق می دهد و احتمال ایجاد حرکت های وسیع اجتماعی_سیاسی از طرف این دو طبقه اجتماعی وجود دارد. این یک نگرانی جدی است و می تواند مشکلات بزرگتری را در کشور ایجاد نماید.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها رای مثبت دادند. این در حالی است که شائبه های فراوانی درباره این لایحه تاثیر گذار وجود دارد.

علاوه بر مسائل و مشکلات که این طرح موجبات آن را فراهم می نماید، نباید از التهاب های سیاسی و اجتماعی اجرایی شدن این لایحه غفلت کرد. قطعا افزایش تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها فشار بی سابقه اقتصادی را بر مردم و خصوصا طبقات متوسط و پایین دست جامعه وارد می نماید که این خود می تواند جرقه ای برای اعتراضات اجتماعی و سیاسی باشد.

محمود احمدی نژاد شب گذشته در گفت و گو با کارشناسان سعی داشت به مردم ایران یاد آوری کند که این طرح جراحی اقتصاد است و هر جراحی همراه با درد و خونریزی است، او می خواست با تاکید بر بحث عدالت نشان دهد با اجرایی شدن این لایحه با وجود تمام آزارهای آن عدالت اقتصادی برقرار می شود و باعث می شود اقتصاد ایران شکوفا شود.

احمدی نژاد در این باره می گوید: «(اصطلاح) جراحي بزرگ ممکن است اين نگراني را به وجود آورد که باعث درد و خونريزي در اقتصاد خواهيم بود در حالي که اصطلاح زندگي مجدد، بالندگي را براي اقتصاد به همراه خواهد داشت. همه بايد همراهي کنند تا يک طرح اقتصادي بزرگ موفق شود.»

اما پرسش مهم این است که جراح چه کسی است و این بیمار کیست؟ چه تضمینی وجود دارد که این جراحی موجبات مرگ بیمار را فراهم نکند؟ آیا در شرایط کنونی، کشور می تواند عوارض این جراحی را تحمل نماید؟

داریوش قنبری نماینده مردم ایلام و سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس در این باره به «خبرنگار فرارو» گفت: «این که گفته اند این طرح جراحی اقتصاد ایران است در این شکی نیست، اما این موضوع مطرح می شود که جراح کیست و چه مهارتی نسبت به نوع جراحی دارد؟ و این که بیمار در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا بیمار شرایط جراحی را داراست؟ برخی از اوقات بیمارانی وجود دارند که قبل از جراحی باید تقویت شوند و یا اصلا قابلیت جراحی ندارند.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: «من تصور می کنم در جراحی اقتصاد ایران هم جراح مهارت لازم را ندارد و هم بیمار آمادگی جراحی را در وضعیت کنونی دارا نیست. ما الان در شرایطی تورمی و بسیار ناجور اقتصادی هستیم، کشور ما در میان کشور های منطقه رتبه اول تورم را دارد، همزمان با بحث تورم بسیاری از شاخص های اقتصادی در حال حاظر منفی است. در چنین شرایطی هر گونه عملی که در راستای اصلاح اقتصاد صورت می گیرد بایستی بسیار دقیق و کارشناسانه صورت گیرد.»

وی ادامه داد: «در شرایطی که تورم عارضه کلی اقتصاد است، اقدامی صورت بگیرد که به جای مهار تورم خودش باعث افزایش تورم شود این مانند این است که ما بجای بهبودی بخشیدن به وضعیت بیمار، کاری کنیم که عضو دیگر از بیمار هم از کار بیافتد و این می تواند بیمار را به سمت مرگ سوق دهد. اقتصاد بیمار ما با طرح هدفمند سازی یارانه ها به سمت نابودی و از بین رفتن حرکت می کند.»

قنبری با اشاره به دو عامل تورم زای این طرح گفت: «در این طرح نه تنها حذف یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها برای اقشار مختلف تورم زاست بلکه تزریق پول به اقشار کم درآمد برای کاهش فشار این طرح نیز عوارض تورمی دارد، یعنی با این اقدام دو عامل تورم زا به عوامل قبلی اضافه می شود؛ یکی حذف یارانه ها و دیگری تزریق پول که به خاطر حذف یارانه ها صورت می گیرد. برخلاف آنچه که برخی ها تصور می کنند این طرح نه تنها داروی درمان این اقتصاد نیست بلکه باعث ایجاد مسائل و مشکلات بیشتر خواهد بود و افق روشنی برای این لایحه نمی توان در نظر گرفت.»

وی افزود: «نگرانی دیگری که وجود دارد این است که جراح اقتصاد ایران مهارت لازم را ندارد و اصلا به کار کارشناسی توجه نمی کند. من نمی دانم واقعا آقای احمدی نژاد که می گویند ما این طرح را پخته کرده ایم، منظورشان چیست؟ ایشان سال گذشته دنبال اجرایی کردن این طرح بودند و می خواستند یک شبه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کار را صورت دهند و در راستای پرداخت نقدی به بخشی از مردم می خواستند اقداماتی را صورت دهند، به نظر من کسانی که به این طرح نظر مثبت دارند اطلاعات دقیقی ندارند.»

این نماینده اصلاح طلب با انتقاد از نمایندگان مجلس اظهار داشت: «من متاسفم از این که همکاران ما در مجلس هم به شکلی از این طرح حمایت کردند و آن را به تصویب رساندند و در این شرایط ما نمی توانیم بگویم فقط دولت در ارائه این طرح مسئولیت دارد بلکه همکاران ما هم در مجلس در برابر تبعات منفی اجرایی شدن این طرح مسئول اند و در مجموع باید پاسخگویی مشکلات اجرایی شدن این طرح باشند.»

وی ادامه داد: «این شرایط علاوه بر این که از لحاظ اقتصادی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی فراوانی را ایجاد خواهد کرد که در نوع خود سبب نگرانی های جدیدی خواهد شد و می تواند ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را به هم بریزد.»

قنبری با اشاره به این که این طرح باعث رادیکال شدن فضای سیاسی کشور می شود گفت: «بیشترین تبعات منفی این طرح برای طبقات متوسط و پایین جامعه است و در مجموع آنها را به سمت نارضایتی سوق می دهد و احتمال ایجاد حرکت های وسیع اجتماعی_سیاسی از طرف این دو طبقه اجتماعی وجود دارد. این یک نگرانی جدی است و می تواند مشکلات بزرگتری را در کشور ایجاد نماید، این در حالی است که طرفداران لایحه مدعی هستند با این طرح به طبقات متوسط و پایین دست جامعه کمک می کنند. اما در حقیقت این اقدام نه تنها مشکلات آنها را بهبود نخواهد داد بلکه بر معضلات اقتصادی آنها می افزاید و این شرایط دشوار این دو طبقه اجتماعی را به سمت رادیکالیزه شدن سوق می دهد و مشکلات اقتصادی آنها را به اعتراضات سیاسی و اجتماعی تبدیل می نماید.»

 

سرمایه نوشت: مجلسی ها دیروز در صحن بهارستان در حالی کلیت لایحه 14 ماده ای جنجالی هدفمندکردن یارانه ها را با 188 رای موافق، 45 رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب رساندند که احمدی نژاد همزمان در حاشیه اجلاس امنیت روانی از لایحه هدفمندکردن یارانه ها به عنوان مهم ترین لایحه اقتصادی30 سال اخیر و از ابتدای قانونگذاری در کشور یاد کرد و گفت: «این لایحه در جهت اصلاح بنیادین ساختارهای اقتصادی کشور حرکت و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی و افزایش بهره وری را فراهم می کند.»
 
دیروز در جلسه غیرعلنی مجلس کلیات لایحه هدفمندکردن یارانه ها تصویب شد و غلامرضا مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران اعلام کرد تعداد پیشنهادهای نمایندگان در حد قابل توجهی افزایش یافته که به اندازه یک کتاب است. 

به عقیده کارشناسان، افزایش تعداد پیشنهادها نشانه تردید نمایندگان و تاکید آنها بر شیب ملایم افزایش قیمت ها و در نتیجه حذف یارانه حامل های انرژی است اما در همین زمینه وزیر اقتصاد تاکید کرده دولت به دنبال حذف کامل یارانه ها نیست. نمایندگان مخالف لایحه با اشاره به اینکه سطح حقوق و دستمزد در ایران براساس شاخص های اقتصاد داخلی شکل گرفته و افزایش قیمت انرژی براساس فوب خلیج فارس، فشار تورمی را افزایش خواهد داد خواستار پیگیری برنامه ای شدند که شیب افزایش قیمت ها ملایم باشد و اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه ها باعث تورم و افزایش شدید قیمت ها نشود. 

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه در اثر اجرای هدفمندکردن یارانه ها به هر خانوار پنج نفره در دهک های پایین درآمدی 110 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت می شود، گفت: «آرام شدن شیب تغییرات قیمتی، اصلاح قیمت ها به جای سه سال در پنج سال و سقف حداکثر 20 هزار میلیارد تومان مهم ترین ویژگی لایحه پس از تغییرات کمیسیون ویژه طرح تحول مجلس است.» 

کارشناسان با اشاره به تاثیرات اجرای طرح بر افزایش قیمت انرژی، مواد خام و هزینه های تمام شده تولید معتقدند اخبار مربوط به این طرح باعث شد روز گذشته شاخص بورس با کاهش مواجه شود

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:22 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸

پارادوکس یا متناقض نما*

*

۱- پارادوکس روز تولد:

 اگر ۲۳ نفر در اين سخنراني شرکت کرده باشند، احتمال اين که حداقل ۲ نفر روز تولدشان يکي باشد حدود ۵۰%است، اگر ۲۲ نفر شرکت کرده باشند اين احتمال حدود ۰۵/۰% و اگر بيش از ۶۰ نفر حضور داشته باشند اين عدد بزرگتر از ۹۹% است.


۲- پاردوكسهاي زنون Zeno’s Paradoxes :

در صورتي كه پاره خط بينهايت بار تقسيم پذير باشد، حركت ناممكن است، زيرا براي اين كه پاره خطي مانند ABرا با شروع از نقطه A بپيماييم، ابتدا بايد به نقطة وسط آن Cبرسيم. براي اين كه ACپيموده شود، بايد به نقطة وسط آن D برسيم و قس عليهذا. پس نمي توان حتي از نقطة A حركت كرد. A---D---C-------B
در مسابقه ” دو“ بين آشيل تندرو و لاك پشت كندرو، آشيل كه كمي عقب تر از لاك پشت است، هيچگاه به او نمي رسد. زيرا ابتدا بايد به نقطه اي برسد كه لاك پشت از آنجا حركت كرده است. اما وقتي به آنجا مي رسد لاك پشت قدري جلوتر رفته است و همان وضعيت قبل روي مي دهد و با تكرار اين روند، گرچه آشيل به لاك پشت نزديك مي شود ولي هيچگاه به او نمي رسد. A------------T------


۳- پارادوكس لامپ تامسون (Tompson Lamp Paradox ) :

لامپي به مدت يک دوم دقيقه روشن مي شود، سپس براي يک چهارم دقيقه خاموش مي شود، به مدت يک هشتم دقيقه روشن می‌شود و قس عليهذا. درست بعد از يك دقيقه لامپ روشن خواهد بود يا خاموش؟


۴- پارادوكس دار غيرمنتظره ( Unexpected HangingParadox ) :

به يك زنداني گفته مي شود كه او در يكي از روزهاي بين شنبه و پنجشنبه به دار آويخته خواهد شد، اما تا روز به دار آويخته شدن، وي نخواهد دانست كه كدام روز اعدام مي شود.او روز پنجشنبه به دار آويخته نمي شود، زيرا اگر او تا چهارشنبه زنده باشد مي فهمد كه اعدام در روز پنحشنبه صورت خواهد گرفت، اما به او گفته شده است كه وي از روزي كه به دار كشيده مي شود پيشاپيش آگاه نيست. او روز چهارشنبه نيز اعدام نمي شود زيرا اگر تا سه شنبه زنده بماند، با توجه به اين كه بنا به استدلال بالا روز پنجشنبه اعدام نمي شود، مي فهمد كه روز چهارشنبه اعدام انجام خواهد شد. استدلال مشابه نشان مي دهد كه او در هيچيك از روزهاي ديگر نيز نمي تواند اعدام شود.اما در روزي غير از پنجشنبه جلاد وارد مي شود و وي را اعدام مي كند.


۵- پارادوكس توده ( Sorites Paradox ):

يك دانة گندم يك تودة گندم نيست. با اضافه كردن يك دانه گندم، به دو دانه دست مي يابيم كه باز هم تودة گندم نيست. با اضافه كردن يك دانه گندم ديگر، سه دانه گندم خواهيم داشت كه توده محسوب نمي شود. اگر اين عمل را تكرار كنيم، هيچگاه به تودة گندم نمي رسيم.اما زماني كه اين گرداية گندم به قدر كافي بزرگ شود، توده ناميده مي شود.


۶- پارادوكس ريچارد (Jules Richard'sParadoxesó):

آيا ” كوچكترين عدد طبيعي كه نتوان آن را با كمتر از صد حرف فارسي نمايش داد“ وجود دارد؟ چون تعداد اعداد طبيعي نا متناهي و تعداد حروف فارسي متناهي است پس عددي وجود دارد كه نمي توان آن را با عبارتي شامل كمتر از صد حرف فارسي تعريف كرد. بنا به اصل خوش ترتيبي در اعداد طبيعي، كوچكترين عدد طبيعي كه نتوان آن را با كمتر از صد حرف فارسي نمايش داد وجود دارد. اما عبارت بالا كه بين دو نماد ” و “ قرار دارد كمتر ار صد حرف ( يعني پنجاه و سه حرف ) دارد، يعني عدد ارائه شده با كمتر از صد حرف فارسي تعريف شد!


۷- پارادوکس خداوند قادر مطلق:

آيا خداوند مي تواند سنگي بسازد که نتواند بلند کند؟


۸- پارادوكس اژدها:

چگونه مي توانيم راجع به چيزي كه وجود ندارد صحبت كنيم، وقتي كه مي گوييم ” اژدهاي هفت سر وجود ندارد.“


۹- پارادوكس تخته سياه:

تخته سياهي را در نظر بگيريد كه روي آن علاوه بر اعداد ۱، ۲، ۳، جملة ” كوچكترين عدد طبيعي كه روي اين تخته سياه ارائه نشده است. “ نوشته شده است.
در اين صورت گرچه عدد ۴ روي تخته سياه نمايش داده نشده است، ولي عبارت مذكور روي تخته سياه، مبين ۴ است.


۱۰- پارادوكس بوچوفسكي ( Buchowski Paradox ) :

فرض كنيد شما فقط دو برادر داريد كه هر دو از شما مسن تر هستند. در اين صورت جملة به ظاهر غلط ذيل، راست است:
” برادر جوانترم از من مسن تر است“


۱۱- پارادوكس دروغگو( Liar's Paradox)يا پارادوكس ائوبوليدس (Eubulides' Paradox ) :                                                                                                                   

مي گويند روزي ائوبوليدس، متفكر يوناني قرن چهارم قبل از ميلاد، گفت: ” چيزي كه آلان مي گويم دروغ است“. اگر گفتة او درست باشد، آنگاه بنا به آنچه گفته است، بايد گفته اش دروغ باشد، واگر گفتة او دروغ باشد، دوباره بنابر آنچه گفته است نتيجه مي شود كه گفته اش درست است.


۱۲- پارادوكس دوراين پارادوكس توسط آلبرت ساكسوني در قرون وسطي طرح گرديده است:

جملة P اين است: ”q دروغ است.“
جملة q اين است: “ P راست است. “
نکته جالب اين است كه اگر ما داراي يك نوع منطق سه ارزشي باشيم كه در آن گزاره ها بتوانند فقط يكي از ارزشهاي ”راست“، ” دروغ “ و ” نه راست ـ نه دروغ “ را داشته باشند آنگاه گزارةP به صورت “ P دروغ يا نه راست ـ نه دروغ است“ نمي تواند هيچيك از ارزشهاي ” راست “ ، ” دروغ “ و ” نه راست – نه دروغ“ را به خود بگيرد.


۱۳- پارادوكس تابلو :

 این پارادوكس در ۱۹۱۳ توسط رياضيدان انگليسي جردن (P. E. B. Jourdain) ارائه شد:
تابلوئي داريم كه در يك طرف آن
”جمله پشت اين تابلو راست است.“ و در طرف ديگر آن ”جمله پشت اين تابلو دروغ است.“ نوشته شده است!


۱۴- پارادوكس سقراط ( Socrates Paradox ):

نقل شده است كه ســـــقراط روزي گفته است:” چيزي كه مي دانم اين اسـت كه من هيـچ چيز نمي دانم “.


۱۵- پارادوكس جزيرة وحشي ها:

در جزيره اي قبيله اي وحشي زندگي مي كردند كه دو خدا، خداي راستي و خداي دروغ داشتند. آنها هر كس را كه به جزيره مي آمد قرباني مي كردند، به اين ترتيب كه از وي سوالي مي پرسيدند، اگر راست مي گفت او را قرباني خداي راستي و اگر دروغ مي گفت، او را قرباني خداي دروغ مي كردند. روزي شخصي وارد جزيره شد. او را گرفتند و از او پرسيدند” سرنوشت تو چه خواهد بود؟“ آن شخص جواب داد ” شما من را قرباني خداي دروغ خواهيد كرد.“ با اين جواب وحشي ها مستاصل شدند زيرا خواه راست گفته باشد و خواه دروغ بايد هم قرباني خداي راستي شود و هم قرباني خداي دروغ!


۱۶- پارادوكس آرايشگر ( Barber Paradox) يا پارادوکس راسل (Russell’s Paradox ):

در دهكده اي فقط يك آرايشگر وجود دارد. او فقط ريش كساني را مي تراشد كه ريش خود را نمي تراشند. سوال اين است كه ريش خود ريش تراش را چه كسي مي تراشد؟ اگر او ريش خود را نتراشد، بايد نزد ريش تراش يعني خودش، برود تا ريشش را بتراشد و اگر ريش خود را بتراشد، نبايد توسط ريش تراش يعني خودش، ريشش تراشيده شود.


۱۷- پارادوكس فهرست ( Catalogue Paradox ):

كتابداري در حال تدوين يك فهرست كتابشناسي از تمام فهرستهاي كتابشناسي و تنها آنهايي است كه نام خود را در فهرست ذكر نكرده اند. آيا فهرست اين كتابدار، نام خودش را نيز در بر مي گيرد؟


۱۸- پارادوكس خود نا توصيف ( Heterological Paradox ):

خود ناتوصيف، كلمه اي است كه خودش را توصيف نميكند. پس كلمة "خود ناتوصيف" خود ناتوصيف است اگر و فقط اگر خود ناتوصيف نباشد.


۱۹- پارادوكس اسمارانداچ (Smarandache Paradox ):

فرض كنيد A يكي از عبارات ممكن، كامل و . . . باشد. در اين صورت ” همه چيز A است“ ايجاب مي كند که “~A نيز A باشد”. مثلاً ‌وقتي مي گوييم ” همه چيز ممكن است“ ، نتيجه مي شود كه ” غير ممكن نيز ممكن است“ ، يا از ” هيچ چيز كامل نيست “ اين كه ” كامل نيز كامل نيست “ مستفاد مي شود.


۲۰- پارادوکس نيوکام :

فرض کنيد دو جعبه A و B داده شده باشد. سر جعبه A باز و سر جعبه B بسته باشد. A شامل ۱۰۰۰ دلار و B شامل ۱۰۰۰۰۰۰ دلار است و يا شامل هيچ چيز نيست. شما بايد فقط جعبه B را انتخاب کنيد و يا هر دو جعبه A و B را. اما قبل از اين که شما انتخاب خود را انجام دهيد، پيشگويي بر اساس انتخابي که شما انجام خواهيد دا د در جعبه ‌‌ B ، ۱۰۰۰۰۰۰د اگر شما فقط جعبه B را انتخاب کنيد و هيچ چيز نمي گذارد اگر شما هر دو جعبه A وB را انتخاب کنيد.
سوال: اگر شما به انتخاب فقط B تمايل داشته باشيد، مي توانيد A را نيز انتخاب کنيد؟


۲۱- پارادوکس درریاضی

در ریاضیات نیز میتوان به یک پارادوکس مهم در نظریه مجموعه ها به نام پارادوکس راسل اشاره کرد:
مجموعهA را مجموعه ای تعریف می کنیم که شامل اعضای خود نباشد .یعنی

در این صورت اگر انگاه

اگر انگاه

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 6:16 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸

*مطالب جالب ریاضی*

 

 

به دست آوردن روز ، ماه و سال تولد :

عدد ماه تولد خود را انتخاب کنید.ضرب در 100 کنید .

به اضافه ی روز تولد کنید .

 ضرب در  2 کنید .

به اضافه ی  6 کنید .

ضرب در  5 کنید .

به اضافه ی  4 کنید .

 ضرب در  10 کنید .

منهای  340 کنید .

به اضافه ی  سن خود کنید .

دو رقم اول سن / دو رقم دوم روز تولد / یک یا دو رقم سوم ماه تولد


ثابت kaperkar :

یک عدد چهار رقمی در نظر بگیرید . با این شرط که همه ی ارقام آن مثل هم نباشند .

حالا بزرگترین و کوچکترین اعدادی را که می توان با ارقام این عدد ساخت در نظر می گیریم و آن ها را از هم کم می کنیم . همین عملیات را دوباره روی عدد حاصل انجام می دهیم در نهایت به عدد ثابت کاپرکار یعنی عدد 6174 می رسیم .

به عنوان مثال عدد 8028 را در نظر بگیرید . 8532 = 0288- 8820 و

6174 = 2358- 8532 و 6174 = 1467- 7641 .

 

 


اعداد Emirp :

اعدادی اند اول که اگر معکوسشان هم کنیم باز هم اول هستند مانند :

13، 31 ، 17 ، 37 .

 


یک ضرب جالب :

111111111 = 9  12345679

 


سیاهچاله ی اعداد :

هر عددی که انتخاب و تعداد ارقام زوج وبعد تعداد ارقام فرد را بنویسید و این کار را تکرار کنید به عدد 312 خواهید رسید .

 

 


مسأله ی انیشتین :

در یک خیابان 5 خانه وجود دارد که با 5 رنگ متفاوت رنگ شده اند . در هر خانه یک نفر با ملیت متفاوت با بقیه زندگی می کند  . هر کدام از 5 صاحبخانه یک نوشیدنی متفاوت دوست دارد و یک مارک سیگار متفاوت دوست دارد و یک حیوان متفاوت در خانه نگهداری می کند .

سوال این است که چه کسی در خانه ماهی نگهداری می کند با این شرط که :

1- انگلیسه خونه اش قرمز است .

2- سؤِِِِِئدیه تو خونه سگ نگهداری می کند .

3- دانمارکیه چای دوست داره .

4- خونه سبزرنگ سمت چپ خونه سفیده است .

5- صاحب خانه ی سبزرنگ قهوه دوست داره .

6-کسی که سیگار پالمال می کشه پرنده نگهداری می کنه.

7- صاحب خونه زرد رنگ سیگار دانهیل می کشه .

8-مردی که تو خونه وسطی زندگی می کنه شیردوست داره . (خوراکی )

9- نروژیه تو اولین خونه زندگی می کنه .

10- مردی که بلندز می کشه همسایه اونیه که گربه نگهداری می کنه .

11- مردی که اسب نگهداری می کنه همسایه ی مردیه که دانهیل می کشه .

12- مردی که بلومسترمی کشه آبجودوست داره .

13- آلمانیه سیگارپرنس می کشه .

14- نروژیه همسایه اونیه که خونش آبیه .

15- مردی که بلندز می کشه همسایه ای داره که آب دوست داره .

 

 

 


چرا 14 مارس روز عدد پی نام گذاري شد :

اين نامكَذاري به علت سه رقم اول عدد  پي يعني 14/3 می باشد . یعنی روز چهاردهم از سومین ماه میلادی ، البته آلبرت انیشتین نیدر این روز چشم به جهان گشود .

 


عجایب عدد 7:

*رنگین کمان 7 رنگ دارد .

*عجایب جهان 7 تا هستند .

* سوره حمد که اولین سوره قرآن است 7 آیه دارد .

* آسمان 7 طبقه دارد .

*موسیقی ایران و یونان 7 دستگاه دارد .

* 7 نوع ساز بادی وجود دارد .

* 7 نت موسیقی وجود دارد .

* ایرانیان برای اهورامزدا 7 صفت نیک بر می شمردند .

* سفره سال نو 7 س دارد .

* عرفای بزرگ برای عشق و وصال 7 مرحله طی می کنند .

* طواف نیز 7 بار است .

 


ریشه های سوم فوری :

برای محاسبه ی ریشه ی سوم باید توان 3 این اعداد را بدانید :

=1

=  8

= 27

=  64

=  125

= 216

= 343

= 512

= 729

= 1000

با دانستن مکعب این اعداد محاسبه ی ریشه ی سوم این اعداد مثل آب خوردن می شود .

با یک مثال شروع می کنیم :

ریشه ی سوم 314432 چند است ؟

مرحله به مرحله جلو می رویم :

1- رقم هزارگان عدد را در نظر بگیرید . در این مثال 314 .

2- چون 314 بین =216 و = 343 است پس طبق جدول توان 3 ریشه ی سوم

باید شصت و ... باشد . اولین رقم ریشه ی سوم 6 است .

3- برای تعیین رقم آخر ریشه ی سوم ، توجه کنید که تنها مکعب عدد 8 است که به 2 ختم می شود =512 پس ریشه ی سوم عدد 314432 عدد 68 است . به همین راحتی !

توجه کنید که ارقام صفر تا 9 رقم آخر مکعب اعداد 0 تا 10 را تشکیل می دهند .

حالا این یکی را امتحان کنید :

ریشه ی سوم 19683 چند است ؟

1- 19 بین 8 و 27 است .

2- از این رو ریشه ی سوم بیست و ... است .

3- رقم آخر عدد 3 است ، مثل رقم آخر =343 ، پس 7 رقم آخر است ، یعنی 27 ریشه ی سوم این عدد است .

یادتان باشد که در اینجا روش ما برای به دست آوردن رقم آخر تنهادر صورتی جواب می دهد که عدد اصلی مکعب کامل باشد .

 


ریشه های دوم فوری :

با داشتن یک مربع کامل ، محاسبه ی ریشه ی دوم به سادگی قابل محاسبه است .

مثلاُ اگر کسی به شما بگوید که مربع یک عدد دو رقمی 7569 است شما فوراُ ریشه ی دوم یعنی 87 را برای او پیدا می کنید . این طوری :

1- رقم هزارگان و صدگان را در نظر می گیریم . در این مثال 75 .

2- چون 75 بین =64 و =81 است ، گس می فهمیم که ریشه ی دوم این عدد باید هشتادو ... باشد .

یعنی رقم اول ریشه ی دوم 8 است . دو عدد هستند که مربعشان به 9 ختم می شود ،

= 49 و = 9 . به این ترتیب رقم آخر یا 7 است یا 3 ، یا به عبارتی ریشه ی دوم یا 83 است یا 87 . ولی کدام یک ؟

3- عدد 7569 را با مربع 85 (طبق روشی که یادگرفته اید به سادگی بدست می آید :

(7225= 25+9 80) مقایسه می کنیم . چون 7569 از 7225 بزرگتر است پس ریشه ی دوم هم باید عدد بزرگتر یعنی 87 باشد .

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 6:10 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸

زنبور های ریاضیدان*

 


یک، دو، سه! اگر شما زنبور عسل بودید، می‌توانستید تا عدد سه را بشمارید!

دانشمندان متوجه شدند که زنبورها، تنها حشره‌هایی هستند که قادرند تعداد شیء‌هایی که در اطرافشان است (کمتر از سه) را تشخیص بدهند. علاوه بر زنبورها، دلفین‌ها و کبوترها و راکون‌ها این توانایی را دارند، اما کشف این استعداد در یک حشره و با توجه به ساختار ساده بدنی‌اش، باعث تعجب دانشمندان شده است.  البته مبنای تشخیص زنبورها، از روی شمارش شیءها نیست، بلکه آنها بر اساس عادت می‌توانند ارتباط بین چیزهایی که زیاد می‌بینند را تشخیص دهند. مثلاً اگر سه گل در نزدیکی‌شان باشد، آنها می‌توانند «سه» های دیگر را تشخیص بدهند.


یک دانشمند استرالیایی که نزدیک 30 سال است روی زندگی زنبورها تحقیق می‌کند، با ارائه آزمایشی به این ویژگی عجیب پی برده است. او تعداد 20 زنبور را از مسیر تونل مانندی که در آن دو لکه آبی رنگ قرار داشت، عبور داد. در انتهای این تونل، دو خروجی وجود داشت که بالای یکی از آنها دو لکه آبی و بالای خروجی دیگر سه لکه آبی قرار گرفته بود. اگر زنبور مسیری را که دو لکه آبی داشت انتخاب می‌کرد، به یک ظرف پر از شکر می‌رسید و در غیر این صورت چیزی نصیبش نمی‌شد! نتیجه این آزمایش که به اصطلاح به آن «شرطی کردن» می‌گویند، شگفت انگیز بود؛  70 درصد زمان ها زنبورها به ظرف شکر رسیدند! این مسئله نشان داد که زنبورها قادرند تعداد شیء را تشخیص بدهند. البته تحقیق‌های دانشمندان به همین جا ختم نشد، بلکه آنها زنبورها را مورد آزمایش‌های سخت‌تری قرار دادند. در آزمایش اول رنگ را تغییر دادند، یعنی دو لکه زرد رنگ در تونل و دو لکه آبی رنگ در سر راه خروجی قرار دادند. در آزمایش دیگری علاوه بر رنگ، نوع شکل را هم متفاوت انتخاب کردند. یعنی زنبورها می‌بایست پس از دیدن تصویر سه ستاره آبی، به سمت خروجی دارای سه برگ سبز می‌رفتند تا عسل نصیبشان شود! با انجام آزمایش دیگری که در آن چهار علامت قرمز در ابتدای مسیر قرار داشت، دانشمندان دریافتند که زنبورها نمي توانند تعداد چهار را الگو قرار بدهند و به دنبال شکل‌های چهارتایی دیگری بگردند. البته تا اینجا هم زنبورها نشان دادند که حشره‌های بسیار باهوشی هستند و نباید آنها رادست کم گرفت!

 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 6:7 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸

تصاويرسه بعدي زيبا

براي ديدن تصاوير به تصويرخيره شده پلك نزنيد گويي ازپشت شيشه داريد به تصاوير نگاه مي كنيد

باكمي حوصله تصويردروني رامي بينيد

 
این تصویر تغییر اندازه داده شده. برای نمایش آن به صورت کامل لطفا روی این نوار کلیک نمائید. اندازه اصلی تصویر 800x600 و حجم آن 138KB می باشد.

این تصویر تغییر اندازه داده شده. برای نمایش آن به صورت کامل لطفا روی این نوار کلیک نمائید. اندازه اصلی تصویر 800x600 و حجم آن 129KB می باشد.
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:48 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸

دانش ریاضی در چه زمانی و توسط چه کسانی متولد شد؟

 

تاریخ را معمولا غربیها نوشته اند، و تا آنجا که توانسته اند آن را به نفع خود مصادره کرده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت نوادگان اروپائیانی
که سیاهان آفریقا را در حد یک حیوان پائین آورده و آنها را به بردگی کشانده اند، آنها را انسانهائی با سوابق کهن تاریخی و علمی معرفی نمایند.
البته این کلام مصداق کلی ندارد، و فقط اشاره به جریان حاکم در تاریخنگاری غربیها دارد.

اگر به تاریخ آفریقا نگاه کنیم،

  • قدیمیترین شئ ریاضی از 35000 سال پیش از میلاد در سوازیلند کشف شده.
  • قدیمیترین مثال حساب از 6000 سال پیش از میلاد در زئیر کشف شده.
  • هرم عظیم گیزا که یک شاهکار مهندسی است، حوالی سال 2650 پیش از میلاد در مصر ساخته شده.
  • پاپیروس مصری 4000 ساله معروف به مسکو، حاوی مطالبی از هندسه است.


لازم به اشاره است که، یونانیان نیز مبانی ریاضی را از بابلیان به ارث برده‌اند.

 

ریاضیات مدون در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح ، توسط بابلیان بوجود آمد .
در آن زمان بابلیان نتایج جبر مقدماتی را یکجا جمع کردند.

اما ریاضیات به مفهوم واقعی و امروزی آن ، در سرزمین یونان و در قرنهای 4 و 5 قبل از میلاد ایجاد شد.

به تدریج توسعه یافت، اوج رشد آن در قرن 17 با بوجود آمدن هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال بود. اما در قرن 19 تجدید نظر کلی و پیشرفتهای فراوان در این علم بوجود آمد.

  

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 4:24 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸

آیا پخت با مایکروویو ضرر دارد؟

 
دکتر سمیرا سرخوش

دراین مقاله من قصد دارم تا با ارائه اطلاعاتی در خصوص روشهای مختلف پخت غذا، شما را در انتخاب نوع روش، آزاد بگذارم بدون اینکه نیاز به ترساندن شما نسبت به روش خاصی مورد نظر باشد، مطالب ذیل جمع آوری شده از تحقیقات مختلف و مقالات معتبر علمی است و امید است که مفید فایده قرار گیرد.

متاسفانه بسیاری از کمپانی‌های تولیدی دنیا بیش از هر چیز به فکر فروش محصولات خود هستند و وجود مواد سرطانزا در این محصولات چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است: میزان وقوع سرطان سالانه بیش از 50 درصد به ازای هر 15 میلیون نفر تا سال 2020 افزایش می‌یابد.

همه ما مایل نیستیم که جزیی از این آمار باشیم، پس سعی کنید راههای سالمتری را برای زندگی خود برگزینید، بدون اینکه وسواس بیش از اندازه به خرج دهید یا ترس و اضطراب داشته باشید. حال در ذیل به پاسخ سوالات رایجی که در خصوص مایکروویو پرسیده می‌شود توجه کنید.

یکی از مزیتهای ماکروویو در دسترس بودن و سهولت در استفاده از آن در این دوره از زمان که همگی با کمبود وقت مواجه‌اند می‌باشد، اولین بار مایکروویو توسط ریتون اختراع شد و در سال 1954 به بازار امریکا وارد شد در آن زمان ریدرنج نامیده می‌شد. مایکرو ویو با امواج غیر یونی الکترومغناطیسی سبب به جنبش در آمدن مولکولهای غذا شده و در نهایت با تولید گرما سبب گرم شدن غذا می‌گردد.

ماکروویو گرچه از نظر سازمان غذا ودارو امریکا (FDA) در سال 1971 مورد تایید قرار گرفت اما کماکان تحقیقات در خصوص سلامتی این دستگاه ادامه دارد که چند مورد از آنها در ذیل جهت اطلاع بیشتر شما آورده شده است:

درسال 1975 در تحقیقی، که بر روی هویج و کلم بروکلی انجام شد، اعلام گردید آنها در مایکروویو به علت تخریب دیواره سلولی مواد مغذی خود را از دست می‌دهند این در حالیست که در دیگر روشهای پخت این اتفاق نمی‌افتد.
 
در سال 1989 در یک مطالعه توسط دانشمند سوییسی به نام دکتر هانس نشان داد که بعد از خوردن غذاهای طبخ شده با مایکروویو، تغییراتی در شیمی خون ظاهر می‌گردد، از جمله پایین افتادن هموگلوبین خون و کاهش کلسترول خوب و افزایش کلسترول بد، همچنین تعداد گلبولهای سفید نیز در یک زمان مشخص و کوتاه پایین می‌افتد.
 
در سال 1992 یک تیم از پژوهشگران دانشگاه استنفورد گزارشی در خصوص گرم کردن شیر مادر ارائه دادند که حتی اگر شیر با درجه پایین هم گرم شود سبب از بین رفتن آنزیم لیزوزم می‌گردد که ماده‌ای مفید در از بین بردن باکتریهاست.
 
در سال 1998 محققان ژاپنی، خبر از نابودی ویتامین B12 توسط مایکرو ویو دادند. در واقع اگر ماده غذایی بیش از 6 دقیقه در مایکروویو قرار گیرد بیش از نیمی از این ویتامین را از دست می‌دهد. که بیش از مقدار معمول در روش پختهای معمولی است.
 
در سال 2003 پژوهشگران اسپانیایی، اعلام کردند مواد مغذی موجود در سبزیجات بیش از روشهای دیگر از بین می‌روند. برای مثال کلم بروکلی مواد آنتی کسیدان خود را در مایکروویو 80% و در بخار پز 10% از دست می‌دهد.
اگر مایکروویو را برای پخت غذای خود انتخاب نموده‌اید، بهتر است تا نکات زیر را بیشتر رعایت کنید.

سعی کنید برای گرم کردن غذا از ظرفها و یا از کاورهای پلاستیکی استفاده نکنید، چرا که دیده شده است که مواد آزاد شده از این ظروف از جمله (phthalates or nonylphenol) که در بدن نقشی شبیه استروژن دارد و سبب کاهش تعداد اسپرم در مردان و تشدید کننده بیماریهای سینه در زنان می‌گردد.
 
 همیشه از ظروف شیشه‌ای و سرامیکی استفاده کنید و هرگز اجازه ندهید غذای شما بیش از اندازه پخت شده و یا بسوزد، همچنین موقع خارج کردن غذا از مایکروویو مراقب باشید تا دچار سوختگی نشوید.
بسیاری از شما این سوال را دارید که بالاخره بهترین روش پخت چیست؟ می‌توان گفت بهترین روشی که مواد مغذی، قابل نگهداری است همان روش بخارپز است و بعد از آن روش تفت دادن در مقدار کمی آب است.

سعی کنید از پخت بیش از حد غذا خودداری کنید، از حرارت دادن روغن در دمای بالا پرهیز کنید. اگر می‌خواهید مدت طولانی و با سلامتی کامل زندگی کنید از روشهای مختلف پخت مانند جوشاندن، تفت دادن، کباب کردن به طور متعادل استفاده کنید.
 *سيمرغ

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:51 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸

ماشین های آینده 2010 (تصویری)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:49 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸

جزئیاتی از قتلهای ناموسی در جنوب کشور

 
این نوع قتل ها که اغلب به شکل سربریدن ، کشتن با چاقو و یا اسلحه و به ندرت با خفه کردن زنان انجام می شود بسیار فجیع است زیرا اعتقاد عمومی بر این است که هر چه زن خطاکار به شکل فجیع کشته شود آبرو حیثیت و شرف بر باد رفته خانواده بهتر و سریعتر به جایگاه قبلی برمی گردد.

 
پرچم: قتلهای ناموسی در استان خوزستان نه به مانند گذشته اما هنوز رواج گسترده ای دارد.

قتلهای ناموسی به قتل زنان یا دختران یک خانواده به دست مردان خویشاوندشان گفته می شود که به دلایلی همچون روابط نامشروع ، تجاوز جنسی به آنان ، طلاق گرفتن و حتی گاهی به دلیل رد ازدواجهای اجباری فامیلی توسط زنان ، صورت می گیرد.

کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند؛ وقوع قتل های ناموسی در شهرهای جنوبی که بیشتر در میان عشایر محلی رواج دارد به دلیل عدم مهار آن و نهادینه شدن در اجتماع به یک مشکل جدی تبدیل شده است .

مهمترین ویژگی این نوع قتلها این است که عرف محلی آنها را مجاز می داند. به همین دلیل کشته شدن چنین زنانی ، تاثری ایجاد نمی کند و حتی گاهی گفته می شود که حق آنها بوده است.
یک مقام مسئول می گوید : این نوع قتل ها که اغلب به شکل سربریدن ، کشتن با چاقو و یا اسلحه و به ندرت با خفه کردن زنان انجام می شود بسیار فجیع است زیرا اعتقاد عمومی بر این است که هر چه زن خطاکار به شکل فجیع کشته شود آبرو حیثیت و شرف بر باد رفته خانواده بهتر و سریعتر به جایگاه قبلی برمی گردد.

او می گوید نود درصد پرونده ها در حد تهمت و سوءظن است با این حال تمام قربانیان به شکل فجیع و دردناکی به قتل رسیده اند و سربریدن بیشترین نوع متداول قتلهاست .

وی، مثله کردن جسد با خشونت شدید و گاهی گذاشتن آن در دید انظار عمومی را از جمله این اعتقادات می داند و می گوید به همین دلیل قاتل، فراری نیست و به راحتی خود را معرفی می کند و خانواده مقتولان نیز معمولا خواستار مجازات قاتل نیستند.

وی با اشاره به اینکه وقوع قتل های ناموسی در استان خوزستان با سایر قتل ها متفاوت است گفت ؛ چون مقتول متهم به فساد می شود از نظر قاتل، بی گناه نیست از طرفی وقوع این قتل ها گاهی بنا به دستور بزرگ خانواده یا بزرگان طایفه و عشیره صورت می گیرد به این ترتیب که قرعه به نام هرکس از مردان خانواده بیفتد او باید زن و یا دختر مورد نظر را که اغلب دختر ، همسر ، خواهر ، دختر عمو و گاهی مادر اوست بکشد .

قاتلی که خواهر سی و یک ساله خود را با چاقو کشته است و هم اکنون در زندان بسر می برد می گوید: وقتی لکه ننگی در خانواده از سوی دختر یا زن ایجاد می شود نمی توانیم به سادگی از این موضوع بگذریم و تنها را ه حل ، کشتن اوست زیرا با کشتن اوست که ننگ شسته می شود و گرنه باید یک عمر با ننگ و عار زندگی کرد .

یکی دیگر از مسئولان هم که خواست نامش فاش نشود با اشاره به اینکه سی درصد قتلهای استان خوزستان قتلهای ناموسی است می گوید اهواز ، آبادان و شادگان به ترتیب دارای بیشترین آمار قتلهاست . او می افزاید: سالها هشتاد و پنج و هشتاد و شش بیشترین آمار قتلهای ناموسی را داشتیم به طوریکه هر دو ماه دو قتل و سالی حدودا ده قتل به ثبت رسیده است .

وی با بیان اینکه کشتن زنان برای برگرداندن آبرو حیثیت با افتخار تمام انجام می شود گفت: پس از کشتن زن ، فرد قاتل توسط خانواده تشویق می شود ، و گاهی با کل زدن و پایکوبی و یزله کردن و شلیک کردن او را تا محل محاکمه قضایی و یا زندان همراهی می کنند این در حالی است که از برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری برای مقتوله خبری نیست و دفن او هم با اکراه انجام می شود . بنابراین قاتل شاکی ندارد و اولیای دم که خود از زمره قاتلان هستند رضایت خود را از عدم قصاص قاتل اعلام می کنند .

یک حقوقدان در این رابطه می گوید: طبق قانون وقتی قاتل شاکی خصوصی نداشته باشد دولت قاتل را به سه تا هفت سال حبس محکوم می کند که مجازات سنگینی نیست .

یک کارشناس علوم اجتماعی با اشاره به دلایل روانشناختی این نوع خشونت می گوید قاتلین و محرکین آنها از ضعف و بی ثباتی شخصیتی و مشکلات روانی رنج می برند و تاثیر روانی این گونه قتلها تا ابد بر فرد قاتل و خانواده او به جا می ماند.

او می گوید: برخی قتلها در جلوی دیدگان سایر افراد خانواده انجام می شود مثلا دیده شده است که مردی زنش را جلوی چشم پسربچه هشت ساله اش کشته است که مسلما صحنه قتل هرگز از ذهن و خاطره این کودک پاک نخواهد شد و این مسئله بر او و سایر اعضای خانواده چه از نظر روحی و شخصیتی و چه از نظر جایگاه اجتماعی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت .

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:28 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸

شیبانی: باخیال راحت برنج هندی بخورید

 
به دنبال موضوع آلودگی برنجهای هندی در بازار داخلی کشور، وزرای بهداشت، صنایع، بازرگانی و جهادکشاورزی تصمیم گرفتند با تشکیل "ستاد ملی بررسی سلامت برنج" نسبت به صحت و سقم این اخبار مطمئن شوند.
مهر: معاون غذا و داروی وزارت بهداشت به مردم اطمینان خاطر داد که مصرف برنجهای هندی هیچگونه مشکل و عارضه ای ندارد و خیالشان از بابت خوردن این محصول غذایی وارداتی راحت باشد.

دکتر احمد شیبانی روز یکشنبه در نشست خبری که با حضور رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد، اظهار داشت: به دنبال موضوع آلودگی برنجهای هندی در بازار داخلی کشور، وزرای بهداشت، صنایع، بازرگانی و جهادکشاورزی تصمیم گرفتند با تشکیل "ستاد ملی بررسی سلامت برنج" نسبت به صحت و سقم این اخبار مطمئن شوند.

وی با تاکید بر انجام آزمایشهای گوناگون بر روی 13 نمونه از برنجهای وارداتی که در داخل کشور عرضه می شود، تصریح کرد: برنج ها هیچ مشکل خاصی ندارند و مردم بدون دغدغه آنها را مصرف کنند.

شیبانی با اشاره به اینکه برنجهای وارداتی در مبادی ورودی و توسط بخشهای کنترل غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی آزمایش می شوند، افزود: ما برای حصول اطمینان از سلامت این برنجها، بار دیگر نمونه ها را در آزمایشگاه بررسی کردیم که نتایج این بررسیها نشان می دهد که مشکل آلودگی در این برنجها وجود ندارد.

معاون وزیر بهداشت بدون اشاره به نام و مارک خاصی از برنجها که مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: برنجها بر اساس کد و شماره تحویل آزمایشگاه شده و افرادی که این نمونه ها را بررسی می کردند از عناوین و مارک این برنج ها اطلاعی نداشتند.

شیبانی با تاکید بر اینکه هیچ گونه محدودیتی برای مشاهده روشهای آزمایش این برنجها از سوی خبرنگاران وجود ندارد، گفت: یک تیم 17 نفره شامل سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها، پنج نفر از موسسه استاندارد ایران و افراد آزمایشگاهی از معاونت غذا و دارو، مسئول بررسی سلامت این برنج ها بودند.

وی در خصوص میزان آرسنیک موجود در این برنجها اظهارداشت: نتایج این بررسیها نشان داد که میزان استاندارد آرسنیک موجود در برنج بین 200 تا 250 PPB است که بررسیها در خصوص برنجهای آزمایش شده نشان داد که میزان آرسنیک آنها به مراتب پایین تر از این عدد است.

شیبانی در مورد اظهارنظر برخی افراد هندی در خصوص آلودگی برنجهای هندی خطاب به خبرنگاران گفت: شما به همان اندازه حرف غیرمستند هندی ها برای حرف مستند کارشناسان ایرانی ارزش قائل شوید، کافی است.

همچنین در ادامه این نشست خبری، نظام الدین برزگری رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با اشاره به آزمایش 13 برند و مارک از برنجهای وارداتی به خبرنگاران گفت: همواره اختلاف نظرهایی در نتایج آزمایشگاهی وجود دارد که بر همین اساس نباید نتایج آزمایش قبلی که بیرون از موسسه استاندارد انجام شده است اطلاع رسانی می شد.

وی با اعلام اینکه دو روش آزمایش بر روی برنجها صورت گرفت که در نهایت نتایج حاکی از سلامت این برنجها دارد، افزود: در مبادی ورودی کالاها نیز آزمایشگاههای مجهز و استاندارد برای کنترل کیفی و سلامت محصولات وارداتی وجود دارد.

برزگری با اشاره به اینکه نمونه های انجام شده بر روی برنجها از مبادی ورودی و مراکز عمده توزیع برنج در داخل کشور صورت گرفته است، گفت: برای برنج استاندارد 127 را داریم که مستندات جمع آوری شده از برنجهای وارداتی نشان می دهد که این استاندارد را دارند.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:26 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸

لایحه هدفمند کردن یارانه ها

مجلس به لایحه هدفمند کردن یارانه ها رای داد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، به کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها رای مثبت دادند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروزیکشنبه  بررسی کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار قرار دادند.

در این جلسه 6 نماینده موافق، 6 نماینده مخالف ، نماینده دولت و مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در خصوص این لایحه نظرات خود را بیان کردند.

بنابراین گزارش، نهایتا نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان مخالفان و موافقان ، با 188 رای موافق، 45 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر ، با این لایحه موافقت کردند.
 
با هدفمند كردن يارانه‌ها بانك‌ها ورشكسته مي‌شوند
وي ادامه داد: سزاي اين خسارت شايد امروز ديده نشود اما بعد از 30 سال از سوء تغذيه اين قشر خواهيم ديد كه چه تاثيري اين مسئله داشته است.


فارس: نماينده مردم اهر و هريس گفت:با هدفمند كردن يارانه‌ها ناهنجاري‌هاي اجتماعي از قبيل بيكاري، خودكشي در جامعه خود را نشان خواهد داد، بانك‌ها ورشكسته مي‌شود و افزايش تورم به طور مستقيم بر نظام بانكي تاثير مي‌گذارد.

غلامحسين مسعودي ريحاني نماينده مردم اهر و هريس در مجلس شوراي اسلامي كه امروز يكشنبه به عنوان پنجمين مخالف با لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در صحن مجلس سخن مي‌گفت، ضمن تشكر از اعضاي كميسيون طرح تحول اقتصادي كه چندين ماه اين لايحه را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارداده‌اند، اظهار داشت: مي‌خواهم اين سئوال را از خود و دولت بپرسم اينكه ما به مردم غير از اين يارانه‌ها چه خدماتي را ارائه مي‌دهيم.

وي با اشاره به وظيفه دولت تصريح كرد: وظيفه يك دولت ارائه يك آموزش وپرورش باكيفيت و بهداشت و درمان و امنيت است، در بعد آموزش و پرورش همين بس كه اقشار آسيب‌پذير نمي‌توانند به مانند افراد مرفه از آموزش و پرورش با كيفيت استفاده كنند.

اين نماينده مجلس با اشاره به بخش بهداشت و درمان كشور و بخشي از صحبت‌هاي مقام معظم رهبري عنوان كرد: رهبر انقلاب در بخش بهداشت و درمان فرمود در بيمارستان‌ها يك نفر بايد فقط دغدغه بيماري را داشته باشد و به مسئله ديگري نينديشد.

وي در اين خصوص اضافه كرد: امروز بيمار در بيمارستان به هزينه درمان فكر مي‌كند و بسياري از مردم درد بيماري را تحمل مي‌كنند ولي به علت بالا بودن هزينه بهداشت ودرمان به پزشك مراجعه نمي‌كنند.

مسعودي ريحاني با اشاره به بخش امنيت كشور تصريح كرد: امنيت تنها نگهداري از مرزها نيست بلكه امنيت شغلي بالاتر از حفظ مرزها و جان و مال مردم است، به نظر مي‌رسد اگر پرداخت يارانه‌ها به اين شكل را حذف كنيم به مردم مي‌گوييم كه در قبال اين همه منابع به شما چه مي‌دهيم.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه بنده نمي‌گويم كه يارانه‌ها را هدفمند نكنيم، عنوان كرد: به نظر بنده بايد به مسئله مديريت در كشور توجه كنيم، بايد به مديريت مصرف،‌ساماندهي حمل و نقل عمومي،‌ساماندهي مواد خوراكي در كشور و آب و .. توجه كنيم و بايد به كوچك كردن دولت توجه كنيم. نه اينكه نتوانيم خودمان را سامان ببخشيم و كسري بودجه را از قطع يارانه‌ها جبران كنيم.

وي با اشاره به سوال ديگر خود ابراز داشت: چرا ما به هدفمند كردن استفاده از نيروها و سرمايه‌هاي انساني توجه نمي‌كنيم، به نظر مي‌رسد قبل از اينكه به هدفمند كردن يارانه‌ها بپردازيم بايد به هدفمندكردن استفاده از نيروهاي انساني توجه كنيم به كساني كه براي آنها ميليون‌ها تومان خرج مي‌كنيم، آموزش مي‌ دهيم و با يك انتخابات كنار مي‌گذاريم.

مسعودي ريحاني ادامه داد: مشكلاتي كه از هدفمند كردن يارانه‌ها و عوارض ناشي از آن ايجاد خواهد شد، يكي تورم است، تورم بالا جشن اغنيا و عزاي فقرا است، تورم سازماني‌ترين مالياتي است كه در يك دولت از فقرا به نفع اغنيا مي‌گيرد، تاثير تورم تنها در بعد اقتصادي نيست بلكه تاثير تورم در سلامتي انسان‌ها است به خصوص سلامتي كودكان و نوجوانان. چرا كه وقتي قدرت خريد پايين مي‌آيد خانواده‌ها به خصوص خانواده‌هاي فقير ديگر نمي‌توانند آن سبد غذايي را داشته باشند كه اين مسئله باعث سوء تغذيه كودكان و نوجوانان خواهد شد.

وي ادامه داد: سزاي اين خسارت شايد امروز ديده نشود اما بعد از 30 سال از سوء تغذيه اين قشر خواهيم ديد كه چه تاثيري اين مسئله داشته است.

نماينده مردم اهر و هريس افزود: ناهنجاري‌هاي اجتماعي از قبيل بيكاري، خودكشي در جامعه خود را نشان خواهد داد، با هدفمند كردن يارانه‌ها حتما بانك‌ها ورشكسته خواهند شد و افزايش تورم به طور مستقيم بر نظام بانكي تاثير خواهد گذاشت و دولت را در يك دو راهي قرار خواهد داد.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 3:25 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸

خطرناك‌ترين ‌ويروس‌هاي ‌‌تاريخ اينترنت

 
 

هفته گذشته پديده قرن يعني اينترنت، چهلمين سالروز تولد خود را پشت‌سر گذاشت. اينترنت ابزار ارتباطي نويني است كه به مراتب سريع‌تر از روزنامه،‌ راديو و تلويزيون جاي خود را در زندگي ما باز كرد به نحوي كه امروزه حتي تصور نبود اينترنت براي بسياري نگران‌كننده است.

اما اينترنت گذشته از فوايد بيشمارش در تسهيل زندگي،‌ كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري و هزاران قابليت ديگر، با چالش‌ها و مشكلات زيادي نيز طي 40 سال گذشته مواجه بود؛ مشكلاتي كه همزمان با بزرگ شدن اينترنت بزرگ‌تر و مخرب‌تر مي‌شوند.

يكي از اصلي‌ترين مشكلات پس از فراگير شدن اينترنت، به خلق بدافزارها يا كدهاي مخربي كه از آنها با عنوان ويروس يا كرم‌هاي اينترنتي ياد مي‌شود، مربوط است.

به همين منظور هفته گذشته يك شركت امنيتي بنام در دنياي مجازي اقدام به معرفي مخرب‌ترين تهديدهاي اينترنتي در 40 سال گذشته كرد.

موريس، نخستين بدافزار يا ويروس اينترنتي محسوب مي‌شود كه سال 1988 و بدون هدف تخريبي منتشر شد، اما اين ويروس حاوي خطايي بود كه 10 درصد از 60 هزار رايانه اوليه متصل به اينترنت را از كار انداخت و نخستين هشدار به كارشناسان براي امكان طراحي و توزيع بدافزارها به شمار مي‌رود.

اما پس از اين ويروس نه چندان خطرناك، ويروس‌هايي آمدند كه اصلا شوخي نداشتند.

دوستت دارم نام يكي از اين ويروس‌هاي خطرناك بود كه تا سال 2000 بالغ بر 50 ميليون رايانه را در سراسر دنيا آلوده كرد به نحوي كه سازمان سيا، پنتاگون و نهادهاي امنيتي مهم در انگلستان براي مصون ماندن از خطر اين ويروس، خدمات ايميل خود را از كار انداختند.

جالب آن كه در نهايت مشخص شد نويسنده اين ويروس يك فيليپيني است كه در نهايت و به علت پيش‌بيني نشدن قانون و مجازاتي در اين كشور هيچ برخوردي نيز با وي صورت نگرفت.

كانفيكر ناميك كرم اينترنتي ديگر بود كه روزانه 50 هزار قرباني مي‌گرفت. روش كار اين كرم اينترنتي نيز به اين ترتيب بود كه اطلاعات محرمانه و شخصي كاربران آلوده را براي طراحان اين بدافزار ارسال مي‌كرد. كانفيكر آنقدر پيش رفت كه غول رايانه‌اي جهان يعني مايكروسافت تنها براي كمك به شناسايي طراحان آن جايزه‌اي 250 هزار دلاري در نظر گرفت.

مليسا، نام يكي ديگر از ويروس‌هاي خطرناكي بود كه توجه تمام رسانه‌هاي جهان را به خود جلب كرد. علت توجه به ويروس مذكور نيز سرعت بسيار بالا و نگران‌كننده فراگيري آن بود به نحوي كه اين ويروس ظرف 6 سال همچنان قدرت تخريبي و مهار ناشدني خود را حفظ كرده و در نهايت تا سال 2005 حدود 15 تا 20 درصد رايانه‌هاي جهان را آلوده كرد.

اسلمر را خيلي‌ها به خاطر دارند. اين ويروس كارش از آلوده كردن رايانه‌ها فراتر رفت و حتي به صورت موقت اينترنت را از كار انداخت.

ويروس اسلمر ظرف 10 دقيقه، نزديك به 75 هزار قرباني گرفت، موضوعي كه بسياري از كشورها را به اين فكر انداخت كه با يك حمله سازمان يافته و عظيم به زيرساخت‌هاي ارتباطي خود مواجه شده‌اند اما در همان زمان يك كرم اينترنتي به نام نيمدا نيز توانست طي 24 دقيقه و از طريق سوار شدن روي حجم بالاي ارسال ميليون‌ها ايميل در طول روز به صدر فهرست ويروس‌هاي زمان خود برسد.

اما ويروس‌هايي هم در دنياي اينترنت به گردش افتادندكه هدف اصلي‌شان سرقت اطلاعات كاربران نبود، بلكه آنها به دنبال از كار انداختن سايت‌هاي اينترنتي بودند.

«كدرد» ازجمله اين كرم‌هاي اينترنتي بود كه ظرف مدت كوتاهي 359 هزار سايت را در دنيا آلوده كرد.

بلستر نام ويروس ديگري بود كه ثروتمندترين مرد جهان يعني بيل گيتس را هدف قرار داده بود و پس از آلوده كردن رايانه‌ها پيغام مي‌داد كه آقاي بيل گيتس تقصير شماست؛ به جاي پول درآوردن، نرم‌افزارهايت را درست كن!

ويروس ساسر نيز ويروسي بود كه بسياري از شركت‌هاي بزرگ هواپيمايي را با بحران مواجه كرد و موجب لغو پروازهاي زيادي در دنيا شد. اين ويروس را يك نوجوان 17 ساله آلماني نوشته بود كه پس از دستگيري و به علت نرسيدن به سن قانوني محكوميتش به آينده موكول شد.

 

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:47 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸

10 اعجـوبـه كوچك دنیا..! + عکس

بازتاب آنلاین
بچه ها شخصيت جالب و عجيبي دارند، به نوعي كه گاهي اوقات حركات عجيب و غريب از خود نشان ميدهند كه باورش براي خيليها مشكل است، گاهي اوقات آنان با وجود سن كم، دست به كارهاي خارقالعادهاي ميزنند كه باعث تعجب ميشود و انسان را تا مرحله حيرت پيش ميبرد درست مثل 10 بچهاي كه ما از آنان به عنوان اعجوبه ياد ميكنيم، لطفا مطلب زير را بخوانيد.

«كيم اونگ يونگ»، باهوشترين فرد دنيا

اين فوق نابغه كرهاي در سال 1962 به دنيا آمد و در حال حاضر باهوشترين فرد دنيا محسوب ميشود. او در چهار سالگي ميتوانست زبانهاي ژاپني، كرهاي، آلماني و انگليسي را بخواند. در پنج سالگي سختترين مسئلههاي ديفرانسيل و انتگرال را حل ميكرد و بهره هوشي بسيار بالا يعني بالاي 210 داشت. كيم از 3 تا 6 سالگي دانشجوي افتخاري دانشگاه هانگ يانگ بود و در 7 سالگي به «ناسا» دعوت شد. او در پانزده سالگي دكتراي خود را گرفت.


«گريگوري اسميت»، كانديداي صلح نوبل


گريگوري اسميت در سال 1990 به دنيا آمد در دو سالگي ميتوانست بخواند و در ده سالگي وارد دانشگاه شد. ولي نبوغ تحصيلي، تنها نيمي از داستان گريگوري اسميت است. او عاشق صلح ميباشد و از سنين كم به عنوان حامي و يكي از فعالان حقوق كودك و صلح جهاني به كشورهاي مختلف دنيا سفر كرده است. او موسس سازمان بينالمللي دفاع جوانان است كه اصول صلح را به كودكان و جوانان سراسر دنيا آموزش ميدهد. او با بيلكلينتون و ميخائيل گورباچوف مذاكره داشته و در مقابل سازمان ملل سخنراني كرده است. گريگوري در 12 سالگي كانديداي اخذ جايزه صلح نوبل شد.


«اكريت جاسوال»، جراح هفت ساله


اكريت جاسوال يك نوجوان هندي است كه باهوشترين فرد هندي به شمار ميرود. او در سال 2000 و در هفت سالگي اولين موفقيت پزشكي خود را به دست آورد. بيمار او دختري هشت ساله بود كه پول كافي براي رفتن به بيمارستان نداشت. دست اين دختر به حدي سوخته بود كه جمع شده و به شكل مشت درآمده بود. اكريت هيچ تجربهاي در جراحي نداشت، ولي اين دختر را عمل كرد و او ديگر ميتوانست انگشتان خود را باز و بسته كند. اكريت به مطالعات پزشكي خود ادامه داد و در دوازده سالگي دارويي براي درمان سرطان ساخت. او هماكنون كوچكترين دانشجوي دانشكده پزشكي هند است.


«كلئوپاترا استراتان»، خواننده سه ساله


كلئوپاترا در اكتبر 2002 در مولداوي به دنيا آمد. پدر او نيز يك خواننده است. كلئوپاترا كوچكترين خواننده پردرآمد دنيا به حساب ميآيد. او در سال 2006 آلبوم «در 3 سالگي» را روانه بازار كرد و ركورد فروش آلبومهاي موسيقي دنيا را شكست. او براي هر آهنگ خود هزار يورو ميگيرد.

«آليتا آندره» نقاش دو ساله


آليتا دو ساله است ولي نقاشي را پيش از اين آغاز نموده است. وقتي «مارك جميسون» رئيس گالري نقاشي ملبورن استراليا نقاشيهاي اين هنرمند را ديد آنقدر از آن خوشش آمد كه تصميم گرفت آنها را در يك نمايشگاه به نمايش بگذارد. اين نمايشگاه با استقبال گرم تماشاچيان مواجه شد و همه ميخواستند خالق آن آثار را ببينند در آن زمان بود كه جميسون تازه متوجه شد نقاش اصلي آن تابلوها دختر 22 ماهه هنرمند يعني «آليتا آندره» است.


«آرون كريپكه» در دوران دبيرستان استاد هاروارد شد


سائول در سال 1940 در نيويورك به دنيا آمد. او يك نابغه به تمام معني بود. در چهار سالگي جبر را كشف كرد و در پايان دوره ابتدايي هندسه، حساب و فلسفه را به پايان رساند. در نوجواني يك سري مقاله نوشت كه معلوم شد همه اصول منطق كيفي هستند. در همان زمان از سوي دانشگاه هاروارد نامهاي به او رسيد كه از وي دعوت ميكرد براي تدريس به آن دانشگاه برود. او ميگويد: «مادرم گفت بايد اول دبيرستان را تمام كنم و بعد به دانشگاه بروم» بعد از دبيرستان، سائول استاد هاروارد شد و اكنون بزرگترين فيلسوف زنده دنيا ميباشد.


«مايكل كرني» ليسانسيه ده ساله و ميليونر تلويزيوني


مايكل كرني 24 سال دارد. او در ده سالگي مدرك ليسانس خود را گرفت و در سال 2008 در مسابقه «كي ميخواهد ميليونر شود» شركت كرده و برنده يك ميليون دلار جايزه شد. او ركوردهاي جهاني بسياري دارد كه يكي از آنها تدريس در دانشگاه در 17 سالگي است.

«الينا اسميت» مشاور راديويي 7 ساله


ايستگاه راديويي شهر الينا زماني به او به عنوان مشاور يا سنگ صبور يك شغل داد كه او به راديو زنگ زد و در پاسخ به زن شنوندهاي كه از كار بيكار و افسرده شده بود، گفت: «عزيزم فقط بايد با دوستانت به ورزش بولينگ بروي و روزي يك ليوان شير بنوشي.» توصيه الينا آنقدر براي شنوندگان جالب بود كه اين ايستگاه راديويي هفتهاي يك ساعت او را به عنوان سنگ صبور به استوديو دعوت ميكرد. الينا مشاورههاي مختلفي به شنوندگان ميدهد و مشكلات بسياري از به هم خوردن نامزدي تا از بين بردن بوي بد عرق را پاسخ ميدهد. وقتي يك شنونده براي او نوشت كه چطور شوهر پيدا كند؟ الينا پاسخ داد: «به خودت برس ولي زياد آرايش نكن.» و وقتي شنونده ديگري پرسيد چه كار كند تا نامزدش به سوي او بازگردد، گفت: «اين مرد ارزش دلشكسته شدن ندارد. زندگي آنقدر كوتاه است كه نبايد به خاطر يك مرد آن را خراب كرد.»


«فابيانو لوييجي كاروانا» اعجوبه شطرنج

 
فابيانو يك نوجوان 16 ساله ايتاليايي است كه در 14 سالگي استاد بزرگ شطرنج شد. او بهترين شطرنجباز زير هجده سال در سراسر دنياست.

«ويلي موسكوني» آقاي بيليارد در 6 سالگي

 
موسكوني معروف به آقاي بيليارد در آمريكا از شش سالگي به طور حرفهاي بيليارد بازي ميكرد. او در حقيقت بازي بيليارد را از تمرين كردن با سيبزمينيهاي كوچك آغاز كرده بود. مدتي بعد پدرش به نبوغ او پي برد و او را در مسابقات بزرگ شركت داد.
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:46 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸

ماجراي "خر ما از کره گی دم نداشت" چيست؟

 

 

مردی خری دید به گل در نشسته و صاحب خر از بیرون کشیدن آن درمانده .
مساعدت را ( برای کمک کردن ) دست در دُم خر زده قُوَت کرد ( زور زد ) . دُم از جای کنده آمد. فغان از صاحب خر برخاست که ” تاوان بده !”

مرد به قصد فرار به کوچه یی دوید، بن بست یافت. خود را به خانه ایی درافکند. زنی آن جا کنار حوض خانه چیزی می شست و بار حمل داشت ( حامله بود ). از آن هیاهو و آواز در بترسید، بار بگذاشت ( سِقط کرد ). خانه خدا ( صاحبِ خانه ) نیز با صاحب خر هم آواز شد.
مردِ گریزان بر بام خانه دوید. راهی نیافت، از بام به کوچه ایی فروجست که در آن طبیبی خانه داشت.

جوانی پدر بیمارش را به انتظار نوبت در سایه دیوار خوابانده بود؛ مرد بر آن پیر بیمار فرود آمد، چنان که بیمار در حای بمُرد. پدر مُرده نیز به خانه خدای و صاحب خر پیوست !

مَرد، هم چنان گریزان، در سر پیچ کوچه با یهودی رهگذر سینه به سینه شد و بر زمینش افکند.
پاره چوبی در چشم یهودی رفت و کورش کرد. او نیز نالان و خونریزان به جمع متعاقبان پیوست !
مردگریزان، به ستوه از این همه، خود را به خانه قاضی افکند که ” دخیلم! “. قاضی در آن ساعت با زن شاکیه خلوت کرده بود. چون رازش فاش دید، چاره رسوایی را در جانبداری از او یافت و چون از حال و حکایت او آگاه شد، مدعیان را به درون خواند .

نخست از یهودی پرسید .
گفت : این مسلمان یک چشم مرا نابینا کرده است. قصاص طلب می کنم .

قاضی گفت : دَیتِ مسلمان بر یهودی نیمه بیش نیست. باید آن چشم دیگرت را نیز نابینا کند تا بتوان از او یک چشم برکند !
و چون یهودی سود خود را در انصراف از شکایت دید، به پنجاه دینار جریمه محکومش کرد !
جوانِ پدر مرده را پیش خواند .

گفت : این مرد از بام بلند بر پدر بیمار من افتاد، هلاکش کرده است. به طلب قصاص او آمده ام .
قاضی گفت : پدرت بیمار بوده است، و ارزش حیات بیمار نیمی از ارزش شخص سالم است.حکم عادلانه این است که پدر او را زیر همان دیوار بنشانیم و تو بر او فرود آیی، چنان که یک نیمه جانش را بستانی !

و جوانک را نیز که صلاح در گذشت دیده بود، به تأدیه سی دینار جریمه شکایت بی مورد محکوم کرد !
چون نوبت به شوی آن زن رسید که از وحشت بار افکنده بود، گفت :
قصاص شرعاً هنگامی جایز است که راهِ جبران مافات بسته باشد. حالی می توان آن زن را به حلال در فراش ( عقد ازدواج ) این مرد کرد تا کودکِ از دست رفته را جبران کند. طلاق را آماده باش !

مردک فغان برآورد و با قاضی جدال می کرد، که ناگاه صاحب خر برخاست و به جانب در دوید .
قاضی آواز داد : هی ! بایست که اکنون نوبت توست !

صاحب خر هم چنان که می دوید فریاد کرد :
مرا شکایتی نیست. محکم کاری را، به آوردن مردانی می روم که شهادت دهند خر مرا از کره گی دُم نبوده است.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:45 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸

غذاهایی که مانع از جذب کلسترول در بدن می شوند

 
پژوهشگران آمریکایی می گویند می توان غذاهایی را مصرف کرد که مانع از جذب کلسترول در بدن می شوند.

غذاهای مختلفی وجود دارند که میزان کلسترول را به شیوه های مختلف پایین می آورند، بطور مثال برخی از این مواد غذایی فیبر قابل حل را در بدن آزاد می کنند که این فیبر در دستگاه گوارشی به کلسترول می چسبد و کلسترول را با خود از بدن خارج می کند.

از سوی دیگر مواد غذایی حاوی چربی‌های غیر اشباع «polyunsaturated fats »میزان کلسترول بد را کاهش می دهند و همچنین غذاهایی وجود دارند که حاوی ترکیبات گیاهی sterol و stanol هستند که این دو ماده مانع از جذب کلسترول در بدن می شوند.

مجموعه ای از مواد غذایی وجود دارند که در زمینه کاهش میزان کلسترول می توانند بهترین گزینه باشند که عبارتند از :

- جو، حبوبات، غلات، بادمجان و بامیه.

- مصرف 60 گرم مغز گردو، بادام و بادام زمینی به صورت روزانه میزان LDL خون را تا پنج درصد کاهش می دهد.

- مصرف روغن‌های گیاهی به جای کره و چربی حیوانی.

- مصرف انواع میوه‌ها که حاوی پکتین هستند که این ماده یکی از انواع مهم فیبر گیاهی موسوم به soluble (محلول) است.

- سویا و ماهی.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:43 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸

تصاویر دوچرخه های عجیب غریب

 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:42 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸

مصايب مارادونا

22 امتیاز از 16 بازی و مکان پنجمی که چندان هم مطمئن و قطعی به نظر نمی‌رسد، باعث شده تا «دست خدا» و آلبی چلستی در آستانه از دست دادن جام‌جهانی نوزدهم فوتبال باشد. 

مارادونا و سربازانش هفته‌ای پرالتهاب و تنش را پیش رو دارند. نخست بازی خانگی شنبه برابر پروی قعرنشین در بوئنوس آیرس و سپس دیدار سرنوشت‌ساز برابر اروگوئه مدعی در مونته ویدئو. سرنوشت حضور قهرمان جام‌های جهانی 1978 و 1986 تا حدود زیادی به این 2 مسابقه بستگی دارد.
 
آیا آرژانتین که از جام جهانی 1970 تا کنون در بزرگ‌ترین رخداد فوتبالی جهان حضور داشته، با مارادونای افسانه‌ای‌اش نمی‌تواند در آفریقای‌جنوبی حاضر شود؟ آیا داستان مارادونا – آرژانتین تنها یک سال و اندی دوام خواهد داشت؟ دیه‌گو آرماندو مارادونا به کناره‌گیری از مربیگری در تیم ملی کشورش فکر می‌کند؛ خواه شاگردانش مسافر قاره سیاه بشوند یا نشوند. سرمربی تیم ملی آرژانتین که این روزها با فشار و انتقادهای فراوانی رو‌به‌رو است، می‌گوید، در پایان رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی درباره شرایطش برای ادامه کار در تیم ملی آرژانتین با سران فوتبال این کشور گفت‌وگو خواهد کرد.
 
او از اینکه پابلو زابالتا، بازیکنش برای منچسترسیتی بازی و خودش را مصدوم کرده، بشدت عصبانی است. بهترین بازیکن جام جهانی 1986 مکزیک گفت: «ما 2 مسابقه دشوار در راه جام جهانی را در پیش رو داریم. آسیب‌دیدگی او بسیار دردناک و ناراحت کننده است. با این ترتیب نمی‌شود کار کرد». او که روزگاری نماد فوتبال و حتی کشورش شناخته می‌شد، اکنون با سرسختی‌های زیادی رو به رو است، روزهایی تلخ‌تر از آن چه تاکنون بر سرش آمده؛ در ناپولی و در جام جهانی 1994 آمریکا. سیاه‌تر از محرومیتی که در روزهای اوج فوتبال گریبانگیرش شد. همان محرومیتی که به باور بسیاری تاوان حذف ایتالیا از جام جهانی 1990 در نیمه نهایی بود، محرومیتی که ستاره را به تاریکی برد. تاریکی‌اي که دیگر نتوانست از دستش خلاص شود. حالا همه با او لجبازی می‌کنند. 

بازی را به جای «روساریو»ی مورد نظر او در «بوئنوس آیرس» برگزار می‌کنند و در سفر به ایتالیا برای درمان اضافه وزنش هم گوشواره‌هایش را به بهانه عدم تسویه حساب مالیاتی از روزهای حضور در ناپولی از گوش‌هایش در می‌آورند. حالا این مارادونای پریشان که حتی تابوت مرگش را نیز آماده کرده‌اند، باید با کدام روحیه سربازانش را برای نبرد مرگ و زندگی به پیکار پرو و اروگوئه بفرستد، کسی نمی‌داند. مارادونایی که آسیب‌دیدگی زابالتا را به خاطر سهل‌انگاری کارلوس بیلاردویی می‌داند که مانع نشد تا این بازیکن برای سیتی به میدان نرود. 

یا حتی کارلوس ته‌وسی که با بازی برای سیتی دیرهنگام به آرژانتین سفر کرد. مارادونا گلایه‌کنان می‌گوید: «زمانی که گروندونا مربیگری در تیم ملی آرژانتین را به من پیشنهاد کرد، خوشبخت‌ترین انسان روی زمین بودم اما پس از آن اتفاق‌هایی رخ داد که هیچ از آنها خوشم نمی‌آمد». مارادونا البته در این میان حامیانی هم دارد و تنهای تنها هم نیست.
 
از خورخه والدانو، همبازی‌اش در جام جهانی 1986 مکزیک گرفته تا بازیکنانش همانند گونسالو هیگوآین، خوآن سباستین ورون یا مارتین دمیکلیس به پشتیبانی از «دست خدا» پرداخته‌اند. والدانو، مدیر ورزشی این روزهای رئال مادرید می‌گوید: «او اکنون با چالشی بی‌اندازه بزرگ روبه‌رو است و باید آرژانتین را به جام‌جهانی ببرد. این 2 بازی بسیار دشوار خواهد بود اما بر این باورم که او با تیم ملی آرژانتین از پس این مشکل برمی‌آید. او سپس در جام جهانی به همه نشان خواهد داد که بهترین مربی دنیا هم هست». 

هیگوآین، مهاجم 21 ساله رئالی‌ها هم می‌گوید آرزویی جز راهیابی مستقیم آرژانتین به جام جهانی 2010 ندارد و قول می‌دهد که برای تحقق این آرزو تمام توانش را به کار گیرد. او خودش را منجی معرفی نمی‌کند اما به مارکا می‌گوید که می‌خواهد یاریگر آرژانتین برای رسیدن به جام جهانی باشد. مارتین دمیکلیس، بازیکن آرژانتینی بایرن مونیخ هم می‌گوید: «اکنون زمانی است که ما آرژانتینی‌ها باید شخصیت مان را نشان دهیم. به حذف از رقابت‌های انتخابی فکر نمی‌کنم اما از آن می‌ترسم».

غیرممکن در بوئنوس آیرس؟
این اولین بار در تاریخ نیست که پرو تکلیف آرژانتین را در مقوله مربوط به جام جهانی تعیین می‌کند. با اینکه 31 سال از آن شکست مشهور و مشکوک 6 بر صفر که آرژانتینی‌ها به پرو در سال 1978 تحمیل کردند می‌گذرد ولی هنوز حرف‌و‌حدیث‌ها در این رابطه ادامه دارد. یک پیروزی سنگین و بحث‌برانگیز که به میزبان اجازه داد تا به فینال رقابت‌ها راه یابد و با غلبه برهلند به مقام قهرمانی برسد.
 
در جریان آن بازی، دروازه پرو از سوی کیروگا که آرژانتینی‌الاصل بود، حراست می‌شد که جلوی کمپس و هم تیمی هایش خودش را به دردسر نینداخت و این درحالی بود که خانواده او در جایگاه ورزشگاه بابت پیروزی آرژانتین خوشحالی می‌کردند. حالا یک بار دیگر تاریخ تکرار شده است. 

آرژانتین برای رسیدن به جام‌جهانی باید پرو را از پیش رو بردارد. طبق آنچه روزنامه ال بوکون فاش کرده، تیم ملی پرو به خاطر پیروزی یک بر صفر ماه گذشته برابر اروگوئه، 120 هزار دلار پاداش دریافت کرده و 200 هزار دلار دیگر هم در صورت پیروزی در بازی روز شنبه برابر آرژانتین در بوئنوس آیرس کسب خواهد کرد. این بازی یکی مانده به آخر تیم‌ها در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 خواهد بود. در این میان وضع کلمبیا و اروگوئه که حاضرند با کمال میل این پاداش را در اختیار پرو قرار دهند، جالب توجه است. 

هر2 تیم برای کسب رتبه چهارم که آخرین سهمیه برای صعود مستقیم به جام جهانی است، تلاش می‌کنند. درعمل اگر پرو در بوئنوس‌آیرس معجزه کند، تیم ملی مارادونا در یک‌قدمی حذف بحث برانگیز از جام جهانی قرار خواهد گرفت که عواقب تلخی برای مربی تیم به همراه خواهد داشت. پرو در جدول این رقابت‌ها با 10 امتیاز تیم آخر است و تنها 2پیروزی و 4 تساوی در کارنامه خود می‌بیند. آنها شانسی برای جام جهانی ندارند ولی حداقل می‌توانند در این میان یک سود سرشار به جيب بزنند.

مرجع : وطن امروز
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:30 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸

دو تومانی سال 50 پارسال هزار تومان شد

در حالی که حجم نقدینگی در 37 سال گذشته 6424 برابر شده، شاخص تورم به قیمت پایه سال 1361 از عدد 6/20 در سال 1350 به 9550 در پایان اسفند 87 رسیده و طی این مدت 464 برابر شده است. براساس گزارش های بانک مرکزی از شاخص تورم (CPI) و تنزل کاهش ارزش ریال طی چهار دهه گذشته، قدرت خرید یک هزار تومانی که در سال 1350 برای اولین بار چاپ شده در سال 1387 به 21 ریال به ارزش سال 1350 کاهش یافته است. 

یعنی قدرت خرید 1000 تومان در سال 1387 معادل 21 ریال در سال 1350 است. همچنین میانگین دریافتی یک کارمند که در سال 1350 معادل 750 تا 1000 تومان بوده است در سال 1387 باید 464 برابر شود تا قدرت خرید خود را حفظ کند. به عبارت دیگر، دریافتی 750 تومانی سال 1350 در سال 1387 باید به 348 هزار تومان و دریافتی 1000 تومانی سال 1350 در سال 1387 باید به 464 هزار تومان افزایش یابد تا بتواند قدرت خرید خود را بر مبنای شاخص تورم و محاسبه افزایش قیمت کالاهای مصرفی حفظ کند. 

البته برخی کارشناسان، با اشاره به عدم محاسبه رشد قیمت برخی دارایی ها مانند زمین، مسکن، ارز، طلا، ارزش سپرده های بانکی و... معتقدند این شاخص نمی تواند تمام تحولات قدرت خرید را در 37 سال گذشته به خوبی نمایان سازد. با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی طی 37 سال گذشته و از سال 1350 که اسکناس یک هزار تومانی (10000 ریالی) در ایران منتشر شد تا پایان اسفندماه 1387، حجم نقدینگی از 29 میلیارد و 600 میلیون تومان به 190 هزار و 136 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته است. طی این دوره شاخص CPI (تورم بر پایه سال 1361) از 6/20 به 9550 افزایش یافته و ارزش هر قطعه اسکناس یک هزار تومانی (100½1361) براساس شاخص تورم از 10000 ریال در سال 1350 به 21 ریال در پایان اسفندماه 1387 تنزل یافته و قدرت خرید آن 464 برابر کاهش پیدا کرده است. 

با توجه به افزایش سطح قیمت ها طی سال های 1350 تا پایان 1387، تحت ثبات سایر شرایط (با توجه به اجزای شاخص قیمت ها، سطح درآمد سرانه، نحوه توزیع درآمد و...) و حجم تولید ناخالص داخلی کشور که طی این مدت حدود 3567 برابر افزایش یافته (بر حسب قیمت های جاری) و از 94 میلیارد و 120 میلیون تومان به 335 هزار و 576 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است. در حال حاضر اسکناسی که بتواند قدرت خرید یک هزار تومانی سال 1350 را داشته باشد باید به طور بالقوه ارزشی معادل 464 هزار تومان داشته باشد. 

از سوی دیگر در سال 1350، براساس شاخص مزد پرداختی به کارکنان صنایع مختلف، به طور میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر معادل 7500 ریال و در بخش دولتی پرداختی به یک نفر معلم معادل یک هزار تومان بود که در مقایسه با بالاترین اسکناس منتشرشده در آن دوران و حفظ قدرت خرید آن در پایان سال 1387 و قانونی بالقوه آن باید میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر و یک کارمند به ترتیب برابر با 348 و 464 هزار تومان باشد. 

افزایش 9529 واحدی شاخص تورم برابر نماگرهای بانک مرکزی شاخص تورم بر پایه قیمت های سال 1361 از 6/20 در سال 1350 به 5840، 6400 ، 7900 و 9550 واحد در سال های 1384 تا پایان 1387 بالغ شده و در 37 سال مورد بررسی 9529 واحد افزایش داشته است. 

464 برابر شدن قیمت ها
برابر نماگرهای بانک مرکزی و برپایه سال 1361 قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و نسبت به سال 1350 به ترتیب سال 283 ، 310، 383 و 464 برابر شده است. 

کاهش ارزش هر یک هزار تومانی به 21 ریال برابر نماگرهای بانک مرکزی ارزش هر هزار تومانی بر پایه قیمت های سال 1361 نسبت به سال 1350 و طی سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب سال به 35 ، 32 ، 26 و 21 ریال کاهش یافته است. 

تنزل 78/99 درصدی ارزش ریال
برابر نماگرهای بانک مرکزی ارزش هر ریال بر پایه قیمت های سال 1361 و براساس قدرت خریدی که در سال 1350 داشته در سال های 1384 تا پایان 1387 با افت 65/99، 68/99 ، 74/99 و 78/99 درصدی روبه رو بوده است. 

348 هزار تومان متوسط حقوق دریافتی هر کارگر در سال 87
برابر نماگرهای بانک مرکزی و با در نظر گرفتن متوسط 7500 ریالی حقوق دریافتی هر کارگر در سال 1350 و پایه قراردادن قیمت های سال 1361 (100½1361) حقوق دریافتی هر کارگر در سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و به ترتیب سال باید برابر باشد با 21225000 ، 2325000، 2872500 و 3480000 ریال، در این صورت هر کارگر قدرت خریدی برابر با سال 1350 خواهد داشت. 

464 هزار تومان متوسط حقوق دریافتی هر کارمند در سال 87 برابر نماگرهای بانک مرکزی و با در نظر گرفتن متوسط یک هزار تومانی حقوق دریافتی هر کارمند در سال 1350 و پایه قراردادن قیمت های سال 1361 (100½ 1361) حقوق دریافتی هر کارگر در سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و به ترتیب سال باید برابر باشد با 2830000 ، 3100000، 3383000 و 4640000 ریال، در این صورت هر کارمند قدرت خریدی برابر با سال 1350 خواهد داشت.
مرجع : سرمایه
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:29 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸

تصایری از برخورد با ماه

 

10 برخورد تاریخی با کره ماه به منظور تاکید بر ماموریت اخیر ناسا برای برخورد فضاپیما LCROSS با سطح کره ماه منتشر شده است.

به گزارش مهر، تنها چند هفته پس از اینکه کاوشگرها نشانه هایی از وجود آب بر روی سطح ماه کشف کردند، مدارگرد LCROSS به همراه سکوی یک راکت به ماه برخورد کردند تا از توده خاک و غبار برخاسته از این برخورد مدرکی قطعی از وجود آب در این کره به دست آید.

با توجه به همین پدیده نشریه فاکس نیوز گزارشی از 10 برخورد برتر با کره ماه ارائه کرده است که آخرین این برخوردها از نظر زمانی برخورد مدارگرد ناسا با حفره ای در ماه خواهد بود.

برخورد LCROSS: به گفته ناسا ماموریت مدارگرد LCROSS در روز 9 اکتبر 2009 با موفقیت انجام شد. با وجود اینکه تا کنون نتیجه علمی یا تصاویر واضحی از این برخورد ارائه نشده است اما دانشمندان همچنان امیدوارند این برخورد توانسته باشد شواهد قانع کننده ای از وجود آب در این کره ارائه کند.

برخورد کاوشگر Smart 1: مدارگرد ماه اروپا در 3 سپتامبر 2066 از زاویه ای کوچک با ماه برخورد کرد و علاوه بر دستاردهای علمی که ارائه کرده بود با برخورد خود با ماه اطلاعات بیشتری از این کره درخشان را در اختیار دانشمندانی قرار داد که آخرین لحظات این مدارگرد را از زمین تحت نظر داشتند.

برخورد کاوشگر اروپایی با ماه

برخورد شهاب سنگها: دفتر تحقیقات شهاب سنگ ناسا از سال 2005 تا کنون برخورد شهاب سنگهای زیادی را با ماه شاهد بوده است. از جمله این شهاب سنگها می توان به Geminids، Leonids و Taurid از ابرهای کیهانی متفاوت اشاره کرد. حتی سنگهای آسمانی بسیار کوچک با سرعتی برابر 125 هزار کیلومتر بر ساعت نیز می توانند حفره های بزرگی بر روی بدن ماه به وجود آورند.

شهاب سنگی در حال برخورد با ماه

کوچکترین برخورد: اخترشناسان در 7 نوامبر 2005 نشانه ای کوچک را بر روی سطح رادار مشاهده کردند که در نهایت مشخص شد این نشانه اثر برخورد یک شهاب سنگ کوچک با قسمتی از شمال غرب ماه است. ابعاد این سنگ تنها 12 سانتیمتر تخمین زده شده بود اما توانست حفره ای به وسعت سه متر و عمق 40 سانتیمتر به وجود آورد.

طرح سه بعدی از برخورد شهاب سنگ با منطقه Mare Imbrium در ماه

برخورد معدن یاب ماه: فضاپیمای معدن یاب ماه در 31 جولای 1999 قبل از اینکه به اعماق یکی از حفره های ماه سقوط کند توانست مقادیر زیادی هیدروژن در قطبهای ماه کشف کند. این فضاپیما بدون هیچ نشانه ای ناپدید شد و دانشمندان زمینی را در انتظار مشاهده بسیاری از اطلاعاتش باقی گذاشت.

 

مدارگرد معدن یاب ماه

برخورد آپولو با ماه: این واقعه به زمانی باز می گردد که افراد ماموریت آپولو ناسا بر روی ماه فرود آمدند، این فرود آغازگر برخورد سکوهای راکت آپولو و زحل با ماه بود. فضانوردان آپولو لرزه نگارهایی را بر روی سطح ماه نصب کردند تا بتوانند لرزشها و تکانهای ناشی از این برخوردها را به ثبت برسانند.

ماموریت آپولو قبل از برخورد سکوهای راکت با ماه

برخورد 53: اخترشناسی آماتور به نام لئون استوارت در دهه 1950 از برق نوری در سطح ماه عکاسی کرد که تنها مدرک واضح و شفاف از برخورد یک جرم شهاب سنگ مانند با سطح ماه به شمار می رفت. فضاپیمای کلمنتاین ناسا در سال 1994 حفره ای را کشف کرد که با محلی که برق نور در آن به ثبت رسیده بود همخوانی داشت.

عکسی از برخورد دهه 50

حفره شومیکر: با وجود اینکه حفره شومیکر در اثر برخوردی قدیمی با سطح ماه صورت گرفته است اما یکی از مناطق مورد علاقه اخترشناسان در ماه تبدیل است. این حفره در بخش همیشه سایه ماه قرار داشته و مقادیر زیادی هیدروژن و شاید ذرات یخی را در خود گنجانده باشد. یکی از اهداف مدارگرد LRO ناسا بررسی این حفره و ساختار آن به شمار می رود.

حفره شومیکر

انسان در ماه: طرح جالبی از لکه های تیره رنگ بر روی سطح ماه که به " انسان در ماه" شهرت یافته است شاید در اثر برخورد شهاب سنگ با ماه به وجود آمده باشد. به گفته دانشمندان پس از چنین برخوردی برخی از امواج لرزشی ناشی از آن از میان ماه عبور کرده و باعث آغاز انفجارات آتشفشانی در بخشی از ماه شده است. سپس در اثر جریان یافتن مواد مذاب لکه های تیره رنگی بر روی سطح این کره به وجود آمده است که مشاهده آن از روی زمین امکان پذیر است.

لکه های تیره رنگ مشهور به "انسان بر روی ماه"

خلقت ماه: ماه به خودی خود حاصل یک برخورد عظیم میان زمین و جرمی در ابعای مریخ بوده است که در حدود 4.6 بیلیون سال پیش رخ داده است. ذرات داغی که در اثر این برخورد ایجاد شدند ابری بزرگ را تشکیل دادند که به تدریج سرد و متراکم شده و ماه کنونی و همسایه جدایی ناپذیر زمین را به وجود آورده است.
 
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:23 |  لینک ثابت   • 

شنبه هجدهم مهر ۱۳۸۸

ماجرای جالب اختراع چیپس


 
چیپس در آمریکا متولد شد. اما پدری داشت به نام سیب‌زمینی سرخ شده که اولین بار در اواخر قرن ١٨ به وسیله شخصی به نام "توماس جفرسون" در آمریکا معرفی شد.
 
در اوایل قرن ١٩، سیب‌زمینی سرخ شده به تدریج محبوبیت پیدا کرد تا جایی که وارد فهرست غذایی رستوران‌ها شد.

یکی از شب‌های زمستان سال ١٨٥٣ در رستوران "دریاچه ماه" در ساراتوگای ایالت نیویورک شخصی همراه شام، سیب‌زمینی سرخ شده سفارش داد. پس از دریافت غذا این شخص که ظاهرا "کوریلیوس وندربیلت" نام داشت، با اعتراض به این که سیب‌زمینی‌ها خوب سرخ نشده‌اند و چندان ترد نیستند آنها را به آشپزخانه پس فرستاد.

"جورج کرام"، سرآشپز رستوران که از این انتقاد حسابی عصبانی شده بود برای تمسخر، سیب‌زمینی‌ها را به نازکی کاغذ برید، به شدت به آنها نمک زد و دوباره سرخشان کرد و محصول را به این خیال که غیرقابل خوردن است سر میز "وندربیلت" برد؛ اما دست‌پخت "کرام" به جای یک غذای بی‌مصرف، یک شاهکار از آب درآمد و به همین راحتی چیپس اختراع شد.

صاحب رستوران "دریاچه ماه" به زودی این خوراکی را وارد فهرست غذای خود کرد. چندی بعد "کرام" برای خود رستورانی باز کرد که سیب‌زمینی نازک سرخ‌ شده را به شهرت رساند. "کرام" اسم این اختراع را به یاد رستوران اول "چیپس ساراتوگا" گذاشت. (چیپس Chips جمع Chip به معنی ورقه و لایه نازک است). به این ترتیب نام چیپس به طور رسمی وارد ادبیات غذایی شد و به زودی رستوران‌های دیگر نیز شروع به عرضه آن کردند.

اما این "ویلیام تاپندون" از اهالی اوهایو بود که برای اولین بار چیپس سیب‌زمینی را از رستوران به مغازه‌های خواربار فروشی برد. در سال ١٨٩٥ او فروش چیپس را به خواربار فروشی‌های محل شروع کرد و وقتی کارش گرفت، طویله‌اش را به اولین کارخانه چیپس سیب‌زمینی دنیا تبدیل کرد. کم‌کم مصرف چیپس آنقدر زیاد شد که در اولین سال‌های قرن بیستم چند شرکت و کارخانه بزرگ برای تولید انبوه آن بنا کردند.

امروزه چیپس سیب‌زمینی در شکل‌ها، مزه‌ها و مارک‌های مختلفی تولید و عرضه می‌شود که بعضی از آنها به جای ورقه‌های سیب‌زمینی از قطعه‌های ریز به هم پیوسته آن استفاده می‌کنند.

راستی فکر می‌کنید اگر در آن شب سرد، "کورپلیوس وندربیلت" مشکل‌پسند، هوس سیب‌زمینی سرخ کرده نمی‌کرد، یا "جورج کرام" آشپز انتقادپذیری نبود، جهان چند سال دیگر در انتظار چیپس باقی می‌ماند؟!

 

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:58 |  لینک ثابت   • 

شنبه هجدهم مهر ۱۳۸۸

نتايج جديدترين رتبه‌بندي دانشگاهها دنيا

مهر: سايت Times Higher Education مشابه سالهاي گذشته ليستي از برترين دانشگاههاي جهان را ارائه کرده است که همچنان دانشگاه هاروارد در صدر قرار دارد اما نکته قابل توجه صعود چشمگير و 117 پله اي دانشگاه تهران و قرار گرفتن در رده 368 دنيا است.

ليست 200 دانشگاه برتر جهان توسط سايت معتبر Times Higher Education يا THE منتشر شد و دانشگاه هاروارد به عنوان برترين دانشگاه جهان در سال 2009 نشان داد به اين زودي ها قصد واگذار کردن مقام خود را به عنوان برترين جهان به دانشگاهي ديگر ندارد.

از نکات جالب توجه ديگر در اين جدول صعود 117 پله اي دانشگاه تهران نسبت به سال گذشته و قرار گرفتن در رتبه 368 جدول در کنار دانشگاه جورجيا و شوواي ژاپن است.

10 رتبه اول از ميان اين ليست 200 عنواني به اين ترتيب منتشر شده است:

رتبه اول: دانشگاه هاروارد آمريکا - رتبه دوم: دانشگاه کمبريج انگلستان- رتبه سوم: دانشگاه ييل آمريکا- رتبه چهارم: دانشگاه کالج لندن انگلستان- رتبه پنجم: دانشگاه آکسفورد و امپريال کالج لندن انگلستان- رتبه هفتم: دانشگاه شيکاگو آمريکا- رتبه هشتم: دانشگاه پرينستون آمريکا- رتبه نهم: موسسه تکنولوژي ماساچوست - رتبه دهم: موسسه تکنولوژي کاليفرنيا آمريکا.

مشابه سالهاي گذشته بيشترين بخش اين ليست به نام دانشگاههاي آمريکايي اختصاص يافته و 87 دانشگاه از اين کشور در اين ليست 399 تايي حضور دارند و پس از آن انگلستان با 47 دانشگاه بيشترين جايگاه را در اين ليست به خود اختصاص داده است.

همچنين دانشگاه تکنولوژي ماساچوست رتبه اول دانشگاههاي مهندسي و تکنولوژي، دانشگاه هاروارد رتبه اول دانشگاههاي علوم زيستي و بيو پزشکي، رتبه اول علوم انساني و هنر و دانشگاه کمبريج رتبه اول دانشگاههاي علوم طبيعي را به خود اختصاص داده اند. نکته جالب توجه در جدولهاي ارائه شده اين است که دانشگاه هاروارد تمامي رتبه هاي سال گذشته خود را حفظ کرده و تنها در ميان دانشگاههاي مهندسي و تکنولوژي با سه رتبه سقوط در جايگاه 22 قرار گرفته است. موسسه تکنولوژي ماساچوست نيز در علوم انساني با يک رتبه سقوط نسبت به سال گذشته در جايگاه دوم و در علوم اجتماعي با افت دو پله اي به رتبه 12 رسيده است. اين دانشگاه همچنين در رشته هنر با هفت رتبه سقوط در جايگاه 27 جدول قرار گرفته است.

در اين ميان تنها دانشگاه کمبريج است که در زمينه هاي مهندسي و تکنولوژي يک رتبه، علوم طبيعي دو رتبه، علوم اجتماعي يک رتبه، و هنر نيز يک رتبه صعود داشته و به رده هاي بالاتر جدول دست يافته است.

 از ميان کشورهاي آسيايي ايران، ژاپن، چين، تايلند، هند، هنگ کنگ، کره جنوبي، سنگاپور، تايوان و مالزي در اين ليست حضور دارند که بالاترين رتبه به دانشگاه توکيو ژاپن و پس از آن دانشگاه هنگ کنگ تعلق دارد که به ترتيب در رتبه هاي 22 و 24 قرار گرفته اند.

دانشگاه تهران در کنار دانشگاه جورجيا آمريکا و دانشگاه شووا ژاپن در رتبه 368 جدول قرار گرفته است. اين رتبه براي دانشگاه تهران بسيار ارزشمند خواهد بود زيرا اين دانشگاه نسبت به سال قبل 117 پله به بالا صعود کرده است.

دانشگاه تهران در مهندسي IT رتبه 112 دنيا، در زيست و پزشکي رتبه 298 دنيا و در علوم طبيعي در رتبه 183 دنيا قرار گرفته است.

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:55 |  لینک ثابت   • 

شنبه هجدهم مهر ۱۳۸۸

عجيب ترين طرح توريستي جهان: از چه چيزها كه پول در نمي آورند!

 
انجام سونوگرافی در چین ممنوع است زیرا خانواده ها در صورت داشتن جنین دختر، او را نگه نمی دارند و اقدام به سقط جنین می کنند.
دردسر غذای اعراب در قطب

عصر ایران- یک گروه از گردشگران عربستانی که برای سفری تفریحی به گرینلند رفته بودند، به دلیل نافرمانی از توصیه های راهنمای خودبه دردسر افتادند.

به گزارش عصر ایران، روزنامه تایمز لندن نوشت: بنا به شرایط حیات وحش گرینلند، گردشگران خارجی نباید غذاهایشان را درون کمپ ها بپزند زیرا با حمله حیوانات وحشی نظیر خرس قطبی روبرو می شوند؛ اما این گروه عربستانی که برای اولین بار به این منطقه آمده بودند، با زیر پا گذاشتن قانون، خودشان را به خطر انداختند.

این روزنامه افزود:سعودي ها كه بي توجه به مقررات در حال طبخ غذا بودند ناگهان با حمله خرس مواجه شدند و تنها با شلیک تیر هوایی، خرس مهاجم را از محل دور کردند اما در روزهای بعد، خرس مذکور مجددا به محل باز می گشت تا با مراجعه به کمپ، بتواند غذایی پیدا کند.بیدار سازی وجدان سارقین با بچه

عصر ایران- یک مادر هندوراسی برای جلوگیری از سرقت محصول سیب زمینی و پیازش، هر روز کودک خود را نیز همراه با محصولات نامبرده به بازار می برد.
  روزنامه گاردین چاپ انگلیس نوشت: این زن هندوراسی برای اینکه به سارقان ثابت کند که از راه فروش سیب زمینی و پیاز خرج بچه اش را می دهد، او را کنار محصولات می خواباند تا بدین وسیله وجدان آنها را زنده کند.

گفتنی است همسر این زن در جریان کودتای رقیب زلایا جان خود را از دست داده است.مخالفت مردم چین با قانون منع دو و چند قلو زایی
 
 دولت چین که قانون تک فرزند ماندن خانواده های چینی را به تصویب رسانده و برای جلوگیری از افزایش جمعیت این کشور آنرا پیگیری می کند، اخیرا قصد داشت نحوه مقابله با مادرانی که دو یا چند قلو به دنیا می آورند را اصلاح کند اما با مخالفت شدید روبرو شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از چاینا دیلی، در صورت تصویب قانون جدید، زنان خواهند توانست اقدام به سونوگرافی کنند اما با ثبت رایانه ای سابقه بارداری او، مانع از سقط جنین نیز خواهند شد.

این روزنامه افزود: انجام سونوگرافی در چین ممنوع است زیرا خانواده ها در صورت داشتن جنین دختر، او را نگه نمی دارند و اقدام به سقط جنین می کنند. به همین دلیل مقامات سعی دارند با هموار کردن راه انجام سونوگرافی، علاوه بر تشخیص مادران چند قلوزا، آمار سقط جنین را نیز کاهش دهند.


هفتاد میلیون تومان دستمزد مدل لباس سگ ها

یکی از مدل های لباس کشور چین که همیشه به همراه یک سگ خود روی صحنه نمایش میامد، حال جای خود را با او عوض کرده است و سگ مدل روی صحنه حرکت و صاحبش فقط او را همراهی می کند.به گزارش عصر ایران به نقل از چاینا تایمز، این سگ که حین نمایش فقط روی دو پای خود حرکت می کند، جذابیت خاصی به برنامه می دهد و عمده تماشاگران برای مشاهده آخرین مدل لباس چهارپاها در شو این حیوان شرکت می کنند.

گفتنی است مبلغ کرایه این سگ برای حضور دو ساعته اش در شو لباس، 70 هزار دلار معادل هفتاد میلیون تومان است.


عجيب ترين طرح توريستي جهان

  دولت هند برای افزایش آمار گردشگران ورودی به این کشور ایده جالبی به کار بسته است.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه ایندیا تایمز،ماجرا از آنجات آغاز شد كه فشار دولت هند به مردم اوتارپرادش که از مناطق فوق العاده فقیر هستند برای بازسازی خانه های محقرشان راه به جایی نبرد زیرا آنها توان بازسازی اماکن مورد انتقاد دولت را نداشتند.

این روزنامه افزود: زمانی که درخواست دولتمردان هند به جايي نرسيد و مردم خانه هاي محقرشان را بازسازي نكردند ، فكري به ذهن مسوولان گردشگري هند رسيد و برنامه بازدید از مناطق محروم و تجربه برنامه سفر به اماکن فقیر توسط آژانس های مسافرتی در برنامه قرار گرفت و قرار شد هر گردشگر که بخواهد در خانه فقرای هندی بخوابد و غذای آنها را بخورد، مبلغ 150 پوند انگلیس به میزبان بپردازد!

اين طرح با استقبال توريست هاي خارجي مواجه شد و توريست هاس تنوع طلب براي اين كه از نزديك فقر هندي ها را تجربه كنند ،‌بخي از سفرشان به هند را به اين برنامه اختصاص دادند تا زماني را در خانه هاي محقر فقيران هندي زندگي كنند و از غذاي آنان بخورند و گشتي در آن حوالي بزنند.

 با گذشت چند سال از این پیشنهاد، وضعیت اقتصادی مردم اوتارپرادش بهتر شد و حالا که آنها می خواهند به بازسازی خانه هایشان بپردازند، دولت مخالفت می کند.

دلیل دولت هند برای مخالفت با درخواست مردمی که زمانی خودشان مخالف نوسازی بودند این است که دولتمردان این کشور نمی خواهند آمار گردشگرانی که به اوتار پرادش سفر می کنند کاهش پیدا کند.

آمار گردشگران ورودی به اوتار پرادش در سال 2008 میلادی، نه میلیون و دویست هزار نفر اعلام شده است.


نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 5:47 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸

چه کنیم شیر سر نرود ؟

شیر درون ظرف بر خلاف ظاهر آرامش ، اگر به جوش آید ، خشمگین تر از شیر بادیه و جنگل می شود . با علم به اینکه انواع شیرهای محلی و غیر پاستوریزه را برای پیشگیری از تب مالت و بیماریهای دیگر لااقل باید مدتی در حدود نیم ساعت جوشاند ، بد نیست به چند نکته در رابطه با اینکه شیر سر نرود یادآور شویم.

برای آنکه شیر هنگام جوشیدن سر نرود می توانید از شیرجوش های مخصوص استفاده کنید و اگر چنین ظرفی در اختیار ندارید ، لبه ظرف خود یعنی قسمت بالای آن را با کمی روغن یا کره چرب کنید . کف شیر از آن حد بالاتر نخواهد آمد. یا آن که قاشق بزرگ و تمیزی مانند قاشق های بزرگ چوبی و یا ملاقه داخل شیر بگذارید به طوری که دسته آن روی لبه ظرف قرار گیرد .

درپوشهای توری یا مشبک نیز از سر رفتن شیر جلوگیری می کند . در گذشته از این گونه در پوشها و ظروف دوطبقه برای گرفتن سر شیر نیز استفاده می کردند. به این معنی که وقتی شیر کف می کرد ، سرشیر آن در محفظه ای واقع در طبقه بالا جمع می شد.

و بالاخره اگر شعله چراغ را پایین بکشید و شیر را به آرامی و با حرارت ملایم بجوشانید ، احتمال سر رفتن آن را اندک خواهد شد .
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:52 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸

اميدوارم با مديريت جديد به كارم ادامه دهم؛ كرانچار: خدا را شكر كاشاني به پرسپوليس بازگشت

سرمربي پرسپوليس گفت: حضور كاشاني به همه تيم روحيه داد و خدا را شكر مي‌كنم كه كاشاني به پرسپوليس بازگشت.


به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورزشی پارسیان، زلاتكو كرانچار پس از پيروزي 4 بر 2 مقابل مقاومت اظهار داشت: حضور كاشاني در كنار تيم به سود ما بود و خدا را شكر كه او به پرسپوليس بازگشت.

وي ادامه داد: او قبل از دربي هم با ما بود. كاشاني آدم بزرگي است و از جذبه خاصي برخوردار است. اين پيروزي را به او تبريك مي‌گويم و اميدوارم بتوانم با كاشاني به كارم ادامه دهم.

كرانچار در مورد بازي گفت: بازي خوبي را به نمايش گذاشتيم، اما بعد از 4 گل كمي شل بازي كرديم. همين موضوع باعث شد 2 گل دريافت كنيم. بازيكنان بايد بدانند كه فوتبال تا لحظه آخر ادامه دارد و نبايد به راحتي نتيجه را از دست دهيم.

وي افزود: سير صعودي خوبي داريم و اين نتيجه براي ما ايده آل است. هواداران حق دارند از ما ناراحت باشند چون بعد از به ثمر رساندن 4 گل؛ 2 گل دريافت كرديم. اگر اين مسابقه مساوي مي‌شد به ضرر ما بود.

سرمربي پرسپوليس گفت: اگر كمي بيشتر دقت مي‌كرديم مي‌توانستيم بيشتر گل بزنيم. مقاومت هم تيم خوبي بود و فشار زيادي در آخر بازي به ما وارد كرد.

وي درباره ادامه همكاري‌اش با پرسپوليس گفت: تمام تلاشم را براي ماندن و موفقيت در پرسپوليس انجام مي‌دهم، اما تصميم نهايي را مسئولان تيم مي‌گيرند. اميدوارم بتوانم به همكاري‌ با پرسپوليس ادامه دهم.

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:51 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸

انعكاس زيباي تصاوير در آب

 
 
 

منبع: خبر آنلاين
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:38 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸

ناگفته‏هایی از زندگی مادر باراک اوباما + عکس

در صحنه نمایش خیمه شب بازی یک عروسک کوچک کمرش را خم می کندتا داستان دراماتیک کونتی مادری را که برای عدالت اجتماعی می جنگید برای حاضران نقل کند. اینجا پوسونگ یک دهکده دورافتاده در اندونزی است که بهترین عروسک های خیمه شب بازی در آن ساخته می شود. عروسک خیمه شب بازی این نمایش موهای مشکی پرپشتی دارد درست مثل آن دانهام مادر باراک اوباما. آن دانهام برای توسعه عدالت اجتماعی در اندونزی بیش از آنچه پسرش تصور می کند تلاش کرده است. چهل و چهارمین رئیس جمهور امریکا در دومین چاپ کتاب «رویاهایی از پدرم» درباره مادر خود می گوید؛«بهترین جمله یی که در مورد مادرم می توانم بگویم این است که به او مدیون هستم. مادرم به سراسر دنیا سفر می کرد و در دهکده های دورافتاده به زنان کمک می کرد چرخ خیاطی یا شیردوش بخرند یا به آنها آموزش می داد به گونه یی گلیم خود را از آب بیرون بکشند.»
اوباما با پررنگ کردن روحیه خیالپردازانه مادرش در این کتاب می آورد؛«او دوستانش از هر طبقه یی را کنار هم جمع می کرد و با آنها به پیاده روی می رفت. مادرم مدت ها به ماه خیره می شد یا در بازار محلی با شور و اشتیاق فراوان می گشت و با خرید یک روسری و سنگ تزیینی کوچک برق رضایت در چشمانش موج می زد.» اما اوباما در این کتاب از فعالیت آن دانهام به عنوان یک انسان شناس در زمینه های اقتصادی و اینکه او چگونه 30 سال از عمرش را به مطالعه پروژه های اقتصادی روستایی اختصاص داد حرفی به میان نیاورده است.
 

آن دانهام به عنوان کارمند بنیاد فورد- آژانس امریکایی برای توسعه بین المللی و توسعه بانک های آسیایی- در زمینه اختصاص بودجه به پروژه های کوچک و وام دادن به روستاییان فعالیت می کرد.

میراث دانهام به عنوان یک محقق پس از 14 سال قرار است در اواخر امسال در دسترس قرار گیرد. دانشگاه دوک تز دکترای آن دانهام را منتشر خواهد کرد. این در حالی است که قرار است سال آینده یک فیلم بلند درباره زندگی مادر باراک اوباما ساخته شود. آلیس دویی استاد راهنمای تز دکترای آن دانهام در مورد او می گوید؛ «او دوست داشت بداند چرا مردم بعضی از کارها را انجام می دهند. به انسان شناسی علاقه فراوانی داشت. آن دانهام سختکوش ترین آدمی بود که من در عمرم دیده بودم. او زمانی که صبحانه اش را می خورد چهار ساعت از کار روزانه اش را انجام داده بود.»

اما فعالیت های آن دانهام فراتر از یک محقق و فرد دانشگاهی بود.

او در اندونزی از گروه های افراطی مخالف دیکتاتوری نظامی حاکم بر این کشور حمایت می کرد. دانهام یک فعال حقوق بشر جسور، طرفدار پروپاقرص هنرهای سنتی و فرهنگی و یک معلم بزرگ بود. در حال حاضر اندونزی یک رهبر جهانی در اختصاص اعتبارات خرد است و بسیاری آن دانهام را دلیل موفقیت این کشور در این زمینه می دانند. آدی ساسونو یکی از اقتصاددان های اندونزی می گوید؛ «آن دانهام یک پیشرو بود. او انسان بزرگی بود که برای اندونزی کارهای بزرگی انجام داد. من در کتاب ها و سخنرانی های آقای باراک اوباما هم چنین حساسیت هایی را نسبت به انسان های معمولی و عدالت می بینم.»

دانهام در سال 1942 در کانزاس متولد شد. پدرش چون دوست داشت فرزندش پسر شود نام او را استنلی آن گذاشت. خانواده او سپس به هاوایی نقل مکان کردند و آن در دانشگاه با باراک اوباما سینیور همسر اولش آشنا شد.

ازدواج آنها چندان به طول نینجامید و دانهام با ادامه تحصیل مدرک انسان شناسی اش را گرفت. در این زمان با لولو سئوتورو که یک دانشجوی اندونزیایی بود آشنا شد و با او ازدواج کرد. آن دانهام 24 ساله با باراک که در آن زمان 6 سال داشت راهی اندونزی شدند. در آن زمان اندونزی در شرایط خوبی قرار نداشت. این ملت مسلمان پس از کودتای خونین 1965 که ژنرال سوهارتو را سر کار آورد در بحران قرار داشت اما دانهام برای انجام تحقیقاتش در اندونزی مصمم بود. او آنقدر به این کشور علاقه داشت که می توانست به خوبی به دو زبان محلی اندونزیایی حرف بزند. کی ایکراناگارا یکی از دوستان صمیمی دانهام در مورد او می گوید؛«آن آرزوهای بزرگی برای باراک در سر داشت. او همیشه می گفت کسی که سخت تلاش نکند استحقاق پیشرفت کردن را ندارد. او عاشق صداقت و از ریا متنفر بود.»

قهرمانان دانهام گاندی و مارتین لوترکینگ بودند. او از طرفداران برابری نژادی بود. دانهام در سال 1980 از سئوتورو جدا شد و از آن زمان به بعد با آزادی بیشتری مطالعاتش درباره انسان شناسی را دنبال کرد. باراک اوباما زمان اندکی را با مادرش سپری کرد و بیشتر اوقات با پدربزرگ و مادربزرگ اش زندگی می کرد و به همین دلیل بود که در یکی از مصاحبه هایش در مورد مادر خود گفت؛ «او فقط و فقط یک انسان شناس بود.» که این جمله باعث ناراحتی بسیاری از دوستان نزدیک آن دانهام شد.

باراک اوباما قرار است در نوامبر به اندونزی جایی که زمانی در آن زندگی می کرده سفر کند. مطمئناً مردم این کشور به خاطر کارهایی که آن دانهام برای آنها انجام داده استقبال گرمی از چهل و چهارمین رئیس جمهور امریکا خواهند کرد. این انسان شناس بزرگ در سال 1995 در سن 52 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت.

منبع: سایت فرهنگ انقلاب اسلامی

 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:28 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸

سردار رزمجو از نزاع ايران‌وآمريکا در سال66 مي‌گويد

فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: شهداي نبرد مستقيم با امريکاي جنايتکار در خليج فارس باعث شکستن ابهت و اقتدار کاذب و پوشالي سياسي و نظامي امريکا در مقياس جهاني شدند.   

سردار سرتيپ دوم پاسدار علي رزمجو در آستانه سالروز نبرد مستقيم رزمندگان بوشهري با امريکا در خليج فارس در گفت و گو با ايرنا افزود: در شانزدهم مهرماه 1366 قايق هاي تندرو شماري از رزمندگان استان بوشهر در يک ماموريت در حال گشت زني در اطراف جزيره فارسي مورد هدف توسط امريکايي ها قرار گرفت.

وي با بيان اينکه تقديم هشت شهيد در نبرد مستقيم با امريکا در خليج فارس برگ زريني از افتخارات مردم استعمار ستيز استان بوشهر است اظهار داشت: اين شهدا در مقام دفاع، يک فروند بالگرد امريکايي را مورد هدف و اصابت قرار دادند و به قهر آبهاي نيلگون خليج فارس فرستادند.

فرمانده ارشد سپاه در استان بوشهر يادآور شد: دشمن در سال هاي آخر جنگ تحميلي بعد از ناکامي در عمليات هاي زميني و هوايي به اين نتيجه رسيد که سرنوشت جنگ در خليج فارس رقم مي خورد و بر همين اساس با گسترش جنگ به اين آبراه حساس، کشتي ها ، مراکز اقتصادي و سکوهاي نفتي جمهوري اسلامي را مورد هدف قرار داد.

سردار رزمجو اضافه کرد: رزمندگان اسلام در مقام دفاع از نظام اسلامي با تاسي از روحيه شهادت طلبي همرزمان خود عمليات مقابله به مثل و شهادت طلبانه را در خليج فارس روي شناورهاي تندرو انجام دادند که پيش از اين اقدام سابقه اي از آنها در جنگ ها سراغ نداريم.

وي گفت: حماسه آفريني رزمندگان در خليج فارس به دليل شرايط پيچيده و سخت آن از جمله نبردهايي است که در تاريخ انقلاب اسلامي ، دفاع و تاريخ جهان ثبت و ضبط شده است.

سردار رزمجو با بيان اينکه ايثار، شهادت و فداکاري از جمله مفاهيم ويژه قيام ها و انقلاب هاي الهي است اظهار داشت: با پيروزي انقلاب اسلامي با بهره گيري از فرهنگ غني و متعالي اسلامي، روحيه شهادت طلبي در قشرهاي مختلف زنده شد.
فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: انقلاب اسلامي ايران که استمرار فرهنگ شهادت آن ريشه در مکتب امام حسين (ع) و قيام عاشورا دارد فرزنداني تربيت کرد که در هشت سال دفاع مقدس و نبرد مستقيم با امريکا به شهادت رسيدند.

وي افزود: شهداي خليج فارس با فداکردن جان خويش در راه ارزش هاي الهي در اين آبراه حساس به زندگي و حيات ابدي دست پيدا کردند و در مبارزه با امريکاي جهانخوار خدامحوري و معاد انديشي را تفسير کردند.

فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه اضافه کرد: شهداي خليج فارس دريادلان عاشقي بودند که وجودشان از نور نوراني تر، از گل باطراوت تر و از آب خليج فارس زلال تر بودند.

فرمانده ارشد سپاه در استان بوشهر يادآور شد: نبرد مستقيم با امريکا توسط شهداي خليج فارس باعث تحقير استکبار جهاني و بويژه امريکاي جنايتکار شد و قدرت، عظمت و عزت انقلاب اسلامي هم در درون و هم کشورهاي منطقه و فرامنطقه اي، باعث تقويت روحيه ضد سلطه گري در مقياس جهاني شد.

سردار رزمجو گفت: در راستاي ارج نهادن به مقام شامخ شهداي خليج فارس هرساله همزمان با سالروز شهادت آن کبوتران خونين بال برنامه هاي مختلفي توسط منطقه دوم نيروي دريايي سپاه شامل گلباران محل شهادت و آيين هاي بزرگداشت در زادگاه و گلزار آنها برگزار مي کند که اين مهم امسال در قالب پنج برنامه اجرا خواهد شد.
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:26 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸

حذف پلكاني يارانه نان / آزمايش 100 نمونه برنج هندي

   


وزير بازرگاني از كم كاري وزارت بازرگاني در پروژه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي، خذف پلكاني يارانه نان، انجام آزمايشات ويژه بر روي برنج هندي و كاهش 15 درصدي صادرات در آستانه روز ملي صادرات خبر داد.

به گزارش فارس، مهدي غضنفري صبح امروز در اولين نشست خبري خود در پاسخ به سوال فارس در خصوص فعاليت‌هاي صورت گرفته در حوزه بازرگاني داخلي گفت: 80 درصد از پروژه ملت كارت اصناف انجام شده و كد گذاري و طبقه‌بندي رسته‌هاي صنفي در حال تكميل است كه با انجام اين دو پروژه مي‌توانيم پروژه پايگاه اطلاع‌رساني اصناف را به زودي شكل دهيم.

وزير بازرگاني گفت: تاكنون 5 اتحاديه كشوري طلا، پوشاك، فرش دستباف ، املاك و مستغلات و لوازم خانگي شكل گرفته كه بايد تعداد اتحاديه‌هاي كشوري تا پايان سال به 30 اتحاديه برسد كه وظيفه آنها توسعه صادرات و قيمت‌گذاري در سطح صنوف است.

وي افزود: تا تاريخ 13 مهر ماه سال جاري حدود 9.3 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شده و بيش از 29 هزار ميليارد ريال از طريق بانك عامل پرداخت شده است.

* از روند اجراي پروژه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي راضي نيستم

غضنفري گفت: از روند اجراي پروژه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي راضي نيستم و اين پروژه بايد سرعت بيشتري پيدا كند و ضمن اينكه يكي از اشكالات اساسي اجراي اين پروژه اخذ تسهيلات بوده است و ما معتقديم كه براي رسيدن به شكل درست و كارشناسي شده در خصوص فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بايد مطالعات بيشتري صورت بگيرد تا پس از اجراي اين طرح با انتقاد مواجه نشويم.

* بدنبال حل مشكل تسهيلات و ماليات فروشگاه هاي زنجيره اي هستيم

وزير بازرگاني در پاسخ به سوال فارس درباره اينكه علت كندي اجراي طرح فروشگاه هاي زنجيره اي خرده فروشي عدم تعهد وزارت بازرگاني در خصوص تسهيلات و وضعيت ماليات اين فروشگاه ها بوده است اظهار داشت: با تعامل با مديران عامل بانك‌ها به دنبال آن هستيم تا تسهيلات فروشگاه‌هاي زنجيره خرده فروشي به زودي ارائه شود و همچنين با تعامل با رئيس سازمان امور مالياتي كشور به دنبال حل مشكل مالياتي اين پروژه نيز هستيم.

* در پروژه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي وزارت بازرگاني هم كم كاري كرده است

وي افزود: اگر گفته‌ام از پروژه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي ناراضي هستم به دليل اين نيست كه ديگران كاري نكرده‌اند بلكه كم كاري از حوزه وزارت بازرگاني نيز بوده است.
وزير بازرگاني در پاسخ به سوال فارس در خصوص حذف يارانه نان فانتزي و نان صنعتي و اعتراضات به وجود آمده در اين زمينه گفت: هدف از حذف يارانه نان جلوگيري از ضايعات آن و پيگيري سياست ارتقاء كيفيت نان بوده است چرا كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه دليل افزايش ضايعات نان ارائه يارانه به آن بوده است.

* يارانه نان بصورت پلكاني حذف مي شود

وي افزود: تجربه حذف يارانه آرد نان فانتزي در ماه اخير نشان داد كه حذف اين يارانه بايد به صورت پلكاني باشد ضمن اينكه وزارت بازرگاني از سياست حذف يارانه نان كه در برنامه‌هاي خود دارد عقب‌نشيني نكرده و اين سياست را اجرا مي‌كند.

* برنج هندي در آزمايشگاه هاي ويژه به سر مي برد

وزير بازرگاني در خصوص جلوگيري از ثبت سفارش واردات برنج هندي به فارس گفت: 100 نمونه برنج در آزمايشگاه‌هاي ويژه وزارت بهداشت و با همكاري موسسه استاندارد در حال آزمايش است ضمن آنكه افرادي هم در اجراي اين طرح نتايج آزمايشات را ثبت مي‌كنند تا در اين خصوص تصميم‌گيري هاي لازم صورت بگيرد چرا كه ما معتقديم نبايد اطلاع‌رساني نادرست باعث افزايش قيمت كالاي خاصي در بازار شده و همچنين معتقديم كه بايد به سلامت مصرف‌كننده اهميت داده شود.

* نمايندگان مجلس درباره ارگان تعيين كننده تعرفه نظر دارند

وي در پاسخ به سوالي در خصوص تهيه نظام تعرفه محصولات كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: ما به دنبال تعامل با وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و كشاورزي هستيم چرا كه معتقديم تداخل كاري در اين زمينه‌ها وجود دارد لذا بايد وزارتخانه‌هاي مرتبط ديدگاه‌هاي خود را در خصوص تعرفه‌ها اعلام كنند اما هنوز تصميم خاصي گرفته نشده است و حتي اين عقيده در ميان نمايندگان مجلس هم وجود دارد كه چه ارگاني بايد تعيين كننده تعرفه‌ها باشد.

* كاهش 15 درصدي صادرات در آستانه روز ملي صادرات

غضنفري گفت: در 6 ماهه اول سال جاري 11.4 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشته‌ايم كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه 13.4 ميليارد دلار بوده است با 15 درصد كاهش مواجه بوده‌ايم ضمن اينكه واردات در اين مدت به رقم 23.7 ميليارد دلار رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه 30 ميليارد دلار بوده است با كاهش21 درصدي مواجه بوده پس در نتيجه مي‌توان گفت كه نسبت واردات به صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته وضعيت بهتري پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه كاهش قيمت‌هاي جهاني دليل كاهش ميزان صادرات و واردات كشور بوده است اظهار داشت: بر اساس آمارهاي موجود صادرات ميعانات گازي و پتروشيمي در6 ماهه اول سال جاري 30 درصد كاهش داشته است و اين در حالي است كه به لحاظ وزني در اين حوزه كاهشي نداشته‌ايم و جالب اينجاست كه در صادرات ساير كالاها غير نفتي با افزايش 7 درصدي مواجه بوده‌ايم.

* براي تاثير گذاري بيشتر بايد تئوري تجاري داشته باشيم

وزير بازرگاني گفت: امسال براي سيزدهمين بار روز ملي صادرات با عنوان تحقق كامل برنامه چهارم جشن گرفته مي‌شود.
وي افزود: اگر تئوري تجاري مشخصي داشته باشيم مي‌توانيم در آيين‌نامه‌هاي خود روند اجرايي و عملياتي تاثيرگذارتري را دنبال كنيم و اگر اين تئوري وجود نداشته باشد صرف تهيه آئين‌نامه نمي‌تواند موفقيت‌آميز باشد.
غضنفري گفت: در روز ملي صادرات از 10 شركت در حوزه كشاورزي، 33 شركت در حوزه صنايع و معادن، 4 شركت در حوزه خدمات و 5 شركت در حوزه صنايع هايتك با عنوان صادركنندگان نمونه معرفي مي‌شوند.

* افزايش نرخ ارز به نفع صادركنندگان است

وزير بازرگاني در خصوص افزايش نرخ ارز براي تسهيل صادرات گفت: افزايش نرخ ارز به نفع صادركنندگان است اما از نگاه كلان به دليل پيچيدگي موجود بايد كارشناسي بيشتري صورت بگيرد.
به گزارش فارس، اولين نشست وزيربازرگاني با حاشيه هايي همراه بود كه مي توان به محدود كردن جلسه حول روز ملي صادرات اشاره كرد كه با اعتراض برخي و اينكه وزير بازرگاني بايد پاسخگوي همه سوالات خبرنگاران باشد روبرو شد.
همچنين در پايان جلسه گروهي از نمايندگان رسانه ها كه به جلسه دعوت نشده بودند اما به هر ترتيب حضور يافته بودند در خصوص ندادن فرصت براي پرسش اعتراضاتي صورت گرفت.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:16 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۸

واليبال ايران اولين بار نايب قهرمان آسيا شد

 
تيم واليبال ايران در فينال رقابت‌هاي جام ملت‌هاي آسيا امروز در شهر مانيل فيليپين به مصاف ژاپن رفت و با نتيجه 3 بر يك شكست خورد.

فارس: تيم ملي واليبال ايران براي نخستين بار به مقام نايب قهرماني آسيا دست يافت.

تيم واليبال ايران در فينال رقابت‌هاي جام ملت‌هاي آسيا امروز در شهر مانيل فيليپين به مصاف ژاپن رفت و با نتيجه 3 بر يك شكست خورد.

واليباليست‌هاي ايراني ست‌هاي دوم، سوم و چهارم را با نتايج (25-18)، ( 25-23) و (25-22) واگذار كردند و تنها در ست‌ اول با نتيجه (25-19) موفق شدند و تيم ايران در نهايت نايب قهرمان آسيا شد.

در اين پيكارها ايران توانسته بود تيم‌هاي سريلانكا، چين، ويتنام، هنگ‌كنگ، تايوان، قزاقستان و كره‌جنوبي را شكست دهد و به فينال اين پيكارها راه يابد.

تيم ايران روز گذشته تيم واليبال كره‌جنوبي را با نتيجه 3 بر 2 شكست داد و براي اولين بار به فينال اين مسابقات راه يافت.

پانزدهمين دوره رقابت‌هاي جام ملت‌هاي آسيا با حضور 18 تيم از 5 مهرماه در فيليپين آغاز شد.
تاكنون 15 دوره مسابقات آسيايي برگزار شده كه تيم ايران در 13 دوره آن حضور داشته ‌است.
 
ملي‌پوشان ايران در سال‌هاي 1975 و 1983 در مسابقات آسيايي حضور نداشتند.

تا قبل از اين رويداد، بهترين عنوان ايران در مسابقات آسيايي سال 2003 بود كه ملي‌پوشان ايران توانستند مقام سومي اين پيكارها را از آن خود كنند.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:35 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۸

رتبه 88 برای ايران در توسعه انسانی

 
در آخرين گزارش منتشر شده از سوي سازمان توسعه انساني ملل متحد كه امروز بر خروجي سايت سازمان توسعه انساني قرار گرفت، برخي از شاخص‌هاي اعلام شده مرتبط با وضعيت اقتصادي ايران نامشخص و بدون عدد اعلام شده است.
ایلنا: براساس گزارش منتشر شده سازمان توسعه انساني ملل متحد رتبه ايران از لحاظ توسعه انساني در بين 192 كشور عضو سازمان ملل متحد 88 اعلام شد.

سازمان ملل متحد هرساله گزارش‌هايي از شاخص توسعه‌انساني كشورهاي عضو سازمان ملل متحد منتشر مي‌كند كه در آن وضعيت پيشرفت و توسعه كشورها به ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته اعلام مي شود. علاوه بر آن، اين سازمان در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی گزارش‌هايي در این راستا منتشر مي‌كند تا برنامه‌ريزان كشورها وضعيت خود را دربين كشورهاي ديگر مورد بررسي قرار دهند.

در آخرين گزارش منتشر شده از سوي سازمان توسعه انساني ملل متحد كه امروز بر خروجي سايت سازمان توسعه انساني قرار گرفت، برخي از شاخص‌هاي اعلام شده مرتبط با وضعيت اقتصادي ايران نامشخص و بدون عدد اعلام شده است. اين درحالي است كه در ميان 192 كشور مورد بررسي كمترين حجم اطلاعات و گزارش درباره مسايلي مانند حقوق بشر، خط فقر و همچنين ميزان مهاجرت ايراني‌ها به خارج از كشور مربوط به ايران است كه عددي در اين رابطه درج نشده است.

معمولا"بخش‌هاي كارشناسي سازمان‌هاي بين‌المللي تمام اطلاعات مربوط به گزارش‌هاي رسمي را از منابع رسمي كشورها دريافت مي‌كنند و تحليل‌هاي انجام شده غالبا براين اساس منتشر مي‌شود. از همين رو اعلام كاهش ضريب جيني كه در گزارش مذكور به آن اشاره شده، منطبق براظهارات مقامات رسمي كشور و منابع آماري كشور است؛ اين درحالي است كه طي سال‌هاي اخير بيشترين اعتراض‌ها از سوي كارشناسان اقتصادي مبني بر غير واقعي بودن آمارهاي منتشره از وضعيت ضريب جنيني(شاخص توزيع عادلانه درآمد) منعكس شده است.

گزارش نزديك به واقعيت سرمايه گذاري خارجي

در گزارش توسعه انساني UNDP وضعيت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي درايران پايين‌تر از كشورهايي مانند:ارمنستان، كوبا، ونزوئلا، شيلي، عمان، پاناما، جمهوري دمينيكن، مونته نگرو، اكوادور و آذربايجان اعلام شده است.

براساس اين گزارش ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم‌خارجي در سال 2007 يك ميليارد و 115 ميليون دلار گزارش شده است، اين درحالي است كه بهروز عليشيري رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي چندي پيش از تصويب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور خبرداد. اين اظهارات با توجه به گزارش اخير آنكتاد كه از كاهش10درصدي جذب سرمايه‌گذاري خارجي خبرداده است، به نظر اغراق آميز مي‌رسد.

UNDP بر روی کاهش فقر، ایجاد دولت‌های دموکراتیک، آموزش راه‌های پیشگیری از بیماری‌هایی نظیر ایدز، حفظ محیط زیست و انرژی و مقابله با بحران‌ها و بازسازی و اصلاح، تمرکز دارد. UNDP، همچنین کشورها را در مورد حمایت از حقوق بشر و پررنگ‌تر شدن حضور زنان در تمامی برنامه‌ها تشویق می‌کند.

برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP، بزرگترین مرجع کمک کننده برای توسعه کشورها در سطح جهان است. مدیر اجرایی برنامه این سازمان UNDP سومین عضو ارشد سازمان ملل متحد پس از معاون سازمان ملل متحد و جانشین وی است.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:34 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۸

شنیده ها درباره تحولات جدید در وزارت صنایع

 
سيد‌حميد پورمحمدي که به عنوان معتمد رئیس‌جمهور، قرار بود با حکم قائم‌مقامی رئیس کل بانک مرکزی، تحولات مدیریتی را در آنجا رقم بزند، تاکنون تنها به دلیل نبود جانشین در وزارت اقتصاد، معطل مانده بود.

تابناک: وزارت صنایع در دوره جدید مدیریت مهندس علی اکبر محرابیان آبستن تحولات جدیدی در میان مدیران ارشد است.

سيد‌حميد پورمحمدي که به عنوان معتمد رئیس‌جمهور، قرار بود با حکم قائم‌مقامی رئیس کل بانک مرکزی، تحولات مدیریتی را در آنجا رقم بزند، تاکنون تنها به دلیل نبود جانشین در وزارت اقتصاد، معطل مانده بود.

بنابر این گزارش هم‌اکنون اما از دکتر اصغر ابوالحسنی، مدیر عامل بانک سرمایه و قائم مقام دانشگاه پیام نور در زمان علیرضا علی احمدی به عنوان جایگزین پورمحمدی نام برده می‌شود ـ که فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع) و از دوستان صمیمی علی احمدی است ـ و حکمش از سوی دکتر سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد امضا شده و تا چند روز آینده ابلاغ خواهد شد و لذا پورمحمدی به قائم مقامی رییس کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد.

البته باید گفت که تا پیش از این، از فرهاد دژپسند معاون سابق وزیر بازرگانی دولت اصلاحات و رئیس مرکز تحقیقات شهرداری تهران به عنوان جانشین پورمحمدی نام برده می‌شد که این مسئله منتفی شد. ضمنا پورمحمدی از معدود مدیرانی است که از زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی تاکنون مانده بود و حتی برکناری او از سوی صمصامی سرپرست وقت وزارت اقتصاد با واکنش دکتر احمدی‌نژاد روبه‌رو و دوباره به کار بازگردانده شد.

همچنین شنیده های دیگر از تحولات جدید در وزارت صنایع از تغییر آقای طاهری معاونت حقوقی ـ پارلمانی و امور استان‌ها و آقای حیدری‌ معاون وزیر و مدیر عامل سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، حکایت می کند و خبرها حاکی از رایزنی‌های وزیر برای جایگزین های آنهاست.

در همین راستا شنیده ها حاکی است رفتن آقای روغنی معاونت تولید وزارت صنایع  و آقای هراتی نیک مدیر عامل ایمیدرو هم قطعی شده است.

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:33 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۸

درخواست هاشمي

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آیت‌الله صادق لاریجانی خواسته است در مورد شائبه‌ها،شایعات و اتهاماتی که در مورد اعضای خانواده اش مطرح است پیگیری قضایی کند. 

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد هاشمی رفسنجانی از رئیس قوه قضاییه خواسته است این رسیدگی با رعایت موازین قانونی انجام و نتیجه آن اعلام شود.

پس از انتخابات برخی جناح‌های سیاسی اتهاماتی را علیه فرزندان و نزدیکان رئیس مجلس خبرگان مطرح کردند
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:25 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸

داستان فلمينگ

کشاورزی فقیر از اهالی اسکاتلند فلمینگ نام داشت. یک روز، در حالی که به دنبال امرار معاش خانواده‌اش بود، از باتلاقی در آن نزدیکی صدای درخواست کمک را شنید، وسایلش را بر روی زمین انداخت و به سمت باتلاق دوید...
 
پسری وحشت زده که تا کمر در باتلاق فرو رفته بود، فریاد می‌زد و تلاش می‌کرد تا خودش را آزاد کند. فارمر فلمینگ او را از مرگی تدریجی و وحشتناک نجات داد...
 
روز بعد، کالسکه‌ای مجلل به منزل محقر فارمر فلمینگ رسید.
 مرد اشراف‌زاده خود را به عنوان پدر پسری معرفی کرد که فارمر فلمینگ نجاتش داده بود.اشراف زاده گفت: می‌خواهم جبران کنم شما زندگی پسرم را نجات دادی.
 
 کشاورز اسکاتلندی جواب داد: من نمی‌توانم برای کاری که انجام داده‌ام پولی بگیرم.
 
 در همین لحظه پسر کشاورز وارد کلبه شد.اشراف‌زاده پرسید: پسر شماست؟
 
کشاورز با افتخار جواب داد: بله
 
با هم معامله می‌کنیم. اجازه بدهید او را همراه خودم ببرم تا تحصیل کند.
 
اگر شبیه پدرش باشد، به مردی تبدیل خواهد شد که تو به او افتخار خواهی کرد...
 
پسر فارمر فلمینگ از دانشکده پزشکی سنت ماری در لندن فارغ التحصیل شد و همین طور ادامه داد تا در سراسر جهان به عنوان سِر الکساندر فلمینگ کاشف پنسیلین مشهور شد...
 
سال‌ها بعد، پسر همان اشراف‌زاده به ذات الریه مبتلا شد.
چه چیزی نجاتش داد؟ پنیسیلین

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 12:56 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸

القاب تيمها

 اسپانیا

▪ آزلگرونا ...................... باشگاه بارسلونا

▪ کهکشانی‌ها، اشباح .............. باشگاه رئال‌مادرید

▪ شیرها ...................... باشگاه آتلتیک بیلبائو

▪ پرنده‌های عاشق ......... باشگاه اسپانیول

▪ خفاش‌ها ................... باشگاه کاستلون

▪ پسران ماتریس ........... باشگاه آتلتیکو مادرید

▪ آشوبگران ................... تیم ملی فوتبال اسپانیا
 

▪ گربه‌های سیاه ................. ساندرند

▪ بدذات‌ها ......................... آستون ویلا

▪ کنار رودی‌ها .................... بلکبرن روورز

▪ آواره‌ها ........................... بولتون واندررز

▪ دلاوران ........................... چارلتون آتلتیک

▪ بازنشسته‌ها .................... چلسی

▪ آب‌نبات‌سازها .................... اورتون

▪ کلبه‌نشین‌ها .................... فولهام

▪ قرمزها ............................ لیورپول، تاتینگهام فارست

▪ آبی‌های آسمانی .............. منچسترسیتی

▪ بورو ................................. میدلزبورو

▪ سیاه و سفیدها، زاغ‌ها ........ نیوکاسل

▪ سفیدهای زنبقی ................ تاتنهام هانسپرز

▪ توپچی‌های لندن ................. آرسنال

▪ زنبورهای سرخ ................... واتفورد

▪ چکش‌ها ........................... وستهام یونایتد

▪ بیسکویت‌سازها .................. ریدینگ

▪ بچه‌های تخس .................... بارنزلی

▪ آبی‌ها ............................... بیرمنگام سیتی

▪ پرنده‌های آبی ...................... کاردیف سیتی

▪ عقاب‌ها .............................. کریستال پالاس

▪ ببرها .................................. هال سیتی

▪ تراکتورسازان ........................ ایپسویچ

▪ سفیدها .............................. لیدزیونایتد

▪ روباه‌ها ................................ لستر سیتی

▪ کلاه‌دوزها ............................. لوتون تاون

▪ قناری‌ها ............................... نورویچ سیتی

▪ جغدها ................................. شفیلد ونزدی

▪ پرهیزکاران ............................ ساوتهمپتون

▪ کوزه‌گران .............................. استوک سیتی

▪ گرگ‌ها ................................ ولورهمپتون

▪ نارنجی‌پوشان ........................ بلکبرن

▪ خروس‌جنگی‌ها ..................... برادفورد سیتی

▪ زنبورها ................................. برنت فورد

▪ سینه‌سرخ‌ها ......................... بریستول سیتی

▪ ارواح .................................... چسترفیلد

▪ وابکینگ‌ها ............................. دونکاستر

▪ شیرها .................................. میلوال

▪ سگ‌های شکاری ................... هادرز فیلد تاون

▪ پینه‌دوزها .............................. نورئهمپتون

▪ آسیابان‌ها ............................. روترهام یونایتد

▪ قوها .................................... سوانسی سیتی

▪ تبعیدشدگان .......................... مچسترسیتی

▪ دزدان دریائی .......................... بریستول روورز

▪ دریانوردان .............................. گریمس تاون

▪ گاوهای نر ............................. هرفورد یونایتد

▪ بچه‌های شرور ........................ لینکلن سیتی

▪ اژدهای قرمز .......................... رکسهام

▪ شیاطین سرخ ....................... منچستریونایتد
 
 

▪ اف.ث.هالیوود ............. بایرن‌مونیخ‌

▪ کره‌اسب‌ها ............... بروسیا دورتموند

▪ شیاطین سرخ ........... کایزرسلاترن

▪ بزها ........................ اف. ث. کلن

▪ شیرها ..................... مونیخ ۱۸۶۰

▪ معدنچی‌ها ................ شالکه ۰۴
 
 

▪ خروس‌ها .................. تیم ملی فوتبال فرانسه

▪ قناری‌ها ................... باشگاه نانت

▪ شیرها ..................... باشگاه لیون

▪ پسرها ..................... باشگاه مارسی

▪ شاهزاده‌ها ............... باشگاه موناکو

▪ عقاب‌ها ................... باشگاه نیس

▪ لک‌لک‌ها .................. باشگاه استراسبورگ
 
 

▪ پسران خوب ................ باشگاه آژاکس آمستردام

▪ موش‌های صحرائی ....... باشگاه بره‌دا

▪ کشاورزان با کلاس ........ باشگاه گراف شاپ

▪ نارنجی‌پوشان ............... تیم ملی فوتبال هلند
 
 

▪ عقاب‌ها ...................... باشگاه بنفیکا لیسیون

▪ اژدهاها ...................... باشگاه پورتو

▪ شیرها ........................ باشگاه اسپورتینگ لیسیون
 
 

▪ گرگ‌های قرمز ............... دینامو بخارست

▪ آسمان پرستاره ............. باشگاه استوا بخارست

▪ ۳ رنگی‌ها ..................... تیم ملی فوتبال رومانی
 
 

▪ عقاب‌های سیاه .............. باشگاه بشیکتاش

▪ قناری‌ها ........................ باشگاه فنر باغچه

▪ شیرها .......................... باشگاه گالاتاسرای
 
 

▪ فرشته‌ها ................................. باشگاه گوتبرگ
 

▪ دینامیت ................................... تیم ملی فوتبال دانمارک
 
 

▪ خرس‌های پشمالو ....................... باشگاه گلاسکو رنجرز

▪ ارتش عصبانی ............................ تیم ملی فوتبال بلژیک

▪ گورخرها .................................... باشگاه شارلروا
 
 

▪ بنفشه‌ها .................................... باشگاه آستریاوین
 
 

▪ شیرهای آبی ................................ دینامو زاگرب
 
 

▪ پسران خشمگین ........................... تیم ملی فوتبال صربستان
 
 

▪ لاجوردی‌پوشان ................................ تیم ملی فوتبال ایتالیا

▪ بانوی پیر ........................................ باشگاه یوونتوس

▪ پرستوها ......................................... باشگاه بره‌شا

▪ جزیره‌نشینان ................................... باشگاه کالیاری

▪ بنفشه‌ها ........................................ باشگاه فیورنتینا

▪ افعی‌ها .......................................... باشگاه اینتر

▪ عقاب‌ها .......................................... باشگاه لاتزیو

▪ شیاطین سرخ و مشکی ..................... باشگاه میلان

▪ زرافه‌ها ........................................... باشگاه پروجا

▪ گاوهای نر ........................................ باشگاه تورینو

▪ گرگ‌ها ............................................ باشگاه رم

▪ الاغ‌های پرنده ................................... باشگاه کیه‌وو
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 12:55 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸

کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس شد

 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی طی حکمی حبیب کاشانی را تا تعیین مدیران جدید، بعنوان سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران منصوب کرد.
مهر: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی طی حکمی حبیب کاشانی را تا تعیین مدیران جدید، بعنوان سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران منصوب کرد.

در حکم علی سعیدلو برای حبیب کاشانی آمده است: « نظر به اینکه باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی با قدمت دیرینه و محبوبیتی که در بین اقشار مختلف جامعه بویژه نسل جوان دارد ، در شرایط فعلی به علت مشکلات جانبی در جریان مسابقات فوتبال لیگ برتر و نیز مسائل مدیریتی نتوانسته است خواسته بحق هواداران را تامین نماید، لذا با توجه به شناختی که از سوابق و تجربیات جنابعالی سراغ دارم به موجب این ابلاغ تا تعیین مدیران جدید، جنابعالی را بعنوان سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی منصوب می نمایم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از همکاری کلیه همکاران توانمند و در پیشرفت اهداف ورزش و بالندگی هر چه بیشتر باشگاه پیروزی در عرصه های مختلف ورزش موفق و موید باشید.»

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 12:11 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸

سردار زاد کمند : | زمان صدور کارت معافیت " فرزند چهارم " اعلام شد

سردار زاد کمند : | زمان صدور کارت معافیت " فرزند چهارم " اعلام شد

زاده کمند با اعلام اينکه بيشتر پرونده هاي ثبت شده در اين رابطه مورد رسيدگي قرار گرفته و مراحل نهايي خود را مي گذراند، گفت: کساني که در فاصله زماني صدور کارت معافيت نيازمند گواهي هستند مي توانند به مراکز وظيفه عمومي استانها مراجعه و درخواست گواهي موقت کند

رييس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي از صدور کارت هوشمند معافيت هاي خدمت سربازي از آذرماه امسال خبر داد.
سرتيپ دوم پاسدار"محمدجواد زاده کمند"به خبرنگاران گفت: نخستين سري کارتهاي هوشمند مربوط به معافيت فرزند چهارم (معافيت يک فرزند از خانواده اي که سه فرزند آن خدمت کرده است ) خواهد بود.
وي با اشاره به فرايند رسيدگي به درخواست معافيت فرزند چهارم، افزود: سير مراحل بررسي مدارک مشمولان واجد شرايط اين معافيت و دريافت تاييديه اصالت کارتهاي پايان خدمت سه برادر خدمت کرده، از زمان ثبت پرونده حداقل سه ماه و حداکثرشش ماه به طول مي انجامد.
زاده کمند با اعلام اينکه بيشتر پرونده هاي ثبت شده در اين رابطه مورد رسيدگي قرار گرفته و مراحل نهايي خود را مي گذراند، گفت: کساني که در فاصله زماني صدور کارت معافيت نيازمند گواهي هستند مي توانند به مراکز وظيفه عمومي استانها مراجعه و درخواست گواهي موقت کند.
اين مقام انتظامي، شرط صدور گواهي موقت معافيت را گذشت سه ماه از زمان ثبت پرونده در دفاتر پليس + 10 اعلام کرد.
رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا، در بخش ديگري از سخنان خود به اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و گفت: با اجراي اين قانون، تحول بسيار خوبي در وضعيت خدمتي سربازان صورت خواهد گرفت.
اين مقام مسوول در سازمان وظيفه عمومي ناجا، خوشايند سازي خدمت سربازي، افزايش شان و منزلت سرباز، توانمندسازي سربازان در دوران خدمت و افزايش حقوق و مزايا و خدمات رفاهي براي آنان را از جمله نکات برجسته در قانون جديد خدمت وظيفه عمومي عنوان کرد.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 12:3 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸

پورفاطمی : | سه نفر مسئول تغییرات در استان هستند !

محمد مهدي‌پور فاطمي يكي از نمايندگان استان بوشهر هم اعمال تغييرات سياسي، پس از انتخابات را تاييد كرده و از افراد خاصي سخن مي‌گويد كه كار تغيير و تحولات مديريتي اين استان را در دست گرفته‌اند.

سوک : بعد از انتخاب كابينه و راي اعتماد مجلس به اكثريت گزينه هاي پيشنهادي، كه البته با بازتاب ها و واكنش هاي متفاوتي هم از طرف مجلس و دولت همراه بود، حال بحث تغييرمديران لايه هاي مياني دستگاههاي اجرايي كشور مطرح شده است.

با آغاز تغيير و تحولات در سطوح مياني مديران بار ديگر موضوع ليست سياه و حذف مديران اصلاحا غير خودي به ميان آمده و اخبار و حرف و حديث هاي مختلفي شنيده مي شود. در همين ارتباط روزنامه «تهران امروز» گزارشي تهيه كرده و به نقل از برخي نمايندگان مجلس از تهييه ليست وي‍ژه دولت در استانها خبر داده است كه بر اساس آن مديران غير همسو با دولت بر كنار مي شوند.

در گزارش مذكور آمده است: تهيه ليست سياه از مديران غيرهمسو، تازه‌ترين اقدام دولت دهم است كه صداي اعتراض نمايندگان مجلس را بلند كرده و جوي از نارضايتي را در فضاي مديريتي ايجاد كرده است. به گفته برخي نمايندگان، اخيرا هيات چند نفره‌اي در استان‌ها تشكيل شده كه وظيفه شناسايي و كنار گذاشتن نيروهاي غيرهمسو و به كار گماردن حاميان انتخاباتي احمدي‌نژاد را بر عهده گرفته است. بر اساس اطلاعات رسيده، هيات‌هاي ارزيابي از پايتخت انتخاب شده‌اند و كار خود را در تعدادي از استان‌ها شروع كرده‌اند و همين موضوع نگراني نمايندگان مجلس را برانگيخته است.

در ادامه گزارش آمده است: اين تغييرات كه به گفته نمايندگان از مديريت‌هاي رده پايين و مياني آغاز شده به قدري ترافيك ايجاد كرده كه هنوز فرصت به تغييرات در مديريت‌هاي بالادستي از جمله فرمانداري و استانداري در برخي استان‌ها نرسيده است. به گفته برخي از نمايندگان براساس دستورالعملي که از مرکز صادر شده است، تمام مديراني که از کانديدايي غير از کانديداي پيروز حمايت آشکار يا غيرآشکار کرده‌اند، از مقام خود کنار گذاشته مي‌شوند.
تركيب اين هيات بنا به وسعت هر استان متفاوت بوده و تغييرات بر اساس ليست سياه تنظيم شده اعمال مي‌شود. به گفته تعدادي از نمايندگان آنچه در اين عزل و نصب‌ها از سوي اين هيات‌ها مورد توجه قرار گرفته بعضا جهت‌گيري‌هاي انتخاباتي مديران بوده و با هدف يكپارچه‌سازي تمام سطوح مديريتي كشور در حال انجام است. بر اساس دستورالعملي كه از مركز صادر شده است، تمام مديراني كه در انتخابات موضع بي‌تفاوتي اتخاذ كرده يا حمايت موثري از احمدي‌نژاد به عمل نياورده‌اند، از مقام خود كنار گذاشته مي‌شوند.

تهران امروز افزوده است: سطح اين تغييرات به قدري گسترده بوده كه حتي به مديريت مدارس و ادارات و شركت‌ها هم رسيده است. اميرطاهرخاني نماينده تاكستان، وجود ليست سياه مديران غيرهمسو را تاييد كرده و اظهار مي‌دارد: هيات ارزيابي با حضور چهره‌هاي امنيتي، سياسي و نظامي، مسئوليت شناسايي و بركناري مديراني را كه در انتخابات به سود احمدي‌نژاد فعال نبوده‌اند بر عهده دارد.  محمد مهدي‌پور فاطمي يكي از نمايندگان استان بوشهر هم اعمال تغييرات سياسي، پس از انتخابات را تاييد كرده و از افراد خاصي سخن مي‌گويد كه كار تغيير و تحولات مديريتي اين استان را در دست گرفته‌اند.

به گفته اين نماينده مجلس، اين افراد كه تعدادشان در استان بوشهر به سه نفر مي‌رسد از تهران انتخاب شده‌اند و تغييرات با اعمال نظر آنها آغاز شده است. وي كه از نحوه تغييرات انتقاد داشت، اظهار مي‌دارد: افرادي را كه چهار سال كار كرده و با مديريت بخشي آشنا شده بودند تغيير مي‌دهند و اين مساله به نفع نظام و جمهوريت آن نخواهد بود. پور‌فاطمي، گستره اين تغييرات را در طول سال‌هاي گذشته بي‌سابقه دانسته و گفته كه تاكنون امكان نداشته كه رئيس يك دولت در پايان يك دوره و آغاز دوره بعد به اين حجم از تغييرات دست بزند.

 

غلامحسين مسعودي نماينده اهر هم وجود برخي تغييرات ناگهاني در استان آذربايجان شرقي را تاييد كرده و از جلسه فوق‌العاده مجمع نمايندگان استان با استاندار آذربايجان شرقي خبر مي‌دهد. به گفته وي، از آنجا كه شائبه سياسي بودن تغييرات وجود دارد از استاندار خواستيم جلوي اين روند را بگيرد چرا كه كنار گذاشتن مديران شايسته سرمايه‌هاي اجتماعي كشور را با لطمه مواجه كرده و اعتماد مردم را پايين مي‌آورد.

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 12:2 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم مهر ۱۳۸۸

کدام گزارشگر آبی و کدام قرمز است؟

 
در آستانه دربی 67 گزارش جالبی را در خصوص این گزارشگران تهیه کردیم و به شما توصیه می کنیم حکایت میکروفون های رنگی را با احتیاط بخوانید !
جهان: بی تردید همه علاقه مندان به فوتبال دوست دارند بدانند گزارشگران فوتبال استقلالی هستند یا پرسپولیسی. در واقع شاید در نحوه گزارش آن ها مشخص نباشد به چه رنگی علاقه دارند، ولی قعطا این گزارشگران قبل از اینکه وارد این شغل شوند به یکی از تیم های سرخابی تعلق خاطر داشته اند.

بر همین اساس در آستانه دربی 67 گزارش جالبی را در خصوص این گزارشگران تهیه کردیم و به شما توصیه می کنیم حکایت میکروفون های رنگی را با احتیاط بخوانید !

بهرام شفیع پرسپولیسی متعصب!
بهرام شفیع یکی از گزارشگران قدیمی فوتبال ایران است که همچنان تهیه کننده و مجری برنامه ورزش و مردم است. شفیع در اواخر دهه شصت و در مقطعی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بود. بنابراین او از زمانی که به فوتبال علاقه پیدا کرده، یک پرسپولیسی بوده و هنوز هم طرفدار سرخپوشان است.

شفیع سابقه گزارش در دربی را دارد و شاید مهمترین گزارش او در سال 74 بود که در آن بازی استقلال با نتیجه 3 بر صفر پرسپولیس را شکست داد تا پرسپولیسی ها به شوخی عنوان کنند هر زمان او گزارشگر داربی باشد، ما بازی را واگذار می می کنیم !

به هر حال بهرام خان شفیع چیزی برای پنهان کردن ندارد و او را می توان کاپیتان سرخپوش گزارشگران خواند. البته او سالهاست كه كار گزارشگری را كنار گذاشته و فقط مجری گری والبته فدراسیون داری میكند!

جهانگیر کوثری : کاپیتان استقلالی ها
جهانگیر کوثری پیش از آنکه مفسر و گزارشگر شود یک فوتبالیست مطرح بود و در مقطعی نیز عضو تیم استقلال. کوثری یک استقلالی تمام عیار است و در آن هیچ شکی نیست. این گزارشگر هم سابقه گزارش داربی را در پرونده خود دارد و بی شک هیچگاه دوست ندارد تیم سابقش بازنده این بازی تاریخی باشد. می گویند جهانگیر خان همواره در تصمیمات مدیریتی باشگاه استقلال موثر بوده و دستکم از او به عنوان یک مشاور ویژه نام می برند. به هر حال جهانگیر کوثری، کاپیتان آبی پوش گزارشگران است!

عادل فردوسی پور; پرسپولیسی دو آتشه!
عادل در نوجوانی یك پرسپولیسی دوآتشه بود و همین حالا هم خیلی دوست دارد پرسپولیس در دربی استقلال را مغلوب كند! او البته وقتی وارد كار روزنامه نگاری شد كمی منطقی تر به قضایا نگاه كرد. عادل چون میخواهد به همه نشان دهد كه پرسپولیسی نیست ادای استقلالی ها را در می آورد وبعضا طوری وانمود میكند كه انگار از اول استقلالی بوده! در حالیكه چنین چیزی نیست و بهترین مجری ورزشی تلویزیون یك پرسپولیسی دو آتشه است.

مزدك میرزایی; استقلالی و البته یوونتوسی
مزدك درست برعكس عادل, استقلالی است و درست برعكس او میخواهد ثابت كند كه استقلالی نیست و ادای پرسپولیسی ها رو در می آورد. میرزایی استقلال رو خیلی دوست دارد و گاهی اوقات استقلالی بودنش بدجوری توی ذوق میزند. او یكی از بهترین و با اخلاق ترین گزارشگران و مجریان شبكه3 است و دوستی بسیار نزدیكی با عادل دارد. كركری های عادل و مزدك قبل از دربی ها جالب توجه خواهد بود! مزدك البته علاقه خاصی به تیم ملی ایتالیا و باشگاه یوونتوس دارد.

پیمان یوسفی; پرسپولیسی است
یوسفی هم مثل عادل پرسپولیسی است. او در این چندساله كمی بر اطلاعات فوتبالی خود افزوده وسعی دارد یك گزارشگر بی طرف باشد اما خوب هنوز با عادل و مزدك فاصله دارد. یوسفی هم طبعا دوست دارد پرسپولیس ,استقلال را شكست دهد.

جواد خیابانی; استقلالی قدیمی
خیابانی چندی قبل در مصاحبه ای گفت: من یك زمانی در استادیوم تخمه می فروختم! او در جوانی از طرفداران پروپا قرص استقلال بوده و با پرچم و هدبند آبی به استادیوم ها می رفته است اما اگر از خودش بپرسید شدیدا منكر این موضوع میشود. دوستان آقا جواد میگویند او علاقه زیادی به رضا نعلچگر و ناصر حجازی داشت. اما در گزارش دربی ها خودش را لو نداد!

علیفر; او هم استقلالی است
علیفر هم از طرفداران استقلالی بوده اما در گزارشهای خود بی طرفی را رعایت میكند. این روزها علیفر خیلی كم كار گزارشگری را انجام می دهد. او علاقه ویژه ای به محوطه 5/5 متر دارد!

رضا جاودانی; ابومسلمی و استقلالی
رضا جاودانی اهل مشهد و از طرفداران ابومسلم است اما از میان قرمز و آبی دومی را ترجیح میدهد و استقلالی است. جاوانی مجری برنامه های مربوط به كشتی و قوی ترین مردان ایران هم هست اما به فوتبال نیز علاقه خاصی دارد.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 10:18 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم مهر ۱۳۸۸

ستارگانی که تاریخ دربی را نوشتند

 
اولین گل تاریخ دربی‌های پایتخت را در 31 مرداد احمد منشی‌زاده برای استقلال به ثمر رساند تا نامش را به گنجینه فوتبال ایران بسپارد. ‌در آن روز پرسپولیس و استقلال در چارچوب مسابقات جام باشگاه‌‌های تهران به مصاف یکدیگر رفته بودند که در نهایت آبی‌پوشان سه بر یک برنده از زمین خارج شدند.
جوان؛ دیدار دربی، ‌شناسنامه فوتبال باشگاهی هر کشور است و ما، ‌اینجا در ایران، ‌ریشه‌‌های هویت فوتبالمان را در قلمرو ساق‌‌های طلایی مردانی جست‌وجو می‌کنیم که سرنوشت شهرآورد تهران را رقم می‌زنند. ‌شماره دربی‌‌های پایتخت به 67 رسیده و در این تاریخ پرهیجان، ‌همواره مردانی ماندگار شده‌اند که اثری جاوید بر این رویداد عظیم گذاشته‌اند. ‌با هم سرنوشت برخی از این ستاره‌‌ها را مرور می‌کنیم. ‌

احمد منشی‌زاده؛ چراغ اول روشن شد
اولین گل تاریخ دربی‌های پایتخت را در 31 مرداد احمد منشی‌زاده برای استقلال به ثمر رساند تا نامش را به گنجینه فوتبال ایران بسپارد. ‌در آن روز پرسپولیس و استقلال در چارچوب مسابقات جام باشگاه‌‌های تهران به مصاف یکدیگر رفته بودند که در نهایت آبی‌پوشان سه بر یک برنده از زمین خارج شدند. ‌

علی پروین ؛ سلطان داربی‌ها
رکورد بیشترین حضور در دربی‌های تهران متعلق به سلطان فوتبال ایران است. ‌علی پروین تا قبل از دربی 67، ‌در 66درصد دوئل‌‌های سرخابی‌‌ها حاضر بوده است! او با 43 حضور در دربی، ‌در شرایطی رکورددار است که از این تعداد 23 عنوان مربوط به دوران مربیگری و 20 عنوان متعلق به سال‌‌های بازیگری وی می‌شود. ‌در عرصه بازیگری بعد از پروین، ‌نیکبخت، ‌پیروانی و فکری با 19 دربی رکورددار هستند. ‌

صفر ایرانپاک؛ مسافر افتخار
مرحوم صفر ایرانپاک با به ثمر رساندن هفت گل در دربی‌های گوناگون برای پرسپولیس، ‌سلطان گل شهرآورد تهران بوده است. ‌خدایش بیامرزد!

احمدرضا عابدزاده؛ مردی که هرگز نباخت
از میان ستاره‌‌های پایدار پرسپولیس و استقلال، ‌این تنها احمدرضا عابدزاده است که با حضوری طولانی مدت در 13 دربی برای هر دو تیم، ‌هیچگاه طعم شکست را نچشیده است. ‌البته عابدزاده با پرسپولیس در حالی دربی پنج اسفند 79 را واگذار کرد که روی نیمکت تیمش شاهد گشوده شدن دروازه فنایی بود!

همایون بهزادی؛ از جنس گل و آتش
همایون خان بهزادی در دربی‌های تهران صاحب دو رکورد متفاوت است. ‌او تنها ستار‌ه‌ای به‌حساب می‌آید که در شهرآورد پایتخت هت‌تریک کرده و البته یگانه بازیکنی به شمار می‌رود که در این رویدادها، ‌دو مرتبه طعم اخراج شدن را چشیده است!

محمود خوردبین؛ جنجال‌‌های آقای جنتلمن
علاقه محمود خوردبین به زدن گل‌‌های زیرطاقی، ‌در دو نوبت برای داوران دربی دردسرساز شد! ابتدا ضربه سرپرست کنونی پرسپولیس در دربی سال 48 مورد قبول قرار نگرفت و سپس شوت مشابه او در شهرآورد سال 53 پذیرفته شد. ‌در هر دو نوبت و به واسطه اعتراض پرسپولیسی‌‌ها در نوبت اول و استقلالی‌‌ها در نوبت دوم، ‌بازی به آشوب کشیده شد!

رضا وطنخواه؛ اولین اخراجی تاریخ
نخستین بازیکنی که کارت قرمز داور را در تاریخ دربی‌ها مقابل خود دید، ‌رضا وطنخواه بود که در 31 مرداد 48، ‌به موزه دربی‌های پایتخت پیوست!

مژدهی‌ها؛ تخصص خانوادگی
جفت برادر در تاریخ دربی‌های تهران شرکت کرده‌اند که از بین تمام آنها تنها یک زوج، ‌یعنی مسعود و عباس مژدهی موفق شدند هر دو با هم در این بازی مهم گلزنی کنند!

مهدی مهدوی‌کیا؛ کوچولوی دربی‌باز
رکورد جوان‌ترین بازیکن دربی تهران در طول تاریخ متعلق به مهدی مهدوی‌کیاست که با 19 سال و 356 روز در شهرآورد 20 تیر 76 پایتخت به میدان رفت. ‌

عزیز اصلی؛ داورکش بزرگ
دروازه‌بان سال‌‌های دور پرسپولیس، ‌تنها بازیکنی است که در تاریخ دربی‌ها دو مرتبه با سیلی، ‌گونه داور مسابقه را نوازش کرده است! در سال 48 ابوالقاسم حاج‌ابوالحسن و در سال 49 مرحوم ارشد برازنده طعم سیلی‌‌های عزیز را چشیدند!

محمد صالحی؛ رکورد سوت
رکورد بیشترین دفعات داوری دربی تهران، ‌متعلق به محمد صالحی است که موفق شده پنج مرتبه این دیدار حیاتی را قضاوت کند. ‌

محسن ترکی؛ آخرین داور ایرانی
آخرین قاضی ایرانی دربی تهران را پس از سال‌ها محسن ترکی بر عهره گرفت که دو تیم به تساوی یک بر یک رسیدند اما قبل از آن مهدی اخوان آخرین کسی بود که بازی برگشت پرسپولیس و استقلال در لیگ آزادگان سال 73 را در هفتم بهمن همین سال داوری کرد. ‌آن رقابت در بندرعباس برگزار ‌شد. ‌

بهادر خان؛ اولین سوت فرنگی
استخدام داور خارجی برای دربی مختص همین سال‌‌های اخیر نیست و ریشه در دهه 40 دارد. ‌اولین بار بهادرخان پاکستانی به‌عنوان داور وارداتی دربی 20 دی ماه سال 47 تهران را سوت زد. ‌

تیلور، ‌بهرامف و پول؛ مردان فینال دنیا در دربی
تا به حال سه داور خارجی که سابقه حضور در فینال جام جهانی را داشته‌اند، ‌برای قضاوت دربی تهران به ایران آمدند. ‌توفیق بهرامف، ‌جک تیلور و ساندرو پول داورانی بوده‌اند که در مسابقه نهایی جام‌‌های جهانی 66، ‌74 و 94 قضاوت کردند و البته برای داوری دربی‌های سال‌‌های 50، ‌55 و 74 خورشیدی به کشورمان سفر کرده و در نقش داور یا کمک‌داور انجام وظیفه کردند. ‌به این لیست می‌توان محمد فنایی را هم افزود.

علی سامره؛ آقای 30 ثانیه
سریع‌ترین گل تاریخ دربی را علی سامره در ثانیه 47 بازی رفت پرسپولیس و استقلال در لیگ دوم حرف‌ه‌ای در تبریز به ثمر رساند. ‌

داریوش مصطفوی؛ اولین سرخابی
داریوش مصطفوی اولین بازیکنی بود که با جابه‌جایی‌اش در سال 49 از استقلال به پرسپولیس بین دو باشگاه نقل مکان کرد. ‌

ناصر حجازی؛ در دربی استخوان ترکاند
بیشترین سال‌‌های حضور در دربی، ‌رکوردی است که به ناصر حجازی تعلق می‌گیرد. او به‌عنوان بازیکن، ‌اولین بار در سوم مهر ماه 49 و آخرین مرتبه در 25 خرداد 65 گام به شهرآورد تهران گذاشت. ‌حجازی با 16 سال حضور در دربی، ‌رکوردی استثنایی به ثبت رسانده است. ‌

ایرانپاک و جباری؛ گل 30 متری
صفر ایرانپاک و علی جباری تنها مردانی بوده‌اند که در تاریخ دربی از فاصله بیش از 30 متر دروازه حریف را باز کردند. ‌

مهدی هاشمی‌نسب؛ آقای دربی
او را می‌توان به نوعی آقای دربی پایتخت نامید. ‌هاشمی‌نسب چهار بار با لباس پرسپولیس دروازه استقلال را باز کرد و بنا به دلایلی در یک قدمی‌تبدیل شدن به اسطوره سرخپوشان، ‌راهی استقلال شد تا در بازی معروف 9 دی 79، ‌این بار سنگر پرسپولیس را فتح‌ کند. ‌در کنار این ستاره جنجالی، ‌غلام فتح‌آبادی و شاهرخ بیانی هم موفق به گلزنی به هر دو تیم در تاریخ دربی شدند!
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:36 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم مهر ۱۳۸۸

ترین‌های هتل‌ها در جهان کدامند؟

 
اقامت در هتل‌های فوق‌العاده و منحصر به فرد، خواسته تمام گردشگران و جهانگردان است. شاید به همین خاطر است که می‌توان در گوشه و کنار جهان، هتل‌هایی را دید که تا مدت‌ها، ویژگی‌شان زبانزد همگان باشد.

به گزارش میراث‌آریا، مجموعه‌ای از برترین‌های صنعت یا جهان هتلداری که به ترین های هتلداری معروف است به این قرار است:

1-بلندترین هتل جهان:

هتل برج العرب دبی با ارتفاع 321 متری خود، تاکنون بلندترین هتل جهان نامیده می شود. هتلی هفت ستاره که توسط شرکت هتل سازی برج رز در دبی در فاصله 280 متری از ساحل دریا روی جزیره‌ای مصنوعی ساخته شده است.

برخوداری از اتومبیل‌های رولز رویس مخصوص به خود، استفاده از روپوش های پنبه دوزی شده گران قیمت روی تخت خواب‌ها، فروشگاه های متنوع و سکوی فرود هلیکوپتر، مزایای دیگری است که در کنار ارتفاع این هتل، خودنمایی می‌کنند.

2-بزرگترین هتل جهان از نظر تعداد اتاق:

وجود هشت هزار و 108 اتاق، هتل پالاتزوی لاس و گاس آمریکا را به بزرگترین هتل جهان از نظر تعداد اتاق تبدیل کرده است. مجموعه وسیعی از رستوران‌ها، فروشگاه‌های مختلف پوشاک و غذا، هفت استخر و اماکن گرم کننده، این هتل را به شهری کوچک تبدیل کرده است.

3-قدیمی‌ترین هتل جهان:

هتل هوشی ریوتان در شهر کوماتسوی ژاپن با 1300 سال سابقه، قدیمی‌ترین هتل جهان نام گرفته است. هتلی با 100 اتاق که هنوز هم نمایی از طرح های قدیمی خود را حفظ کرده است. از نکات جالب درباره این هتل، مدیریت انحصاری آن است که 46 نسل از یک خانواده را شامل می‌شود.

4-گران قیمت ترین اتاق جهان:

هزینه 50 هزار دلاری برای هر شب اقامت، رویال ویلا در تفرجگاه لاگوسینی آتن یونان را به گران قیمت‌ترین اتاق یا سوئیت تفریحی جهان تبدیل کرده است.

منظره‌ای مشرف به دریای اژه، برخوداری از سیستمهای ماساژ دهنده آبی، استخر خصوصی و دیگر مزیت‌ها، بهانه‌ای برای عدم پرداخت گرانترین اقامت یک شبه در هتل را برای مهمانان به وجود نمی‌آورد.

5-پرهزینه ترین هتل جهان:

هتل امارات ( کاخ امارات ) ابوظبی که در سال 2005 میلادی افتتاح شد، با صرف هزینه‌ای سه میلیارد دلاری، پرهزینه‌ترین هتل ساخته شده جهان لقب گرفت. سرتاسر این هتل را نقره، طلا و سنگ‌های مرمر تشکیل داده و چلچراغ هایی 1002 شاخه ای از جنس کریستال، سقف های آن را مزین کرده است.

6-بزرگترین اتاق- هتل جهان:

رویال سوئیت، اتاقی با شش طبقه و به مساحت هشت هزار متر مربع، بزرگترین اتاق هتل جهان به شمار می‌رود که در هتل هیلتون برومانا در لبنان قرار دارد. نیمی از فضای این مجموعه به مبلمان خانگی مجهز شده و نیم دیگر آن را که فضایی چهار هزار متر مربعی است، دو استخر شنا، باغ، تراس و چند پاویون تشکیل داده است.

7-سردترین هتل جهان:

اتاق هایی از یخ و برف، مزین به اشیاء و مجسمه‌های یخی، هتل یوکاسجاروی ( Juakksjarvi) سوئد را سردترین هتل جهان کرده است.

فضاهای سرد این مجموعه تنها به اتاق‌های آن ختم نمی شود، صومعه‌ای یخی مخصوص ازدواج و مراسم غسل تعمید نیز از بخش‌های ویژه آن به شمار می‌رود که تا به امروز مراسم گوناگونی را در خود دیده اند.

در رستوران این هتل نیز، غذاهای محلی سوئدی و اسکیموها را برای مشتریان خود فراهم می‌کند. سفرهای تفریحی با اسنو موبایل و سورتمه از دیگر بخش‌های سرگرم کننده این هتل‌ها به شمار می‌رود.

8-مرتفع‌ترین هتل جهان از نظر طبقات:

هتل پارک هیات شانگهای که در طبقات 79 تا 93، برج 101 طبقه‌ای مرکز بین المللی مالی و اعتباری شانگهای قرار دارد، مرتفع ترین هتل جهان نامیده می شود.

چشم انداز این هتل از یکسو مشرف به رودخانه هوانگدو و از سوی دیگر روی خط افق شهر شانگهای بوده و موقعیت آن در مرکز منطقه تجاری پودانگ قرار دارد.

9-مرتفع‌ترین هتل جهان نسبت به سطح دریا:

هتل اورست با ارتفاعی بیش از 3880 متر نسبت به سطح دریا در پارک ملی ساگاماتای نپال قرار دارد. تمام اتاق‌های این هتل مشرف به کوه اورست بوده و تنها راه دسترسی به آن با هلیکوپترهای اختصاصی است.

10-برترین هتل سازگار با محیط زیست جهان:

این هتل که منطبق با استانداردهای گردشگری پایدار ساخته شده از 15 ویلای جنگلی تشکیل شده و در قدیمی‌ترین جنگل باران زای جهان در منطقه کوینزلند استرالیا قرار دارد.

بهره گیری از سیستم سلول های خورشیدی، استفاده از چراغهای کم مصرف و برخورداری از کشاورزی ارگانیک با محصولات منحصر به فرد، هتل دین تری ( Dintree ) را به بهترین هتل سازگار با محیط زیست تبدیل کرده است.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:34 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم مهر ۱۳۸۸

حادثه مهم علمی: واکسن ایدز کشف شد

  

 
 برای نخستین بار طی تحقیقات صورت گرفته در مورد بیماری ایدز، واکسن ساخته شده توسط دانشمندان موفق به جلوگیری از بروز بیماری ایدز شد که رویدادی چشمگیر و نتیجه ای تکان دهنده برای این بیماری است که شکستهای مداوم در مبارزه با آن باعث شده بود بسیاری دانشمندان گمان کنند ساخت واکسنی برای این بیماری هیچگاه ممکن نخواهد بود.

محققان با اعلام این خبر در بانکوک تایلند در روز پنجشنبه اعلام کردند: این واکسن که گسترده ترین تحقیقات در مبارزه با این بیماری با 16 هزار داوطلب روی آن انجام شده خطر آلوده شدن به ویروس HIV را تا بیش از 31 درصد کاهش می دهد.

سرهنگ جروم کیم مدیر این تحقیق در ارتش آمریکا که تحت حمایت انستیتو ملی آلرژی و بیماریهای عفونی انجام شد در گفتگویی تلفنی به آسوشیتدپرس گفت: اگرچه دستاوردها نسبتا معتدل هستند اما این نخستین باری است که ما موفق به ساخت واکسنی ایمن و مؤثر برای جلوگیری از این بیماری شده ایم.

دکتر آنتونی فاوکی مدیر این انستیتو نیز اعلام کرد که مطمئنا این پایان راه نخواهد بود اما تا به همین جا نیز نتایج آزمایشات آنها را شوکه و حیرت زده کرده است. وی گفت: نتایج امیدواری زیادی را برای من در بهبود ببیشتر نتایج و ساخت واکسنی مؤثرتر در برابر ایدز را ایجاد کرده است. ما می توانیم این کار را انجام دهیم.

بر اساس آمار برنامه ایدز سازمان ملل متحد هر روزه 7500 نفر در سراسر جهان به ویروس HIV آلوده می شوند و در سال 2007 نیز 2 میلیون نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند.

میچل وارن مدیر اجرایی اتحاد حمایت از واکسن ایدز یک گروه بین المللی که سالها برای ساخت چنین واکسنی تلاش کرده است نیز در این باره گفت: امروز نقطه ای تاریخی در راه تحقیقات برای مبارزه با این بیماری است اما به زمان و منابع بیشتری نیاز است تا در مورد داده های موجود تحقیقات بیشتری صورت گیرد. شکی نیست که این یافته ها انرژی جدیدی و مسیری جدید را به تحقیقات در زمینه واکسن ایدز می دهد.

این تحقیق با مشارکت وزارت بهداشت تایلند در مورد گونه رایج این بیماری در تایلند انجام شده است و هنوز مشخص نیست که آیا این واکسن در مورد گونه های دیگر ویروس شایع در آمریکا یا آفریقا نیز مؤثر است یا خیر.

وزیر بهداشت تایلند نیز در کنفرانسی خبری در بانکوک گفت: این یک جهش علمی است. برای نخستین بار در طول تحقیقات صورت گرفته واکسنی ساخته شده که ثابت شده به طور مؤثر می تواند از این بیماری جلوگیری کند.

این تحقیق در واقع شامل آزمایش دو واکسن بوده که واکسن اول سیستم ایمنی بدن را آماده حمله به HIV کرده و واکسن دوم واکنش در برابر این ویروس را تقویت می کند. در حالیکه آزمایش هر یک از این واکسنها به طور تنها در آزمایشات قبلی مؤثر واقع نشده بود با شروع آزمایشات جدید در سال 2003 امید زیادی به موفقیت مجموعه این دو واکسن نبود. فاوکی در این رابطه گفت: من واقعا در شروع تحقیقات در سال 2003 امید چندانی به رسیدن به نتایج موفقیت آمیز نداشتم اما نتایج نشان داد که اشتباه می کردم.

این آزمایش بر روی زنان و مردان تایلندی 18 تا 30 سال انجام شد که خطر ابتلای آنها به این بیماری میانگین بود که نیمی از آنها 4 تزریق واکسن اول با نام ALVAC و دو تزریق واکسن دوم با نام AIDSVAX را طی 6 ماه دریافت کردند و به عده دیگری واکسنهای ساختگی دیگر تزریق شد و هیچ کس تا زمان پایان تحقیق نمی دانست که چه واکسنی به او تزریق شده است.

به همه این افراد مشاورات لازم در مورد انواع بیماری های جنسی داده شد و هر 6 ماه نیز مورد آزمایش HIV قرار می گرفتند که این روند 3 سال ادامه یافت.

نتایج: موارد جدید ابتلا در 51 نفر از 8197 نفری که واکسن را دریافت کرده بودند و در 74 نفر از 8198 نفری که واکسن دیگری را دریافت کرده بودند مشاهده شد.

جزئیات بیشتر در مورد این پروژه 105 میلیون دلاری در اکتبر آینده در کنفرانسی در مورد این واکسن در پاریس اعلام خواهد شد.

این سومین تحقیق بزرگ انجام شده برای یک واکسن ایدز از سال 1983 و زمان شناسایی ویروس این بیماری بوده است. در سال 2007 پروژه دیگری برای ساخت یک واکسن به علت عدم موفقیت آن در جلوگیری از بروز بیماری متوقف شد این واکسن حتی احتمال ابتلا به بیماری را نیز افزایش داده بود.
 
مرجع : آینده

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 9:31 |  لینک ثابت   • 

شنبه یازدهم مهر ۱۳۸۸

پایان دربی با یک نتیجه تکراری و قابل پیش بینی

 

مهر : شصت و هفتمین دیدار تاریخ فوتبال استقلال و پرسپولیس در شرایطی با تساوی یک بر یک به پایان رسید که تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی در دقایق پایانی شعارهایی علیه ادامه روند تساوی ها سرداند و خواهان ارائه نمایشی فوتبالی در این شهرآورد شدند!

در این دیدار که از ساعت 14:35 دقیقه و به قضاوت محسن ترکی و با حضور بیش از 80 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد دو تیم استقلال و پرسپولیس در پایان به تساوی یک بر یک رضایت دادند تا سی و یکمین تساوی این دو تیم رقم بخورد.

در نیمه اول این دیدار دو تیم فوتبال برابری را به نمایش گذاشتند و هر چند پرسپولیس مدت زمانی بیشتری را در اختیار داشت اما این استقلال بود که صاحب موقعیت های بهتری برای گلزنی شد اما در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

اما نیمه دوم در شرایطی کاملا متفاوت با 45 دقیقه اول آغاز شد و میل تهاجمی در هر دو تیم به چشم می آمد. حاصل این تغییر گل زودهنگام پرسپولیس در دقیقه 51 بود که عادل کلاه کج به ثمر رساند.

در این دقیقه هادی نوروزی در موقعیتی تک به تک وحید طالب لو را نیز جا گذاشت اما دروازه بان استقلال به روی وی مرتکب خطا شد تا محسن ترکی نققطه پنالتی را نشان دهد. ضربه پنالتی پرسپولیس که توسط مهدی شیری زده شد را وحید طالب لو مهار کرد اما در برگشت عادل کلاه کج دروازه استقلال را باز کرد.

پس از این گل و همانطور که انتظار می رفت استقلال بر فشار حملات خود افزود و توانست در دقیقه 55 روی ارسال جانواریو، ضربه سر عنایتی و در نهایت ضربه سر تمام کننده حسین کاظمی به گل تساوی دست پیدا کند.

در ادامه دو تیم فوتبال متعادلی را به نمایش گذاشتند و صاحب موقعیت هایی نیز شدند اما توپی از خط دروازه ها عبور نکرد تا بازی مثل 30 دیدار گذشته با تساوی به پایان برسد.

محسن ترکی داور شصت و هفتمین شهرآورد در این بازی به سامان آقازمانی ، وسلی برزیلیا و مجتبی زارع از پرسپولیس، فرهاد مجیدی ، خسرو حیدری و امیرحسین صادقی از استقلال کارت زرد نشان داد.
 

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:53 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه نهم مهر ۱۳۸۸

چرا کامپیوترتان به کندی بالا می آید؟

 
حمید ثانی
یکی از مشکلاتی که احتمالاً تا کنون گریبان گیر بسیاری از کاربران رایانه های شخصی شده است و بسیاری از آن نالیده اند ، کند شدن پردازش های کامپیوتر و به ویژه به هنگام بالا آمدن Windows می باشد.این مشکل در بسیاری از موارد پس از استفاده طولانی مدت از سیستم عاملتان وInstall وUninstall کردن برنامه های کاربردی متنوع بروز می کند.

نرم افزار های کاربردی عموماً به هنگام نصب در قسمت های مختلفی از کامپیوترتان ذخیره می شوند و اغلب حتی پس از Uninstall کردن برنامه نیز در کامپیوتر و محل خاصی از حافظه اصلی باقی می مانند.

با هر بار نصب برنامه کاربردی جدید در رایانه تان سیلی از این فایلهای نرم افزاری (شامل Dll ها Exe ها و ...) را در کامپیوترتان جاسازی می کنید.برخی از این نرم افزار ها با هر بار Load شدن ویندوزتان ، بدون متوجه شدن شما به صورت Automatic اجرا می شوند که به برای مشاهده نمونه ای از این نرم افزار ها به Tray ویندوزتان واقع در انتهای راست صفحه نمایش نگاهی بیندازید و لیستی از آیکون های فعال که هر یک  نشان برنامه ای خاص هستند را ببینید.

پس با هر بار نصب برنامه کاربردی فایلهایی در حافظه رایانه تان تعبیه می شود که برخی از آنها با Uninstall شدن برنامه مذبور نیز کماکان مهمان رایانه شما هستند.

توصیه های عصر ایران برای مواجه با این مشکلات :

    * برنامه های کاربردی  را که به طور مداوم و در هر بار بالا آمدن ویندوزتان از آنها استفاده نمی کنید ، از قسمت Autoloader خارج کنید.برای مشاهده برنامه های موجود در این قسمت مسیرزیر را دنبال کنید :

Start->Run->(msconfigتایپ کنید : )

حال لیست برنامه های موجود در قسمت Autoloader را می توانید در تب Startup مشاهده کرده و با Uncheck کردن موارد غیر ضروری ، از  بالا آمدن سریع ویندوزتان لذت ببرید.البته برنامه هایی مانند آنتی ویروس از جمله برنامه هایی هستند که به طور مکرر و در هر بار بالا آمدن سیستمتان به آن نیاز دارید پس آنرا Uncheck نکنید.

Your browser may not support display of this image.

    * در صورتی که می خواهید برنامه کاربردی را به صورت آزمایشی نصب نمایید بهتر است قبل از انجام این کار یک Restore point بسازید و پس از نصب و Uninstall کردن برنامه آزمایشی ، Restore point ساخته شده را بازیابی کرده و بدین سان تنظیمات رایانه تان را به حالت قبل از نصب بازگردانید.فقط به یاد داشته باشید که Restore point تمامی تنظیمات و اطلاعات مربوط به رایانه تان را به حالت قبل از نصب باز می گرداند پس مراقب باشید سایر اطلاعات خود را از دست ندهید.نحوه ساخت Restore point در Windows XPبه شرح زیر می باشد :

      Start->All Programs->Accessories->System Tools->System Restore

      حال به سادگی و با طی مراحل مشخص Restore point خود را بسازید.

    * تنظیم Registry  به طور مداوم و حذف لیست فایل های اضافی.البته به دلیل تخصصی بودن این مورد ، انجام آن توصیه نمی شود و عصر ایران در مقالات بعدی نحوه انجام این کار را شرح خواهد داد.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:52 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه نهم مهر ۱۳۸۸

عجیب ترین ابرهای دنیا (تصویری)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:51 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه نهم مهر ۱۳۸۸

مرموزترین بیماریهای جهان کدامند!

 

نشریه لایو ساینس از میان تمامی بیماریهای لاعلاجی که در تمدن امروز بشر وجود دارد 10 بیماری که پزشکان را بسیار به خود مشغول کرده و تا کنون علاجی برای آنها کشف نشده و یا منشا واقعی آنها شناسایی نشده است را معرفی می کند.

بیماریهای زیادی در جهان وجود دارند که پزشکان می توانند با نوشتن چند جمله بر روی برگه نسخه آن را درمان کنند اما در کنار این بیماریها سری دیگری از امراض نیز وجود دارند که برای درمان پزشکان و دانشمندان را دچار زحمات زیادی کرده اند.

تحقیقات فراوانی برای یافتن درمان و ریشه کنی آنها انجام گرفته اما نسخه نوشتنی برای آنها کشف نشده و یا ریشه اصلی آنها یافته نشده است. نشریه لایو ساینس 10 نمونه از این بیماریهای مرموز و همچنان ناشناخته را معرفی کرده است.

بیماری مورژلونز (Morgellons): این بیماری مرموز که به تازگی کشف شده است نشانه های غریبی از خود نشان می دهد و مبتلایان معمولا از علائم ناخوشایندی که بر روی پوست بدن آنها به وجود می آید شکایت می کنند. برخی ریشه این بیماری را توهمات ذهنی می دانند اما برخی دیگر آن را بیماری واقعی و ناشناخته می پندارند.

سندرم خستگی مضمن: یکی از بیماری هایی است که در گروه عوارض فیزیکی ناشناخته پزشکی قرار دارد و مبتلایان به این بیماری به اندازه ای احساس خستگی می کنند که گاهی برای روزها به خواب و استراحت می پردازند.

بیماری کروتزفلد-جیکوب: یکی از نمونه های این اختلال نادر مغزی به نام جنون گاوی شناخته می شود و می تواند در اثر خوردن گوشت آلوده گاو مبتلا بروز پیدا کند. بیماری CJD معمولا سریع و کشنده است اما پزشکان تا کنون موفق به کشف دقیق دلایل بروز این بیماری نشده اند.

شیزوفرنی: یکی از مرموزترین بیماری های روانی است و مبتلا در این بیماری توانایی خود را در تشخیص واقعیت و توهم از دست می دهد. از نشانه های بیماری هذیان گویی، توهم، سخن گفتن نامنظم و مختل، کمبود انگیزه و نبود احساسات است و منشا این بیماری و درمان آن مانند یک پازل دانشمندان را به خود مشغول کرده است.

اختلال در سیستم دفاعی بدن (Autoimmune Disorder): لوپوس و ام اس از جمله بیماری های به وجود آمده تحت تاثیر این اختلال هستند. در این اختلال اندامهای بدن و فعالیتهای عادی و معمولی آنها به عنوان دشمن شناسایی شده و توسط سیستم دفاعی مورد حمله قرار می گیرند.

پیکا: مبتلایان به این بیماری میل اجتناب ناپذیری به خوردن مواد غیرغذایی مانند کاغذ، چسب یا گل دارند. با وجود اینکه این بیماری معمولا به کمبود مواد معدنی در بدن ارتباط داده می شود، متخصصان تغذیه و پزشکان تا کنون هیچ دلیل قانع کننده ای برای توضیح بروز این بیماری پیدا نکرده اند.

آنفولانزای مرغی: از جمله بیماری هایی است که سیستم دفاعی انسان تقریبا در برابر آن مصونیتی ندارد و ابتلا به آن جان 50 درصد از مبتلایان را می گیرد. تماس مستقیم با پرندگان مبتلا می تواند منجر به ابتلا به این بیماری شود.

سرماخوردگی: با وجود سالانه یک بیلیون مبتلا در ایالات متحده، پزشکان اطلاعات محدودی از این بیماری در اختیار دارند. آبریزش بینی، سرفه و عطسه از نشانه هایی است که انسانها بارها آن را در طول زندگی خود تجربه کرده اند.

آلزایمر: اختلال فرسودگی مغز و فراموشی پیشرفته تعداد زیادی از انسانها در سرتاسر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. به دلیل نبود درک درست از دلیل بروز این بیماری درمانی قطعی نیز برای آن کشف نشده است.

ایدز: بیش از بیست سال از ظهور و کشف بیماری مرگبار ایدز می گذرد و تا کنون هیچ درمان قطعی برای آن کشف نشده است. این بیماری اکنون به عنوان یکی از مرگبارترین بیماری های جهان شناخته می شود و اینگونه به نظر می رسد اولین بار از میمونها به انسان انتقال یافته است.
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:46 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه نهم مهر ۱۳۸۸

عبور شهرآورد تهران از سن چهل سالگی

   


  •  توصیه)

تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس در شرایطی روز جمعه دهم مهرماه شصت و هفتمین دیدار تاریخ خود را برگزار می کنند که 41 سال از برگزاری اولین بازی این دو تیم می گذرد و این شهرآورد سنتی و جذاب به مرز پختگی سنی رسیده است اما هنوز از نظر فنی در دوران کودکی به سر می برد.

به گزارش مهر، این برای یازدهمین بار است که دو تیم پرسپولیس و استقلال در مهرماه رودرروی هم می ایستد. اولین دربی دو تیم درماه مهر در روز سوم از نخستین ماه پاییز 1349 برگزار شد، دیداری که در پایان به برتری 3 بر2 آبی پوشان تهرانی انجامید. در آن دیدار به یادمانی برای استقلال جواد قراب (73)، کارو حق وردیان (87) وعباس مژدهی (88) گلزنی کردند و گل‌های تیم پرسپولیس نیز توسط علی پروین (7) و حسین کلانی (23) به ثمر رسید.

دومین دربی ماه مهر استقلال و پرسپولیس در روز بیست و پنجم این ماه برگزار شد. در این دیدار سرخپوشان با نتیجه 2 برصفر به پیروزی رسیدند. در آن بازی گل‌های پرسپولیس توسط جهانگیر فتاحی (22) و اسماعیل حاج رحیمی پور (38) به ثمر رسید. پس از آنکه دربی‌های نوزدهم و بیست و چهارم در ماه مهر به ترتیب با نتایج تساوی یک بریک و بدون گل به اتمام رسید، آبی پوشان دربی بیست و ششم را در تاریخ پانزدهم مهر 62 به سود خود خاتمه دادند. آن بازی که در حضور بیش از 120 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی برگزار شد با تک گل دقیقه 59 پرویز مظلومی به سود آبی پوشان تهرانی خاتمه یافت.

چهل و دومین دربی شهر تهران هم در ماه مهر برگزار شد. در آن دیدار پرسپولیس پس از 7 سال در تاریخ بیست و هفتم مهر 1375 حریف خود را با تک گل ادموند بزیک شکست داد و با استانکوپابلوکوویچ گامی بلند برای قهرمانی برداشت. 3 سال بعد بازهم استقلال و پرسپولیس در ماه مهر با یکدیگر روبرو شدند، این بار تقابل آنها در دربی چهل و هفتم با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

استقلال و پرسپولیس در تاریخ بیست و پنجم مهر 82 نیز با هم دیدار کردند. آن مسابقه با برتری 2 بریک استقلال تمام شد که نخستین تجربه امیر قلعه نویی در دربی شهر تهران با جامه مربیگری آبی پوشان بود. برای استقلال در آن بازی علی سامره (8) و محمود فکری (57) گلزنی کردند و عیسی ترائوره در دقیقه 70 تک گل پرسپولیس را به ثمر رساند.

آخرین دیدارهای پرسپولیس و استقلال در ماه مهر نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید. دربی‌‎های 63 و 65 آخرین تقابل سرخابی ها در ماه مهر بود که نتیجه ای جز تساوی یک بریک به همراه نداشت.

در 10 دربی مهری استقلال و پرسپولیس سهم آبی پوشان 3 پیروزی بوده و 2 بار نیز برتری از آن سرخپوشان شده است. 5 بازی دیگر آنها با نتیجه تساوی به اتمام رسیده است.

باید دید در دربی یازدهم دو تیم در ماه مهر پرسپولیس می تواند طلسم تساوی‌های اخیر را شکست و شانه به شانه حریف بساید یا اینکه کفه ترازو به سود آبی پوشان سنگین تر می شود.

- نتایج کامل 66 شهرآورد گذشته پایتخت به شرح زیر است:
1- شانزدهم فروردین سال 1347
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

2- بیستم دی سال 1347
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

3- سیزدهم مرداد سال 1348
* پرسپولیس یک - استقلال 3
گل‌ها: احمد منشی زاده (8)، علی جباری (44) و کارو حق وردیان (88) برای استقلال و کاظم گنجاپور (72) برای پرسپولیس

4- هفدهم بهمن سال 1348
* پرسپولیس صفر - استقلال 3
(اولین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)
- این بازی با برتری یک برصفر استقلال در جریان بود که با اعتراض بازیکنان پرسپولیس نیمه تمام ماند. تک گل استقلال را نیز غلامحسین مظلومی در دقیقه 9 به ثمر رسانده بود.

5-  سوم مهر سال 1349
* پرسپولیس 2 - استقلال 3
گل‌ها: جواد قراب (73)، کارو حق وردیان (87) وعباس مژدهی (88) برای استقلال و علی پروین (7) و حسین کلانی (23) برای پرسپولیس

6- بیست و هفتم دی سال 1349
* استقلال 3 - پرسپولیس صفر
(دومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)
- این بازی تا دقیقه 75 یک بر یک مساوی در جریان بود ، تا اینکه بازیکنان تیم  پرسپولیس به دلیل اعتراض به  نحوه قضاوت داور زمین را ترک کردند. براساس رای صادره از سوی فدراسیون فوتبال تیم استقلال با نتیجه 3 برصفر برنده بازی شد. پیش از قطع مسابقه حسن کلانی (2) برای پرسپولیس گلزنی کرده بود و تک گل استقلال را نیز عباس مژدهی در دقیقه 75 به ثمر رسانده بود.

7- بیست و هشتم خرداد سال 1350
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: غلامحسین مظلومی (30) برای استقلال و صفر ایرانپاک (90) برای پرسپولیس

8- پانزدهم بهمن سال 1350
* پرسپولیس 4 - استقلال یک
گل‌ها: حسین کلانی (43 و 90)، صفر ایرانپاک (56) و محمود خوردبین (75) برای پرسپولیس و علی جباری (73) برای استقلال

9- سوم فروردین سال 1351
* پرسپولیس 2- استقلال صفر
گل‌ها: صفر ایرانپاک (50) و حسین کلانی (89)

10- یازدهم اسفند سال 1351
* استقلال 2 - پرسپولیس صفر
گل‌ها: علی جباری (40 و 87)

11- بیست و پنجم خرداد سال 1351
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: رضا عادلخانی (3)

12- شانزدهم شهریور سال 1352
* پرسپولیس 6 - استقلال صفر
گل‌ها: همایون بهزادی (50 و 86 و 90)، ایرج سلیمانی (45 و 56) و حسین کلانی (32)

13- هجدهم آذر سال 1352
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: همایون بهزادی (46) برای پرسپولیس و علی جباری (70) برای استقلال

14- چهارم خرداد سال 1353
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: حسن روشن (88)

15 - بیست و هفتم آذر سال 1353
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گل‌ها: صفر ایرانپاک (50) و اسماعیل حاج رحیمی پور (70) برای پرسپولیس و غلامحسین مظلومی (60) برای استقلال

16- پانزدهم اردیبهشت سال 1354
* استقلال 3 - پرسپولیس یک
گل‌ها: غلامحسین مظلومی (11 و 62) و مسعود مژدهی (47) برای استقلال و صفر ایرانپاک (53) برای پرسپولیس

17- بیست و پنجم مهر سال 1354
* پرسپولیس 2 - استقلال صفر
گل‌ها: جهانگیر فتاحی (22) و اسماعیل حاج رحیمی پور (38)

18- بیست و هفتم اسفند سال 1354
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: مسعود مژدهی (20) برای استقلال و محمود خوردبین (85) برای پرسپولیس

19- دوم مهر سال 1355
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: هادی نراقی (26) برای استقلال و علی پروین (40) برای پرسپولیس

20- هجدهم اردیبهشت سال 1356
* استقلال 3 - پرسپولیس صفر
گل‌ها: محرم عاشوری (45)، حسن روشن (83) و سعید مراغه چیان (88)

21- هجدهم آذر سال 1356
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گل‌ها: صفر ایرانپاک (15 و 34) برای پرسپولیس و حسن روشن (85) برای استقلال

22- بیست و پنجم آبان سال 1358
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: غلامرضا فتح آبادی (42)

23- سیزدهم تیر سال 1359
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

24 - شانزدهم مهر سال 1360
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

25- هفدهم دی سال 1361
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: غلامرضا فتح آبادی (10) برای پرسپولیس و بهتاش فریبا (87) برای استقلال

26- پانزدهم مهر سال 1362
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: پرویز مظلومی (59)

27- بیست و پنجم خرداد سال 1365
* پرسپولیس 3 - استقلال صفر
گل‌ها: شاهرخ بیانی (12و 52) و ناصر محمدخانی (62)

28- هفتم فروردین سال 1366
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

29- هجدهم شهریور سال 1367
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: فرشاد پیوس (46) برای پرسپولیس و جعفر مختاری فر (60) برای استقلال

30- نوزدهم اسفند سال 1367
* پرسپولیس صفر(4) - استقلال صفر(2)
(این دیدار در رقابت‌های جام حذفی برگزار شد که پرسپولیس در ضربات پنالتی حریف خود را از پیش رو برداشت)

31- هفدهم آذر سال 1368
* پرسپولیس یک - استقلال صفر
گل: رضا عابدیان (18)

32- چهارم خرداد سال 1369
* استقلال 2 - پرسپولیس یک
گل‌ها: عباس سرخاب (46) و عبدالصمد مرفاوی (72) برای استقلال و نادر میر احمدیان (12) برای پرسپولیس

33- بیست و هشتم دی سال 1369
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: شاهرخ بیانی (62) برای استقلال و فرشاد پیوس (75) برای پرسپولیس

34- چهارم بهمن سال 1370
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

35- پانزدهم اسفند سال 1370
* استقلال 2 - پرسپولیس صفر
گل‌ها: عبدالصمد مرفاوی (8) و صادق ورمزیار (15)

36- هشتم خرداد سال 1371
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: عبدالصمد مرفاوی (48)

37 - یازدهم دی سال 1371
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

38 - پانزدهم دی سال 1373
* استقلال 3- پرسپولیس صفر
(سومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)
- این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مساوی دنبال می شد اما به دلیل درگیری کاپیتان‌های دو تیم و هجوم تماشاگران منستب به تیم پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند. پس ازیک روز کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای به پیروزی سه بر صفر تیم استقلال داد. تا پیش از قطع مسابقه برای پرسپولیس فرشاد پیوس (21 - پنالتی) و بهزاد داداش زاده (56) گلزنی کرده بودند و گلهای تیم استقلال توسط صادق ورمزیار (79 - پنالتی) و ادموند اختر (87) به ثمر رسیده بود.

39- هفتم بهمن سال 1373
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

40- ششم مرداد سال 1374
* استقلال 3 - پرسپولیس یک
گل‌ها: ادموند اختر (7)، صادق ورمزیار (16) و محمد تقوی (36) برای استقلال و مرتضی کرمانی مقام (49) برای پرسپولیس

41- هشتم دی سال 1374
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

42- بیست و هفتم مهر سال 1375
* پرسپولیس یک - استقلال صفر
گل: ادموند بزیک (87)

43- بیستم تیر سال 1376
* پرسپولیس 3 - استقلال صفر
گل‌ها: ادموند بزیک (30)، مهدی مهدوی کیا (70) و بهنام طاهرزاده (87)

44- بیست و دوم آبان سال 1377
* پرسپولیس یک - استقلال صفر
گل‌: مهدی هاشمی نسب (45)

45- دوم فروردین سال 1378
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: مهدی هاشمی نسب (3) برای پرسپولیس و فرد ملکیان (43) برای استقلال

46- بیستم تیر سال 1378
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گل‌ها: مهدی هاشمی نسب (12) و افشین پیروانی (85) برای پرسپولیس و سهراب بختیاری زاده (50) برای استقلال

47- دوم مهر سال 1378
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

48- هشتم اسفند سال 1378
* پرسپولیس 2 - استقلال صفر
گل‌ها: مهدی هاشمی نسب (8) و پایان رافت (80)

49- نهم دی سال 1379
* پرسپولیس 2 - استقلال 2
گل‌ها: بهروز رهبری فر (57) و علی کریمی (89) برای پرسپولیس و محمد نوازی (67) و مهدی هاشمی نسب (86) برای استقلال

50- پنجم اسفند سال 1379
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: علیرضا اکبرپور (72)

51 - بیست و هشتم اسفند سال 1380
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: رضا جباری (25) برای پرسپولیس و محمد نوازی (38) برای استقلال

52- نوزدهم اردیبهشت سال 1381
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

53 - بیستم دی سال 1381
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: علی سامره (1) برای استقلال و علی انصاریان (70) برای پرسپولیس

54- بیست و سوم خرداد سال 1382
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گل‌ها: یحیی گل محمدی (11) و بهنام ابوالقاسم پور (50) برای پرسپولیس و علیرضا اکبرپور (63) برای استقلال

55- بیست و پنجم مهر سال 1382
* استقلال 2- پرسپولیس یک
گل‌ها: علی سامره (8) و محمود فکری (57) برای استقلال و عیسی ترائوره (70) برای پرسپولیس

56- سیزدهم بهمن سال 1382
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: داوود سید عباسی (3) برای استقلال و حامد کاویانپور (20) برای پرسپولیس

57- اول آبان سال 1383
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

58- هفتم اسفند سال 1383
* استقلال 3 - پرسپولیس 2
گل‌ها: غلامرضا عنایتی (68)، محمود فکری (83) و پیروز قربانی (90) برای استقلال و سهراب انتظاری (77) و شیث رضایی (84) برای پرسپولیس

59- چهاردهم آبان سال 1384
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: غلامرضا عنایتی (56)

60- نوزدهم اسفند سال 1384
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

61- دوازدهم آبان سال 1385
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گل‌ها: مهرزاد معدنچی (23) و مهرداد اولادی (70) برای پرسپولیس و امیرحسین صادقی (17) برای استقلال

62- دهم فروردین 1386
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: علیرضا واحدى‌ نیکبخت‌ (13) برای پرسپولیس و شیث رضایی (42 - گل به خودی) برای استقلال

63- بیست و دوم مهر 1386
* استقلال یک - پرسپولیس یک
گل‌ها: امیدرضا روانخواه (58) برای استقلال و محسن خلیلی (83) برای پرسپولیس

64- پانزدهم فروردین 1387
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: محسن خلیلی (28) برای پرسپولیس و امید رضا روانخواه (4) برای استقلال

65 - دوازدهم مهر 1387
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل‌ها: علی کریمی (88) برای پرسپولیس و آرش برهانی (46) برای استقلال

66- بیست و پنجم بهمن 1387
* استقلال یک - پرسپولیس یک
گل‌ها: مجتبی جباری (67) برای استقلال و مازیار زارع (3+90 - پنالتی) برای پرسپولیس

67- دهم مهر 1388
* استقلال ؟ - پرسپولیس ؟

 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:40 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه نهم مهر ۱۳۸۸

دربي تهران

مسعود مرادی داور بین المللی بالاخره به عنوان داور داربی پایتخت انتخاب شد.

به گزارش خبر به نقل از منابع آگاه از بین دونام محسن ترکی ومسعود مرادی که در لیست داوران پیشنهادی باقی مانده بود.

ترکی به دلیل اینکه تازه از قضاوت در جام کنفدراسیون ها باز گشته و شنبه هم برای قضاوت بازی ژاپن وهنگ کنگ در مقدماتی جام ملت های آسیا به ژاپن می رود ،از این لیست خط خورده و مسعود مرادی قضاوت آخرین رویاروئی دو رقیب دیرین را برعهده خواهد گرفت

سرمربي تيم فوتبال استقلال تهران گفت: هدف ما در ديدار مقابل پرسپوليس كسب 3 امتياز است.

صمد مرفاوي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: شرايط تيم ما خوب است. بعد از بازي با ابومسلم تمرينات خوبي داشتيم و برد در اين بازي را فراموش كرديم.

وي ادامه داد: در اين هفته با تمريناتي كه پشت سر گذاشتيم براي بازي با پرسپوليس برنامه‌ريزي كرديم. در حال حاضر روانخواه و اميرآبادي را به دليل مصدوميت قطعا در اختيار نخواهيم داشت و برهاني نيز 3 اخطاره است اما اميدوارم بقيه نفرات بتوانند به تيم ما كمك كنند.

مرفاوي در خصوص شرايط دربي 67 تاكيد كرد: اين بازي حساسيت خاص خودش را دارد. از قديم همه روي اين ديدار حساس بوده‌اند و رسانه‌ها از يكي دو هفته قبل به اين بازي مي‌پردازند. از هواداران دو تيم مي‌خواهم آرامش خود را حفظ كرده به تشويق تيم خود بپردازند و به داور و تيم حريف كاري نداشته باشند. ضمن آن كه همانطور كه با آرامي به ورزشگاه مي‌آيند، با آرامي نيز ورزشگاه را ترك كنند.

سرمربي استقلال در خصوص پيش‌بيني نتيجه مسابقه يادآور شد: در فوتبال هيچ چيز قابل پيش‌بيني نيست. درست است كه اين بازي شرايط خاص خودش را دارد،‌ اما ما سعي مي‌كنيم هر 3 امتياز مسابقه را به دست بياوريم. بايد بگويم شرايط بحراني اين دو تيم قبل از شروع مسابقه نمي‌تواند تعيين‌كننده نتيجه مسابقه باشد چون هر دو تيم با قدرت وارد زمين مي‌شوند. هر تيمي كه تمركز داشته باشد، ‌مي‌تواند برنده شود.

پرسپوليس و استقلال از ساعت 14:30 جمعه به مصاف هم مي‌روند.
 
افشين پيرواني مدت‌ها سكوت پيشه كرده بود و در رابطه با اتفاقات پيرامون باشگاه پرسپوليس حرفي نمي‌زد تا مبادا متهم شود كه ناكامي پرسپوليس به او ارتباط دارد. اما حساسيت داربي باعث شد او سكوت خود را بشكند و با هواداران و با شاگردان سابق خود در پرسپوليس حرف بزند.

كاپيتان و سرمربي سابق پرسپوليس كه در بازيگري و مربيگري 20 داربي را تجربه كرده و همراه با پروين ركوددار به حساب مي‌آيد، در گفت‌وگوي اختصاصي با ايسنا در رابطه با داربي 67، وضعيت پرسپوليس، انصاري‌فرد و سعيدلو سخن گفت.

* در بازي‌هاي اخير صداي هواداران و شعار آنها را شنيديد؟

- بله. همه آنها را شنيدم و اتفاقات پيرامون باشگاه بزرگي چون پرسپوليس را به خوبي مشاهده كردم و متاسفم از اين كه مي‌بينم تيم بزرگي چون پرسپوليس با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كند.

* آيا انصاري‌فرد معتقد بود كه همه مشكل تيم كريمي، پيرواني و هدايتي هستند؟

- ديگر دوست ندارم به گذشته بازگردم و وارد اين مسايل شوم. انصاري‌فرد به طرق مختلف من، كريمي و هدايتي را كنار گذاشت و يا شرايط را به گونه‌اي طراحي كرد تا قيد حضور در پرسپوليس را بزنيم ولي ديديد كه با نبود ما هم نتوانست موفق عمل كند و هواداران هم به خوبي فهميدند مشكل تيم ما نبوديم، به همين دليل عليه انصاري‌فرد و تصميمات نامعقول وي شعار دادند و خواهان بركناري او شدند.

* به نظر شما با كنار گذاشتن انصاري‌فرد مشكلات اين تيم حل مي‌شود؟

- ساختار پرسپوليس در ليگ نهم به گونه‌اي ترسيم شده كه نفر بعدي هم مشكلات زيادي را پيش‌روي خود خواهد ديد. وقت زيادي صرف خواهد شد تا پرسپوليس از اين اوضاع خارج شود. در حال حاضر كنار گذاشتن انصاري فرد تنها هواداراني كه خواهان اخراج او هستند را آرام‌تر مي‌كند.

* انصاري‌فرد روزگار سختي را سپري مي‌كند، با وي حرفي نداريد؟

- او هنوز مديرعامل پرسپوليس است و به همين خاطر برايش آرزوي موفقيت دارم ولي اميدوارم طي روزهاي گذشته فشار را به خوبي حس كرده باشد. انصاري فرد سال گذشته با تصميمات غير حرفه‌اي خود بيش از حد من را تحت فشار مي‌گذاشت.

* در آستانه داربي 67 قرار داريم. حرفي با بازيكنان نداريد؟

- بازيكنان نبايد توجهي به اين مشكلات داشته باشند و چشم خود را روي همه آنها ببندند و فقط به كسب نتيجه خوب در اين بازي حساس فكر كنند. پيروزي در اين ديدار روحيه و انگيزه آنها را به حدي بالا مي‌برد كه براي بازي‌هاي بعدي مشكلي نخواهند داشت. همه مي‌گويند اين ديدار هم سه امتياز دارد، در صورتي كه به نظر من اين طور نيست و سه امتياز چنين ديداري فراتر از اين حرف‌هاست. پس به بازيكنان توصيه مي‌كنم به خاطر پرسپوليس و هواداران با كسب سه امتياز ميدان را ترك كنند. بازيكنان بايد با يكديگر دوست باشند و براي پيروزي به ميدان بروند و بدانند تا همبستگي بين آنها نباشد، پيروزي حاصل نخواهد شد.

* كرانچار هم روزگار سختي را سپري مي‌كند؟

- او در قالب سرمربي تيم ملي كرواسي جام جهاني را تجربه كرده. او نبايد اين قدر توصيه‌پذير باشد. شنيده‌ام ساعت به ساعت قبل از بازي ارنج تغيير مي‌كند و عوامل مختلفي در تركيب تيم نقش دارند. حرفم با او اين است كه خودش تصميم نهايي را بگيرد و تيم را با تفكرات خودش به ميدان بفرستد. كرانچار بداند شرايط بهتر استقلال دليل برتري اين تيم در اين بازي نيست. چون داربي شرايط خاص خودش را دارد و اگر بتواند آرامش به تيم تزريق كند، همين پرسپوليس استقلال را شكست مي‌دهد.

* در ليگ هفتم تمام بازي‌هاي پرسپوليس را در ورزشگاه مي ديديد. ولي امسال تا به حال به ورزشگاه نرفته‌ايد؟

- عمري را در اين تيم گذرانده‌ام. سال‌ها كاپيتان اين تيم بوده‌ام و خاطرات خوبي با هواداران پرسپوليس دارم و نمي‌توانم لحظه‌اي را بدون اين تيم بگذارنم. امسال هم اگر در كنار تيم محبوبم نبودم و براي تماشاي بازي‌هاي اين تيم به آزادي نرفتم صرفا به اين خاطر بود كه نمي‌خواستم حرف و حديثي درست شود و ناكامي‌ها را به من ارتباط دهند. ولي اگر انصاري‌فرد از پرسپوليس برود باز به آزادي مي‌روم و همراه و همگام با تماشاگران بازي‌هاي پرسپوليس را دنبال مي‌كنم.

* براي تماشاي داربي به آزادي نمي‌رويد؟

- خيلي دوست دارم به آزادي بروم. ولي در اين مقطع به صلاح نيست چنين كاري صورت گيرد. ولي دليلي نمي‌شود براي موفقيت تيم محبوبم دعا نكنم بلكه از منزل به تماشاي بازي مي‌نشينم و بازي شاگردان سابقم را تماشا مي‌كنم.

* توصيه شما به هواداران چيست؟

- دست از حمايت برندارند. از دقيقه يك تا 90 فقط و فقط نام بزرگ پرسپوليس را بر زبان بياورند. در بازي جمعه نام انصاري فرد در ميان نيست چون پاي پرسپوليس در ميان است. از شعار عيله بازيكنان خودي مانند دو،سه ديدار اخير خودداري كنند.

* اگر انصاري‌فرد را ببيني به او چه مي‌گويي؟

- حرفي با او ندارم. نمي‌توانم ناراحتي‌ام را از او پنهان كنم. ولي او خودش مقصر تمام اتفاقات اخير است. در جذب بازيكن و مربي موفق نبوده. شعارهاي تبليغاتي داد كه نتوانست عمل كند. با شعار نتيجه همان شد كه امروز مي‌بينيم.

* به عنوان سوال آخر آينده پرسپوليس را چه طور پيش بيني مي‌كنيد؟

- شنيده‌ام سعيدلو گروهي را مامور كرده تا مشكلات پرسپوليس را به بهترين شكل حل كنند و شكي ندارم با درايت رييس جديد سازمان تربيت بدني آينده‌اي روشن در انتظار پرسپوليس و هواداران خواهد بود. چون پرسپوليس با تدابير سعيدلو در راس هيات مديره قهرماني را تجربه كرده است.
 
برنامه های نیروی انتظامی برای دربی جمعه
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به این موضوع که " ما به دنبال آن هستیم که نشان دهیم شهرآورد تهران بصورت عادی برگزار می شود"، افزود: ما به گونه‌ای رفتار می کنیم که هیچ التهابی نیست و مشکل خاصی هم وجود ندارد. در مسابقه روز جمعه بدون شک نقش پلیس راهور در مسیرها پررنگ تر از نیروی انتظامی است.
مهر: فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تشریح برنامه های این نیرو برای هر چه بهتر برگزار شدن شصت و هفتمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس گفت: برای ما نتیجه این دیگر هیچ فرقی نمی کند و هیچگاه توصیه‌ای برای مساوی شدن بازی دو تیم نداشته‌ایم.

سردار عزیزالله رجب زاده ضمن بیان این مطلب یادآور شد: تا پیش از سال‌های پایانی دهه 70 کنترل ورزشگاه آزادی به صورت دیگری بود و این کار با همکاری کلانتری‌ها انجام می‌شد. در آن زمان نیروهای انتظامی از 7 منطقه به ورزشگاه آزادی می‌آمدند، داخل ورزشگاه تقسیم می شدند و با قبول مسئولیت و با همکاری کلانتری‌ها نظم را در داخل و بیرون آن برقرار می کردند.

وی به روند واگذاری مسئولیت تامین امنیت و نظم ورزشگاه آزادی به یگان ویژه نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: پس از آنکه مسئولیت تامین امنیت ورزشگاه به یگان ویژه واگذار شد، شروع به کار فرهنگی کردیم. با نسب پلاکارد در بیرون از ورزشگاه، انجام کارهای آموزشی و... در جهت ارتقا سطح فرهنگی تماشاگران برآمدیم. در همین راستا به آن بخش از نیروهایی که کار بازرسی بدنی را انجام می دادند گرمکن داده شد و نیروهای داخلی ورزشگاه نیز با لباس ورزشی و کاور در محل خدمت خود حاضر شند و ... . تمامی این کارها به برقراری نظم و انضابط در ورزشگاه کمک کرد و باعث شد حتی مردم در برقراری نظم به نیروی انتظامی کمک کنند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ افزود: مدت زیادی طول کشید اما در نهایت این فرهنگ سازی جواب داد و مردم در برقراری نظم و آرامش به ما کمک می کردند. تا پیش از این زمانی که فردی متخلف دستگیر می شد، مردم و فرد مورد نظر مقاومت می کردند اما بعد از مدتی این حساسیست‌ها از بین رفت و تماشاگر پذیرفت که اگر شخصی اقدامی خلافی مرتکب شده و پلیس قصد دستگیری او را دارد باید به جای مقاومت با نیروهای انتظامی همکاری کرد.

"مشکلاتی که داریم خارج از ایران نیست." رجب زاده با طرح این موضوع در خصوص مسائلی که نیروی انتظامی در تامین نظم مسابقات فوتبال به ویژه برای دیدار حساس دو تیم پرسپولیس - استقلال با آن مواجه است گفت: در خارج از کشور بلیت پیش فروش می شود و با این کار هر تماشاگر جایش در ورزشگاه مشخص است. متاسفانه این کار در ایران انجام نمی شود. تماشاگری که وارد ورزشگاه می شود، نمی داند صندلی‌اش کجاست و باید کجا بنشیند.
 
این خود یک مشکل است! متاسفانه شرایط و امکانات ورزشگاههای ما استاندارد نیست. در ورزشگاه‌های خارجی همه چیز مشخص و در جای خود است. محل استقرار تماشاگران مشخص است. با رنگ بندی مشخص شده که راه ورود و خروج تماشاگران از کجاست. صندلی تماشاگر مشخص است و حتی اگر برای یک مسابقه به ورزشگاه نیاید کسی جای او را نمی گیرد و ... . با این کارها تامین نظم و انضباط و کنترل تماشاگران بهتر انجام می شود.

فرمانده نیروی انتظامی با وجود طرح این مشکلات توپ را به زمین سازمان تربیت بدنی نفرستاد و همه مشکلات را متوجه این سازمان ندانست. او در این خصوص گفت: حتما سازمان تربیت بدنی هم محدودیت‌هایی برای جایگاه، محل ورود تماشاگران و ... دارد. آنها هم این مشکلات را می دانند اما نمی دانم چه محدودیتی است که هنوز آن را برطرف نکرده اند.

وی در ادامه با طرح دغدغه اصلی تماشاگران فوتبال در ایران خاطرنشان کرد: نیازی نیست یک تماشاگر برای تماشای مسابقه از ساعت‌ها قبل به ورزشگاه بیاید و می تواند 10 دقیقه قبل از شروع مسابقه در ورزشگاه حضور یابد، البته به شرطی که جا باشد!

رجب زاده که به عنوان یکی از عاملان تامین نظم و انضباط ورزشگاه‌ها در دیدارهای حساسی چون شهرآورد تهران انجام وظیفه می کند به طرح مشکلات دیگری که تماشاگران در مسابقات مختلف دارند، اشاره کرد و گفت: متاسفانه بعضا دیده می شود، تماشاگر بلیت خریده است اما جا برای نشستن ندارد، یا اینکه بلیت در دست تماشاگر است اما نمی تواند در جایی که باید بنشیند. او بلیت طبقه اول را خریداری می کند اما به علت محدودیت جا باید در طبقه دوم مسابقه را تماشا کند.

وی بر اصلاح و ساماندهی نحوه حضور و استقرار تماشاگران در ورزشگاهها تاکید کرد و افزود: گاهی اوقات گنجایش ورزشگاه 70 تا 80 هزار نفر است اما برای تماشای مسابقه فوتبال در آن ورزشگاه بیش از 130 هزار نفر حضور پیدا می کنند. متاسفانه برای آنها در ورزشگاه جا نیست اما تماشاگران زیر بار نمی روند و حاضر نیستند محل را ترک کنند. در این شرایط ما ناچاریم درب ورزشگاه را باز کنیم و به همه تماشاگران به ویژه آنها که بلیت خریده اند اجازه ورود بدهیم تا خودشان ببیند در ورزشگاه جا برای نشستن نیست شاید با این کار تصمیم به ترک محل بگیرند.

"در تجربیات قبلی شما در مسابقه ای چون شهرآورد تهران بیشتر ناهماهنگی از جانب کدام سازمان و یا نهاید ذیربط بوده است؟"، رجب زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: نمی خواهم کسی را متهم کنم ما اگر بستر کار را درست فراهم کنیم بی نظمی و بی انضباطی را از بین می بریم متاسفانه در کشور ما بستر فراهم نیست که همین مسئله مشکلاتی را به دنبال دارد.

وی در این خصوص افزود: بطور مثال در دیدار استقلال - پرسپولیس بلیت فروشی از صبح روز مسابقه آغاز می شود و 90 هزار نفر مقابل چند گیشه محدود صف می ایستند تا بلیت بخرند. کنترل و بازرسی بدنی این تعداد تماشاگر که ساعتها در صف ایستاده اند، هدایت آنهایی که در صف ایستاده‌اند و نتوانستند بلیت تهیه کنند به بیرون از ورزشگاه، خود بر مشکلات ما برای تامین نظم ورزشگاه می افزاید. متاسفانه در بیرون از ورزشگاه آزادی هم امکاناتی نیست که تماشاگر شهرستانی که به تهران آمده تا دربی را ببیند، حداقل مسابقه را دنبال کند و به شهرش بازگردد. همین باعث می شود که هواداری که برای تماشای مسابقه آمده ناراحت و عصبانی شده و کارهایی انجام دهد که مخل نظم و انضباط است.

"دایره ماموریت نیروی انتظامی در دیدار استقلال - پرسپولیس از کجا آغاز می شود و آیا فقط محدوده میدان و ورزشگاه آزادی را شامل می شود؟"، رجب زاده در پاسخ به این پرسش گفت: ما از دورتر از میدان امام حسین (ع) و تمام ایستگاههایی که تماشاگران سوار و پیاده از اتوبوس می شوند را در کنترل می کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با طرح این موضوع که "در برگزاری یک مسابقه فوتبال بی نظمی‌های زیادی از سوی نهادهای مختلف و حتی تماشاگران صورت می گیرد، اما سرریز آن بر سر نیروی انتظامی است"، افزود: در این بین اگر برخوردی کنیم، همه از چشم نیروی انتظامی می بینند. اگر قرار باشد نظم بر محیط ورزشگاه و بیرون آن حاکم شود، باید برخوردهایی هم صورت بگیرد. اگر این کار صورت نگیرد عنوان می شود چرا نیروی انتظامی برخورد نکرده است و اگر با فردی برخورد شود، دلخوری به وجود می آید که چرا این کار انجام شده است. اینجا اگر مشکلی هم به وجود آید همه خود را کنار می کشند و باز نیروی انتظامی باید جوابگو باشد.

"آیا در مسابقه استقلال و پرسپولیس محدودیتهای ترافیکی هم اعمال خواهد شد؟"، رجب زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر هم تصریح کرد: با توجه به اقتضا وضعیت و شرایط مسابقه در جاهایی که لازم است محدودیت‌هایی اعمال می شود. تلاش ما بر این است که تردد در خیابان‌ها و اتوبان‌های اطراف ورزشگاه بصورت عادی دنبال شود اما قبول کنید خروج بیش از 100 هزار نفر از ورزشگاه خودبه خود محدودیت هایی به وجود می آورد که از کنترل خارج است.

"برای تامین نظم و انضباط ورزشگاه آزادی در دیدار روز جمعه چه تعداد نیرو به کار گمارده خواهند شد؟"، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در این خصوص نیز گفت: کار ما فقط در ورزشگاه آزادی نیست. یک بخشی از نیروها در ورزشگاه حضور دارند و بخشی دیگر از واحد‌ها نیز بصورت دپو در احتیاط داریم که اگر اغتشاش و شورشی اتفاق افتاد، وارد عمل شوند. در مسیرها، سرکلانترها و کلانتری ها نیز مسئول انضباط آن قسمت قرار داده‌ایم. اینها را که در کنار هم قرار دهید می بینید حجم وسیعی درگیر برقراری نظم مسابقه استقلال و پرسپولیس هستند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به این موضوع که " ما به دنبال آن هستیم که نشان دهیم شهرآورد تهران بصورت عادی برگزار می شود"، افزود: ما به گونه‌ای رفتار می کنیم که هیچ التهابی نیست و مشکل خاصی هم وجود ندارد. در مسابقه روز جمعه بدون شک نقش پلیس راهور در مسیرها پررنگ تر از نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه "تخلیه هیجانات طبیعی است و نگران شکستن چند شیشه نیستیم" تاکید کرد: روز جمعه ابتکار عمل دست پلیس است و هر تعداد که جمعیت باشد می توانیم کنترل کنیم.

رجب زاده هم ظاهرا طرفدار هیچ کدام از تیمهای استقلال و پرسپولیس نیست. او گفت: من طرفدار هیچ کدام از این دو تیم نیستم. این حرفم شعاری نیست و هرکدام از این دو تیم که با اخلاق تر باشد طرفدار آن تیم هستم.

"نیروی انتظامی به عنوان یکی از نهادهای ذیربط در برگزاری دیدار استقلال - پرسپولیس تمایل دارد، این بازی با چه نتیجه‌ای تمام شود؟"، رجب زاده در پاسخ به این پرسش نیز گفت: به هیچ عنوان به تیم‌ها توصیه نمی کنیم که در زمین چه کاری انجام دهند. نتیجه هم برای مان فرقی نمی کند و دوست داریم هر تیمی بهتر بازی کند، برنده شود.

"در روز شهرآورد تماشاگران پرسپولیس بیشترند یا استقلال؟"، گفت: نمی شود دقیقا گفت تماشاگران کدام تیم بیشترند. تا پیش از این تعداد تماشاگران پرسپولیس بیشتر بود اما رفته رفته بین آنها تعادل ایجاد شده است.

وی در ادامه به انجام 2 مرحله بازرسی بدنی تماشاگران شهرآورد اشاره کرد و گفت: در این مراحل بازرسی سعی می کنیم اقلام ممنوعه وارد ورزشگاه نشود. گاهی اوقات با همه این اقدامات پیش می آید که برخی هواداران ترقه، زنجیر، چاقو و ... وارد ورزشگاه می کنند. این تماشاگران و افرادی که باعث بی نظمی شوند دستگیر شده و تحویل سیستم قضایی می شوند تا به تخلف آنها رسیدگی می کنند.

رجب زاده درخاتمه تصریح کرد: با این همه مشکلات رفتار تماشاگران ما با هیچ کدام از کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست و امیدوارم روز جمعه نیز شاهد همکاری آنها باشیم.

 
 

 

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:37 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸

دوره ابتدایی 6 ساله می‌شود‌

 
دبیر‌کل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین خاطرنشان کرد: این طرح اگر در مراجع ذیربط چون شوراهای عالی آموزش و پرورش و انقلاب فرهنگی و مجلس به تصویب برسد، لازم‌الاجراست.

خبرآنلاین: در صورت تصویب نهایی در نهادهای ذیربط، دوره ابتدایی کشور، شش ساله و دوره پیش‌دبستانی، جایگزین پیش‌دانشگاهی می‌شود.

پس از مسایلی مانند تعطیلی پنج‌شنبه مدارس ابتدایی که پس از مدت‌ها کشمکش، در نهایت اعلام شد که برای امسال منتفی است و شاید در سال‌های دیگر اعمال شود و پس از آن حرف و حدیث‌هایی که درباره کتاب تاریخ مدارس اتفاق افتاد مبنی بر این که قرار است پادشاهان از کتاب‌های درسی حذف شوند که البته آن هم این اظهار نظر دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش را در پی داشت که «در تألیف کتاب تاریخ سعی بر این است که علم قربانی نظرات مسئولان نشود، بنابراین حذف پادشاهان از کتاب تاریخ منتفی است»، اینبار طرح دیگری مطرح شده که باید دید تکلیف آن چه می‌شود و آیا به سرانجام خواهد رسیدیا نه.

بر اساس این طرح شورای‌عالی آموزش و پرورش و در صورت تصویب در نهادهای ذیربط، تغییر بزرگی در سیستم آموزشی کشور رخ خواهد‌داد؛ طرحی که بر‌اساس آن دوره ابتدایی کشور، شش ساله و دوره پیش‌ دبستانی، جایگزین پیش ‌دانشگاهی می‌شود.

مهندس مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، پیرامون طرح در دست پیگیری شش ساله شدن دوره ابتدایی و حذف دوره پیش‌‌دانشگاهی و جایگزین شدن دوره پیش‌دبستانی با آن که به نوعی می‌توان گفت بزرگ‌ترین تغییر در ساختار آموزش عمومی و مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و حتی طرحی‌ جامع‌تر از روی کار آمدن نظام جدید تحصیلی در متوسطه محسوب می‌شود، اینطور توضیح داد: اسناد تحول در وزارت آموزش و پرورش در دست بررسی، تدوین و تصویب است که اگر به تصویب برسد، لازم الاجرا خواهد بود.

نوید ادهم با تأکید بر اینکه در صورت تصویب نهایی در نهادهای ذیربط، دوره ابتدایی کشور، شش ساله و دوره پیش‌دبستانی، جایگزین پیش‌دانشگاهی می‌شود، اظهار کرد: یکی از بحث‌های شاخص در این زمینه و پیشنهادات قاطعی که در این راستا مطرح شده، این است که دوره «دبستان» و «دبیرستان»، هر دو شش ساله شوند و فرایند موجود در ساختار مقاطع تحصیلی تغییر کند.

دبیر‌کل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین خاطرنشان کرد: این طرح اگر در مراجع ذیربط چون شوراهای عالی آموزش و پرورش و انقلاب فرهنگی و مجلس به تصویب برسد، لازم‌الاجراست.

وی در عین حال تأکید کرد که اجرایی شدن این طرح قطعاً نیازمند تصویب نهایی در مراجع مذکور است و جامعه نباید منتظر اجرای قطعی این طرح بدون تصویب نهایی آن باشد.

نوید ادهم یادآور شد که اسناد مورد نیاز در این زمینه به مراجع مربوطه برای تصویب ارجاع شده و هم‌اکنون منتظر بررسی و در صورت امکان تصویب است.
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 14:7 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸

بلندترین پل جهان بین قطر و بحرین(+عکس

)
نارنجی- این طرح اولیه بلندترین پل دنیاست؛ پلی به طول 40 کيلومتر (22 کیلومتر پل و 18 کيلومتر خاکریز) که ساحل غربی بحرین را به ساحل شرقی قطر متصل خواهد کرد.
 
در حال حاضر طی مسیر بین قطر و بحرین حدود 4 ساعت طول می کشد. اما با پیمودن این مسافت از طریق پل جدید که با نام «گذرگاه دوستی بحرین و قطر» نامگذاری شده، در 30 تا 40 دقیقه می توان بین این دو کشور تردد کرد.
 
پیش بینی می شود روزانه ده تا بیست هزار وسیله نقلیه مسیر بین بحرین و قطر را از روی این پل طی خواهند کرد.
 
هر چند ساختن آن هنوز قطعی نشده است اما احتمالا بنای این پل از سال 2010 آغاز می شود و کارشناسان، هزینه عملیات اجرایی آن را 2.3 تا 3 میلیارد دلار و مدت زمان ساخت آن را بیش از 4.5 سال تخمین زده اند.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 14:6 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸

رنگین کمان زیبا در اطراف دنیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 14:5 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸

به بهانه بازگشایی مدارس .کتب درسی

 
یادش بخیر!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 14:0 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸

مادر نمونه!

 
 
 
 
 
 
 
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 13:59 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸

روستايي عجيب در تركيه (+عكس)

 
 
ساکنان روستایی در منطقه باستانی کاپادوکیه از سقف وارد خانه‌های خود می‌شوند. درب ورود به خانه‌ها در این روستا در سقف قرار دارد.

به گزارش TRT فارسي، این روستای ۱۲ خانه‌ای در واقع نمونه‌ای از طرز زندگی در کاپادوکیه باستان را به تصویر می‌کشد. مردم منطقه کاپادوکیه در ۱۰ هزار سال قبل از سقف وارد خانه‌های خود می‌شده‌اند.

خانه‌های آن زمان دارای دو اتاق بوده و ساکنان از سقف به وسیله نردبانهایی چوبی به داخل خانه می‌رفتند.

ساکنان کاپادوکیه در آن زمان نسبت به مردم اطراف خود زندگی پیشرفته‌تری داشته‌اند به طوری که در هر خانه‌ای سنگهای آسیاب، اجاق‌ها و سبدهای حصیری به چشم می‌خورد.

این منطقه مهد یکی از قدیمی‌ترین تمدنهای جهان است و قدیمی‌ترین سیستم شهری جهان نیز در این منطقه شکل گرفته است.

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 13:58 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸

زن برتر جاسوسی دنیا+ عکس

 
جاسوسی تنها مختص به مردها نسبت و زنان نیز در طول تاریخ نقش بسیاری در پیشبرد فعالیت های جاسوسی داشته اند. سرویس اجتماعی نظام آباد شما را با 10 تن از معروفترین و تاثیرگذارترین جاسوس های زن تاریخ آشنا می کند.

1ـ ماتا هاری 
 
محل تولد: هلند
 
تابعیت: هلندی آلمانی
 
جاسوس آلمان ها در خاک فرانسه
 
مارگارت گرترود رزله ملقب به ماتا هاری به عنوان یک زن مطلقه وارد خاک فرانسه شد و در آنجا حرفه ی رقاصی را پیش گرفت.
 
در زمان جنگ جهانی اول با رقاصی و روسبیگری اطلاعات مهم نظامی را از افسران فرانسوی می گرفت و آنها را برای آلمان می فرستاد. در سال 1917 فرانسه متوجه کارهای ماتاهاری شد و او را به جرم جاسوسی اعدام کرد.
 
 
2ـ نانسی ویک

محل تولد: نیوزیلند
 
همکاری با کشورهای فرانسه، انگلیس، آمریکا و استرالیا
 
در زمان شروع جنگ جهانی دوم نانسی ویک در فرانسه خبرنگار بود.
 
او داوطلبانه به خدمت نیروی مقاومت فرانسه درآمد و شبکه جاسوسی بسیار گسترده و کارآمدی را تشکیل داد.
 
به قدری در کار خود ماهر بود که نیروی پلیس مخفی نازی (گشتاپو) دو میلیون دلار برای سر او جایزه گذاشتند.
 
پس از جنگ، پنج کشور فرانسه، انگلیس، آمریکا و استرالیا و نیوزیلند به خاطر خدمات شایان ویک از او تقدیر به عمل آوردند.

 
 
 
3ـ کریستیا شاربک 

محل تولد: لهستان
 
ملیت: انگلیسی
 
او مدت 6 سال برای انگلیس در کشورهای فرانسه ،مجارستان و مصر جاسوسی کرد.
 
شهرت خود را زمانی کسب کرد که توانست جان دو جاسوس انگلیسی دیگر را که اسیر نیروی پلیس مخفی نازی بودند و قرار بود اعدام شوند، نجات دهد.
 
او در سال 1952 به دست نامزد خود کشته شد.

 
 
4ـ ویرجینا هال    

محل تولد: آمریکا
 
همکاری با کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه

ویرجینیا هال به عنوان عضو سازمان جاسوسی انگلیس ماموریت های بسیاری را برای نیروهای مقاومت فرانسه انجام داد و توانست اطلاعات نظامی مهمی از آلمانی ها در اختیار نیروی مقاومت فرانسه قرار دهد. 


 
 
5ـ وایولت سزابو  

محل تولد فرانسه
 
همکاری با کشورهای انگلیس و فرانسه وایولت
 
وایولت سزابو نیز عضو سازمان جاسوسی انگلیس بود و در طول جنگ جهانی دوم با خرابکاری و جمع آوری اطلاعات از آلمانی ها در خاک فرانسه، خدمات ارزنده ای را به انگلیس و فرانسه داشت.
 
او در سن 23 سالگی در سال 1945 توسط نیروهای آلمانی دستگیر و اعدام شد.
 
 
 
 

6ـ لونا کوهن    

محل تولد: آمریکا
 
همکاری با شوروی

لونا کوهن به همراه همسرش در انگلیس شبکه جاسوسی گسترده ای را تشکیل دادند و اطلاعات مهم نیروی دریایی انگلیس را برای شوروی مخابره می کردند.


 
7ـ الیزابت بنتلی

محل تولد: آمریکا
 
همکاری با شوروی

در طول جنگ جهانی دوم الیزابت بنتلی یکی از معروف ترین جاسوس های شوروی در آمریکا بود و ماموریت های بسیاری برای این کشور انجام داد.


8ـ شاهزاده استفانی جولیانا فون هوهنلوهه
 
محل تولد: اتریش
 
همکاری با آمریکا و آلمان

استفانی جولیانا یکی از دوستان نزدیک آدولف هیتلر بود و برای نازی ها جاسوسی می کرد. او با استفاده از زیبایی خود به راحتی توانست در میان دولتمردان انگلیسی نفوذ کند و اطلاعات ارزشمندی در اختیار نازی ها قرار دهد.

9ـ بریتا تات

محل تولد: دانمارک
 
همکاری با دانمارک

بریتا تات در سال 1442 قبل از جنگ میان دانمارک و سوئد با یکی از شاهزادگان سوئدی ازدواج کرد. در هنگام جنگ دانمارک از او به عنوان جاسوس خود استفاده کرد و توانست اطلاعات نظامی ارزشمندی از طریق او بدست بیاورد. بریتا تات توطئه ی قتل شارلز هشتم را طرحی کرد اما ناکام ماند. پس از آن سارلز هشتم او را به جرم خیانت اعدام کرد.

10ـ ملیتا نورود

محل تولد انگلیس
 
همکاری با شوروی
 
ملیتا نورود در سال 1940 به عنوان جاسوس شوروی در انگلیس فعالیت می کرد. او در طول جنگ سرد توانست اطلاعات ملی بسیار مهم  انگلیس  را در اختیار شوروی قرار دهد.
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 13:53 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸

واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران

فرارو- در جریان واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران که از آن با عنوان برگترین معامله تاریخ بورس ایران یاد می شود اتفاقاتی رخ داد که پس از انجام نیم ساعته این معامله حواشی آن بر متن غلبه پیدا کند و تیتر اصلی صفحات اقتصادی بیشتر روزنامه های کشور را از آن خود کند.

به گزارش فرارو، اگر این معامله به صورت عادی انجام می پذیرفت طبیعی بود که روزنامه نویسان اقتصادی از تبعات این اقدام مفید بر اقتصاد ایران بنویسند اما روند حوادث به گونه ای بود که بسیاری بر این عقیده اند که در جریان این معامله نه تنها بخش خصوصی وارد میدان نشده که در حقیقت سهام مخابرات "از این جیب به آن جیب شده است".

شرکت مخابرات ایران از آن دست شرکت هایی است که قرار بود در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود. زمانی که این خبر منتشر شد نظر قاطبه کارشناسان اقتصادی بر این بود که این فرآیند می تواند کمک بزرگی به کاهش سلطه دولت در امور اقتصادی کند اما پس از انجام این معامله کسی اینگونه فکر نمی کند.

کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" موفق شد در رقابتی چهل دقیقه ای با گروه "مهر اقتصاد ایرانیان" و تنها با سه ریال بیتشر از رقم پیشنهادی این شرکت برنده معامله بلوک مدیریتی مخابرات ایران شد و پنجاه درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را از آن خود کند. پیشینه این شرکت و نحوه برنده شدن آن اما سبب شده است تا کمتر کسی بر این عقیده باشد که مدیریت مخابرات ایران به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.

کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که گفته می شود از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است.دو شرکت از مجموع این شرکت ها در سالهای 1385 و 1386 تاسیس شده اند و سابقه چندانی ندارند و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد نیز در سال 1383 فعالیت خود را شروع کرده است.

رقیب توسعه اعتماد مبین نیز در وابستگی دست کمی از آن ندارد. گفته می شود "مهر اقتصاد ایرانیان" یکی از شرکت های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است که صاحب آن نیروی مقاومت بسیج است.

تنها شرکت خصوصی که آمادگی خود را برای حضور در این معامله اعلام کرده بود گروه "پیشگامان کویر یزد" است که تنها چند ساعت پیش از انجام این معامله به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود.

هرچند سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که پیشگامان کویر یزد از خرید انصراف داده اما این گروه در پاسخ اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده "به دلیل عدم صلاحیت امنیتی نمی توانیم در معامله شرکت کنیم و درخواست خروج از معامله را به ما دادند".

برخی اظهار نظرات اما سبب شده است که مسائل پشت پرده سیاسی نیز وارد مسئله شوند. مدیر عامل شرکت پیشگامان کویر یزد طی مصاحبه ای با "سرمایه" مطرح می کند که شایعه تأمین نقدینگی این شرکت از کانال اصلاح‌طلبان و حضور كنسرسيوم اعتماد مبين که این روزها موتور محرکه بازار سهام شده است و معلوم نیست که چه زمانی حباب ایجاد شده از اقداماتش منجر به فاجعه شود، سبب شده است "توسعه اعتماد مبین" با هماهنگی‌های قبلی پیروز این میدان نبرد اقتصادی شود!

حسن خوشخو، کارشناس مسائل اقتصادی در سرمقاله روزنامه سرمایه می نویسد: «واگذاری بلوک 50 درصدی به علاوه یک سهم مخابرات (شرکتی که به لحاظ مقیاس و موضوع فعالیت منحصربه فرد است) می توانست تجربه ماندگاری در راستای اهداف خصوصی سازی بر جای گذارد اما کنار زدن یک رقیب چند ساعت قبل از عرضه با بر هم زدن فضای رقابتی این موضوع را خاطرنشان کرد که دست اندرکاران درصدد رقم زدن نتیجه خرید به نفع یک خریدار بودند.ضمن اینکه خرید بیش از نیمی از مخابرات توسط شبه دولتی ها مانع از تحقق اهداف خصوصی سازی می شود. این در حالی است که بلوک مدیریتی مخابرات به ارزش تقریبی هشت میلیارد دلار به خودی خود مانعی برای حضور بخش های خصوصی واقعی که از توان مالی کمتری برخوردارند، بود.»

روزنامه فرهنگ آشتی نیز در گزارش خود از این ماجرا می نویسد:« نباید فراموش کرد که مشخصه سیاسی مخابرات به واسطه ارتباطات در هر زمانی راه نفوذ و دخالت نهادهای دولتی و امنیتی-سیاسی را برای دخالت در امور مدیریتی هموار می‌کند همانطور که طی سه ماه گذشته به واسطه اعتراضات صورت پذیرفته نسبت به انتخابات و به دنبال آن قطع تماس‌ها و پیامک‌ها زیان‌های جدی‌ای را به این شرکت وارد کرد. پس مي‌توان با یک حساب سر انگشتی به این نتیجه رسید که دولت نو محافظه‌کار دهم با چه توجیهی اقدام به واگذاری سهام بلوکی این شرکت کرده است و برنده نهایی این واگذاری کیست!»

فرهنگ آشتی ادامه می دهد:« واگذاری سهام این شرکت برای چندمین بار ثابت مي‌کند که حوزه اقتصاد و سیاست در ایران تفکیک ناپذیرند و قرار نیست که اجرای اصل به اصطلاح 44 به حفظ منافع بخش خصوصی که در تلاش رهایی از دست دولت است منجرشود و در همین راستا دولت قطورتر و قطورتر شود.»

شرکت مخابرات ایران یکی از شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی است، که پیش از این پنج درصد از سهام آن سال گذشته در بورس عرضه شده و پنج درصد به کارکنان و 20 درصد از سهام آن نیز از طریق سهام عدالت واگذار شده است. با وگذاری پنجاه درصد از سهام، میزان سهام واگذار شده مخابرات به 80 درصد خواهد رسید و بنابر قانون، بقیه 20 درصد سهام مخابرات در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

به هر تقدیر کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" باید 20 درصد از قیمت سهام یعنی یک هزار و 560 میلیارد تومان را به صورت نقدی به حساب خزانه داری دولت واریز کند و بقیه را نیز در 16 قسط و هر شش ماه یک بار بپردازد.

از آنجا که پرداخت چنین مبلغ هنگفتی از عهده کمتر خریداری ساخته است، به عقیده برخی کارشناسان تامین چنین پول هنگفتی جز از طریق شرکت های دولتی یا شبه دولتی امکان پذیر نیست و روند برگزاری معامله و حذف تنها نماینده واقعی بخش خصوصی سبب شد تا نتوان نام بزرگ ترین واگذاری به بخش خصوصی را روی معامله انجام شده روز گذشته در تالار بورس گذارد. چراکه بخش خصوصی در این رقابت جایی نداشت و مخابرات جیب به جیب شد.
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 13:45 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پنجم مهر ۱۳۸۸

ضرب المثلهای فارسی که به انگلیسی ترجمه شده/ جملات قشنگ و نکته دار!

 

جملات قشنگ و نکته دار

ضرب المثلهای فارسی که به انگلیسی ترجمه شده

ضرب المثلهای فارسی که به انگلیسی ترجمه شده

ضرب المثلهای فارسی که به انگلیسی ترجمه شده

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 13:46 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پنجم مهر ۱۳۸۸

عجیب ترین ها از دنیای پزشکی + عکس

 
 
در دنیای پزشکی گاهی شاهد اتفاقاتی هستیم که ما را بیش از پیش متوجه قدرت و اراده خداوند می کند. سرویس علمی نظام آباد شما را با کسانی آشنا می کند که به گونه معجزه آسایی از مرگ حتمی و یا شرایط وخیم جسمانی که در آن قرار داشتند نجات یافتند .
 
سقوط از ساختمان 47 طبقه
 

 

«آلسید مورنوس» به همراه برادرش مشغول شست و شوی شیشه های یک آسمان خراش در نیویورک بودند که ناگهان داربست  فرو می ریزد  و آنها از  طبقه  47 به کف  پیاده رو می افتند.  برادر آلسید در جا کشته می شود و خود آلسید به قدری حالش وخیم بود که پزشکان او  را به اتاق عمل منتقل نکردند و در روی  تخت بخش  اورژانس او را عمل کردند. آلسید مورنوس سه هفته در کما بود و سرانجام روز عید کریسمس چشم گشود. با توجه به اینکه احتمال زنده ماندن حتی پس از سقوط از طبقه چهارم 50 درصد است ، مورناس واقعا  خوش شانس بوده است.

 


زندگی با 11 میله آهنی در بدن

«کاترینا بورجس» 17 ساله، طی یک سانحه ی رانندگی به قدری مجروح شد  که پزشکان معتقد بودند دیگر هرگز نمی تواند روی پاهای خود بایستد.  او در این حادثه دچار شکستگی گردن، ستون فقرات،  لگن و پای چپ شد و هر دو ریه  او نیز پاره شدند. پزشکان توانستند با 11 میله آهنی و شمار زیادی پیچ و مهره، استخوان های او را به هم وصل کنند تا جوش بخورند. اکنون با گذشت 5 ماه از آن حادثه استخوان ها ی شکسته جوش خورده اند و کاترینا دیگر نیازی به مصرف دارو های مسکن ندارد.

 


118 روز زندگی بدون قلب

« دزانا سیمونز » پس از چند ماه انتظار،  زمانی که متوجه شد یک قلب برای پیوند جای قلب بزرگ شده اش پیدا شده، بسیار خوشحال شد. اما شادی او مدت زیادی دوام نیافت چراکه مدتی پس از پیوند، قلب جدید او دچار مشکل شد. پزشکان مجبور بودند قلب پیوندی  او را خارج کنند در حالی که دیگر قلبی برای پیوند نداشتند. تنها کاری که پزشکان تا زمان پیدا شدن قلب جدید می توانستند انجام دهند  این بود که دو بمپ مصنوعی در بدن او کار بگذارند تا  عمل خون رسانی را انجام دهند. دزانا 4 ماه با این پمپ ها زندگی کرد و سرانجام  در 29 اکتبر سال گذشته یک قلب جدید به او پیوند زدند و این بار قلب جدید او مثل ساعت کار می کرد.

 


 نابینایی که با یک دندان بینا شد

«مارتین جونز »42 ساله  10 سال پیش هنگام کار در يک کارگاه اوراقي و به دليل پاشيدن آلومينيوم در چشمانش بينايي خود را از دست داد . اما چند ماه پیش با یک عمل حراحی واقعا عجیب  بینایی خود را دوباره بدست آورد. او طی این حادثه  دچار 37 درصد سوختگی شد، چشم چپش تخلیه و چشم راستش بینایی خود را از دست داد.

 متخصصان  ابتدا سعی کردند با سلول های بنیادی نابینایی او را برطرف کنند ، چون این عمل موفقیت آمیز نبود آنها روش جدیدی را به کار گرفتند. ابتدا یکی از دندان های مارتین را کشیدند و بعد آن را فرم دادند و تراشیدند تا بتوانند یک عدسی مصنوعی روی آن سوار کنند.  پس از آن پزشکان سه ماه دندان آقاي جونز را به گونه هاي وي پيوند زدند تا رگ هاي خوني و بافت زنده در آن به جريان بيافتد. سپس دندان زنده را به کره چشم وي منتقل کردند و وي ظرف دوهفته بينايي خود را بدست آورد. او توانست  همسرش را که 4 سال پیش با او ازدواج کرده بود دوباره ببیند.

 


نجات از انتخاب بین دو فرزند

آقا و خانم« گیمبل» که بی صبرانه منتظر به دنیا آمدن دختر های دوقلوی خود بودند،  با یک انتخاب بسیار تلخ و دشوار مواجه شدند .  پزشکان به آنها اطلاع دادند که یکی از دختران آنها  باید بمیرد،  در غیر این صورت  هر دو مرده به دنیا خواهند آمد.

دوقلوها دچار سندروم TTTT (Twin-to-twin transfusion syndrome)بودند شرایطی که در آن رگ های خونی دوقلوها مشترک است و در صورت عدم مداخله پزشکی  هر دو پس از به دنیا آمدن می میرند ، اما اگر  یکی از این دوقلو ها در رحم مادر بمیرد دیگری شانس زنده ماندن دارد. به همین دلیل خانم و آقای گیمبل باید بین  دو دختر خود یکی را انتخاب می کردند. آنها در حال تصمیم گیری بودندکه یک پزشک سوئدی آنها را از این انتخاب تلخ نجات داد.  او به همراه  یک تیم پزشکی دوقلوها را در رحم مادر عمل ليزر كرد تا آن رگهای مشترک را بسوزانند.  این عمل با موفقیت انجام شد و دو ماه بعد هردو دختر زنده به دنيا آمدند.

 


زندگي پس از قطع سر

«جوردن تايلور» در يك  سانحه راننگی جمجمه‌اش از ستون فقراتش جدا شد كه در دنياي پزشكي به آن «قطع ارتوپديك سر» مي‌گويند. در اين مواقع مجروح يك درصد احتمال زنده ماندن دارد اما امید خانواده ی تایلور و دعا هایی که مردم پس از شنیدن  داستان جوردن برای او می کردند او را زنده نگاه داشت.

 او  بلافاصله پس از حادثه تحت  یک عمل جراحي قرار گرفت که طی آن  جراح با يك صفحه فلزي، چند پيچ و مهره و چند ميله پلاتيني جمجمه را به ستون مهره‌ها وصل كرد. سه ماه بعد جوردن از بيمارستان مرخص شد و حالا دوباره به مدرسه مي‌رود.

 


 پیوند چهره

«كاني كالپ» زني 46 ساله و اهل اوهايو است كه اولین دریافت کننده پیوند صورت در امریکا بود. در سال 2004 شوهرش با یک اسلحه به صورت او شلیک می کند و پس از آن یک تیر هم به خودش می زند. هر دو آنها زنده ماندند. مرد به 7 سال زندان محکوم شد و زن تحت چندین عمل حراحی قرار گرفت . در اثر شلیک گلوله،  بینی ، گونه ها و لب های کالپ کاملا متلاشی شده بودند و هیچ یک از عمل ها جراحی نتوانست چهره ی وحشتناک او را ترمیم کند تا اینکه سرانجام در آخرین عمل جراحی 80 درصد صورت کالپ را با اجزای صورت یک زنی که تازه مرده بود جایگزین کردند. این عمل چهارمین پیوند صورت در جهان به شمار می رفت. هر چند چهره او هنوز عجيب است ولي مي‌تواند صحبت کند، لبخند بزند و دوباره طعم غذا را بچشد.

 


دستی که طعمه ی کوسه شد
 

«گلن اورگياس» جوان سي و سه ساله‌اي است كه هنگام موج‌سواري در ساحل سيدني با حمله يك كوسه روبه‌رو شد و دستش از بازو جدا شد. دست او تنها از طريق یک تکه پوست 3 سانتیمتری  به ساعد وصل بود ولي به خاطر وضعیت جسمانی مطلوب گلن  و سرعتی که او را به بیمارستان رساندند ، یک تيم پزشكي موفق شد دست او را دوباره پيوند بزند.

 


نجات با نیش یک عنکبوت

دیود بلانکارت21 سال پیش طی یک حادثه موتورسواری فلج شد و محکوم به زندگی  روی صندلی چرخ دار . اما دو سال پیش در اثر نیش یک عنکبوت به طور معجزه آسایی  توانست دوباره  روی پاهای خود بایستد .

نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 10:27 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پنجم مهر ۱۳۸۸

تولد نوزاد نه کيلويی در اندونزی+ عکس

 
اين نوزاد شصت و دو سانتي متري در زمان تولد هشت کيلو و هفتصد گرم وزن داشته و به همين دليل پزشکان مجبور شده اند مادر چهل و يک ساله وي را تحت عمل سزارين قرار دهند.
واحد مرکزي خبر : عظيم الجثه ترين نوزاد جهان در يکي از شهرهاي اندونزي پا به جهان گذاشت.

به نوشته روزنامه اينترنتي روسي ايزوستيا اين نوزاد شصت و دو سانتي متري در زمان تولد هشت کيلو و هفتصد گرم وزن داشته و به همين دليل پزشکان مجبور شده اند مادر چهل و يک ساله وي را تحت عمل سزارين قرار دهند.

با اين که نوزاد در پنج دقيقه ابتداي تولدش با کمک دستگاه تنفس مصنوعي نفس مي کشيد در حال حاضر حالش کاملا خوب است.

به گفته پزشکان شهر کيساران اين نوزاد براستي يک کودک غير معمول است و صداي گريه اش به مراتب از ساير نوزادان بلند تر است و دائما احساس گرسنگي مي کند.

اين نوزاد درشت ترين کودکي است که در تاريخ اندونزي متولد شده است. به گفته پزشکان مبتلا بودن مادر وي به بيماري ديابت مي تواند يکي از علل درشت بودن وي باشد. اما وزن اين نوزاد هنوز يک و نيم کيلوگرم از کودکي که در سال هزارو نهصد و نود و پنج در ايتاليا به دنيا امده و نامش در کتاب گينس ثبت شده کمتر است
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 10:20 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پنجم مهر ۱۳۸۸

عجیب ترین زندانهای دنیا + عکس

 
 
زندان  سن پدرو در بولیوی
 
 

زندان سن پدرو بزرگرترین زندان بولیوی است که ظرفیت آن 1500 نفر است.. از بیرون با دیوار های ضخیم و برج های نگهبانی کاملا شبیه به یک زندان است اما وقتی وارد می شوید دیگر خبری از زندان نیست. کودکانی که در حیاط زندان بازی می کنند، رستوران، سلمانی، مغاز های کوچک و حتی  هتل این زندان،   آن  را شبیه به یک شهر کوچک کرد ه است تا زندان. در این زندان از محافظ، مامور ،  میله های زندان و لباس فرم خبری نیست. سلول ها در این زندان اجاره داده می شوند و یا اگر زندانی بخواهد می تواند آن را تا زمان اتمام محکومیت خریداری کند.  تعدادی از زندانیان با کار کردن در مغازه های زندان، رستوران و یا انجام کار های زندان امرار معاش می کنند و تعدادی نیز با ساخت صنایع دستی و فروش آنها خارج از زندان پول در می آورند.  برخی از زندانیان با خانواده های خود زندگی می کنند و فقط همسران و بچه های آنها می توانند برای خرید و یا فروش اجناش از زندان خارج شوند.  همانند یک شهر واقعی  خانه ها- سلول ها-  در قسمت های مختلف زندان قیمت های متفاوتی دارند. به عنوان مثل  سلول های قسمت  Los pinos،  نسبت به دیگر قسمت های زندان اجاره ی بالاتری دارند، بزرگتر  و مجهز به آشپزخانه، سرویس بهداشتی  مجزا هستند . قیمت خرید این سلول ها  بین 1000 تا 15000 دلار است. در قسمت های  محروم این زندان  گاهی دو خانواده مجبورند که در یک سلول با هم  زندگی  کنند.
توریست ها نیز می‌توانند آزادانه از این زندان دیدن و اگر مایل باشند در هتل این زندان اقامت کنند. 
زندان سیبو در فیلیپین


حتی جنایتکارن، قاچاقچیان هم به تفریح و سرگرمی نیاز دارند! در زندان سیبو با 1500 زندانی به تفریح  زندانیان بیش از هر چیز توجه می شود. مسئولین  این زندان برای اینکه فضای زندان را به محیطی شاد و پویا تبدیل کنند اقدام به تشکیل یک گروه رقص موزیکال با استفاده از خود زندانین نموده اند. این گروه در داخل و حتی خارج از زندان برنامه اجرا می کند و طرفدارن خاص خود را دارد.


 

زندان 5 ستاره اتریش


نه اشتباه نکنید آنچه مشاهده می کنید  تصویر یک ساختمان اداری  شیک و مدرن نیست بلکه زندان 5  ستاره اتریش است. تا به حال فکر کردید که چرا کشور اتریش بالاترین امار سرقت از منزل را در میان دیگر کشور های جهان دارد- امار سرقت در این کشور 40 درصد بیشتر از آمریکا است- از آنجا که   این زندان 5 ستاره مختص به جرایم سبک است،  سارقان به این امید که در این زندان زندانی شوند دست به دزدی می زنند.

 زندان کرستی در  روسیه


زندان کرستی که در سن پترزبورگ واقع شده است شلوغ ترین زندان جهان است. ظرفیت این زندان 3000 نفر است اما در حال حاضر حداقل 10 هزار  نفردر آن زندانی هستند. . گفته می شود که در این زندان  فضای اعلام شده برای هر زندانی ۴متر مربع است و هر زندانی به دلیل  ازدیاد جمعیت فقط می تواند  ۱۵ دقیقه در  هفته استحمام کند.

 زندان سارک در جزیره گورنزی


زندان “سارک” در جزیره گورنزی(بین فرانسه و انگلیس) کوچکترین زندان جهان است. گنجایش این زندان دو نفر بیشتر نیست و درسال ۱۸۵۶ میلادی ساخته شده است. مجرم هایی که به یک روز زندان محکوم می شوند در این زندان زندانی می شوند.


زندان آدکس  در فلورنس


 زندان آدکس در شهر فلورنس در ایالت کولورادو آمریکا با امنیت ترین زندان جهان است که فرار از ان غیر ممکن است. این زندان در سال 1994 تاسیس شده و به دلیل ضریب امنیتی بسیار بالا فقط جنایتکاران خطرناک را در آن نگهداری می‌کنند. در آنجا زندانیان هیچ‌گونه ارتباطی باهم ندارند و تنها 9 ساعت در هفته می توانند از سلول های خود خارج شوند. به دلیل نداشتن پنجره ، زندانیان کاملا از نور خورشید محروم هستند.

 


زندان آرانجوئز در اسپانیا


زندان آرانجوئز  واقع در 40 کیلومتری جنوب شهر مادرید تنها زندان جهان است که مختص به زن و شوهر های خلافکار است. این زندان دارای 36 سلول خانوادگی ، یک مهدکودک و زمین بازی است تا پدر و مادر های خلافکار بچه های خود را نیز در زندان در کنار خود داشته باشند.

 


زندان باستویی


زندان جزیره باستویی در نروژ «سبزترین» زندان جهان است. در این زندان که ضریب امنیتی آن بسیار کم است انرژی مورد نیاز ار طریق صفحات خورشیدی  تامین می شود،  اغلب مواد غذایی مورد نیاز،  در خود زندان تولید می شوند و کاملا طبیعی هستند. زندانیان در این زندان یاد می گیرند که با محیط زیست دوست باشند و از ان محافظت کنند.


زندان سرسو چتومال در مکزیک

 
زندان سرسو چتومال تنها زندان جهان است که زندانیا ن به جای درگیری و خشونت ، اختلاف خود را در رینگ بوکس و با  انجام دو راند بوکس حل کنند.  غذای خوب، فعالیت های ورزشی و فرهنگی متنوع و سلول های شیک این زندان ، موجب شده تا اغلب زندانیان تمایلی به  ترک آن نداشته باشند.

 


زندان آلکاتراز در کالیفرنیا

 
مشهور ترین زندان دنیا " الکاتراز" در خلیج سانفرانسیکو در ایالت کالیفرنیا است.  شهرت این زندان در این است که از امنیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و در طول 29 سال فعالیت  هیچ‌کس نتوانست از آن فرار کند. تمام کسانی که قصد فرار از این زندان را داشتند دستگیر شده‌اند. دور تا دور این زندان را آب فرا گرفته است. هم اکنون این زندان بسته شده است و به یک تفریگاه تبدیل شده است.
 

 
منبع: نظام آباد
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 10:20 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پنجم مهر ۱۳۸۸

گزارش تصویری از شاهکار بی نظیر BMW

 
 


نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 10:15 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پنجم مهر ۱۳۸۸

بازگشت پروين، وداع کفاشيان

 
خبر ورزشي؛ پس از برگزاري مراسم معارفه علي سعيدلو به عنوان رئيس جديد سازمان تربيت بدني که به قول رسانه‌ها در سکوت برگزار شد، هيچ گونه فعاليت جدي از سوي وي مشاهده نشد تا همگان در انتظار معارفه رسمي وي بمانند؛ اما به فاصله چندين روز پس از برگزاري مراسم معارفه رسمي او که شخص رئيس‌جمهور نيز در آن حضور داشت نيز حرکت خاصي از سعيدلو ديده نشد.

اما آخرين اخبار رسيده از سازمان حکايت از اين دارد که سعيدلو خود نيز به خوبي بر لزوم ايجاد تغييراتي در ورزش و به ويژه در فوتبال آگاه است و تنها به اين دليل قصد نداشته تصميمي عجولانه بگيرد، تعلل کرده تا بتواند پس از بررسي کامل سوابق مديريتي افراد و مطالعه کامل، در خصوص انتخاب مديران و معاونان سازمان تصميم‌گيري کند و حالا از سازمان تربيت بدني خبر مي‌رسد که با جمع‌بندي نهايي سعيدلو به زودي اين تغييرات کليد خواهد خورد و حتي رفته‌رفته همچون موج گسترده‌اي، بسياري از پست‌ها در سازمان، فدراسيون فوتبال و حتي باشگاه‌هايي همچون پرسپوليس را فراخواهد گرفت. گمانه‌زني‌ها در اين خصوص از وداع افرادي همچون علي کفاشيان و عباس انصاري فرد، بازگشت چهره‌هايي همچون حبيب کاشاني و پروين و حتي جابه‌جايي افرادي همچون واعظي آشتياني، حسين هدايتي و حميد سجادي در حوزه فوتبال خبر مي‌دهند که در صورت به وقوع پيوستن آنها مي‌توان تغييرات در عرصه فوتبال را بسيار گسترده ارزيابي کرد.

احتمال رفتن کفاشيان

از نخستين روزهاي حضور سعيدلو، سازمان تربيت بدني از ايجاد تغييرات مديريتي در فدراسيون فوتبال به عنوان يکي از اولين برنامه‌هاي جدي وي نام برده مي‌شد. حتي گفته مي‌شد علي کفاشيان با برگزاري مجمع فوق‌العاده، از رياست فدراسيون برکنار خواهد شد و حبيب کاشاني جايگزين وي مي‌شود که بعدها اين اظهار نظر سعيدلو که از کاشاني در جايي غير از فوتبال استفاده خواهد کرد، تنها حضور کاشاني در فدراسيون را تا حد زيادي دور از ذهن ساخت، اما برکناري کفاشيان همچنان قطعي به نظر مي‌رسيد. با اين حال حضور کاشاني در کنار سعيدلو در جريان ديدار روز دوشنبه تيم‌هاي فوتسال ايران و برزيل و از آن مهمتر، جلسه عصر سه‌شنبه طرفين در سازمان، کافي بود تا بار ديگر از حبيب کاشاني به عنوان جدي‌ترين گزينه جايگزيني کفاشيان نام برده شود. اگر چه از جلسه طولاني مدت سعيدلو و کاشاني خبري به بيرون درز نکرده، اما منابع خبري همچنان از کاشاني به عنوان رئيس آينده فدراسيون فوتبال نام مي‌برند و حتي مدعي شده‌اند سعيدلو در پيغامي به کاشاني اعلام کرده که حمايتش از مسئولان فعلي فدراسيون فوتبال و اين اظهار نظر که از او در فوتبال استفاده نخواهد کرد، مصلحتي و براي جلوگيري از تعليق احتمالي فوتبال ايران بوده است، اما با توجه به نظر مساعد شخص رئيس‌جمهور، به زودي با استعفاي کفاشيان زمينه حضور کاشاني در فدراسيون فراهم خواهد شد.

پروين در هيات مديره پرسپوليس

عباس انصاري فرد مدير عامل باشگاه پرسپوليس در آخرين حضورش در يک برنامه زنده تلويزيوني از موضع قدرت صحبت کرد و با مثبت خواندن روابط خود با سعيدلو، به لرزه افتادن پايه‌هاي ميز مديريت خود را ساخته اذهان مخالفان خود دانست اما گويا تنها او نيست که با رئيس جديد سازمان تربيت بدني تعامل دارد، چرا که يکي از نقاطي که سعيدلو لزوم به ايجاد تغييرات در آن اعتقاد دارد، باشگاه پرسپوليس است. البته گفته مي‌شود رئيس جديد سازمان قصد ندارد به سرعت حکم برکناري انصاري‌فرد را صادر کند، بلکه در اولين گام، ترکيب جديد هيات مديره سرخپوشان را مشخص خواهد کرد و پس از آن با توصيه به آنها فرد مورد نظر را جايگزين انصاري فرد مي‌کند. در حال حاضر محمد آخوندي و حسين هدايتي از جمع هيات مديره قبلي باشگاه خارج شده‌اند و سعيدلو در خصوص اعضاي جديد تصميم گيري مي‌کند. گمانه‌زني‌ها در اين خصوص حاکي است محمد حسين نژاد فلاح و مجيد فرخزادي در هيات مديره باقي خواهد ماند و 3 عضو جديد به اين جمع اضافه خواهد شد که احتمالا حسين هدايتي و علي پروين نيز در اين جمع خواهند بود. اين شايعات وقتي قوت گرفت که خبر ديدار سعيدلو با فرخزادي و هدايتي طي جلسه‌اي در عصر روز سه‌شنبه فاش شد. هدايتي علاقه بسياري به بازگشت به پرسپوليس دارد و براي برکناري انصاري فرد از پستي که خودش به او واگذار کرده بود، لحظه شماري مي‌کند؛ اما در کنار همه اينها، حضور علي پروين در جمع پرسپوليس جالب به نظر مي‌رسد. پروين ظاهرا به تحولات پرسپوليس بي‌علاقه است اما مصاحبه‌هايش و حتي موضع‌گيري‌هاي اخيرش در موارد مختلف، حکايت از اشتياق بسياري براي بازگشت به جمع سرخپوشان دارد.
 
 
 
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 10:12 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر